2021. február 4., 14:55

A tervek szerint talán sikerül ebben az évben befejezni a lakcím-felülvizsgálatot Szentendrén. A Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának több mint 15 ezer címet kellett rendeznie, ami 742 utca összes ingatlanának áttekintését jelentette, ill. jelenti. Ennek jelentős részével már tavaly végeztek. Ebben a félévben kerül sor azoknak a kritikus utcáknak a rendezésére, melyekben személyes egyeztetésekre, nyilatkozatok, alapító okiratok beszerzésére is szükség lehet.

KÖZPONTI CÍMREGISZTER (KCR)

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 2014-es kormányrendelet célja az volt, hogy létrehozza a központi címregisztert (KCR), a különböző nyilvántartásokban párhuzamosan szereplő címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és így a címadatok a különböző dokumentumokban azonosak legyenek.

A KCR első adatfeltöltése során kiderült, hogy számtalan cím nem felel meg a szabványnak és a szabályozásnak. Ezeknek a címeknek a rendezése – az ún. címképzés – a települési önkormányzatok jegyzőinek hatáskörébe került.

Hogy ez a címképzés megtörténhessen az önkormányzatoknak a KCR-rel összhangban szabályt kellett alkotniuk a települési közterületek elnevezésének, a házszám-megállapításának szabályairól. (ld. a 20/2016. önkormányzati rendeletben )

Ugyan a 2014-es kormányrendelet által a címek felülvizsgálatára előírt határidő rég lejárt, azonban ezt a határidőt sok település nem tudta teljesíteni, így Szentendre sem. 2015 óta folyik a városban a címrendszer felülvizsgálata, de nem túl nagy hatékonysággal, ami részben annak tudható be, hogy nem volt megfelelő a központi módszertani útmutatás, részben pedig annak, hogy csak mostanra teremtődtek meg a feltételek, amelyek lehetővé teszik ennek a feladatnak az elvégzését.

A TÖMEGES ÚJRAHÁZSZÁMOZÁS ELKERÜLÉSE

Harasztiné Szabó Krisztina, a Hatósági Iroda vezetőjének tájékoztatása szerint a címek felülvizsgálata során arra törekedtek, hogy elkerülhető legyen a tömeges újraházszámozás a városban. A szabályozást úgy kellett átalakítani, hogy az ne legyen ellentétes a kormányrendelettel, de a helyi kialakult szokásokat is figyelembe vegye. Ezért kellett módosítani a 2016-os önkormányzati rendeletet is. A módosítás lehetővé tette, hogy a sokakat érintő lakcímváltozásra ne kerüljön sor például olyan esetekben, ahol korábban egy egész utca felcserélve kapta a bal (páros) ill. jobboldalra eső (páratlan) házszámokat.

A szabványos címképzés különösen sok problémát jelent Szentendrén. Évtizedekig nagyjából az volt a gyakorlat, hogy a kérelmezők bemondása alapján kaptak az ingatlanok címeket. További rendezetlen címek sokasága keletkezett az egyes területek átsorolása, a telkek megosztása, összevonása, valamint a lakótelepeknél, lakóparkoknál alkalmazott különböző szisztéma szerinti házszámozás-, épület-, betűjelezés, ajtószámozás során. A városban 2018–19-ben közel 200 lakás és közel 50 üdülő épült.

2016 óta a szabályok alkalmazása során sok ingatlant kellett újraházszámozni, ami nagy lakossági elégedetlenséget váltott ki. Ezért most az volt a fő szempontunk a felülvizsgálatnál, hogy a lehető legkevesebb esetben kerüljön sor erre – mondta az irodavezető. – A Belügyminisztériumtól, Miniszterelnökségtől beszerzett állásfoglalások alapján módszerünket úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség szerint mindenki megtarthassa – pl. a lakcímkártyáján szereplő – valósnak hitt, azonban a KCR-ben nem szereplő címét. A 740 utcából több mint 500-at már felülvizsgáltunk. 2020-ban 450 ún. lakcímkezelési határozatot postáztunk, amelyben arról tájékoztattuk az érintetteket, hogy az ingatlant milyen lakcímmel jegyeztük be a központi címregiszterbe. Akik nem kaptak ilyen értesítést, azoknak a szabályoknak megfelelő volt a lakcíme.

– Az Irodának még 228 utcában kell felülvizsgálni a címeket, várhatóan több utcában több ingatlan esetében kell új, szabályos lakcímet alkotnia. Az új önkormányzati rendelet sem teszi lehetővé azt, hogy egy utcában több 1-es számú, 4-es számú, 74-es számú házszám legyen, vagy ne növekvő számsorrendben legyenek kialakítva a házszámok, vagy esetleg kimaradjon a számozásból egy beépítetlen ingatlan. Személyes egyeztetésre, nyilatkozatok, alapító okiratok bekérésére akkor lehet szükség, ha a rendelkezésre álló dokumentumok (térkép, tervtári dokumentáció, tulajdoni lap, helyszíni szemle jegyzőkönyv) ellenére sem lehet pontosan megállapítani egy címet. Jellemzően ez az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok, társasházak címrendezése esetén várható. Itt a közös képviselők együttműködésére feltétlenül számítunk.
– Eredeti elképzelésünk szerint lakossági fórumokat tartottunk volna az egyes utcák átszámozása előtt, hogy ne egy határozatból értesüljenek az ingatlantulajdonosok a változásról és feltehessék kérdésüket a címükkel kapcsolatban – mondta az irodavezető. – Sajnáljuk, hogy a járvány miatt erre nem volt lehetőségünk. Irodánk azt tervezi, hogy minden héten közzé teszi a város honlapján és facebook oldalán, hogy az adott héten mely utca, ill. utcák kerülnek sorra, és hogy ezekben milyen jellemző problémák lehetnek a lakcímekkel kapcsolatban. Kérjük a szentendreiek megértését és együttműködését.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ >>

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről >>

Önkormányzati rendeletek a közterület- és településrész-nevek megállapításáról a házszámozás rendjéről– egységes szerkezetben >>