Tájékoztató a menekülteket befogadó magánszemélyeknek, szervezeteknek

Az Ukrajnában zajló háború elől Szentendrére is sok menekült érkezik. Web-oldalunkkal azok számára szeretnénk segítséget nyújtani, akik részt szeretnének vállalni a hozzánk menekülők támogatásában, akár szállás biztosításával, akár élelmezéssel, akár bármi egyéb módon. Igyekeztünk a vonatkozó jogszabályokat összefoglalni, illetve azon szervek, szervezetek elérhetőségét közölni, ahonnan tájékoztatást kérhetnek, segítséget várhatnak.
Fontosabb tudnivalók a menekültek befogadásával kapcsolatban
  • Ha menekültet, menekülteket fogadnak be otthonukba, akkor mindenképpen ajánlják fel a segítségüket az idegenrendészeti ügyintézésben. Valamilyen útiokmánnyal érkező, magyar állampolgársággal nem rendelkező ukrán állampolgár külön engedély nélkül 90 napig tartózkodhat Magyarországon. Ha ennél tovább kíván Magyarországon tartózkodni, vagy dolgozni, tanulni szeretne, vagy ingyenes egészségügyi ellátásra, egyéb szociális támogatásra van szüksége, akkor be kell nyújtania a menekült, menedékes státusz iránti kérelmét, vagy a menekült terveitől (munkavállalás, tanulás) függő megfelelő tartózkodási kérelmet. Erről ITT olvashatnak bővebben.
  • Amennyiben magánszemélyek – önkéntes felajánlás alapján – fogadnak be menekülteket, abban az esetben az ellátásukban nyújtott anyagi és egyéb vállalások a magánszemélyt terhelik. A Védelmi Bizottság azon szállásadókkal köthet támogatási szerződést, akik minimum húsz fő felett vállalják a családok elszállásolását.
  • A befogadó magánszemélyek kérhetnek segítséget a menekültek ellátásához a Család- és Gyermekjóléti Intézménytől (az adományokból összegyűlt alapvető fogyasztási cikkekkel tudják támogatni a magánszemélyeknél élő menekültek ellátását), és egyéb civil
   szervezetek is a segítségükre lehetnek.
  • Tájékoztató a menedékeskénti elismerési kérelemről >>> | ?? ІНФОРМАЦІЯ >>>
  • Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ügyfélszolgálat >>>
  • Tájékoztató a menedékkérők állami ellátásáról >>>
MENEKÜLTEK VAGY MENEKÜLTEKET BEFOGADÓ MAGÁNSZEMÉLYEK, CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL
IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK, ELLÁTÁSOK SZENTENDRÉN
Ellátás, támogatás, adományok, szállás
  • A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény aktívan bekapcsolódott a járásban elszállásolt családok ellátásába. Elsősorban tájékoztatásnyújtási és koordinálási kötelezettséget teljesít az intézmény magyar és angol nyelven.
  • Az intézmény a háború elől menekülő személyek, családok számára az ellátásokhoz való hozzáférést ugyanúgy biztosítja, mint a magyar állampolgárok részére.
  • Az intézmény az összes helyi civil-, egyházi-, önkormányzati- és állami fenntartású intézménnyel kapcsolatban van, e kapcsolatok révén sokféle ügyben tud segítséget nyújtani.
   – Így a szálláshoz jutásban, az adományokból alapvető fogyasztási cikkeket biztosításában, ügyintézésben, jogi ügyekben, óvodai, iskolai beiratkozásban, a gyermekek beilleszkedésében, a felnőtt kísérő nélküli kiskorúak helyzetének rendezésében.
  • Az intézmény koordinálja a települési szintű adománygyűjtést, előzetes egyeztetés alapján a rendelkezésre álló készletből tud tartós élelmiszert, ruhaneműt, tisztálkodási és tisztítószert biztosítani a rászorulóknak.
  • Kapcsolat:
   Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény
   2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
   +36 26 312-605, + 36 26 400-172, +36 20 278 3734
   info@dunakanyari.hu | www.dunakanyari.hu
   Az intézmény részletes tájékoztatója >>>
Egészségügyi ellátás

A menekültek jogosultsága az egészségügyi ellátásra a felnőtt- és gyermekellátásban

  • A menekült, oltalmazott vagy menedékes státusszal nem rendelkezők csak heveny megbetegedés vagy sürgős esetben vehetnek igénybe egészségügyi ellátást a feltétlenül szükséges ideig, útlevélszám alapján. Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz felírásra a hazánkba belépést követő 30 napig jogosult általános támogatással.
  • A menedékes, menekült, oltalmazott státusszal rendelkezők időkorlát nélkül jogosultak háziorvosi ellátásra, terhesgondozásra, sürgős fogászati ellátásra, sürgős esetben járó-, illetve fekvőbeteg ellátásra. Részükre gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz időkorlát nélkül felírható.

A felnőtt menekültek ellátása háziorvosi rendszerben történik.

Járóbeteg szakellátás

  • Kizárólag valamilyen személyes azonosítóval (útlevél, regisztrációs igazolás, menekültigazolvány, egyéb) rendelkező pácienst látható el.
  • Regisztrációs igazolással vagy menekültigazolvánnyal rendelkezők a magyar biztosítottakkal megegyező ellátásra jogosultak.
  • Beutalóköteles rendelések felkereséséhez háziorvostól kell beutalót kérni.
  • Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
   2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
   munkanapokon 7-19 óra között | +36-26-501-444

Menekült gyermekek egészségügyi ellátása 

  • A gyermekek ellátása a szentendrei házi gyermekorvosi alapellátásban történik.
  • A menekültekkel érkező egészséges gyermekek státuszvizsgálatát minden esetben el kell végezni, illetve ellenőrizni kell, hogy megkapták-e a hazánkban kötelező oltásokat. A gyermekorvosok előzetes telefonegyeztetést kérnek a vizsgálat előtt.
  • A menekült vagy menedékes státuszú gyermekek óvodai, iskolai felvételre jogosultak, de ennek feltétele, hogy a hazánkban kötelező oltásokat megkapja a gyermek.
  • Ha a menekültet befogadó családban várandós vagy kiskorú személy van, úgy abban az esetben haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a Szentendrei Védőnői Szolgálattal. A kiskorú menekültek kötelező védőoltások beadására a házi gyermekorvosok jogosultak, de ezt megelőzően védőnői adatfelvételre van szükség. Szentendrei Védőnői Szolgálat elérhetősége: vedonok@szentendre.hu | 26/311-943.
  • Házi gyermekorvosok elérhetősége >>>  A gyermekorvosok kérik, hogy előzetesen telefonon egyeztessenek időpontot, így szükség esetén tolmácsot is tudnak biztosítani, és a várakozási idő is csökken.
  • A házi gyermekorvosok és a területi védőnők részletes tájékoztatója >>>

Iskola-egészségügyi Szolgálat

  • A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők az egészségügyi alapellátás keretében iskola-egészségügyi ellátásban részesülnek. Az iskola-egészségügyi ellátást iskolaorvos és iskolavédőnő együttesen végzik.
  • A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az iskolai kötelező oltások szervezése, lebonyolítása és a hiányzó védőoltások pótlása.
  • Az iskolaorvos és iskolavédőnők elérhetőségei a szentendrei oktatási intézmények web-oldalán megtalálhatók.
  • Életkorhoz kötött kötelező és ajánlott védőoltások Magyarországon >>>

Orvosi ügyelet elérhetősége:

  • Bükköspart 27. | Telefon: +3626/312-650
   Hétköznap, hétvégén, ünnepnap: 24 órás orvosi ügyelet működik.
A menedékes státuszú gyermekek óvodai, iskolai nevelése, oktatása
  • Minden olyan nem magyar állampolgárságú gyermek számára biztosított a nevelés-oktatásban való részvételt, akik menedékes státuszt kérnek.
  • A kérelem elbírálása után, a Magyarországon tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermekek jogosultak lesznek óvodai nevelésre, kollégiumi ellátásra, illetve iskolai oktatásra.
  • A kérelmet benyújtó gyermekeket a tartózkodási helyük szerinti körzetes iskola köteles felvenni, de a szülő vagy a tanuló természetesen választhat más fenntartású iskolát is, egyházi, magán vagy más állami fenntartású intézmény is fogadja a diákokat, a szabad iskolaválasztás joga őket is megilleti.
  • Arról, hogy a gyermek melyik osztályba kerül, az intézmény igazgatója dönt az adott tanuló életkora, korábbi tanulmányai alapján.
  • A gyermekintézményekben a védőoltások felvétele kötelező, az óvodai, iskolai felvételnél a meglévő oltások igazolása szükséges.
  • A menedékes státuszú gyermekek az iskolákban kérhetik az iskolai szociális étkeztetést.
  • A gyermek óvodai felvétele az Óvoda Központban intézhető >>>
   2000 Szentendre, Pannónia u. 5. | ovodakozpont.szentendre@gmail.com | 26/816-637
  • Oktatási, nevelési intézmények a városban >>>
Művelődés, közösségi tér
  • A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár számos szolgáltatással áll a menekültek rendelkezésére. Így látogathatják a könyvtárt, ott olvashatnak használhatják a számítógépeket és wifit, a baba-mama szobát, egészségügyi szobát, a gyermekkönyvtárban játszhatnak kártyával, társasjátékokkal.
   – A könyvtár ajánlóját magyarul itt, ukrán nyelven pedig itt találhatják.
   – Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár | 2000 Szentendre, Pátriarka u. 7. | HBPMK web-oldal >>>
  • Vissza a Vadonba Kft.
   – A Vissza a Vadonba szabadidőközpont területén minden vasárnap 13 és 18 óra között találkozó az ukrajnai menekült családoknak.
   – szabadidőközpont: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 158/b.
   visszaavadonba.hu/ | info@visszaavadonba.hu | +36 30 233 6945, +36 30 182 0202
Munkavállalási lehetőség a városban
  • Az ukrán állampolgárok rövid távú, 90 napot meg nem haladó foglalkoztatásához munkavállalási engedély, hosszú távú, 90 napot meghaladó foglalkoztatásához pedig összevont engedély szükséges.
  • A menedékes státuszú menekültek foglalkoztatása is engedélyhez kötött, kivéve a hiányszakmák esetében.
  • Hiányszakmákban a menedékes státusz fennállásának teljes időtartama alatt engedély nélkül foglalkoztathatóak, akár munkaerő-kölcsönzés keretében is.
  • Szentendrén a város üzemeltetését végző Városi Szolgáltató tud foglalkoztatni, többféle területen ukrán állampolgárokat.
   A Városi Szolgáltatónál meghirdetett munkakörök >>> 
   – Kapcsolat: Városi Szolgáltató | VSZ NZrt. – 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9. | vsz.allas@szentendre.hu
  • Munkaadóknak: A lakhatási és utazási költségek felét megkapják azok a munkaadók, akik a háború elől menekült ukrán állampolgároknak és az ukrán–magyar kettős állampolgároknak munkát adnak, ha legalább heti húszórás munkát biztosítanak. A munkaadók állami támogatásáról >>>
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
Civil és egyházi szervezetek
Közlekedés a városon belül
  • A MÁV-START belföldi járatain díjmentesen utazhatnak az ukrán állampolgárok, a jegyvásárláskor a személyi igazolványt vagy útlevelet kell bemutatni.
  • Budapesten, illetve a HÉV járatain díjmentesen utazhatnak az Ukrajnából érkező menekültek. Az ingyenes szolgáltatás igénybevételéhez egy személyazonosításra alkalmas ukrán úti okmányt (útlevél, személyi, tartózkodási engedély, diákigazolvány) kell felmutatni a jegyellenőrzés során.
  • A menedékesként elismert vagy a menedékjogot kérők, akkor utazhatnak Szentendrén belül díjmentesen a Volánbusz járatain, ha rendelkeznek az Országos Idegenrendészet Főigazgatóság által kiállított kedvezményes utazásra jogosító igazolással. Ezen szerepelnie kell a település nevének, az utazások számának, az igazolás érvényességi idejének és a Főigazgatóság pecsétjének.
   A Volánbusz részletes tájékoztatása >>>  | Volánbusz-járatok Szentendrén >>>
Ingyenes internetelérés Szentendrén (free wifi)
  • Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban (2000 Szentendre, Pátriarka u. 7.)
  • Közterületen: a Tourinform Iroda előtt, a Dumtsa Jenő u. 22. környékén
  • A vendéglátóhelyek szinte mindegyikében van free wifi.
Tolmácsok elérhetősége
  • Önkéntesként segítséget nyújtó tolmácsok:
   • Danilás Dia, ukrán, orosz, angol tolmácsolás | dia.danilas@gmail.com
   • Fonyódi Galina, ukrán tolmácsolás | fonyodigalina@gmail.com
   • Kopin Zsuzsanna, ukrán, orosz tolmácsolás | zsuzsakopin@gmail.com
   • Szabó Viktória, ukrán, orosz tolmácsolás | sabo.viktoria@gmail.com | +36 20 330 1033
Letölthető összefoglaló a legfontosabb tudnivalókról ukrán és magyar nyelven

Tájékoztató a menekülteket befogadó magánszemélyeknek >>>
Інформація для біженців в Україні >>>

Címlapkép: A háború miatt Ukrajnából menekülő emberek Budapesten, a Nyugati pályaudvaron 2022. február 28-án, MTI/Balogh Zoltán