2020. november 13., 14:10

A tavasszal kialakult gyakorlat szerint, Fülöp Zsolt polgármester egyeztetett a képviselőkkel a november 11-ére tervezett ülés előterjesztéseiről és határozati javaslatairól. Mivel veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja a képviselő-testület feladat- és hatáskörét, ezért Fülöp Zsolt (a képviselőkkel egyeztetve) döntött a napirendre került ügyekben.

KERESKEDŐHÁZ ÁLLAGMEGÓVÁS ÉS A KIÁLLÍTÓTEREM FRESKÓJA
Októberben a hivatal többször tartott helyszíni szemlét az esőzések okozta súlyos beázások miatt a Kereskedőházban. A beázások elsősorban a földszinten lévő könyvesboltot érintették. A hivatal intézkedett, hogy a legkritikusabb pontokon kijavítsák a tetőfedést.
A képviselő-testület nyári ülésén felkérte a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatóját, hogy vizsgáltassa meg a Kereskedőházi kiállítóterem freskójában keletkezett kárt, készíttessen szakértői véleményt és helyreállítási javaslatot. Mint ismeretes, a freskó 2016-ban súlyosan megsérült, amikor egy kiállítás miatt álmennyezetet erősítettek fel. A szakértői vélemény elkészült. E szerint a legsürgősebb restaurálás több mint 1 millió Ft, a teljes restaurálás költsége pedig 19 millió Ft lenne, de ez az önkormányzat jelenlegi költségvetésébe nem fér bele. A múzeum álláspontja szerint most nincs értelme hozzányúlni, csak az épület teljes felújítása után.

VASVÁRI PÁL ÚTI TAGÓVODA TETŐCSERÉJE
2018-ban derült ki, hogy az óvoda épületének tetőfedése azbeszttartalmú hullámpalából készült. Azóta húzódott a tetőcsere. A képviselő-testület korábban már elkötelezte magát, hogy megvalósítja a tetőcserét.
A költségvetésben jelenleg semmilyen forrás nincs a beruházásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tetőcsere költségének ismeretében tud esetleg forrást biztosítani a kivitelezésre a 2021-es költségvetési évben. A képviselőkkel egyetértésben az a döntés született, hogy induljon el a feltételes közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására.

DÖNTÖTTEK AZ AQUAPALACE KFT. (V8 USZODA) ÚJ ÜGYVEZETŐJÉRŐL
Tizenegy érvényes pályázat érkezett be. Meghallgatva a pályázókat, a képviselők többségének egyetértésével dr. Juhász Lászlót nyerte el a megbízatást. Dr. Juhász László fürdővezetésben tízéves vezetői tapasztalattal rendelkezik. Egyéb gazdasági területen is több éves vezetői gyakorlatra tett szert: szálláshely-szolgáltatás, turizmus, vendéglátás feladatkörökben, valamint szállodaigazgatói munkakört is betöltött szakközgazdász. Szakmai elképzelései az uszodával kapcsolatban nagyon meggyőzőek.
Munkaviszonya határozatlan időtartamra jön létre 2020. december 1-től, három hónapos próbaidővel.

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS
A téli útüzemeltetési szabályzatot évente, az előző évek tapasztalatai alapján indokolt felülvizsgálni. A korábbiakhoz képest több, üdülőövezetben lévő utca is bekerült a szabályzatba, mert ezekben az utcákban nőtt az életvitelszerűen ott lakók száma. Ezek az utcák: Szivárvány utca, a Kilátók útjától és Rege/Cincér utcák kereszteződéséig (a Szivárvány u. zsákutca része nem), a Híd u. A Csalogány út feletti szakasza és a Rigó utca Petyina utca feletti szakasza, a Gerinc utcáig. Az új szabályzat elfogadásával a Városi Szolgáltató NZrt. közszolgáltatási szerződése is módosult.

A VÉDETT ÉS KORLÁTOZOTT FORGALMÚ ÖVEZETEKBE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁS
A szentendrei közutak és az úthálózat alatt elhelyezkedő közművek védelme érdekében a jelenleginél szigorúbb súlykorlátozást kell bevezetni. A hozzájárulásokért fizetendő díjakat meg kell emelni, és az ellenőrzést hatékonyabbá kell tenni. A 2/2019. (I.22.) sz. rendeletet módosítását a képviselők egyhangúlag elfogadták.
A módosítás 2021. május 1. napján lép hatályba.
A módosított rendelet szerint
– Az „A” zónában továbbra is 3,5 tonna össztömeg felett kell hozzájárulást igényelni, amely 7,5 tonna össztömegig automatikusan, efölött egyedi elbírálás alapján kerülhet kiállításra, legfeljebb 12 tonna össztömegig.
– A „B” jelű övezetben a módosítás után 7,5 tonna össztömeg felett lesz szükséges hozzájárulást igényelni, amely 12 tonna össztömegig automatikusan, efölött legfeljebb 20 tonna össztömegig egyedi elbírálás alapján kerül kiállításra.
– Mindkét zónában van abszolút súlykorlát: az „A” övezetbe 12 tonna össztömeg feletti jármű, a „B” övezetbe 20 tonna össztömeg feletti jármű nem hajthat be. (Ezen esetekben egyedi engedélyre sincs lehetőség.)
– A díjak alaptétel 3000 forintra, a védett övezetbe történő alkalmi behajtás 3000 forintra emelkedik. A fizetendő díjat a jelenlegi szabályozásnak megfelelően, megkezdett tonnánként sávosan állapítják meg.
– A behajtási hozzájárulás ellenőrzésére, ill. eljárás indítására a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság is jogosult lesz.
– Az így befolyt bevételt az utak állapotának javítására kell fordítani.
– A hatékonyabb ellenőrzés érdekében kamerahálózatot építenek ki.
– Fontos, hogy az új szabályozás 2021. május 1-én lép hatályba, hogy legyen elég idő felkészülni rá. 

A VÁRAKOZÁS RENDJÉRŐL ÉS A VÁRAKOZÁSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
A piaci napokon a piac környékén kaotikus parkolási állapotok alakulnak ki. A piaci árusokkal abban állapodott meg a hivatal, hogy a Paprikabíró utcai parkolóban nem kell várakozási díjat fizetniük – remélhetőleg ezzel mindenkinek könnyebb lesz a parkolás. A díjmentes várakozásra jogosító parkolójegyet a várakozás megkezdése előtt a piac üzemeltetője adja át az árusnak. Az ingyenes parkolási lehetőség kizárólag az átadás napján érvényes. Ezzel egészült ki a 29/2018. (XII. 17.) rendelet.

KULTURÁLIS KÖZPONT NKFT. – MŰVÉSZETI VEZETŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
Vasvári Csabának, a Teátrum művészeti vezetőjének megbízatása jövőre lejár, ezért el kell indítani a pályázatot – a törvényi előírásoknak megfelelően egyeztetve a minisztériummal.
A képviselők a pályázat kiírását egyhangúlag támogatták.

CYEB VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG
A Képviselő-testület az októberi ülésén vizsgálóbizottságot állított fel az előző városvezetés által a CYEB-bel kötött szerződések kivizsgálására, melynek mandátuma november 30-ig szól. A keletkezett iratanyag összetettsége és mennyisége, valamint az ülések során felmerült nagy mennyiségű új információ miatt meghosszabbították a határidőt 2021. január 31-ig.

A rendhagyó testületi ülésről készült videóösszefoglaló: