Egészséges Városért Közalapítvány

Szentendre Város Képviselő-testülete 1997-ben hozta létre az Egészséges Városért Közalapítványt céljainak megvalósítására. A közalapítvány – a Magyarországi Szövetségen keresztül – tagja a WHO Egészséges Városok Projektnek, amelynek célja elérni, hogy a döntéshozók prioritásként kezeljék az egészség ügyét Európa városaiban, valamint az átfogó helyi stratégiák segítése az egészség és a fenntartható fejlődés érdekében. Az Egészséges Városok projekt törekvése, hogy elősegítse a városokban lakók, dolgozók fizikai, mentális, szociális és környezeti jóllétét – azaz minden szinten az egészséges életmód és fenntartható egészség hirdetője, támogatója.

 

Az Egészséges Városért Közalapítvány céljai:

Pontos információk a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezőkről – egészségi állapotról felmérések, szociológiai adatgyűjtés, epidemiológiai és társadalomtudományi kutatások

Egészségmegőrző programok eljuttatása oktatási intézményekbe, pedagógusok továbbképzése, felkészítése

Mentálhigiéniás preventív céltevékenység, drogprevenció, ifjúsági megelőző, ártalom csökkentő programok fejlesztése

Az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának, műszerezettségének, minőségbiztosítási szempontjainak komfortosabbá tétele céljából, fejlesztési források felkutatása és bevonása a közszolgáltatásba

Csatlakozni a regionális szemléletű ellátás-fejlesztés, ellátórendszer konszolidációja és modernizációja a programhoz

Az Önkormányzatra rótt ellátási kötelezettségek körében egészségpolitikai közfeladatok ellátásának minőségi, lényegi megvalósulásának elősegítése pl. kötelezőszakmai terv elkészítésében segítségnyújtás

Egészségügyi közszolgáltatások nyújtása, lakosság rizikófaktoros szűrése

Hátrányos helyzetű csoportokat segítő szociális, foglalkoztatási, szolgáltatások, együttműködések kiépítése

Központi Régió településeinek önkormányzataival együttműködés ösztönzése egészséges közösségi színterek, egészségtudatos magatartás kialakításának intézményes kereteiben, környezet-egészségügyi feladatokban, továbbá regionális együttműködések a szomszédos országok határmenti településeivel- közös településfejlesztési, környezet-egészségügyi, környezetvédelmi problémák megoldására is.

Dunakanyar-_Pilis kistérség települési önkormányzataivaI egységes egészségfejlesztési koncepció kidolgozása, közegészségügyi, környezet-egészségügyi, településfejlesztési feladatokra társulások szorgalmazása

Helyi és kistérségi közösségek, lakosság bevonása a színtér-programokba (mindazon közösségi terek, ahol az emberek életük nagy részét töltik, lakóhely, helyi közösség. munkahely, iskola, egyéb társ-intézmények)

Lakosság, szakemberek, döntéshozók száméra tájékoztatás az egészséget befolyásoló tényezőkről

Kommunikáció a lakossággaI, intézményekkel , döntéshozókkal – a szociális és gazdaságifeltételek javításának ösztönzése a környezetkultúra, életmód, tárgyi és szociális infrastruktúra terén az egészséget támogató környezet kialakításának elősegítésére egészséges életmód és életkörülmények kialakulására irányuló tevékenységek támogatása

Ösztönözni az interszektorális együttműködést fenti célok megvalósításáért

Bármely projekt megvalósításában, feladat végrehajtásában érdekelt szervekkel kooperáció és koordináció

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége ( Egészséges Városok Kárpát Medencei Egyesülete ), mint a WHO nemzeti hálózata tagvárosaival való országos együttműködés – országos és uniós pályázatokban, programokban

Az Egészséges Városért Közalapítvány honlapja »»»