2021. június 30., 08:22

A Képviselő-testület június 28. rendkívüli ülésén módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletét. A rendelet lényeges előírásai nem változtak, csak két ponton vált szükségessé a módosítás: az ingatlantulajdonosok kötelezően megadandó személyes adatainak körét csökkentették, és a szolgáltatás díjfizetésének módjára vonatkozó részt pontosították.

A közszolgáltatóval történt egyeztetés tette szükségessé a díjfizetés módjára vonatkozó előírás módosítását. Ez a következőképpen változott: az ingatlantulajdonosoknak a díjat nem utólag kell megfizetnie, átutalnia, hanem a szolgáltatás igénybevételekor a helyszínen.

Mivel a közszolgáltatási díjat a helyszínen kell megfizetni, ezért indokolatlanná vált, hogy az ingatlantulajdonosoktól bekérjék a születési hely, idő, anyja neve adatokat a közszolgáltatóhoz történő bejelentkezéskor, mert ezek az adatok csak a díjhátralék behajtásához voltak szükségesek. A módosítás értelmében a magánszemély köteles megadni a nevét, lakcímét, a közszolgáltatás igénybevételének helyét és helyrajzi számát, cég esetén a cégnevét, székhelyét, adószámát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét és helyrajzi számát.
………………………………………………

A nem közművel gyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet Szentendre lakosságának egészségvédelme, a város természeti és épített környezetének megóvása, a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz környezeti terhelésének minimalizálása, a szennyvíz szakszerű gyűjtése és ártalmatlanítása érdekében született. A csatornára nem kötött háztartások szennyvízének elszállítása – a hulladékbegyűjtéshez hasonlóan – az önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatásként működik 2021. július 1-től.

A közszolgáltatást a MI.MI. TEAM Kft. végzi
Az önkormányzat kiírta és lefolytatta a közszolgáltatás biztosítására a közbeszerzési eljárást és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról rendeletet alkotott (4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet). Az eljárás eredményeként a MI.MI. TEAM Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat, így a Kft. a város közigazgatási határain belül a közszolgáltatás kizárólagos jogosultja 2021. július 1-től. A Kft. két szállítójárművel látja el a feladatát. (képünkön)

A közszolgáltatás díja
A közszolgáltatás díja fordulónként/kocsinként fizetendő, egy forduló/kocsi max. 5 m3 mennyiséget jelent. Ennek díja 19.000 Ft + áfa, azaz bruttó 24.130 Ft. (Egységára 3.800 Ft/m3 + áfa, ami az alapdíjból és az ürítési díjból áll.) Azért kell fordulónkénti díjat fizetni, mert a szennyvízleeresztő helyen is kocsinként számolják fel az ürítési díjat, amit a Katasztrófavédelmi Hatóság írt elő.

Legkésőbb 2021. július 15-ig be kell jelentkezni a közszolgáltatóhoz
Azoknak az ingatlantulajdonosoknak vagy -használóknak, akiknek a háztartása nincs csatornára kötve, azoknak legkésőbb 2021. július 15-ig kötelező bejelentkezni a MI.MI. TEAM Kft. közszolgáltatónál. (Magánszemélynek meg kell adnia a nevét, lakcímét, a közszolgáltatás igénybevételének helyét és helyrajzi számát, cég esetén a cégnevét, székhelyét, adószámát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét és helyrajzi számát.)
Az alábbi email-címen, illetve telefonon lehet bejelentkezni: szennyvizszentendre@gmail.com | telefon: +36 20 951 9693

Legalább évente egyszer kötelező a közszolgáltatást igénybe venni
Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kötelező igénybe venni a szennyvíz elszállítási közszolgáltatást az önkormányzat által szerződött közszolgáltatóval, a MI.MI. TEAM Kft.-vel. Továbbá a közszolgáltatóval egyeztetett időpontban biztosítani a szennyvíz elszállíthatóságát, a szennyvíztároló megközelíthetőséget, kinyithatóságát, a közszolgáltatási díjat a szolgáltatónak megfizetni.

Ha nem veszik igénybe a közszolgáltatást, akkor 70 m3 után kell a díjat megfizetni
Ha az ingatlantulajdonos vagy az ingatlan használója egy évben egyszer sem veszi igénybe a kötelező közszolgáltatást, akkor – a háztartások országos átlagos éves szennyvízkibocsátását alapul véve – 70 m3 után kell megfizetnie a szennyvíz közszolgáltatói díjat, ennek összege közel 338 ezer forint. A díj-fizetés első esedékessége 2022. július 1.
További bírságot szabhat ki a vízügyi hatóság a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján.
A közszolgáltatás igénybe vételét kizárólag a szerződött MI.MI. TEAM Kft. közszolgáltató igazolhatja. Szentendre város területén más szolgáltató, vagy vállalkozó által végzett szennyvízelszállítás igazolása 2021. július 1-től nem fogadható el.

Kérjük, hogy Szentendre lakosságának egészségvédelme, a város természeti és épített környezetének megóvása érdekében Ön is tartsa be a rendeletben foglaltakat.

További felvilágosítás:
Nagy Csaba | MI.MI. TEAM Kft. +36 20 951 9693 | szennyvizszentendre@gmail.com
Ügyfélszolgálat | 2000 Szentendre, Duna korzó 25. (Fehér Ház) | +36-26/300-407 | ugyfelszolgalat@szentendre.hu