2022. szeptember 21., 18:03

Törvény és kormányrendelet kötelezi a lakosságot a házszámok feltüntetésére, az önkormányzatokat pedig annak ellenőrzésére. A látható és olvasható házszámok kihelyezése ugyanakkor mindenki érdeke is: a mentők, a postások és a szállítók is így találják meg a keresett címeket.

A házszámtáblák hiánya a mindennapi életben is sok bosszúságot, gondot okoz, amikor hatóságok, szolgáltatók, postás, futár, szállító nem találja a keresett címet. Baj esetén pedig a segítség idejében történő érkezését is akadályozhatja – például, amikor rendőr, orvosi ügyelet vagy mentő érkezését késlelteti. A házszám feltüntetése ugyanakkor jogszabályi előírás is: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 14/A. § (5) bekezdése szerint a tulajdonosnak minden házszámmal ellátott épületen fel kell tüntetnie a házszámot.

Kérjük, hogy ahol nincs házszámtábla, ott pótolják, ahol nem jól látszik, gondoskodjanak a láthatóságáról. Többlakásos épületek esetében, kérjük, az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon. Külterületen javasolt a helyrajzi szám kitétele.

Amennyiben bizonytalan ingatlana pontos számában, honlapunk adatbázisában ellenőrizheti.

A házszámok feltüntetése a 2022 őszén esedékes népszámlálás miatt is fontos.

A népszámlálásról szeptember utolsó napjaiban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) valamennyi magyarországi címre felkérőlevelet küld, ami nem névre, hanem címre szól. Ahhoz, hogy mindenkihez eljusson, elengedhetetlen a pontos házszámok megléte, az ingatlanokon való feltüntetése. A levél egy egyedi kódot tartalmaz, ezért fontos, hogy minden háztartáshoz eljusson, és azt mindenki őrizze is meg.

A kód birtokában október 1. és 16. között önállóan, online is kitölthető a kérdőív. Azokat a háztartásokat, amelyekben nem töltötték ki a kérdőíveket online, a számlálóbiztosok október 17. és november 20. között keresik fel. Ahhoz, hogy ők megtalálják a címeket, szintén szükséges a házszámok feltüntetése.

A házszámok kihelyezéséről rendelkező jogszabályok:

  • A Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) »»»
  • A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet »»»
  • A közterület- és településrész-nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 20/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelet »»»
  • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet »»»