A CÍMFELÜLVIZSGÁLATTAL KAPCSOLATBAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A LAKCÍM-VÁLTOZTATÁSRA?
A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 2014-es kormányrendelet írja elő a lakcímek – szabvány szerinti – egységesítését. Célja, hogy a különböző nyilvántartásokban párhuzamosan szereplő címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, a címadatok a különböző dokumentumokban azonosak legyenek.

HA KORMÁNYRENDELET ÍRJA ELŐ, AKKOR MIÉRT AZ ÖNKORMÁNYZAT FOGLALKOZIK VELE?
A kormányrendelet a központi címregiszterben nem szereplő, ill. a szabványnak nem megfelelő címek rendezését – az ún. címképzést – a települési önkormányzatok jegyzőinek hatáskörébe utalta.

MIÉRT KELL SZENTENDRÉN ANNYI LAKÓNAK MEGVÁLTOZTATNI A LAKCÍMÉT?
Szentendrén régen a kérelmezők bemondása alapján kaptak az ingatlanok címeket. Később rendezetlen címek sokasága keletkezett az egyes területek átsorolása, a telekmegosztás, -összevonás, a lakótelepeknél, lakóparkoknál alkalmazott különböző szisztéma szerinti házszámozás-, épület-betűjelezés, ajtószámozás során.

HOGYAN TUDOM MEG, HOGY A LAKCÍMEM MEGVÁLTOZIK?
A lakcím szabványosítás vagy a KCR-ben nem szereplő címek miatti lakcímváltozásról az önkormányzat jegyzője értesíti a lakót, ún. lakcímkezelési határozatot fog kapni.

MILYEN ÚJ, SZEMÉLYES DOKUMENTUMOKAT KELL IGÉNYELNI VAGY MÓDOSÍTTATNI?
A KCR miatti lakcímváltozás ún. költözéssel nem járó lakcímváltozásnak minősül.
Az új dokumentumok igényléséhez szükség van a jegyzőtől kapott lakcímkezelési határozatra.
– lakcímkártyát
– Ezt a címváltozás szerinti lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatal (kormányablak) állítja ki és kézbesíti. Elérhetősége: Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya (2000 Szentendre, Dózsa György út 8.)– Az új lakcímkártya elkészíttetéséhez szükség van a jegyzőtől kapott lakcímkezelési határozatra és a személyazonosságot igazoló dokumentumra (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél). – Ha meghatalmazottként jár el az új lakcímkártya elkészíttetésében, akkor hivatalos meghatalmazásra van szükség. – jármű forgalmi engedélyét (illetékmentes)
– vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén módosítani kell az alapító okiratot, az egyéni vállalkozói igazolványt.
– a cégbíróságon történő bejelentése illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes (2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdés alapján)– 2022. január 1-től bevezették az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatást (AVSZ), így a lakcímkártya intézésekor a közműszolgáltatóknál történő címmódosítás is kérhető a kormányablaknál, amennyiben erről nyilatkozik az ügyfél. Ezt a szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik rendelkeznek ügyfélkapuval és regisztrálnak, vagy azok, akik a kormányablaknál kitöltik ez erre vonatkozó nyilatkozatot.

MELY DOKUMENTUMOKAT NEM KELL CSERÉLNI, ILL. MÓDOSÍTTATNI?
– a személyazonosító igazolványt (mert nincs cím feltüntetve)
– a jármű törzskönyvét (nincs cím feltüntetve)
– a Földhivatalt sem kell értesíteni a változásról, mert a polgármesteri hivatal ezt is intézi

VAN-E FELLEBBEZÉSI JOGA AZ ÉRINTETTNEK, HA NEM TARTJA ELFOGADHATÓNAK AZ ÚJ LAKCÍMÉT?
Az önkormányzatok többsége nem biztosít fellebbezési lehetőséget a lakcímváltozással kapcsolatban, de Szentendre Város Önkormányzatánál van erre lehetőség, ha a fellebbezés megfelel a KCR, ill. a helyi rendelet szabályainak. A döntést a Képviselő-testület hozza meg.

MILYEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK AZOKNAK, AKIKNEK MEGVÁLTOZOTT A LAKCÍME?
Az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles saját költségen elkészíttetett házszámtáblát a közterületről jól láthatóan az épületre, bejárati kapura (üres telken a kerítésre) kihelyezni, a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül.  A házszámtáblát Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott minta szerint kell elkészíteni.

HÁZSZÁMTÁBLÁKRÓL (20/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete)
– A közterületnév- és házszámtáblák mintája a belvárosban: műanyag, vagy öntött hagyományos méretű, fehér alapon fekete kerettel, fekete betűkkel és számokkal ellátott táblák.
– A közterületnév táblák egyéb területen: hagyományos méretű zománcozott, vagy műanyag és/vagy festett fehér alapon fekete betűkkel és számokkal ellátott táblák.
– A zománcozott táblák külön kihelyezésekor a táblákat fekete fém tartószerkezetre kell rögzíteni.