A 2022. május 11-i közmeghallgatás írásos kérdései és válaszai

A tavaszi közmeghallgatást megelőzően írásban kilenc kérdező küldött kérdéseket, jellemzően egy levélben több kérdést megfogalmazva. E-mailben érkezett kérdéseikre elektronikus levélben már közvetlenül választ kaptak. Az alábbiakban kérdéseiket Fülöp Zsolt polgármester válaszaival együtt közöljük – adatvédelmi megfontolásokból a név feltüntetése helyett a kérdezőket monogramjukkal jelöltük. 

T. I.  

Hogyan áll az Ábrányi-program 6. pontjában tett azon vállalásuk megvalósítása, miszerint ügyfélbarát honlapon bemutató videókkal kiegészített ügymenet-leírások lesznek példakitöltésekkel?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 6. pontja még nem teljesült. A végrehajtásában a város honlapjának megújítása folyamatban van, ennek kialakításakor fontos szempont, hogy bemutató videókat is közzétegyünk annak érdekében, hogy az ügymeneteket könnyebben (mobiltelefonokra optimalizáltan is) be lehessen mutatni.


Hol látható az Ábrányi-program 132-133. pontjában rövid távra vállalt, folyamatosan frissülő, felhasználóbarát online felület, amelyen minden városi intézmény és cég tevékenysége követhető?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 132. és 133. pontja teljesült, minden városi intézmény és városi tulajdonú cég tevékenysége nyilvános, az ezt bemutató folyamatosan frissülő online felületek részben a város hivatalos honlapján (szentendre.hu oldalon Városháza >> Intézményeink fül alatt), részben az intézmények illetve cégek saját honlapjain felhasználóbarát módon elérhetők:
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár: https://hbpmk.hu
Szentendrei Kulturális Központ (Kult Kft.): https://szentendreprogram.hu
Ferenczy Múzeum Centrum: http://femuz.hu
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei: https://szei.szentendre.hu
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft./Tourinform Szentendre: https://iranyszentendre.hu
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.: https://www.vszzrt.hu
Aquapalace V8 Uszoda és Szabadidőközpont: https://v-8.hu

A jelenleg futó Állami Számvevőszék vizsgálat az intézményeknél az információ szolgáltatást rendben találta, a cégeinkre vonatkozóan a vizsgálat most indul.


Mi valósult meg az Ábrányi-program 135. rövid távú vállalásából, a teljes hivatali ügyintézés és hivatali folyamat nyilvánosságából? Kérem, hogy válaszában külön térjen ki az előkészítő levélváltások, a belső levelezések, a döntés-előkészítő anyagok és találkozók, az intézményi egyeztetések, a végrehajtás minden mozzanatának nyilvánosságára?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 135. pontja még nem valósult meg, a célt továbbra is fontosnak tartjuk. Ennek a vállalásnak a teljesítése olyan a GDPR-hoz köthető adatvédelmet követelne meg, amelyhez a szükséges technikai és emberi erőforrások jelenleg nem állnak rendelkezésre.

A döntés-előkészítés nyilvánosságának biztosítása érdekében széleskörben vontuk be a lakosságot a döntés-előkészítési folyamatba, mint pl. lakossági fórumok, lakossági részvételi rendezvények és események a leégett SPAR újjáépítése kapcsán, és a Városrészi költségvetés, ahol az adott városrészre vonatkozóan a döntést a szentendrei polgárok hozzák meg.


Szeretnék még foglalkozni az előző közmeghallgatásra beküldött egyik kérdésemre kapott válasszal. Akkor az Ábrányi-program 131. rövid távú vállalásával kapcsolatosan érdeklődtem, hogy hol láthatók a pályázatok, beruházások és közbeszerzések teljes dokumentációi, amit első lépésként vállaltak nyilvánossá tenni. A kapott válasz szerint az anyagok a törvényi elvárásoknak megfelelően elérhetők a város honlapján: menü >> városháza >> hivatali közérdekű adatok >> III. gazdálkodási adatok vagy V. egyedi közzétételi lista alatt további bontásban. Sajnos a megjelölt helyeken egyetlen, a jelenlegi városvezetés által bonyolított pályázat, beruházás és közbeszerzés teljes dokumentációját sem találtam. (Megjegyzem, hogy az egyedi közzétételi lista nem is az V., hanem a VI. pontban található.) Ebből arra következtetek, hogy valótlan tartalmú választ kaptam. Ezt cáfolandó legyen szíves a jelenlegi városvezetés által bonyolított legnagyobb értékű pályázat, beruházás, valamint közbeszerzés egy-egy teljes dokumentációjának pontos linkjeit megadni a megnevezett helyeken.

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 131. pontját illetően a mostani városvezetés legnagyobb beruházása a belvárosi csapadék és szennyvíz szétválasztásának első üteme volt. Összköltsége 680 mFt, amelyből 300 mFt-ra kaptunk támogatást, a maradék 380 mFt-ot a város saját költségvetéséből teremtette elő.
Ennek a projektnek dokumentációját a városi hivatalos honlapján részletekbe menően és folyamatosan tettük közzé az alábbi aloldal (ez megtalálható a honlap nyitó felületén baloldalt külön nagy gomb) számos bejegyzésén és videóján keresztül:
A BELVÁROSI SZENNY- ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS SZÉTVÁLASZTÁSÁNAK ELSŐ ÜTEME


G. N.

Első helyen a 2021. novemberi közmeghallgatásra küldött egyik kérdéssorozatomra szeretnék visszatérni, amely így hangzott:

„A pismányi adótorony miatti lakossági tiltakozást követően Polgármester úr egy nyílt levélben (https://szentendre.hu/az-adotoronyrol-es-a-kozbeszedrol-valasz-a-nyilt-levelre/) azt írta, hogy az adótornyot most (!!!) elbontják, új helyszínt keresnek, ezért nem lesz adótorony a jelenlegi ingatlanon. Mi az oka, hogy a jelenlegi adótorony ennek ellenére ugyanott működik, és ismeretem szerint a következő városvezetésnek kell új helyet találnia az adótorony számára. Arról is kérném szíves tájékoztatását, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy senkinek sem jutott eszébe a szerződésért felelősök közül, hogy előzetesen megkérdezzék a lakókat, amikor választási programjukban azt vállalták, hogy szemléletváltást hoznak, és a lakosságot érintő döntésekbe minden érintett lakost és lakóközösséget bevonnak. Milyen személyi következményei lettek a hibának, és milyen rendszer szintű intézkedéseket hoztak, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő?”

Sajnos a kérdéssorozat egyetlen kérdésére sem kaptam választ, holott az önkormányzat SZMSZ-e előírja, hogy az írásban feltett kérdésekre 15 napon belül választ kell adni. Kérdéssorozatom első mondatával kapcsolatosan arra várom továbbra is polgármester úr válaszát, hogy az említett nyílt levélben miért írta azt, hogy „most” bontják el az adótornyot, keresnek új helyszínt, és mi volt az oka annak, hogy a képviselő-testület határozatában csak a szerződés lejárta utáni időpont szerepelt a torony lebontására. Várom a kérdéssorozat többi kérdésére is a válaszát.

Bizonyára elkerülte figyelmét, hogy a 2021. november 24-i közmeghallgatásra nevemben Karas László, kabinetvezető válaszolt „2021.11.24 közmeghallgatás – 11_ kérdés és válasz” tárgymegjelöléssel 2021. december 08-án.

„…A véleményem nem változott az adótorony-bővítéssel kapcsolatban. Ezért is hoztam meg azt a döntést, hogy keressünk megnyugtató, hosszú távú megoldást a mobilszolgáltatóval – más helyszíneket megvizsgálva – annak érdekében, hogy Pismányban is megfelelő színvonalú legyen a mobiltelefon és internetszolgáltatás.
Az adótorony 1994 óta áll ezen az önkormányzati ingatlanon, amit most elbontunk, egyeztetve a szolgáltatóval, a szomszédos lakókkal és a Városi Szolgáltatóval.
Tehát nem lesz adótorony a Cseresznyés úti ingatlanon. Ahogy a város honlapján is olvasható: Új helyszínt keresnek az adótoronynak!
A döntés egyértelmű….”

A nyílt levél teljes terjedelemben a honlapon megtalálható:
AZ ADÓTORONYRÓL ÉS A KÖZBESZÉDRŐL – VÁLASZ A NYÍLT LEVÉLRE
2021. április 18., 18:20
https://szentendre.hu/az-adotoronyrol-es-a-kozbeszedrol-valasz-a-nyilt-levelre/


Következő kérdésem dr. Poprádi Zsolt országos egyéni választókerületi választási bizottsági taggá történt megválasztására vonatkozik. Dr. Poprádi Zsolt korábbi Facebook-bejegyzései, hozzászólásai egyértelműen utaltak arra, hogy az erősen kétosztatúvá vált magyar politikai palettán milyen politikai álláspontot képvisel. Feltételezem, hogy ezzel összefügg az, hogy korábban a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) mint jelölő szervezet delegálta őt a Szentendre Város Helyi Választási Bizottságába – ami rendjén is van, mivel a jelölő szervezetek a saját politikai értékrendjük iránt elkötelezett személyeket szoktak delegálni a választási bizottságokba. Azt viszont nem értem, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy a TESZ-es képviselők dr. Poprádi Zsoltot választották meg országos egyéni választókerületi választási bizottsági tagnak, holott a választási bizottságok választott (tehát nem delegált) tagjaitól személyesen is elvárható a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben deklarált függetlenség és pártatlanság – amint erre később a Kúria is rámutatott („… a bizottság tagjaival, kiemelten a választott tagokkal, valamint a bizottság választott tagjai közül megválasztott elnökkel szemben elvárás a pártatlanság és a függetlenség, mely a választási eljárás törvényességének fontos garanciája”). Nem lehetett véletlen, hogy a dr. Poprádi Zsolt által elnökölt országos egyéni választókerületi választási bizottság egyik, a kormánypárti jelöltet elmarasztaló határozatát a Nemzeti Választási Bizottság megsemmisítette – ami a Kúria egyetértő határozatával jogerőre is emelkedett –, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság két ízben is jogerősen eltiltotta dr. Poprádi Zsoltot további jogsértésektől, miután megsértette a választási eljárásról szóló törvény alapelveit. Mindezekkel kapcsolatosan arra a kérdésre várok választ, hogy milyen megfontolásból választották meg dr. Poprádi Zsoltot országos egyéni választókerületi választási bizottsági taggá, és utólag is helyes döntésnek tartja-e dr. Poprádi Zsolt megválasztását.

A Képviselő-testület 15/2022(I.26) publikus határozatában a jelen levő képviselők egyhangúan megszavazták dr. Poprádi Zsolt országos egyéni választókerületi választási bizottsági taggá történő megválasztását.

A 2022-es magyarországi országgyűlési választás Szentendrén a vonatkozó törvényeknek megfelelően zajlott le.


Harmadik kérdésem a választási programjuk (Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program) 15. pontjában vállaltakkal kapcsolatos. Az ígérték, hogy az ügyfélszolgálathoz és a hivatalhoz beterjesztett ügyek státusza, ügygazdája, felelőse, határideje nyilvános lesz, a bejelentések kereshetők és lekérdezhetők lesznek, minden megkeresés visszakövethető lesz egy nyilvános rendszerben, és nem fordulhat elő, hogy a bejelentő, kérdező nem kap választ. Mikorra várható ennek az ígéretnek a teljesítése? Akár a Szentendre és Vidékében, akár a közösségi médián is olvashatók panaszok, hogy nem kaptak választ valamilyen bejelentésre, kérdésre. Én magam is éppen a mostani első kérdésemben panaszoltam, hogy a novemberi közmeghallgatásra beküldött egyik kérdéssorozatom egyetlen kérdésére sem kaptam választ.

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 15. pontjában az ügyfélszolgálat fejlesztését vállaltuk. Ezt a célt továbbra is el kívánjuk érni, példaként hozva a jarokelo.hu közösségi bejelentő oldalt.

A jelenleg működő, az ügyfélszolgálatot támogató e-panasz alkalmazásban minden bejelentés ügyiratszámot kap, ennek alapján minden probléma kezelése visszakövethető. A jelenlegi városi panaszbejelentő rendszert kívánjuk tovább fejleszteni a már említett járokelő.hu alkalmazás funkcióival pl. visszajelzés küldése mobiltelefonra, elkészült megoldás visszajelzése, probléma vizuális megjelenítése a bejelentő által, az összes bejelentés megtekinthetősége.


Negyedszerre az iránt érdeklődöm, hogy hol érhető el a választási programjuk 26. pontjában megígért nyilvános alkalmazás, amely a téli útüzemeltetés aktuális útvonalát élőben közvetíti, és amelyből kiderül az utak és utcák tisztítottsága, járhatósága.

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 26. pontjában vállaltakhoz a város térinformatikai fejlesztése és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. által alvállalkozásban biztosított téli útüzemeltetést végző cégnél magvalósítandó informatikai fejlesztés együttesen szükségesek, azonban ezek összehangolása még nem valósult meg. Célunk továbbra is a vállalt cél teljesítése.


Utolsó kérdésem: Hol tekinthető meg a választási programjuk 105. pontjában rövid távra vállalt zöldfelületi kataszter, amely naprakész adatokat nyújt a város területén megtalálható összes zöldfelület helyéről és minőségéről?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 105. pontjában vállalt zöldfelületi katasztert a város térinformatikai rendszere még nem képes szolgáltatni. Jelenlegi becsléseink szerint ennek elkészítése több éves munkát igényel, ez a célt a város jelenlegi pénzügyi helyzetében jelenleg még nem élvez elsődleges prioritást, ugyanakkor részfeladatként a 11-es út felújítása kapcsán a 11-es út menti önkormányzati területen levő zöldfelület (fák, cserjék) állapotát felméretjük és a felmérést végző kert és tájépítő szakemberekkel részletes rehabilitációs, megújító terveket készíttetünk, figyelembe véve a város természeti adottságait és a fenntartható ökológiai társulások kialakításának lehetőségeit.


A. Á.

A 2021. november 24-ei közmeghallgatáson írásban érdeklődtem a „TESZ 2019-2024 – Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program” (https://issuu.com/tesz/docs/tesz_abranyi_emil_program_2019-2024) 89. pontjában megfogalmazottakról, amelyben vállalják, hogy:

„Kiemelt figyelmet fordítunk a rekreációs-szabadidős, erdei turizmusra építő vállalkozásokra, kiaknázva Szentendre adottságait. Olyan jogi, intézményi környezetet alakítunk ki, amely segíti az erdei táborok, turistaszállók, pihenő pontok, lovardák, tanösvények és lombkorona ösvények létesítését és működtetését.”

Kérdésemre, hogy hol tart az intézményi, jogi hattér kialakítása annak érdekébe, hogy segítse az erdei táborok, turistaszállók, pihenő pontok, lovardák, tanösvények és lombkorona ösvények létesítését és működtetését, Ön a következőket válaszolta:

„Egyeztetést folytattunk a volt Izbégi Park-Tábor vonatkozásában a Magyar Cserkészszövetség képviselőivel. A tervezés folyamata sajnos megakadt, mivel túlságosan nagy beruházást képzeltek el. Ennek a területnek a fejlesztése továbbra is célunk, keressük a partnereket és a pályázati lehetőségeket. Támogattuk a dömörkapui turisztikai fejlesztést. a Pilis Parkerdővel együttműködve továbbra is támogatjuk a turisztikai fejlesztéseket, következő ilyen fejlesztés a lajosforrási turistaház lesz.”

Mivel válasza semmilyen megvalósult intézményi és jogi hátteret/környezetet nem tartalmazott, ezért újra kérem a tájékoztatását arról, hogy az említett program 89. pontjában rövidtávra vállalt intézményi és jogi háttérről/környezetről, amely segíti az erdei táborok, turistaszállók, pihenő pontok, lovardák, tanösvények és lombkorona ösvények létesítését és működtetését. Kérem, hogy konkrétan nevezze meg a megvalósult jogi és intézményi környezetet, hátteret.

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 89. pontjában foglaltakat teljesítettük. Ennek részleteit a következőkben soroljuk fel:
Dömörkapu Lovas megálló jogi támogatása. Dömörkapu Rengeteg turistaszálló és kerékpárállomás jogi támogatása.
A Magyar Kajak-és Kenu Szövetséggel való hosszú távú együttműködési megállapodás megkötése is ennek a pontnak szellemében született, amelynek részeként a Pap-szigeti csónakház felújítása hamarosan befejeződik.
A jogi háttér kialakításában pedig a SZÉSZ felülvizsgálatakor kiemelten kezeljük azoknak a városrészeknek a szabályozását, ahol kialakíthatók erdei táborok, turistaszállók, pihenőpontok, lovardák, tanösvények és lombkorona ösvények.
Ezt a szellemiséget tükrözi továbbá a Képviselő-testület 205/2021. (X.13.) Kt. sz. határozata, amelyben megváltoztatott egy korábbi döntést, amely alapján egy területet korábban intézményi sport területként sorolt be, de az ezt felülíró döntésével a területet füvész és gyógynövény kert és rekreációs park fejlesztésére jelölte ki. A park tervezési fázisban van, a tervező kiválasztása a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történik.

A Hauszmann Alapítvány Lajos- forrásnál elindított beruházás kapcsán a SZÉSZ-en keresztül a szabadidős, rekreációs programot támogatjuk.


Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 12. pontja a következőket tartalmazza:

„Biztosítjuk a jelenleg hiányos szentendrei logopédusi ellátást.”

Kérdéseim egyszerűek: Biztosították-e a szentendrei logopédusi ellátást az ígéretüknek megfelelően? Amennyiben nem sikerült megvalósítaniuk ezt az ígéretüket (sem), akkor mikorra fogják ezt biztosítani?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 12 ugyan nem önkormányzati feladat, de a jelenleg az állami ellátást biztosító intézményben 9 logopédus dolgozik a szentendrei járás ellátási területen. Az elmúlt évekhez képest ez előrelépést jelent, azonban a logopédiai ellátásra vonatkozó valós igényeket nem tudják kielégíteni. Ezt figyelembe véve a város saját költségvetéséből, a befizetett helyi adóból a Szentendre Városi Óvodákban jelenleg 1 fő teljes állású logopédust foglalkoztatunk, aki a 8 városi óvoda közül kettőt lát el: az Izbégit és az Óvoda központot. Ezt kibővítendő a jövő évi költségvetésben plusz 1 logopédus állást tervezünk beépíteni, egyeztetve a logopédus szakemberekkel és óvodapedagógusainkkal.


Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 28. pontja a következőket tartalmazza:

„ Helyi közlekedésfejlesztési programot indítunk komplex közlekedési hálózatban gondolkodunk. Olyan úthálózatban, amely valamennyi közlekedőt figyelembe vesz – egészséges és fogyatékossággal élő gyalogost, egyéni és közösségi járművet használót.”

Kérdéseim, hogy ebből a rövidtávra vállalt program elemből mi valósult meg? Mi valósult meg a közlekedésfejlesztési programból, amely – a közzétett program szerint – figyelembe veszi az egészséges és fogyatékossággal élő gyalogosokat, egyéni és közösségi járművet használókat?

Gyakran utazom tömegközlekedési eszközön, de nagyon ritkán találkoztam akadálymentesített közlekedési eszközzel.

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 28. pontjában vállaltakat teljesítettük:
Iskolabusz program, Szentendre kártya. A mikromobilitási pontok kijelölése az ehhez tartozó szolgáltatásra (e-bike, e-roller) pályázat kiírásának előkészítése folyamatban van.
Az akadálymentesítésre a városi útfelújítások során mindenhol a törvényi előírásoknak megfelelően megvalósult. Pl. Kálvária ás Álmos utcai gyalogos átkelőhely kialakítása; Kálvária és Barcsay iskola előtti járda és gyalogos átkelőhely kialakítására kész tervek vannak, amelyek megvalósításához pályázat benyújtása folyamatban van.
A közösségi közlekedést végző VOLÁN busz, valamint a kötött pályás MÁV-HÉV tervezett felújítások és tervezett járműpark cseréjekor a törvényi előírásoknak megfelelően már akadálymentesített járműveket szereznek be.


Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 75. pontja a következőket tartalmazza:

„ Újranyitjuk és megújítjuk a közelmúltban ok nélkül bezárt helytörténeti kiállítást.”

Kérdéseim: Mikor sikerült újranyitni és megújítani a helytörténeti kiállítást? Amennyiben az újranyitásra és megújításra még nem került sor, akkor mikor fog teljesülni (mikorra tervezik) ennek a választási ígéretnek a megvalósítása?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 75. pontjában vállaltakat a városvezetésen kívül álló okok miatta nem lehetett teljesíteni.
Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) forrást vont el és pályázatot törölt. A helytörténeti kiállítást azért kellett bezárni, mert közös nemzeti kincsünk – a helytörténeti kiállításnak helyet adó Főtéri Kereskedőház – elhanyagolttá vált. Az épület tetőszerkezete és cserepezése sérült, az épület folyamatosan beázott, így sem emberi tartózkodásra, sem a műtárgyak kiállítására nem volt alkalmas, sőt már a beázott Főtéri könyvesbolt működése is veszélybe került Az új városvezetés a feltárt hiányosságokat illetően azonnal intézkedett, és a tetőszerkezeti beázásokat a város saját forrásainak terhére megszüntette, az eldugult eresz és csatorna hálózatot kijavítottuk, és az épület homlokzatának baleset és omlás veszélyes részén az utcán közlekedőket állványzattal védjük. Az előző múzeumi vezetés által megvalósított egyik kiállítás álmennyezete és burkolatának rögzítése során a freskókat összefurkálták közel 100 helyen, ennek a kijavítása is folyamatban van.

A részleges állagmegóvásnak köszönhetően az épület mostanra alul kiszárad, kiállítás nyílhatott benne: a Ferenczy Múzeum Centrummal egyeztetve helytörténeti kiállítás tervezése és ideiglenes kiállítótérként való üzemeltetése indulhat el.

Az MTÜ 2017-ben Szentendrének megítélt 8,2 milliárd Ft-os támogatás visszatartása a város turisztikai koncepciójának hiányára hivatkozva történt.
A Turisztikai Koncepció 2021. őszi elkészültét követően értesítettük az MTÜ-t, választ eddig nem kaptunk. Mihelyst megérkezik a támogatás, a felújítási program egyik kiemelt elemét képező Főtéri Kereskedőház felújításának azonnal nekifogunk.


Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 113. pontjában a következőket vállalták:

„Bevezetjük a máshol már bizonyított biológiai szúnyoggyérítést a légi kémiai szúnyoggyérítés helyett.”

Kérdéseim: Hol tart a beígért biológiai szúnyoggyérítés bevezetése? Az egész településre kiterjed ez a fajta gyérítés? Vagy vannak „kiemelt” körzetek, ahol alkalmazzák, kipróbálják; majd miután bevált ez a módszer, kiterjesztik a városra vagy annak részeire)? Kérem tájékoztatását a biológiai szúnyoggyérítés bevezetéséről.

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 113. pontjában vállaltakkal, a biológiai szúnyoggyérítés bevezetésében az alábbi intézkedéseket indítottuk el: egyeztettünk a környező településekkel, és mindegyik a biológiai szúnyoggyérítés irányába indul el.
Határozat is született: csatlakozás központi biológiai szúnyogirtás módszerére történő átállásról szóló térségi szándéknyilatkozathoz
73/2022. (IV.27.) Kt. sz. határozatban.

A szúnyoggyérítést a Katasztrófavédelem végzi, ehhez kapcsolódóan részletes információkat tesznek közzé a következő linken:
https://www.katasztrofavedelem.hu/45/szunyoggyerites-gyik


S. A.

32-es pont – „városi elektromos kisbusz”
A novemberi közmeghallgatáson érdeklődtem az Ábrányi-program elektromos városi kisbuszokkal kapcsolatos rövid távú vállalásukkal kapcsolatban.
Válaszukban azt jelezték, hogy a Volán diszponál a téma felett és bíznak abban, hogy megjelennek ezek a buszok Szentendrén is. Érdeklődnék, hogy újabb hozzávetőlegesen fél év elteltével történt-e előrelépés a témában – ugyanis számomra eddig ez sajnos megtévesztő, hiszen a programban nem azt jelezték, hogy nem az Önök, hanem egy Szolgáltatótól függ az ígéret megvalósulása (nem mellesleg abszolút nem rövid távon).

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 32. pontjában vállaltakat a városvezetésen kívül álló okok miatt nem lehetett teljesíteni.
A különböző pályázati forrásokból a helyi és helyközi közlekedést közszolgáltatóként végző VOLÁN Zrt. tájékoztatása szerint folyamatosan megújítják a járműparkjukat, és kiemelten kezelik az elektromos meghajtású városi elektromos közösségi közlekedést. Ez egy hosszútávú program, amivel teljes járműparkjukat megújítják, ennek keretében az idei évben tervezetten 400 db elektromos busz beszerzésére nyílik lehetőségük. A VOLÁN Zrt. időben tájékoztatja a városvezetést a szentendrei közösségi közlekedést érintő elektromos buszbeszerzésekről.


33-as pont – „városi iskolabusz rendszer”
A novemberi közmeghallgatáson érdeklődtem az Ábrányi-programban tett azon rövid távú vállalásukról, miszerint „végig gondolunk és kidolgozunk egy városi iskolabusz rendszert”. A kapott válasz szerint hamarosan tájékoztatják erről a lakosságot. Érdeklődni szeretnék, hogy mi a téma státusza, hiszen sem tájékoztatással, sem a rendszer terveivel nem találkoztam ez idáig.

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 33. pontjában vállaltakat illetően a projekt elindult, jelenleg az adatgyűjtés szakaszában van:

——— Forwarded message ———
Feladó: Verebélyi Ákos <akos.verebelyi@kk.gov.hu>
Date: 2022. máj. 20., Pén 16:28
Subject: Re: Iskolabusz igényfelmérő kérdőív Szentendrén
To: Zsolt Fülöp <polgarmester@szentendre.hu>
Cc: PolgármesteriTitkárság <titkarsag@szentendre.hu>, Spanyol Éva <spanyol.eva@szentendre.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a 2022. május 19-én érkezett „Iskolabusz igényfelmérő kérdőív Szentendrén” tárgyú megkeresésére tájékoztatjuk, hogy a kérdőív továbbítása a Váci Tankerületi Központ fenntartásában lévő szentendrei iskolák intézményvezetői részére a mai napon megtörtént.

Üdvözlettel:

Verebélyi Gábor Ákos
tankerületi igazgató

megbízásából

Klement Anita
titkársági ügyintéző


49-es pont – „útalap”
A novemberi közmeghallgatáson érdeklődtem, hogy mennyi úthasználati hozzájárulást szedtek be a külön útalapba az Ábrányi-programban tett azon rövid távú vállalásuk teljesítéseként, miszerint „a beruházók aránytalan úthasználatát településfejlesztési hozzájáruláshoz kötjük. Az így befolyt összegek egy külön útalapba kerülnek.””A kérdésemre nem kaptam részletes/kielégítő választ, így most ismét érdeklődnék az útalap kérdéskörével kapcsolatban.

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 49. pontjában vállaltakat az egyes fejlesztések kapcsán megkötött területrendezési szerződésekben feltételként rögzítettük. Megfelelő műszaki tartalommal megépített utakat, járdákat és parkolókat írtunk elő. A város költségvetésében külön útalapot nem hoztunk létre, mert többféle megoldást is támogatunk: pl. átadják a pénzt és önkormányzat valósítja meg, a beruházó az önkormányzat által előírt műszaki tartalommal saját beruházásában építi meg az utakat, járdákat és parkolókat. Ezeket a megoldásokat alkalmaztuk a Katolikus óvoda, az UDSE esetében és a leégett SPAR helyére kiírt pályázatban is.
Továbbra is az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő programnak megfelelően az ezután kötendő településfejlesztési szerződésekben is feltétel lesz a megfelelő út, járda és parkoló kialakítása.


Létezik-e a városvezetésnek az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terve (kiemelten közlekedés optimalizációs fókusszal), ami az aktuális ciklusban megvalósítható?
Ha igen, hol érhető el?
A folyamatosan fennálló kaotikus közlekedési helyzet miatt tartom fontosnak ezeket a kérdéseket.

Az egész város közlekedési hálózatára új tervek nem készültek, azonban az eddig elkészülteket aktualizáltuk lsd. városi kerékpárútra feltételes közbeszerzés kiírása, vagy a 11-es úthoz kapcsolódó forgalom számlálás, és ennek alapján a forgalomtervezés megrendelése és ennek átadása a Magyar Közútnak. A Budapesti Fejlesztési Központ a HÉV fejlesztése kapcsán vizsgálta a Skanzen összekötését a HÉV vonalával, amit a város kívánatosnak tartott, ám a BFK nem támogatta. Támogattuk a térségi polgármesterekkel együtt, hogy a MAHART indítson elsősorban a helyi lakosságot kiszolgáló menetrendszerinti járatokat a Tahitótfalu – Leányfalu – Szentendre –Budapest vonalon.


Hol tart az a lakhatás és lakhatási támogatás, amellyel a rendőrségi állomány feltöltését és megtartását, valamint a hiányzó iskola- és óvodapedagógus állások betöltését vállalták segíteni a választási programjuk (Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program) 10-11. pontjai szerint?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 10-11. pontjában vállaltak teljesítését a városvezetés hatáskörén kívül eső körülmények korlátozzák.
Ide másolom Hajnal Szilvia, Szentendre Városi Óvodák intézményvezetőjének ide vágó levelét:
„…Az összes pedagógus álláshelyünk 72 fő, tartósan távol van betegség, vagy gyermekvállalás miatt 8 fő, velük együtt jelenleg összesen hiányzik 11 fő óvodapedagógus. Helyettesítésüket pedagógiai asszisztensekkel (5 fő) és nyugdíjas óvodapedagógus megbízásával (6 fő) tudjuk megoldani. Sajnos a nevelési év végéig (2022.08.31-ig) elmegy újabb 3 fő pályaelhagyó óvodapedagógus. Az elkövetkezendő 5 évben nyugdíjba megy 13 fő óvodapedagógus.
Az egyre nehezedő pálya és a megbecsülés hiánya miatt várható még több óvodapedagógus pályaelhagyása is.
Az utánpótlás hiányzik, pályakezdők nem jönnek.
A meghirdetett óvodapedagógusi állásokra kevés, vagy egyáltalán nincs jelentkező.
Motiválni lehetne megbecsüléssel, magasabb bérrel és lakhatási lehetőséggel a pedagógusokat.

Az eddig tett lépéseket (utazási kedvezmény, V8 kedvezmény, 30 000 Ft bérkiegészítés, bérlakáshoz jutás) nagyon köszönjük! Biztosan tudom, hogy hozzájárult több kolléga pályán maradásához.

Köszönettel: Hajnal Szilvia”


Hogyan áll a választási programjuk 19., ill. 24. pontjában tett azon ígéretük teljesítése, miszerint a szentendrei bérlakásállományt növelik, a meglévőket felújítják és revitalizálják, ill. a szentendrei fiatalok számára kedvező bérlakásprogramot indítanak?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 19 ill. 24. pontjában vállaltakat illetően: a város éves szinten átlagosan karbantartásra 2020: 25,5 mFt, 2021: 19,3 mFt és 2022: 24,4 mFt-ot tervezünk, és a 2022-es évben az aktív vagyongazdálkodásnak megfelelően 20 mFt-ot fordítunk felújításra. A szentendrei fiatalok számára kedvező bérlakásprogram elindítására még nem volt meg a szükséges anyagi fedezet.
Örömmel vettük a Kormány azon elhatározását, hogy az önkormányzatok számára is elérhető bérlakás építési pályázatokat terveznek kiírni.


Mikor hozzák nyilvánosságra azokat a műszaki megoldásokat, amelyeket a választási programjuk 38., középtávú vállalásának teljesítéseként dolgoztak ki a 11-es út által kettészelt város szövetének egységesítésére?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 38. pontjában vállalt program kidolgozását megelőzi a 11-es út tervezett felújítása, amiben aktív szerepet vállalt az önkormányzat, és a felújítással párhuzamosan előkészítjük a 11-es út mentén található közterületek kertészeti és tájépítészeti újratervezését. Ebben a tervezési folyamatban meghatározó szempont lesz kertészeti, tájépítészeti megoldásokkal is orvosolni a város szövetének újraegyesítését.


Hol építettek kerékpártárolókat és telepítettek önszerelő eszközöket a választási programjuk 39. sz. vállalása teljesítéseként?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 39. pontjában vállaltaknak megfelelően a Pap-szigeten eszközváltó pontot alakítunk a Városrészi Költségvetés 2021 szentendreiek által megszavazott egyik fejlesztési projektben. Az erre vonatkozó közbeszerzés folyamatban van.


D. Á.

A Gazdasági Program 2020-2024 dokumentumban az szerepel, hogy „Hasznosításra vár a Sziget utca végén lévő termálkút vize is. Ebben a tőkehiányos időben fontos a befektető partner, de egyúttal kockázatos is. Ki kell alakítani egy minősítési rendszert, ami alapján meghatározható, hogy ki lehet az önkormányzat befektetési partnere”.
Jelenleg hol tart a folyamat, illetve milyen tervek készülnek a szentendrei termálvíz hasznosítására és ki a téma felelőse?
Kieg.: (Forrás: DMRV)

A Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) 2020. elején felvettük a kapcsolatot, többek között elkészítettük a termálkút hasznosítására vonatkozó elképzeléseket is. Ennek egyik fontos eleme, hogy a termálkút mellett található állami terület (volt REC) közös állami és önkormányzati fejlesztése valósuljon meg. Erre még nem érkezett válasz. Mivel a termálvíz hasznosítása lehetséges, az önkormányzati és állami közös tervezés indulhat el, aminek témafelelőse a város Főépítésze.


HÉV-végállomásra tervezett bevásárlóközpont: hol található meg az interneten az önkormányzat által kiírni szándékozott pályázat és a hozzá tartozó háttéranyagok (elkészült tanulmányok, dokumentációk, térképek, számítások, lefolytatott egyeztetések és egyéb megbeszélések jegyzőkönyvei, emlékeztetői, összefoglalói stb.)?

Az Ön által keresett információt a város honlapján a Képviselő-testület 2022. április 27-i döntését követően a következő cikkben találja meg: „MEGÚJUL A LEÉGETT SPAR KÖRNYÉKE: A TERÜLET FEJLESZTÉSÉRE PÁLYÁZATOT ÍR KI A VÁROS – 2022. április 29., 13:17”.
Ez a cikk tartalmazza azt a linket, amely az előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó pályázat kiírási dokumentációt tartalmazza.
A tényleges pályázati kiírást a „NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A HÉV ÁLLOMÁS ÉS KÖRNYÉKÉN LÉVŐ INGATLANOKRA – 2022. május 6., 10:30” honlapon publikált cikk linkjein keresztül érhető el.


Milyen ütemterv szerint kívánnak haladni a bevásárlóközpont projektjét illetően?
– a pályázat kiírásának dátuma
– a döntés várható dátuma
– kivitelezés megkezdésének várható dátuma
– beruházás befejezésének várható dátuma.
Természetesen nem a pontos dátumokat kérném, hanem az Önök által tervezett időpontokat. (Tehát az Önök által készített forgatókönyvet szeretném megkapni.)

A pályázat kiírásának dátuma: 2022. május 06.
A pályázatok beadásának határideje: 2022. augusztus 01.
A nyertes pályázatról döntés: 2022. szeptember 14. (Képviselő-testületi ülés)
A szerződéskötés és a tervezés-engedélyeztetés elkezdése: várhatóan 2022. szeptember közepe
A kivitelezés megkezdése: várhatóan: 2023. ősz
A beruházás befejezése várhatóan: 2024. tavasz


V8 uszoda (csak az uszoda!):
Csak lakossági adatokra vonatkozóan (az egyesületeket tehát nem ideértve) érdeklődnék, hogy
– hányan használták az uszodát 2019. január 1. és április 30. között, illetve 2022. január 1. és április 30. között?
– hányan vettek részt az iskolai uszásoktatásban 2019. január 1. és április 30. között, illetve 2022. január 1. és április 30. között?
– hány lakossági belépőjegyet értékesítettek 2019. január 1. és április 30., illetve 2022. január 1. és április 30. között, valamint hogyan oszlottak meg a különböző jegytípusok (reggeli-esti, diák, felnőtt, nyugdíjas, kedvezményes stb.)?
– hány fő használt valamilyen bérletet 2019. január 1. és április 30. között, illetve 2022. január 1. és április 30. között, továbbá milyen volt az egyes bérletkonstrukciók megoszlása (10 alkalmas, havi, éves stb.)?
– a bérletek esetében korábban többször történt hivatkozás az úgynevezett „hasonló helyzetben lévő” uszodákra. Dr. Juhász László szerint a V-8 versenytársai: a Komjádi Béla Sportuszoda, a Csillaghegyi uszoda, a Leányfalusi Termálfürdő, a Váci uszoda és az Esztergomi uszoda. A dr. Juhász László által megnevezett uszodák bérletárai:
https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/megujult-kedvezmenyes-berletek
https://www.csillaghegyifurdo.hu/arak
https://www.vacistrand.hu
http://www.palatinus-to.hu/szent_istvan_strandfurdo
https://leanyfurdo.hu/arak
(A Komjádihoz nem találtam információt.)
Ezek a viszonyítások részben hibásak, részben hamisak.
Kiegészítés: sajnálatos módon Pál Gábor bizottsági elnök a JB vezetőjeként sem tájékozódott: „A Leányfalui Termálfürdő drágább, de megvan az az előnye, hogy szabadtéri strand, nyáron sokkal vonzóbb.” (Amit az elnök úr mond, az teljesen szakmaiatlan hozzászólás.)
A fentiek alapján tervezik-e újragondolni a szentendreiek uszodai bérletkonstrukcióit és -árait?

Hányan használták az uszodát 2019. január 1. és április 30. között, illetve 2022. január 1. és április 30. között?
2019 – 48425
2022 – 41282
– hányan vettek részt az iskolai uszásoktatásban 2019. január 1. és április 30. között, illetve 2022. január 1. és április 30. között?
2019 – 9904
2022 – 11152
– hány lakossági belépőjegyet értékesítettek 2019. január 1. és április 30., illetve 2022. január 1. és április 30. között, valamint hogyan oszlottak meg a különböző jegytípusok (reggeli-esti, diák, felnőtt, nyugdíjas, kedvezményes stb.)?
2019 – 9904 megoszlás 70% felnőtt, 25% nyugdíjas, 5% gyerek
2022 – 11152 megoszlás 85% felnőtt, 13% nyugdíjas, 2% gyerek
– hány fő használt valamilyen bérletet 2019. január 1. és április 30. között, illetve 2022. január 1. és április 30. között, továbbá milyen volt az egyes bérletkonstrukciók megoszlása (10 alkalmas, havi, éves stb.)?
2019 – 368 – 188 felnőtt 10/30, 128 nyugdíjas 10/30, 52 felnőtt 100/365
2022 – 47 – 22 felnőtt 10/30, 24 nyugdíjas 10/30, 1 felnőtt 150/365
– a bérletek esetében korábban többször történt hivatkozás az úgynevezett „hasonló helyzetben lévő” uszodákra. Dr. Juhász László szerint a
V-8 versenytársai: 10 alkalom – 15180 Ft
Komjádi Béla Sportuszoda, – 10 alkalom – 15300
a Csillaghegyi uszoda, 15 alkalom – 37000 Ft
a Leányfalusi Termálfürdő 7 alkalom 12600 Ft és 20 alkalom – 36000 Ft
a Váci uszoda és az 10 alkalom – 10000 Ft
Esztergomi uszoda 12 alkalom – 11000 Ft


Mit lehet tudni az Intersparral szemben tervezett Dera Park kereskedelmi létesítményről? Szentendre 8906/42. Építési engedélyezési eljárás. Benyújtás: 2021.09.01. Pest Megyei Kormányhivatal. Kereskedelmi létesítmény építése, 291 db parkoló kialakítása, totem oszloppal. Érdemi döntés (engedély): 2022.02.01. Véglegessé válás: 2022. 02.01.

Mivel az önkormányzatoktól az építés hatósági jogkört a kormányzat elvonta, és jelentősen csökkentette a Főépítész és Tervtanács jogköreit, csak a beruházó előzetes konzultációk alkalmával megosztott elképzeléseit és a kormányhivatal által a nyilvános ETDR felületen elérhető tervekről tudunk tájékoztatást adni:
https://www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/ProcessList
Ott néhány tervlapot is megtalál.


K. P.

Az Ábrányi-program 98-100. pontjaiban az a választási ígéret, hogy városrészi közösségi tereket, alközpontokat hoz az új városvezetés, ezek körül intézményi területek, kisboltok, patika egyéb szolgáltató egységek jönnek létre. Van-e a ciklus felénél bármi erre utaló jel, vagy csak a HÉV állomás környékének hirtelen felbukkant a társadalmi egyeztetést nélkülöző terv az egyedüli, ami földönfutóvá teszi az ott lévő kisvállalkozó bérlőket?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 98-100. pontjaiban vállalt alközponti és közösségi terek kialakítására pl. Izbégen a család segítő és gyermekjóléti intézmény Belvárosba a Bodor udvarba történő átköltözése után nyílik lehetőség, így az izbégi városrészben a terveink szerint kialakításra kerülhet kisebb közösségi kert, közösségi ház is.


Az Ábrányi-program szerint támogatják a lakossági esővízgyűjtést? Ez nem lehet túl nagy feladat. Fel tudják sorolni, azokat a területeket, ahol már ez rendszerbe van állítva? Amennyiben igen, hol és mennyi lakossági esővízgyűjtő van Szentendrén, és hogyan lehet jelentkezni erre a programra.

A Klímabarát Települések Szövetségénél a lakossági esővízgyűjtő program kiírásra önkormányzat pályázatot ad be, amelyen keresztül ebben az évben sikeres pályázat esetén 100 szentendrei család kap lehetőséget esővízgyűjtésre.


A választási programban szerepelt, hogy ösztönzik a parlagon heverő területeken a farmgazdálkodást. Hány parlagon heverő terület vált megműveltté az elmúlt két és fél év alatt, mert a város környezetében semmi nyoma nem található, a város továbbra is rendezetlen és lepukkant.

Két önkormányzati tulajdonban levő gyümölcsös pályázat útján történő művelésére két gazdálkodóval kötöttünk szerződést 2020. novembere és 2021 áprilisa között.


Úgy tudom, hogy az Ábrányi-program 140. pontjában ígéretet tettek arra, hogy lakóközösségeknek lesznek szószólói, akik segítségével zajlik a rendszeres lakossági igényfelmérés, és akik figyelemmel kísérhetik, ellenőrzik az önkormányzat tevékenységét, segítik a közösségi tervezést?
Vannak e már szószólók? Amennyiben igen hol található a városi honlapon a listájuk, és az eredménybeszámoló a tevékenységükről?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 140. pontjában vállaltak szerinti kialakítása még nem történt meg, viszont a Városrészi Költségvetésben alkalmazott közösségi tervezés folyamata és módszerei már tartalmazzák az igényfelmérést, a döntést, az ellenőrzést, hiszen a szentendreiektől már beérkezett javaslatok kiválasztásában számítunk az önkéntesen résztvevő aktív polgárokra. Ennek jegyében zajlott le 2022. május 07-én 10:00-tól megrendezett Közösségi Gyűlés.

 


M. I.

Hol hoztak létre közösségi tereket, ahogy azt az Ábrányi-program 64. pontjában ígérték. Ez ígéret marad, mint a 66. pontban meghirdetett szomszéd ünnepek?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 64. pontjában vállaltaknak megfelelően közösségi tereket hoztunk létre mint pl. a Civil Ház, az izbégi felnőtt fitnessz park, és legutoljára a „Pomázi út és a Pipacs u. találkozásánál lévő önkormányzati tulajdonú 1245/45 hrsz-ú ingatlanon zöldterület közkert övezetbe sorolásáról” készült előterjesztés, aminek keretében a Püspökmajori és környéki lakóközösséggel egyeztetve a Móricz Gimnázium mögött levő Radnóti utcai önkormányzati építési telek kerül átminősítésre parkká, és ennek a tervezésében számítunk a lakótelepen élők javaslataira és ötleteire. A 66. pontot illetően a szomszéd ünnepeket minden lakóközösség a saját maga által meghatározott időpontban tarthatja, amihez a szükséges engedélyeket természetesen a város biztosítja, és lehetőség szerint egyeztetve a szervezőkkel a szükséges eszközöket is biztosítjuk.


Az Ábrányi program 116. pontjában azt vállalták, hogy segítik a lakossági fűtéskorszerűsítést és az ilyen jellegű lakossági pályázatok beadását. Hol vált köddé ez a vállalás?

Az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program 116. pontjában vállaltaknak megfelelően a lakáskorszerűsítésre és benne a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó pályázati lehetőségekről a város hivatalos honlapján keresztül tájékoztatást adunk.

LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSSEL A KLÍMAVÁLTOZÁS CSÖKKENTÉSÉÉRT – 1. RÉSZ
2022. május 12., 15:13
„A modern gazdaság működése jelentős terhelést jelent környezetünk számára. Ezt felismerve az Európai Unió kiemelt célként határozta meg a klímaváltozás lassítását. Az elképzeléshez a magyar kormány több programmal csatlakozott. A város vezetésével 2019 őszén megbízott Társaság az élhető Szentendréért (TESZ) Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő programjában is kiemelt helyett kaptak ezek a célok. A program 116. pontjában megfogalmazottak szerint a TESZ vállalta, hogy a tisztább levegő megteremtése érdekében segíti a lakosságot abban, hogy a lehető legnagyobb számban korszerűsítsék lakásuk fűtését, csökkentsék energiafogyasztásukat, ezzel is védve a természetet. Kétrészes cikkünkben ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.”

„A 2021 januárjában indult programra 2022. december 31-ig jelentkezhetnek a támogatást igénylők, amennyiben megfelelnek a feltételeknek. A támogatást azok – családok, élettársak, egyszülős családok – kérhetik, akik legalább egy, 25 évnél nem idősebb gyermeket nevelnek otthonukban. A támogatás odaítélésénél a 12. hetes magzatot is gyermekként ismerik el. További feltétel, hogy az igénylő legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzen, ne legyen köztartozása, illetve a felújítani szándékozott ingatlannak legalább 50 százalékban tulajdonosa legyen.

A támogatást szinte minden, felújításkor felmerülő munkára igénybe lehet venni. Így:

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetésére, illetve belső hálózatának kiépítésére vagy cseréjére;
fürdőhelyiség, illetve WC létesítésére olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel;
fűtési rendszer kialakítására, korszerűsítésére vagy elemeinek cseréjére, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;
az épület szigetelésére, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat;
a külső nyílászáró cseréjére, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelésére vagy cseréjére, párkányok, küszöbök cseréjére vagy felújítására.
Amint a felsorolásból látszik, szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés, illetve megújuló energiára való áttérés is finanszírozható a támogatás felhasználásával, így nemcsak a fűtési költségek mérséklődnek egy ilyen beruházásnál, de a környezeti terhelés is jelentősen csökkenhet, hiszen kevesebb energiát „használ el a lakás”, mint korábban.”

A teljes cikk itt elérhető: https://szentendre.hu/lakaskorszerusitessel-a-klimavaltozas-csokkenteseert-1-resz/


Az egyik legnagyobb Szentendrén adózó cég (Telmex) elhagyta a várost, s mások is így tettek, valamint többen is ezt fontolgatják. Önök milyen új, magas hozzáadott értékű vállalkozásokat csábítottak eddig a városba, és ehhez milyen ösztönző, szabályozó eszközöket alkalmaztak az Ábrányi-program 43. oldalán vállaltaknak megfelelően?

A rendelkezésünkre álló hivatalos adatok szerint az iparűzési adót (IPA) a városnak befizető 30 legnagyobb cég listája
– 2018-ról 2019-re: 17%-a cserélődött le más céggel
– 2019-ről 2020-ra: 23%-a cserélődött le más céggel
(ez persze nem jelenti, hogy pl. bevételük változása miatt ne fizetnének adót, de lehet, hogy lecsúsztak a TOP 30-ból).
Ezek alapján a gazdaság világában (különösen a COVID okozta gazdasági hatások közepette) a fenti változások természetes lecserélődésnek is tekinthetők.

Az adófizető vállalkozások számát (db) tekintve a következő adataink vannak minden év márciusára vonatkoztatva::
– 2019: 4768 db
– 2020: 5029 db
– 2021: 5258 db
– 2022: 5221 db
Ebből az következik, hogy a 2019-2022 között 453 db adófizetővel, azaz 10%-kal NŐTT a városban az adózók száma.

A 2022-es költségvetés tervezésekor a városvezetés készített komplex adó rendszert, ami a vállalkozások Szentendrére vonzását és meggyökerezését szolgálhatta volna, ám ezt a kormányzati rendelkezések miatt nem volt lehetséges megvalósítani.


Mikortól nem kell parkolási díjat fizetniük azoknak a szentendrei polgároknak, akik városunkban fizetik a gépjárműadót? Ez szintén ígéret volt.

A kormány elvonta a gépjárműadót az önkormányzatoktól, a szentendreiektől, így már több mint 300 mFt-al kevesebbet tudunk költeni utak javítására, járdák építésére. A parkolás újra szervezése folyamatban van, új parkolási rendszer közbeszerzése zajlik, ami alapján a széleskörű és rugalmas kedvezmény rendszert lehet bevezetni.


A CYEB a lakosság számára díjmentes ledcsere programot hozott létre, mely szerint a villanyszámlával rendelkező polgárok fogyasztásuknak megfelelően díjmentesen juthatnak hozzá energiahatékony ledes izzókhoz. A cég először a szentendrei Önkormányzatnak ajánlotta fel, hogy vele együttműködve minden szentendrei lakos részesülhessen ebből a kivételes lehetőségből. Önök miért nem vállalták az együttműködést a szentendreiek javára?

Az Ön által megosztott információk alapján a CYEB által törvényi kötelezettségből fakadóan meghirdetett, ingyenes lakossági LED-csere program egy országos kampány, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat az erre kialakított internetes felületen. Az internetes regisztrációs felület alapján az Önök által meghirdetett program egyben egy adatgyűjtéssel egybekötött marketing tevékenység is, mely tevékenység koordinációjához és logisztikájához ingyenes önkormányzati munkatárs és helyiség közpénzből történő finanszírozása nem önkormányzati feladat.
Amennyiben az országos, ingyenes lakossági LED-csere program az önkormányzati fenntartású, azaz közpénzből üzemeltetett szociális, oktatási intézményekre, hivatali ingatlanokra is kiterjesztésre kerül, az önkormányzat természetesen szívesen csatlakozik a programhoz. Adatgyűjtést nem igénylő, adományozással egybekötött jótékonysági kampányhoz a Városnak – a korábban kialakított gyakorlat szerint – a Szentendréért Közalapítványon keresztül van lehetősége csatlakozni.


A ciklusból eltelt az idő 52%-a. Ígéreteik átlagos megvalósulása még nagy jóindulattal sem éri el az 5%-t. Önnek vannak eredményei? A folyamatos és tényszerű sikertelenséget figyelembevéve a város érdekében, nem fontolná meg lemondását?

Örömmel tölt el, hogy Ön is egyet ért az Ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő programmal és ennek a végrehajtását sürgeti.
Bízom benne, hogy az Ön segítségével is sikerül megvalósítani a Dumtsa Jenő és Ábrányi Emil munkásságához méltó programot.