2023. március 2., 19:10

Szentendre városának ajándékozta a Papp Kornélia- Kertész József házaspár a betlehemest, ami 2007 óta minden adventben a Fő tér egyik legfontosabb dísze és találkozási pontja. Kertészék a gondolat megszületésétől a megvalósításon át a minden évben történő fejlesztésig, megújításig tulajdonosai és legfőbb gondozói voltak a pajtaistállónak és a betlehemes alakjainak. 2022-től az összeszerelés és bontás, tárolás feladatait már átadták a városnak. A szóbeli megállapodást most ajándékozási szerződéssel pecsételték meg.

Menjünk mi is Betlehembe! – csendül fel évről évre minden adventben az óvodások dala Szentendrén. Mint sok más városban, itt is saját betlehem jeleníti meg Jézus születéstörténetét, amit civil kezdeményezés alapján, önkéntes munkával hozott létre és újít fel, gondoz szívvel-lélekkel a közösségért és hitünk, hagyományaink éltetéséért egy helyi pár: Kertész József és Papp Kornélia, segítőikkel. Most úgy döntöttek, a nemes feladatot átadják a városnak.

2023 vízkeresztjén Szentendre kétszáz óvodása látogatta meg a betlehemet, ezzel zárva a karácsonyi ünnepkört és búcsúzva az Advent Szentendrén programsorozattól. A kicsik hagyományosan tevékeny szereplői az adventi programoknak, a várakozás állomásait ők nem hallomásból ismerik, hanem valóban átélhetik.

– Hirdetni kell, hogy keresztények vagyunk, nem templomokba bújni vele! Hiába születnek szándéknyilatkozatok a hitünk, identitásunk megőrzéséről, azért tenni is kell, és ezt a gyerekeknél kell kezdeni – foglalta össze hitvallását a Fő téri betlehem szellemi atyja és csaknem két évtizeden át gondozója, Kertész József.

Feleségével, Papp Kornélia óvónővel közszeretetnek örvendő, elismert alakjai Szentendre közösségi életének, állandó szereplői a város hagyományőrző alkalmainak. 2006-ban – Wahr Nóra ötlete alapján – ők készítették el önkéntes munkával az első, szalmafigurás, mogyoróágas betlehemi pajtát a Fő térre, a városi karácsonyfa tövébe. Azóta minden évben felépítik a többször megújított betlehemet, 2010-től pedig a városban három helyszínen is láthatók Jézus születéstörténetének jelenetei, a Fő térin kívül a Péter-Pál templom mellett és az evangélikus templomnál is.

2022 adventjével azonban valami véget ért: a betlehem kezelését, majd tulajdonjogát is a városnak adta át Kertész József és Papp Kornélia. A megállapodást 2023 februárjában foglalták szerződésbe, melyet az ajándékozók nevében Kertész József, a város nevében Fülöp Zsolt polgármester írt alá.

2006.
Először állítottak betlehemet a Fő térre, mogyoróágas pajtával, szalmafigurákkal, Kertész József és Papp Kornélia munkájával, Wahr Nóra természetgyógyász ötlete alapján.
2007.
Az alkotók a város és a Skanzen befogadói támogatásával pályázatot nyújtottak be a Pro Renovanda Cultura Hungariae Program felhívására, de nem nyertek támogatást a betlehemi istálló köztéri megformálására. Az önkormányzat biztatására és a költségekből való résztvállalásával mégis megépült a betlehemes, ezúttal kistérségi összefogással. Wahr Nóra javaslatára ekkor már a mogyoróvesszőből készült cserény helyett megerősített szerkezettel bontható, újra összeszerelhető, ácsolt pajtaistálló készült ostorfából, nádfedéssel, Geresdi György ácsmester és segítői bevonásával. A különleges, parakérges nyugati ostorfát a Sziget Erdőbirtokossági Társulat pócsmegyeri erdejéből a tahitótfalui Losonczi Benjámin adományozta. A faanyag válogatásában, fűrészelésében Pál Ferenc dunabogdányi és Vaczó Sándor tahitótfalui polgárai segítettek. Szentendrére Hornyák Péter szállította az oszlopokat az ácsmesterhez. A helyszíni szerelésben a Dukay család és az ötletgazda segített. Wahr Nóra és családja az alakok megformlálásában is részt vett. A betlehemi istálló figurái is erős szerkezetű, hegesztett acélvázat kaptak, arra szalmából burkolt testet, az emberalakok textilöltözetet. A fémmunkák Kovács Endre lakatosmester és Huszti József önkéntes felajánlásával készültek, az anyagköltséget az önkormányzat biztosította, a szállítást Gottlasz Zoltán. A bontás utáni tárolást, ahogy attól kezdve minden évben, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum vállalta.
2008-2011.
Kis javításokkal változatlan a formában állították fel (majd bontották le a következő év januárjában) a Fő téri betlehemet, ekkor már a Városi Kulturális Nonprofit Kft. hivatalos felkérése alapján. A munkák továbbra is önkéntes felajánlással szerveződtek, a javítások anyagköltségeit a város fedezte.
2012.
Két állatfigurát pótolni kellett, miután az előző szezonban ellopták őket. Ez kisebb átalakításokkal járt együtt: a szalma helyett iszalaggal fonták be a vasvázakat. Fejeket, kezeket az Ága-boga játszoda (óvoda) szülői közössége nemezelte önkéntes munkával.
2013.
Szilveszter éjszakáján megrongálták a betlehemet és figurákat loptak el.
2014.
Kertész József és Papp Kornélia bejelentette: nem vállalják tovább a városi betlehemek állítását, majd, a TDM munkatársai és az evangélikus lelkész meggyőző szavainak engedve elálltak az elkeseredés szülte döntéstől. Elhatározták: az addigi stiláris eltéréseken túllépve, a továbbiakban egységes szellemiséggel és figurákkal jelenítik meg Jézus születésének misztériumát három helyszínen, az Apor-hídtól Szentendre Fő teréig. A megvalósításhoz a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete adományozott vörösfenyő rönköket, ezekből biztonságos, erős padozatot készített a betlehemnek Vaczó Sándor fafeldolgozó.
2019.
A figurák tárolására az önkormányzat a Városháza biztosított lehetőséget. A faanyag tárolását továbbra is a Szabadtéri Néprajzi Múzeum vállalta.

A betlehem felépítése, lebontása, a szállítás, a faanyag és a szerelvények karbantartása, a kártevők elleni védelem, a felületkezelés, a textilrészek megóvása, rendben tartása, a munkák szervezése, lebonyolítása, a megrongált, ellopott részek javítása, pótlása jelentős energiaráfordítást, sok időt igényel. Az idő előrehaladtával többször felmerült, hogy Kertészék átadnák ezeket a feladatokat valakiknek, akik hozzájuk hasonló gondossággal, óvó szeretettel folytatnák ezt a küldetést. 2022-ben velük egyeztetve már az Event Stuff Kft. építette fel és 2023 januárjában ez a cég bontotta le a betlehemet.

Kertész József és Fülöp Zsolt polgármester egy, a Városházán tartott egyeztetésen megállapodott abban: a feladatot hivatalosan, szerződésben rögzítve is átadják az Event Stuff Kft-nek, a betlehemi pajtaistálló és az alakok tulajdonjogát pedig a városnak. A cél, hogy a Kertész József és Papp Kornélia által képviselt szellemiséget megtartva vigyék tovább a városi betlehem ügyét.

Mint Burján Dániel kereskedelmi igazgató fogalmazott a városvezetésnek írt levelében, örömmel veszik át a feladatot, ezzel is hozzájárulva Szentendre városában betölteni kívánt támogató szerepükhöz. – Ezen törekvéseinket tovább gondolva szeretnék felajánlani a mostani betlehemes installáció díjmentes tárolását és évenkénti egyszeri felépítését, valamint bontását – szól a felajánlás.

–  Örülök, hogy van, aki folytatja a munkánkat. A városi betlehem soha nem rólunk, mindig a városról szólt. Ahogy Károli Gáspár mondta: „Üzenetünk van, amelyet tovább kell adnunk, szomszédainknak, városainknak, az egész világnak. Örökségünk van, amelyet át kell élnünk és hirdetnünk kell minden újonnan születőnek.”

A 2022. év végén tartott egyeztetésen – melyet az ajándékozási szerződés aláírása 2023 februárjában követett –, Kertész József összefoglalta a városi betlehemek állításának történetét, bemutatta ennek dokumentumait, tárgyi emlékeit, Fülöp Zsolt polgármester pedig nagyrabecsülését és köszönetét fejezte ki a városért, a közösségért végzett munkáért.

A beszélgetésen elhangzott számos régi, a betlehem múltjához kapcsolódó történet közül az alkotók számára legkedvesebbet idézzük: még a kezdetekkor Mélyi Klári óvodás és nagymamája a Fő téren sétálva a betlehemi jelenetet csodálták. A nagymama, látva az üres jászolt, megdöbbenve, rosszat sejtve szólalt meg: „Hol a kis Jézus? Üres a jászol!” De Klári tudta a választ: „Hát nem tudod, a Szűz Mária pocakjában. A kis Jézus csak karácsony napján születik meg!”

(„Feltárult egy gyönyörű, tartalmas világ” címmel  Papp Kornélia és Kertész József hagyományéltető munkájáról a Szentendre és Vidéke 2023. február 1-jei száma közöl interjút, melyet a lap internetes felületén is elolvashatnak.)

FOTÓ: Bellai László / Szentendre.hu