2021. augusztus 19., 21:27

A szerb ortodox hívők augusztus 19-én az Úr színeváltozása napját, Jézus isteni dicsőségének megmutatkozását ünneplik. Ünnepi liturgiával kezdődik a jeles nap – az Úr színeváltozásának szentelt – Preobrazsenszka templomban, ami végül zenés-táncos mulatsággal, a Szerb Búcsú programjaival zárul. A mai istentisztelet végén Fülöp Zsolt polgármester a város polgárainak nevében köszönte meg Gálity Vojiszláv püspöki helynöknek a negyven évnyi szolgálatot. Gálity Vojiszláv atya nem csak a szerb közösséget szolgálta a hosszú évtizedek alatt, hanem hű őrzője is a közös értékeknek Szentendrén.

A szerb ortodox istentiszteleteket különlegesen emelkedett hangulatúvá teszik a szép dallamvilágú egyházi énekek, a sajátos dallamú prédikáció, papok öltözéke, a szertartást végzők mozgásának koreográfiája, amit a Preobrazsenszka templom mennyezetig érő, gazdagon díszített ikonosztáza tovább fokoz.

A liturgia végén Fülöp Zsolt polgármester felolvasta az öt polgármestere által aláírt, a negyven év szolgálatot megköszönő emléklapot, amit közben szerb nyelvre fordítottak, majd átnyújtotta Szakács Imre festőművész Szent András című alkotását Gálity Vojiszláv atyának.

Szentendre város történetében meghatározó szerepet játszó szerb nemzetiség egyik legjelentősebb ünnepe Krisztus színeváltozásának ünnepe. A hagyomány szerint ezen a napon szentelték meg az új szőlőt, amely évszázadokon keresztül nagy jelentőséggel bírt a szőlő- és bortermelő szentendreiek körében. A búcsú legfontosabb eseménye az ünnepi istentisztelet, majd a liturgiát követő délutáni vecsernye, végül a templomkertben tartott mulatság.

A szerb ortodox egyháznak köszönhetően ma is él a hagyomány.