2021. június 9., 15:50

Szentendre lakosságának egészségvédelme, a város természeti és épített környezetének megóvása, a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz környezeti terhelésének minimalizálása, a szennyvíz szakszerű gyűjtése és ártalmatlanítása érdekében a város önkormányzata megalkotta a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletét. A közszolgáltatás biztosítására kiírták és lefolytatták a közbeszerzési eljárást. Így a csatornára nem kötött háztartások szennyvízének elszállítása – a hulladékbegyűjtéshez hasonlóan – az önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatásként fog működni 2021. július 1-től.

Környezetünk védelme
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvény és a 2013. évi kormányrendelet értelmében az önkormányzatnak régóta fennálló kötelezettsége, hogy a közszolgáltatások körében gondoskodjon a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, ártalmatlanításáról. De nem csak jogszabályi kötelezettség volt a rendelet megalkotása, hanem a talaj- és a felszín alatti vizek szennyezésének felszámolása, minimalizálása is fontos szempont volt.
Még ma is közszájon forognak történetek arról, hogy hogyan tüntethető el a nem közművel gyűjtött szennyvíz (legalább) egy része, vagy a mesésen alacsony díjú szennyvíz-elszállítási szolgáltatásokról. A kirívóan alacsony – dokumentálatlan – szennyvíz-elszállítási szolgáltatások a nem legális ürítések gyanúját is felvetik. A DMRV Zrt.-től kapott adatok alapján számoltunk egy kicsit és arra a következtetésre jutottunk, hogy a szivárgó emésztőkről szóló szóbeszédeknek sajnos lehet alapja.

A talaj- és a felszín alatti vizek szennyezése
Szentendrén – a DMRV adatai szerint – a háztartások közel negyede nincs a csatornahálózatra kötve. Több mint 3000 olyan ingatlan van, amelyben a DMRV biztosítja a vízszolgáltatást, de a csatornaszolgáltatást azonban nem. Ezeknek a háztartásoknak a többsége időszakosan használt üdülőingatlan.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tetemes mennyiséget jelent ennyi ingatlan esetében. A Magyar Víziközmű Szövetség 2019. adatai alapján egy lakossági felhasználási helyre jutó évi átlagos szennyvízkibocsátás: 86,14 m3.
Ha csak 500 csatornára nem kötött, állandóan lakott ingatlannal számolunk, akkor ezek éves szennyvízkibocsátása mintegy 43 ezer m3. A DMRV tájékoztatása szerint a Szentendrei Szennyvíztisztítóba évente mintegy 2500 m3 szennyvizet adnak le a városból.
De mi történik a további mintegy 40 ezer m3-rel? Nyilván más legális átvevőhelyre is szállítanak a szolgáltatók, és a korszerű szennyvíz-szikkasztóval rendelkező háztartásokban alacsonyabb az elszállítandó szennyvíz-kibocsátás, de félő, hogy még mindig jelentős a talaj- és a felszín alatti vizek szennyezése. Azért különösen súlyos kérdés a szennyvíz talajba szikkasztása Szentendrén, mert a város területe a felszín alatti vízminőség védelme szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül.

DMRV – Csatornára kötési lehetőségek
A városban sok olyan háztartás van, amelyek ráköthetők lennének a csatornahálózatra, de a tulajdonosok nem éltek a lehetőséggel. Holott köztudott, hogy a közterületi csatornahálózat szolgáltatási díja lényegesen alacsonyabb, mint a szennyvíz elszállíttatása (a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási díjai).  Azokban az utcákban, ahol van csatorna, érdemes tájékozódni a DMRV csatornára kötési lehetőségekről.

A közszolgáltatást a MI.MI. TEAM Kft. végzi
Az önkormányzat kiírta és lefolytatta a közszolgáltatás biztosítására a közbeszerzési eljárást és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról rendeletet alkotott (4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet). Az eljárás eredményeként a MI.MI. TEAM Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat, így a Kft. a város közigazgatási határain belül a közszolgáltatás kizárólagos jogosultja 2021. július 1-től. A Kft. két szállítójárművel látja el a feladatát. (képünkön)

szennyvízszállító autók

A közszolgáltatás díja
A közszolgáltatás díja fordulónként/kocsinként fizetendő, egy forduló/kocsi max. 5 m3 mennyiséget jelent. Ennek díja 19.000 Ft + áfa, azaz bruttó 24.130 Ft. (Egységára 3.800 Ft/m3 + áfa, ami az alapdíjból és az ürítési díjból áll.) Azért kell fordulónkénti díjat fizetni, mert a szennyvízleeresztő helyen is kocsinként számolják fel az ürítési díjat, amit a Katasztrófavédelmi Hatóság írt elő.

Legkésőbb 2021. július 15-ig be kell jelentkezni a közszolgáltatóhoz
Azoknak az ingatlantulajdonosoknak vagy -használóknak, akiknek a háztartása nincs csatornára kötve, azoknak legkésőbb 2021. július 15-ig kötelező bejelentkezni a MI.MI. TEAM Kft. közszolgáltatónál. (Megadandó adatok: neve / cégneve, lakcíme / székhelye / címe, születési helye és ideje / cégjegyzékszáma, anyja neve / adószáma)
Az alábbi email-címen, illetve telefonon lehet bejelentkezni: szennyvizszentendre@gmail.com | telefon: +36 20 951 9693

Legalább évente egyszer kötelező a közszolgáltatást igénybe venni
Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kötelező igénybe venni a szennyvíz elszállítási közszolgáltatást az önkormányzat által szerződött közszolgáltatóval, a MI.MI. TEAM Kft.-vel. Továbbá a közszolgáltatóval egyeztetett időpontban biztosítani a szennyvíz elszállíthatóságát, a szennyvíztároló megközelíthetőséget, kinyithatóságát, a közszolgáltatási díjat a szolgáltatónak megfizetni.

Ha nem veszik igénybe a közszolgáltatást, akkor 70 m3 után kell a díjat megfizetni
Ha az ingatlantulajdonos vagy az ingatlan használója egy évben egyszer sem veszi igénybe a kötelező közszolgáltatást, akkor – a háztartások országos átlagos éves szennyvízkibocsátását alapul véve – 70 m3 után kell megfizetnie a szennyvíz közszolgáltatói díjat, ennek összege közel 338 ezer forint. A díj-fizetés első esedékessége 2022. július 1.
További bírságot szabhat ki a vízügyi hatóság a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján.
A közszolgáltatás igénybe vételét kizárólag a szerződött MI.MI. TEAM Kft. közszolgáltató igazolhatja. Szentendre város területén más szolgáltató, vagy vállalkozó által végzett szennyvízelszállítás igazolása 2021. július 1-től nem fogadható el.

Kérjük, hogy Szentendre lakosságának egészségvédelme, a város természeti és épített környezetének megóvása érdekében Ön is tartsa be a rendeletben foglaltakat.

Fotó: ürítés a szennyvíztisztítóban (Mi.Mi.Team Kft.)

További felvilágosítás:
Nagy Csaba | MI.MI. TEAM Kft. +36 20 951 9693 | szennyvizszentendre@gmail.com
Ügyfélszolgálat | 2000 Szentendre, Duna korzó 25. (Fehér Ház) | +36-26/300-407 | ugyfelszolgalat@szentendre.hu