2021. július 13., 07:15

A héten kerül sor a Vasvári óvodában a munkaterület hivatalos átadására. Megtörtént az előzetes helyszíni bejárás, amelyen részt vett a városvezetés, az óvodavezetés, a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, a műszaki ellenőr és a kivitelező. Tavaly októberben döntötte el a városvezetés, hogy 2021-ben elvégezteti a tetőzet teljes cseréjét, annak ellenére, hogy idén igen szűkös keretek között gazdálkodhat az önkormányzat és a tetőcseréhez kormányzati támogatást sem kap a város.

Folyamatosak az egyeztetések a Vasvári Pál utcai óvoda tetőfelújítását végző kivitelező (Hő-stopp Mester Kft.) és Szentendre Város Önkormányzatának Hivatala között. A július 8-án tartott előzetes helyszíni bejáráson Fülöp Zsolt polgármester, Pilis Dániel általános alpolgármester és Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester jelenlétében az óvoda vezetése, a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai, a műszaki ellenőr és a kivitelező, a munkavégzéshez szükséges előzetes feltételeket ellenőrizték.

A munkaterület hivatalos átadására 2021. július 14-én kerülhet sor. A felújítás előtti állapotokról fényképes és videós állapotfelvétel is készült. A belső tereket nagyobb részben nem érinti a munkavégzés, azonban ettől függetlenül minden eszközt és berendezést fóliával fednek le. Közvetlen fóliatakarást kap felülről az állmennyezet, valamint az udvari gumiszőnyeg is. A tetőcsere kivitelezésére a kivitelezőnek a munkaterület átadásától számított 40 naptári nap fog a rendelkezésére állni.

A munkák az építész-tervező által leírt módon kerülnek szakszerűen elvégzésre, melyet a helyszínen az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr folyamatosan ellenőriz.

A lebontott hullámpalákat egészben, roncsolódás nélkül, sérülésmentes állapotban, kell konténerbe gyűjteni, melynek fedett módon történő elszállításáról egy erre jogosultsággal rendelkező szakcég gondoskodik, a hulladékkezelési szabályok munkaterv szerinti betartása mellett. A tetőszerkezet eltávolítása után az új tetőelemek elhelyezése előtt az acélszerkezet tűzgátló festésének felújítása is megtörténik.

Előzetesen már több, akkreditált laborral végeztetett mintavétel is történt az épületben és körülötte. Az önkormányzat az óvoda légterében folyamatosan – két szerkezeti részen pedig külön is (festék és gumiszőnyeg) – végeztetett bevizsgálást. Azbeszttartalom egyik alkalommal sem volt kimutatható. A kivitelezőnek a felújítás során további három mérést kell végeztetnie azbeszt-koncentrációra. Amennyiben az eredmények negatívak lesznek, és a terület igazoltan nem tartalmaz továbbra sem egészségre ártalmas anyagokat, csak akkor lesz átadható a terület az óvodavezetésnek.

Az önkormányzat 2021. április 8-án írt ki közbeszerzést. A közbeszerzésen nyertes kivitelezővel az önkormányzat 2021. június 16-án írt alá szerződést. A tetőcsere kivitelezési díja tartalékkeret nélkül, bruttó 73,2 millió forint, melyet az önkormányzat 100%-ban saját forrásból finanszíroz.

A kormányzati elvonások és az elhúzódó járványhelyzetben a város saját bevételei jelentős mértékben lecsökkentek, így felújításokra, beruházásokra alig van keret. Ezért a polgármester még áprilisban levélben fordult dr. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez és Prof. dr. Kásler Miklóshoz, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjéhez. Az kérte, hogy egyedi elbírálás alapján kormányzati keretből biztosítsák a szentendrei Vasvári úti tagóvoda azbeszttartalmú tetőzetének cseréjét. A válaszlevelek szerint azonban a költségvetési törvény ilyen támogatást nem tesz lehetővé.

Kérjük, hogy a felújítással kapcsolatos lakossági kérdésekkel, észrevételekkel forduljanak az önkormányzat ügyfélszolgálatához. E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu, Telefon: +36-26-300-407

A VASVÁRI ÚTI ÓVODÁSOKAT A HOLD UTCAI ÓVODA FOGADJA
Július 25-ig a Vasvári úti tagóvodában szünet van. Július 26. után pedig a Hold utcai óvodában helyezik el a gyerekeket az építkezés ideje alatt. A szülők segítségét kérik, hogy aki megteheti, tartsa otthon a gyermekét az elhelyezések megkönnyítése miatt.
Az augusztus 24. beiratkozásra előreláthatólag nem a Vasvári óvodában kerül sor, hanem az Óvoda Központban. (2000 Szentendre, Pannónia u. 5. e-mail: ovodakozpont.szentendre@gmail.com, tel.: 26/816-637)