2024. június 15., 12:43

A 2024-es önkormányzati választás szavazatainak összesítését követően kiderült, kik nyerték el a szentendreiek bizalmát. Az idei választás érdekessége, hogy nem a szokásos időben, ősszel került rá sor, hanem az európai uniós választásokkal együtt, így a testületi névsor összeállt ugyan, de a június 9-én megválasztott testület új összetételében csak októbertől lát munkához. Az alábbiakban a képviselő-testületbe jutott képviselők, illetve a 50% feletti többséggel újra bizalmat kapott polgármester Szentendre és Vidéke júniusi számában megjelent bemutatkozásait közöljük.

Polgármester:

FÜLÖP ZSOLT (TESZ – Társaság az Élhető Szentendréért)

A jelenlegi polgármester 1994 óta dolgozik Szentendréért, huszonöt évig képviselőként, öt éve pedig polgármesterként. Büszke a fejlesztésekre, a  demokratikus vívmányokra. Fő célja Szentendrét megőrizni élhető kisvárosnak, az  infrastruktúra és intézményi fejlesztések felgyorsításával.

– Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen politikai múlttal rendelkezik városunkban?
– Családommal és gyermekeimmel évtizedek óta élek Szentendrén, a város az identitásom meghatározó része. 1994 óta hat ciklusban képviselőként, az utóbbi négy évben pedig polgármesterként dolgozhattam a városért. Fiatal felnőtt koromban, a rendszerváltás idején léptem be a Magyar Demokrata Fórumba, és részt vettem a szentendrei szervezet megalapításában. Más pártnak azóta sem voltam tagja és nem is leszek, 2006 óta függetlenként tevékenykedem. A hosszú évek alatt megtanultam, nem az számít, hogy ki honnan jön, hanem az, hogy mit gondol egy adott problémáról.

– Az eddigi szentendrei közéleti tevékenysége során mi az az eredmény vagy  tett, amire leginkább büszke?
– A képviselőként elért eredmények közül azt emelném ki, amikor a 90-es években sikerült megakadályoznom a Lázár cár tér beépítését. Polgármesterként büszke vagyok arra, hogy a koronavírusjárvány, az energiaválság és a csökkenő állami támogatások ellenére 2019 óta 3,5 milliárd forintnyi fejlesztés történt Szentendrén, amelynek 38 százalékát finanszírozta az önkormányzat. Sikerült elérnünk a népességszám növekedésének megállítását, annak ellenére, hogy az önkormányzatok mozgástere e téren folyamatosan sérült. Bevezettük a városrészi és az ifjúsági költségvetést, további adókedvezménnyel támogattuk az 1+1-es programokat, ezzel is erősítve a részvételi demokráciát. Megoldottunk néhány régi, az előző városvezetés idején ismert problémát, például a Vasvári óvoda tetőjének azbesztmentesítését, illetve megkezdtük a belvárosi csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztását. Kiemelhetőek az önkormányzati működés átláthatósága terén elért eredményeink, korrupciós vád minket nem érhet, a közpénzt a városra költjük el. Komoly eredményeket értünk el a sokszínű tájékoztatás terén is, hiteles információkat nyújtunk a lakosságnak. A Szentendre és Vidéke szerkesztősége közszolgálati szellemben, az önkormányzattól függetlenül működik. Magyarországon szokatlan, hogy több lapszámon át egyetlen kép sem jelenik meg a városvezetésről, én azonban büszke vagyok erre. Legújabb tájékoztatási csatornánk, a mobilapplikáció országos szakmai elismerést kapott, jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe.

– Polgármesteri  programjának  mik  a  főbb  pontjai?  Milyen  fejlesztési  célokat  tart fontosnak, és milyen forrásokból valósítják meg?
– A város értékeire, adottságaira támaszkodva javítani szeretnénk Szentendre élhetőségén, az itt élők életminőségén. Ebbe beletartozik az is, hogy olyan ügyekben is aktív legyen az önkormányzat, ahol neki nem is osztottak lapot. Ilyen a már kritikus közlekedési helyzet, a 11-es út és a HÉV felújítása. Vagy teljesen más ügy, a főtéri Kereskedőház, a Templomdomb és a Duna korzó megújulása. Ezekért közös lobbizást kezdeményezünk. A fő cél az, hogy megőrizzük Szentendrét élhető kisvárosnak úgy, hogy ugyanakkor az infrastruktúra- és az intézményi fejlesztéseket felgyorsítsuk.

– Mi a víziója, milyen város legyen Szentendréből hosszú távon?
– Az a Szentendre, amit én elképzelek, nem ér össze Budapesttel, Budakalásszal és Pomázzal, nem terjeszkedik a természet rovására. Megújulnak és újra megtelnek élettel kulturális örökségeink, a Templomdomb és a Kereskedőház. Sok zöldfelület, gyermekhangtól hangos játszótér, élénk vízisport és vízi élet a Dunán, amelyet a napi közlekedésre is használhatunk. A modernizált, gyors HÉV a skanzenig közlekedik, négy szentendrei állomással. Az adóbevételeket nem vonja el a kormány, nem a kormányhivatalokban, hanem helyben dől el, mi és hogyan épüljön meg a városban.

– Ön szerint mi a tétje és mi a jelentősége  az  önkormányzati  választásokkal egy  napon  tartott  európai  parlamenti  választásoknak? Lehet-e mindez hatással Szentendrére?
– Fontos számomra a szabadság és az önkormányzatiság eszméje. Szentendre ezer szállal kötődik a kulturális sokszínűséget, a nyitottságot értéknek tekintő európaisághoz. Míg keleten diktátorok irányítanak, a nyugati demokráciák hagyománya a közös gondolkodás. Minden magyar településnek, városunknak is elemi érdeke, hogy az uniós források közvetlenebb formában jussanak el a településekre.

Egyéni választókerületben megválasztott  képviselők:

1. számú számú egyéni választókerület: WESZELITS ANDRÁS • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

– Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?

 – Tervező-grafikus, fotográfus, amatőr helytörténész, lokálpatrióta vagyok. Hatvan éve élek Szentendrén, édesanyám tősgyökeres szentendrei családból származik. 28 éve dolgozom vállalkozóként a belvárosban. Szentendrét ismerem és tisztelem – érzem a lüktetését, szimbiózisban élek vele. Többéves tapasztalattal rendelkezem az önkormányzati munkában, 2006 és 2010 között Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata képviselője voltam, illetve két cikluson át a városi képviselő- testület mellett működő Informatikai Munkacsoport vezetőjeként segítettem a testület munkáját. Továbbá, tagja voltam a dr. Dietz Ferenc volt polgármester által létrehozott Dumtsa Jenő Városfejlesztő Egyesületnek, amelyben az egész várost érintő közép- és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósításáért dolgoztam.

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– Az elmúlt hat évtizedes folyamatos és aktív jelenlétem Szentendre mindennapjaiban, közéleti aktív szerepvállalásaim mély ismeretekkel ruháztak fel az itt élők igényeit és problémáit illetően. A mögöttem álló hat évtized ugyanakkor mára elég éretté és megfontolttá is tett ahhoz, hogy megválasztásom esetén megfelelő módon tudjam majd képviselni a belváros lakóinak és közösségeinek az érdekét.

– Megválasztása  esetén  milyen tervei vannak a választókörzetében?
– Napi szinten szembesülök a belváros közlekedési, parkolási problémáival, ezek felülvizsgálata, racionalizálása szükséges, különös figyelemmel az iskolák környékén a gyermekek biztonsága érdekében. A belvárost ismét vonzóvá kell tenni a szentendreiek és az idelátogatók számára, a turizmust fellendíteni a helyi vállalkozások bevonásával. Szép, virágokkal teli utcák, parkok, az önkormányzati épületek állagmegóvása, a Templomdomb és a Kereskedőház teljes megújítása kormányzati segítséggel, a Pap- sziget – Derecskén az utak és a folyópart állapotának rendezése és a közterületek rendszeres takarítása is szerepel képviselői programomban. Egy rendezett, tiszta, virágos és élhető belváros kialakítása a célom.

2. számú számú egyéni választókerület: MAGYAR JUDIT • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?
– 1992 óta élek Szentendrén. 2002-óta vagyok képviselő, 2019 óta egyéni képviselő. Közgazdász végzettségemből fakadóan főleg a gazdasági területek állnak hozzám közel, de voltam tagja oktatási, kulturális és városfejlesztési ügyekkel foglalkozó bizottságnak is. Elmondhatom, hogy a képviselői munka minden csínját-bínját ismerem.

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– Közösségi szellemű ember vagyok, aki szeret másokért tenni. Ez nélkülözhetetlen a képviselői munkához. Akkora tapasztalatot, kapcsolati tőkét halmoztam fel az elmúlt 22 évben, amit szeretnék továbbra is a város, a szűkebb lakóközösségem javára használni.

– Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?
– Talán a legnagyobb problémát az utak-járdák állapota okozza. A következő ciklusban forrást kell találni ezek megújítására, ahogyan a 2009-ben épített nyílt csapadékvíz-elvezető árkok befedésére is. Néhány utcában nem kielégítő a közvilágítás, ami a közbiztonság minőségét veszélyezteti. Ma már modern, napelemmel működő lámpák segítségével tehetünk ez ellen. A választókerületben egy játszótér található. Szívügyem annak rendben léte. A pár éve ide költözött fiatal lakosság számára azonban új játszótér kialakítása szükséges. A lakókat a fejlesztésekbe leginkább bevonó Városrészi Költségvetés programot minden erőmmel támogatom a jövőben is. Remélem, hogy az eredeti elképzelést – miszerint a városrészben „megtermelődött” építményadó teljes összegét visszafordítjuk az adott városrészre – hamarosan el tudjuk érni. Fontosnak tartom, hogy a megoldandó feladatokon túl közös városrészi jövőképünk is legyen. Hiszen nem mindegy, milyen környezetben élünk, és mit hagyunk magunk után. Ehhez elengedhetetlen az itt élők véleménye, amit számos formában elmondhatnak nekem. Bízom benne, hogy az elmúlt években bizonyítottam alkalmasságom erre a feladatra, és a Pannóniatelep választókerületben élők ismét nekem szavaznak bizalmat.

3. számú számú egyéni választókerület: KUN CSABA • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?
– 1961 óta élek Szentendrén. Minden ideköt, hiszen itt jártam iskolába, itt érettségiztem. Feleségem tanár, két lányunk és négy unokánk van. 38 éve vezetem a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet. Tagja vagyok a KDNP szentendrei szervezetének. Négy ciklusban voltam önkormányzati képviselő, a Városi Szolgáltató Rt. felügyelő bizottságának jelenleg is tagja vagyok. Több ízben vezettem az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságát, 2006-tól 2010-ig alpolgármesterként szolgáltam a várost. 

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– Mindig érdekeltek a közéleti kérdések, a Petőfi Egyesületben, számos civil szervezetben és az önkormányzatban végzett eddigi munkám is erről szól. Szentendre egyedülálló kulturális gazdagsággal, izgalmas jelennel, hatalmas lehetőségekkel rendelkezik. Megtiszteltetés képviselni az itt élőket, öröm látni, hogy közös munkánk eredményeként hogyan változik a város. Meggyőződésem, hogy a közösségért tenni az egyik legszebb feladat, különösen, ha szeretett városunkról van szó.

– Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókerületében?
– A 3. sz. választókörzetben, a Vasúti villasoron lakom, ismerem a körzet gondjait, és ahogy eddig, ezután is igyekszem azokat orvosolni. Korábbi képviselőségem alatt megújultak, többek közt a Római sánc, Kun, Botond, Erdélyi, Avar, Szofrics utcák. Megépült a város egyik legkedveltebb játszótere a Postás strandon. Tovább szeretném folytatni a 2014-től 2019-ig terjedő ciklusban elindított útfelújításokat a Debreceni, Nagybányai utcák leaszfaltozásával. A biztonságos gyalogos közlekedés érdekében minden évben egy utca járdáját szeretném megújítani, és gyalogos átkelőt létrehozni a Római sánc utcán a Mathiász utcánál, valamint a Vasúti villasoron a Csabagyöngye utcánál. Javaslom, hogy egy új játszótér létesüljön körzetünkben. Lakóhelyünk szebbé és élhetőbbé tétele mindannyiunk érdeke. Amennyiben megkapom a bizalmat, úgy a szükséges vagy a lakosok által kezdeményezett változtatások előtt mindig egyeztetni fogok az érintettekkel, hogy megalapozott, az ott lakók többségi véleményét figyelembe vevő döntés születhessen.

4. számú számú egyéni választókerület: KIRÁLY MIKLÓS • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?
– 2000-ben költözünk Szentendrére a családommal, így számomra mindig is ez a város jelentette az otthont. Tavaly szereztem meg a festőművész, illetve képzőművész-tanári diplomámat a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A művészetben és a közéletben is az érdekelt, hogyan lehet szebbé és élhetőbbé tenni a környezetünket, ezért is vállalkoztam arra, hogy képviseljem azokat az embereket, akik itt élnek. A 2019-es önkormányzati választáson kerültem be a Pest Megyei Közgyűlésbe, amelyben a jogi és önkormányzati bizottságnak is tagja vagyok. Képviselői munkám során többször felkaroltam olyan ügyeket, amelyek Szentendre és a térség mindennapjait érintik. Például közérdekű adatigényléssel kerestem meg az illetékes minisztériumot a szentendrei mentőállomás elmaradt felújítása miatt, vagy nyílt levélben tettem fel kérdéseket Révész Máriusznak a Hauszmann Alapítvány vagyonjuttatásáról, amelyek a Lajos-forrási turistaház kapcsán merültek fel.

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– A képviselőségre szolgálatként tekintek. Hiszem, hogy egy helyet az emberek tesznek széppé, nem kizárólag a természeti adottságok. Festőművészként első sorban a szépet veszem észre. Ez a város számomra egy az egyben megfeleltethető ezzel a fogalommal. Szeretném Szentendrét megőrizni ilyennek, és a fejlődést fentarthatóvá tenni úgy, hogy az a legnehezebb időkben se álljon meg.

– Megválasztása  esetén  milyen  tervei vannak a választókörzetében?
– Nagy eredménynek tartom, hogy megújult a Kálvária út, új gyalogátkelők létesültek, és a Városrészi Költségvetési program keretében megvalósulhatnak az általunk támogatott fejlesztések és beruházások. Ami a választás utáni terveket illeti, fontosnak tartom, hogy valamennyi ügyben a városrész közösségének bevonásával oldjuk meg a problémákat. A parkolási helyzet megoldásában, a közlekedésbiztonság javításában, a parkolási szabályozás felülvizsgálatában, a közterületek, utak, járdák felújításában, a közösségi terek, játszóterek és a zöldterületek fejlesztésében, a szolgáltatóknál a közvilágítási fejlesztésének szorgalmazásában, a városunkhoz kapcsolódó természetjáró célállomások fejlesztésében. Abban hiszek, hogy az itt élők bevonása a döntésekbe, a részvételiség kiterjesztése és az együtt gondolkodás az, ami élhetőbbé teszi Szentendrét és benne Püspökmajort is.

5. számú számú egyéni választókerület: HERCZEG GÁBOR • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal rendelkezik városunkban?
– Huszonhét éve élek Szentendrén, a Lászlótelepen, de születésem óta kötődöm a városhoz a Petyinán, nagyszüleimnél töltött hétvégék és nyarak emlékein keresztül. Így nem is volt kérdéses, hol szeretnék családot alapítani, a két fiam már ide született, itt jártak óvodába és iskolába is. Nem kis részben éppen a gyerekeken keresztül szövődtek azok a szoros barátságok is, amelyek a családi kötődéseket kiegészítve adják meg a kisvárosi lét teljességét. Képviselői múlttal nem rendelkezem, ugyanakkor szentendrei polgárként foglalkoztatnak a város közügyei, emiatt is csatlakoztam a TESZ egyesülethez közel tíz éve, és követem a város fejlődését érintő folyamatokat, TESZ-en belül és azon kívül is.

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– Amellett, hogy büszke vagyok a civil együttműködésből megalakult jelenlegi városvezetés eddigi eredményeire, hiszem, hogy van tere az előrelépésnek. Ezért döntöttem amellett, hogy szűkebb szentendrei pátriám képviselő-jelöltjeként a körzet, valamint egész Szentendre további fejlődése érdekében aktív közéleti szerepre is vállalkozok.

– Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?
– Az infrastrukturális fejlesztések mint „klasszikusok” kategóriájában – más városrészekhez hasonlóan – a Lászlótelepen és környékén is aktuális a gyalogos közlekedés biztonságát növelő járdahálózat bővítése, modernizálása, valamint a kertvárosi területet időszakosan terhelő átmenő forgalom racionalizálása. Szintén ide tartozó kérdés a társasházak környezetében egyre feszítőbb parkolóhelyhiány enyhítése, és a jelenleg még szilárd burkolattal nem rendelkező kertvárosi utcák minőségi fejlesztése. Szeretném, ha a Városrészi Költségvetésből közösségi tervezésben megvalósítható projektek köre is tovább bővülhetne. Az elengedhetetlen infrastrukturális beruházások előmozdítása mellett a közösségépítésre, az élhető környezet megóvására, fejlesztésére és gyermekeink, unokáink számára történő megőrzésére is kiemelt figyelmet kívánok fordítani. Ezen a téren a Kálvária út végén létesülő gyógynövény- és fűszerkert kialakítását is teljes szívvel támogatom, mert az nem csupán a várost fogja szimbolikusan is védeni az újabb építkezésektől és lakókörnyezetünk még elviselhetetlenebb terhelésétől, de a Püs- pökmajor-tanösvényt is további olyan útvonalakkal egészíti majd ki, amelyek mentén védett állat- és növényfajok természetes élőhelye is érintetlenül maradhat mindannyiunk örömére.

6. számú számú egyéni választókerület: ZAKAR ÁGNES • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?
– Nagymamám szentendrei volt, Édesapám Szentendrén született, több rokonom él most is itt. Szentendrén kezdtem a tanári pályámat. Családommal, férjemmel, gyermekeimmel huszonöt éve lakunk a Bükkös-patak partján. A Bükkös Egyesület (Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület) alapítója (2004), és több közösségi rendezvény, nemzeti megemlékezés, faültetés, Bükkös-takarítás szervezője vagyok (1999 óta). 2002 óta vagyok Szentendre Város Önkormányzatának képviselője. 2002-2019-ig területi képviselő, 2006-2014 között az Oktatási, Kulturális, Kisebbségi Bizottság elnöke voltam. 2010-2019 között képviseltem a 6. számú körzet céljait, lakóit. 2019-től napjainkig listás képviselőként veszek részt Szentendre város képviselő-testületében.

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– Szentendréért, az itt élőkért szeretnék tenni, ahogy az elmúlt 22 évben is ez volt a fő törekvésem. A szentendrei Összeköt Egyesület célkitűzései, polgármester- és képviselő-jelöltjeivel megválasztásunk esetén látok esélyt arra, hogy elérjünk Szentendre számára olyan fontos dolgokat, mint a 2019 előtt elkezdett belváros műemléképületeinek védelme, felújításuk folytatása, a városrészek közti közlekedés javítása, természetvédelmi, zöld területeink védelme, felelős gazdálkodás.

– Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében? Amennyiben már korábban is képviselő volt, kérem, írja le, melyik az az eredmény,  amelyre a legbüszkébb a körzetében.
– Büszke vagyok a körzetben a 2019-ig elért eredményekre, néhány közülük: az útfelújítások Lévai, Lehel, Kovács László utcákban, Füzesparkban • Bükkös-hidak felújítása: Mókus híd (2014), Vajda híd (2018), 11-es aluljáró kifestése • járdaépítések, gyalogátkelők és buszmegállók felújítása pl. a Szentlászlói úton • játszóterek kialakítása, fejlesztése a Bükkös parton, a Füzes- parkban, a Deák Ferenc, Nyár utcákban • szelektív hulladékszigetek kialakítása a Füzespark, Vasvári lakótelepen • a füzesparki OTP-automata.

A korábban megkezdett fejlesztéseket szeretném folytatni. • a Bükkös-patak menti új kerékpárút felülvizsgálata, a Bükkös-patak élővilágának revitalizációja • a városrészek közötti forgalmi rend, a gyalogátkelők felülvizsgálata, iskolabusz lehetősége • járdaépítések • a János utcai híd rekonstrukciója • a játszóterek és sportpályák, közösségi terek felújítása, szükséges padok, kerítés pótlása.

7. számú számú egyéni választókerület: DRÁVUCZ ZSOLT • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?
– Családommal bő egy évtizede költöztünk Szentendrére, nyolc éve vagyok aktív közszereplő, 2019 októberétől pedig a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselő-jelöltjének választottak meg. Ebben a ciklusban a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökeként tevékenykedtem. Bizottságunk felelősségi körébe tartozik például az 1+1-es fejlesztési projektek elbírálása és a környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló döntések is.

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– A covid, majd ennek nyomán fellépő gazdasági válság után számtalan projekt indult el, akár a Vasúti villasor megújítására, akár a zöldítési, fásítási programjainkra gondolok. Ezt szeretném folytatni úgy, hogy a közvetlen lakókörnyezetemben, Pismányban is további fejlesztéseket valósítsunk meg, amivel megkönnyíthetjük az itt élők hétköznapjait. Ez motivált, amikor az önkormányzati munkám folytatásának lehetőségét mérlegeltem.

– Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?
– Pismány-hegy rohamosan beépült az elmúlt évtizedben, de az infrastrukturális fejlesztések teljesen elmaradtak. A jelenlegi városvezetés érdeme, hogy sikerült megállítani a túlnépesedési folyamatot. További lakóparképítést, lakóterületi növekedést nem támogatok. Viszont támogatom a zöldítést, a közműhálózati fejlesztéseket, csatornázást és az utak csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldását, valamint további járdaépítéseket például a Barackos út alsó szakaszán. Az autósokkal egyeztetve megoldási javaslatokat kell kidolgozni az Egres útra és a Sztaravodai úti áldatlan forgalmi állapot enyhítésére. Másik probléma, hogy nincsenek közösségi tereink. Ha szeretnénk megismerni egymást, autó nélküli programokra vágyunk, szükségünk lenne olyan közparkokra, amelyek helyszínei lehetnek közösségi összejöveteleknek, zöldterületi sportolásnak, gyermekprogramoknak. Erre ideális helyszínnek ígérkezik például az Egres úti hídnál lévő, vegyes tulajdonú terület. A park kialakításába szeretném az eddigieknél is aktívabban bevonni a helyi lakosokat, aminek hatékony eszköze lehet a közösségi tervezés. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szentendreiek bízzanak abban, hogy van beleszólásuk, miként fejlődik a városunk és azon belül is a városrészünk. Ebben a munkámban szeretném kérni az itt lakók bizalmát és további támogatását.

8. számú számú egyéni választókerület: PILIS DÁNIEL • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?
– Mérnök családból származó, szeretett városunk közügyeiben már 2016 óta folyamatosan aktív, nagycsaládos, keresztény hívő ember vagyok. 2019-ben a TESZ civil jelöltjeként lettem önkormányzati képviselő. Építészmérnöki és műszaki ellenőri szaktudásommal azóta a várost Szentendre alpolgármesterként szolgálom. Elkötelezett vagyok környezetünk tisztántartása, a városi zöldfelületek, közösségi terek fejlesztése iránt, ezért rendszeres kezdeményezője és résztvevője vagyok az izbégi, közösségi szemétszedési, faültetési, játszótér-karbantartási, temető-rendbetételi akcióknak. Kezdeményezésemre, 2022-ben készült el a város sportkoncepciója, amelynek azóta több iskolai és közösségi sportrendezvény megrendezése is köszönhető. Az elmúlt években végzett képviselői munkámat a hivatalos közösségi oldalamon lehet nyomon követni: facebook.com/pilisdanielhivatalos.

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– A helyi képviselőségre az itt élők és a hivatal közötti, élő kapocsként tekintek, elősegítve az itt élők egyedi problémáinak megoldását. Fontosnak tartom a város és a képviselt városrész helyismeretét. Izbég összes szegletét jól ismerem, ugyanúgy tisztában vagyok városrészünk erősségeivel, szépségeivel, mint annak fejlesztésre váró igényeivel is.

– Megválasztása esetén milyen  tervei vannak a választókörzetében?
– A városi közfeladatok folyamatos ellátása, közterületeink folyamatos rendbetétele, karbantartása mellett a legerősebb lakossági igény és legfontosabb önkormányzati feladat Izbégen továbbra is az infrastruktúra folyamatos fejlesztése. A városfejlesztésekért is felelős alpolgármesterként kidolgozott, 2021-ben bevezetett Városrészi Költségvetés megteremtésével a részvételi demokrácia egy olyan eszközét sikerült a helyi lakosság számára biztosítanunk, amivel az itt élők saját maguk dönthetnek a helyi fejlesztésekről. Legfontosabb célkitűzésének az ehhez rendelt pénzügyi erőforrás fokozatos növelését tartom. Ebben számítok a helyi lakosság aktív és kreatív együttműködésére, valamint a közösen már megvalósított városrészi fejlesztések alapján a további bizalomra.

9. számú számú egyéni választókerület: GONDOS GABRIELLA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?
– Szentendrén élek közel negyedszázada, s azóta még inkább rajongója vagyok a városnak, mert emberi léptékű, derűs, számtalan pihenési és kikapcsolódási lehetőséget nyújt, amit különösen tudok értékelni Budapesten dolgozó ügyvédként. Eddig nem vettem részt aktívan a helyi közéletben, de ebben az évben csatlakoztam a Fülöp Zsolt polgármester urat támogató csapathoz, mert egyetértek a közösség érdekeit szem előtt tartó, tisztességes városvezetéssel.

–Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– A képviselői munka lehetőséget teremt a számomra, hogy ne csak haszonélvezője legyek a város kivételes adottságainak, de tegyek is szeretett városomért. Egy másik egyéni szempont is vezérelt a képviselő-jelöltség elfogadásakor: szeretnék jó példával elöl járni az öt kamaszkorú unokám számára, tudatosítva bennük a közösségi munka fontosságát és az élet minden területén nélkülözhetetlen együttműködés jelentőségét. Természetesen számos kérdésben adódnak homlokegyenest eltérő álláspontok, de a képviselői munka során is – amennyiben elnyerem a választók bizalmát – az eltérő álláspontok és a különböző érdekek figyelembevételével, de az együttműködés hatékonyságát szem előtt tartva törekedni fogok a felvetődő kérdések kompromisszumok útján történő rendezésére.

–Megválasztása esetén milyen  tervei vannak a választókörzetében?
– A választókerületem – Felső-Pismány és Szarvashegy – javarészt hasonló problémákkal küzd, mint a város egésze. A terület csodálatos adottságokkal rendelkezik, és ideális természeti környezetet nyújt az ott élők számára. A teljes komfortérzethez azonban hozzátartozik az épített környezet fejlettsége is, amiben azért vannak jelentős elmaradások. Így jelentős fejlesztésre szorul az úthálózat, a közműhálózat (különösen a víz- és csatornahálózat), és van mit javítani az ivóvíz-szolgáltatás minőségén, továbbá a csapadék- vízelvezetés hiányosságain is. A képviselői munkám során szeretném megvalósítani az itt élők érdekeinek hatékony képviseletét és ennek során előmozdítani a jelzett gondok megoldását.

10. számú számú egyéni választókerület: VARGA CSABA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?
– Nagycsaládos és sok unokás, a közügyek iránt érdeklődő, környezettudatos emberként három éve kötődöm Szentendre napi életéhez. Közgazdászként több, mint két évtizedes szakértői és vezetői tapasztalatom van a pénzügyi szektor piaci és állami szegmensében, mind hazai, mind nemzetközi szinten. Bő egy évtizede tanácsadóként, trénerként dolgozom. 

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– Megszerzett tapasztalataim alapján megerősödött meggyőződésem, hogy stratégiai célokat csak csapatban, együttműködve lehet sikeresen megvalósítani, és hogy az eredményes működés a bizalom ösztönzésén alapul. Ez igaz az önkormányzati testületi munkára is. Ezért is tartom példaértékűnek a Fülöp Zsolt vezette önkormányzat munkáját. Sikerült megállítani a város túlnépesedési folyamatát, illetve végre figyelmet kapnak az egyes városrészek is, mivel a városrészi költségvetési program keretében valósulhatnak meg az általuk támogatott fejlesztések, beruházások. Ennek a közösségépítő gyakorlatnak a továbbfejlesztése a motivációm.

– Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?
– Célom az itt élők bevonása a városrészt érintő valamennyi fontos döntésbe vagy helyi kezdeményezésbe, rendszeres konzultáció a közös ügyeinkről, igényeinkről és a megoldási javaslatokról. Egy olyan gondoskodó és dinamikus együttműködést kívánok kialakítani az itt élőkkel, amelynek alapja érdekeink hatékony képviselete a városvezetés és a nem önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a kormányzati szervek felé. Az eredménye pedig egy még élhetőbb, emberközpontúbb és dinamikusabb Szentendre, vagyis egy olyan együttműködés, amely során a nyer-nyer érzés minden érintett számára jóleső és fontos motivációs tényező.

Városrészünk kapcsán proaktívan kívánok fellépni, például a következő területeken:

  • az út- és közlekedési viszonyok javítása, a vízelvezetési problémák megoldása,
  • a közlekedésbiztonság javítása és a közvilágítás bővítése,
  • a közmű-infrastruktúra hiányosságainak megoldása, a vízellátás-biztonság javítása,
  • a közösségi terek, játszóterek, természetjáró célállomások fejlesztése.

Kompenzációs listán jutottak képviselői mandátumhoz:

BÍRÓ BARNA • Társaság az Élhető Szentendréért (TESZ)

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?
– Sok szentendreihez hasonlóan én sem a városban láttam meg a napvilágot, de Szentendre kulturális, építészeti és természeti értékei viszont rabul ejtettek, ez a fajta rajongásom szüntelen. A város politikai életében újnak számítok, hisz nem voltam még képviselő. Mindig is érdeklődtem viszont a közügyek iránt, ezért is szerveztem „Közös dolgaink” címmel közéleti fórumsorozatot a városban, illetve vettem részt különböző városszépítő, civil programokon.

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– A Fülöp Zsolt vezette önkormányzat sok eredményt tud felmutatni a korábbi évekhez képest, amiket fontosnak tartok, hogy megvédjük. Viszont azt is gondolom, hogy van mit fejleszteni, lehet ezt még jobban csinálni. Fiatal képviselőként új szemléletet és lendületet kívánok hozni az önkormányzat működésébe, ami a rendszeres konzultációkon és a hatékony problémamegoldó képességen alapszik. Külön figyelmet kívánok fordítani az ifjúságpolitikára is. Célom, hogy valódi beleszólási lehetőséget adjunk a közügyekbe a szentendrei fiataloknak.

– Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókerületében?
– Mindenképpen kezdeményezően kívánok fellépni az út- és a közlekedési viszonyok fejlesztésében, új 1+1-es programok indításában. Szilárd burkolat kell a megmaradt földutakra, a járdáinkat pedig helyre kell hozni. Fontos a közlekedésbiztonság javítása is, ezért gyalogosátkelőt kell kialakítani a Kun és a Római Sánc utca kereszteződésénél. A parkolási helyzet is megoldásra szorul, felül kell vizsgálni a parkolási szabályozást. A természetjáró célállomásokat és a sportolási lehetőségeket pedig fejleszteni kell a felmért igények alapján. Ezeken kívül pedig család- és gyermekbarát városrészi fejlesztéseket szorgalmazok. Szükség van egy új, könnyen elérhető játszótér és közösségi tér kialakítására, hogy ne kelljen autóba ülni, ha a szabadban akarnak a családok pihenni vagy a gyermekeikkel kikapcsolódni.

Dr. FILÓ ANDRÁS (Mi Hazánk Mozgalom)

Dr. Filó András hatodik alkalommal indul polgármesterjelöltként. A szentendrei  politikai életben 1990 óta vesz részt, legnagyobb büszkesége a turulszobor  felállítása, legfőbb célja pedig a lakóparkok építésének leállítása.

 – Hogyan  kapcsolódik  Szentendréhez,  milyen  politikai  múlttal  rendelkezik  városunkban?
– Születésem óta itt élek Szentendrén, a nagyszüleim a második világháború után költöztek Lászlótelepre. Itt jártam bölcsődébe, óvodába, általános iskolába. Hat egyetemi diplomám van, mérnöki, jogi és gazdasági területeken. Feleségem, Stefanovics Katalin szintén régi szentendrei család sarja. A belvárosban lakunk, egy saját magam által tervezett házban, előtte hét évig Izbégen, korábban pedig Pannónia-telep éltem. Két gyermekem és két unokám van. Politikai karrierem 1988-ban a Független Kisgazdapártban indult, amelynek alapító tagja voltam, majd 2009-ig a szentendrei szervezetének elnöke. 2006-ban részt vettem alapító elnökként a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör megalapításában, 2007-ben pedig beléptem a Magyar Gárdába. A Kisgazdapárt megszűnése után Vona Gábor felkért, hogy szervezzem meg a Jobbik szentendrei szervezetét. 2010-ben már az ő színeikben indultam országgyűlési képviselő-jelöltként, ám 2012-ben kizártak a pártból. Ezután függetlenként politizáltam. 2022-ben csatlakoztam a Mi Hazánk Mozgalomhoz, mivel egyedül ők vállalták fel, hogy megvédik az embereket a covidoltástól. 2023 óta én vagyok a helyi szervezet elnöke, most pedig polgármesterjelöltje. A szentendrei képviselő-testületbe 1997-ben kerültem be Pismányt képviselve, majd 1998-ban a jobboldal közös polgármester-jelöltjeként indultam. 2006-ban a MIÉP-Jobbik, a Harmadik út a kisgazdákkal jelöltjeként mérettem meg magam, 2010-ben a Jobbik, 2014-ben független, 2019-ben pedig a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör jelöltje voltam.

– Az eddigi szentendrei közéleti tevékenysége során mi az az eredmény vagy  tett, amire leginkább büszke?
– A legnagyobb büszkeségem, hogy sikerült turulszobrot állítanunk Szentendrén. Éveket kellett küzdenünk érte, végül 2016-ban, a pozsonyi csata évfordulóján avattuk fel. A másik, hogy sikerült a városban egy amatőr futballklubot létrehoznunk, amivel megmentettük a labdarúgást Szentendrén.

– Polgármesteri  programjának  mik  a  főbb  pontjai?  Milyen  fejlesztési  célokat  tart fontosnak, és milyen forrásokból valósítaná meg?
– Szentendre túlzsúfolt, az építési vállalkozók egy telken egy helyett négy-öt lakást is építenek. Legfontosabb célom a társasházi építkezések megállítása a belvárosban. Az egyes városrészekben alközpontokat hoznék létre, az orvosi rendelőt kijjebb költöztetném, olyan helyre, ahol parkolni is lehet a közelben. Nagy álmom egy térségi kiskórház létrehozása is. A Szentendrét elkerülő utat meg kell építeni, ehhez állami forrást vennék igénybe. Sok befolyásos ember él a térségben, politikusok, tudósok, közéleti, állami, kormányzati és művészeti kitüntetett személyiségek. Őket szólítanám meg, hogy segítsenek lobbizni. Fontos számomra a Duna vízi életének felvirágoztatása is.

– Mi a víziója, milyen város legyen Szentendréből hosszú távon?
– Korszerű, kertvárosi külső része és élhető belvárosa lesz. Egyensúly lesz a turisták és a lakók között. Pezsgő, a helyieket is megmozgató kulturális élet lesz, és szintén pezsgő vízi élet. Szeretném, ha esténként is lennének olyan programok, amelyeket a helyieknek is érdemes meglátogatni. Megszűnik az ellenségeskedés, a régi barátok közé nem áll többé a politika.

– Ön szerint mi a tétje és mi a jelentősége  az  önkormányzati  választásokkal egy  napon  tartott  európai  parlamenti  választásoknak? Lehet-e mindez hatással Szentendrére?
– Fontosnak tartom, hogy Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke, német kereszténydemokrata politikus – a szerk.) ne kaphasson többé mandátumot. Bízom benne, hogy a mostani európai parlamenti választásokon a keresztény-konzervatív erők kerülnek többségbe, akik megállítják majd a liberális genderpropagandát. Jót tenne Magyarországnak, ha az uniós forrásokért nem kellene könyörögni, illetve, ha csatlakoznánk az Európai Ügyészséghez.

PETRICSKÓ ZOLTÁN (Fidesz-KDNP, Összeköt Egyesület)

Harminc éve él Szentendrén, az előző önkormányzati ciklusban alpolgármesterként tevékenykedett. Leginkább arra büszke, hogy  támogatja az elesetteket, fő célja egy elkerülőút építése.

 – Hogyan  kapcsolódik  Szentendréhez,  milyen  politikai  múlttal  rendelkezik  városunkban?
– Harminc éve élek itt. Előbb voltam szentendrei, mint fideszes politikus, a helyi kérdésekben mindig Szentendre jár elöl, a konzervatív közösség tagjaként pedig megkérdőjelezhetetlen számomra, hogy a lokálpatrióta lelkületem diktálja a szabályokat városi kérdésekben. Mindig érdekelt a helyi közélet, belvárosi képviselőként és a 2014-2019-es ciklusban alpolgármesterként is volt lehetőségem a városban élőket és Szentendre ügyét szolgálni. Úgy gondolom, felívelő szakaszként tekinthetünk arra az időszakra, hiszen sokat dolgoztunk azért, hogy megalapozzuk Szentendre gazdasági-, kulturális- és társadalmi fellendülését. Ha megtisztelnek bizalmukkal a szentendreiek, az első feladataink között szerepel majd, hogy újra konstruktív együttműködést teremtsünk.

– Az eddigi szentendrei közéleti tevékenysége során mi az az eredmény vagy tett,  amire leginkább büszke?
– Régóta foglalkozom a szociális ellátási rendszer biztonságos és méltó működésével. Feleségemmel közösen húsz éve segítjük az elesetteket. Azt hiszem, nincs olyan szeglete a városnak, ahol ne ismerném az ott élők problémáit, nagyon sokat mozgok közöttük. A konzervatív közösség vezetőjeként sok energiát adok és kapok, ez az otthonom – a szó legnemesebb értelmében.

– Polgármesteri programjának mik a főbb  pontjai?  Milyen  fejlesztési  célokat  tart  fontosnak, és milyen forrásokból való- szítaná meg?
– Egy átfogó programmal indultunk neki az önkormányzati választásnak. Hiszem és tudom, van mód arra, hogy Szentendre újra felemelkedjen. A Sikeres Szentendre program több pontból áll, amelyek mindegyike megteremti a gazdasági, kulturális- és társadalmi téren szükséges szinergiákat. Konkrét elképzelésem a magas közúti forgalmi terhelés megoldása egy elterelő útszakasz megépítésével, aminek a forrás-lehetőségeit már egyeztettük a szakminisztériumokkal, és amiben Vitályos Eszter, a térség országgyűlési képviselője a partnerem. Jók a kilátások. Aki nem tudja, annak a kedvéért mondom, ez nem úgy működik, hogy egy zsák pénz van a polcon, ráírva, hogy „Szentendre”. A forrás eléréséhez tudnunk kell, mit akarunk, és a konkrét, előkészített projekttervvel kell a forrást megtalálnunk. E téren súlyosan lemaradtunk, és céltalanul sodródik ma a város. Említhetném a főtéri Kereskedőház ügyét, ahol vissza kellett fizetnie pénzeket a városnak.

– Mi a víziója, milyen város legyen Szentendréből hosszú távon?
– Rövid és hosszabb távú célokra bontva kell megvalósítani a Sikeres Szentendre programot. Erre készülünk. Egy rendezett, kulturálisan magas minőséget képviselő, sikeres és jól működő várost látok magam előtt. Friss gondolkodású, az értékmentés és értékteremtés területén jó együttműködéseket kötő és kereső várost. A helyi közösség számára pedig békés és virágzó település képét.

– Ön szerint mi a tétje és mi a jelentősége az önkormányzati választásokkal egy  napon  tartott  európai  parlamenti  választásoknak? Lehet-e mindez hatással  Szentendrére?
– Mindenképpen, hiszen Szentendre nemcsak Magyarország egyik legjobb adottságú települése, de egyúttal Európa egyik városa is. Az európai fősodor ma elképzelhetetlen veszélyek felé vezetné Európát, ha nem változik meg a főbb kérdésekben az irány. Nem szeretnék sokat ismételgetett szlogenekben beszélni, de a háború vagy a migráció kérdése nem játék. Gyermekeink és a mi életünkben is valós társadalmi kataklizmák bontakozhatnak ki, ha ezekre a kérdésekre nem megfelelő válaszokat ad Európa. Ezért a tét soha nem látott nagyságú.

BALÁZSFALVI BALÁZS • Összeköt Egyesület – FIDESZ-KDNP

 – Hogyan kapcsolódik Szentendréhez, milyen képviselői múlttal  rendelkezik városunkban?
– Hét évig éltem Nagy-Britanniában. Amikor hazaköltöztünk, és a családalapításon gondolkoztunk, Anna feleségemmel mindketten hiányoltuk a kisvárosi légkört, amelyben felnőttünk. A Dunakanyar kapujában fekvő Szentendre mindig is hatalmas „szerelmünk” volt, és 2018-ban, kislányunk, Dorka születése után kezdtünk építkezni, és végül 2019-ben telepedtünk le Izbégen. Két másik gyermekünk, Benjámin és Ábel már itt született Szentendrén. Számos közösség aktív tagjai lettünk az elmúlt évek során, de én szeretnék a közvetlen és közvetett környezetemre nagyobb hatással lenni. Nem rendelkezem sem képviselői, sem politikai múlttal, de úgy gondolom, lehet politikamentes(ebb)en, szakértelemmel várost vezetni. Az Összeköt Egyesület alapító tagjaként és elnökeként szeretném magam ezekhez az elvekhez tartani.

– Miért szeretne képviselő lenni, mik a motivációi?
– Az elmúlt évek folyamán olyan tapasztalatokat szereztem, amelyeket a közéletben magas szinten tudnék kamatoztatni. Tíz éve dolgozom gazdasági-pénzügyi szakértőként egy multinacionális cégnél, és szeretem a munkámat, de szeretnék közelebbről részt venni a közügyeket érintő kérdésekben. Örömmel képviselném az izbégiek gondolatait, elképzeléseit a testületben, és szeretném, ha ennek a városrésznek végre felelős gazdája lenne. Ha bizalmat kapok, mindent megteszek annak érdekében, hogy méltó módon képviseljem városunk és a körzetem érdekeit.

– Megválasztása esetén milyen tervei vannak a választókörzetében?
– Többször hangsúlyoztam, hogy Szentendrének minden adottsága megvan ahhoz, hogy Magyarország egyik legsikeresebb 25 ezer fő feletti városa legyen. Széleskörű gazdasági tudásommal szeretném segíteni városunkat egy olyan környezetben, ahol nem politikai vitákat erősítünk, hanem szakértői véleményeket mérlegelünk. Izbégen konkrétan szeretném folytatni a csapadékvíz-elvezetési rendszer bővítését, pótolni a hiányzó járdákat akadálymentes kialakítással, és számos utcában kijavítani az elhanyagolt útburkolati hibákat. Terveim között szerepel továbbá új közösségi terek létrehozása, játszóterek fejlesztése és a közvilágítás egységesítése ebben a városrészben.