2021. június 9., 18:59
Az építőipar fellendítése érdekében hozott kormányzati döntések tovább gerjesztik a városra nehezedő ingatlanfejlesztői nyomást, amit az országos építésügyi jogszabályok maximálisan kiszolgálnak.
Ennek köszönhetően Szentendrén sok helyen folynak építkezések, több helyen lakóparképítést terveznek. Ugyanakkor a város infrastruktúrája már a jelenlegi lélekszámot sem tudja megfelelő színvonalon kiszolgálni.

Hosszú évek óta fennálló probléma, hogy a város lélekszámának gyors növekedésével nem tartott lépést az infrastruktúra fejlesztése, a közművek, az úthálózat korszerűsítése, a gyermekintézmények bővítése stb. A DMRV tavaly, a dunakanyari fejlesztési terveire vonatkozó tájékoztató levelében azt is leírta, hogy a város jelenlegi víz- és csatornahálózatával nem tudnak biztonságosan ekkora lélekszámot kiszolgálni, amit a gyakori csőtörések, meghibásodások is bizonyítanak.

A települési várostervezés ellehetetlenülése
A települési önkormányzatoknak gyakorlatilag nincs lehetőségük, jogi eszközük arra, hogy tudatos várostervezői munkát folytassanak, szabályozzák a lélekszám növekedésének ütemét.
– Ebben közrejátszik az a jogszabályi környezet és bírói gyakorlat is, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen funkciójú épületbe be lehet jelentkezni állandó lakóként, így Szentendrén is sokan élnek életvitelszerűen üdülőépületnek, vagy gazdasági épületnek minősülő házakban.
– Tovább rontja a helyzetet az is, hogy az utóbbi években született, építésügyi és az ehhez kapcsolódó országos jogszabályok számos ponton nincsenek összhangban és így kijátszhatóak. Ennek következtében az is megtörténhet, hogy a használatbavételi engedély megadásakor két lakásra adják ki az engedélyt, majd az épület némi átalakításával és társasház-alapítással végül négy lakást értékesítenek. Ugyanis a társasház-alapításra vonatkozó jogszabályok nem írják elő az építésügyi hatósági engedélyek figyelembevételét. Az ilyen esetek visszafordíthatatlan helyzeteket állítanak elő, a jogsértés orvoslása szinte lehetetlen, az önkormányzatnak nincs is rá eszköze, csak az építéshatóságnak lenne.

Az építésügyi jogszabályok módosításai tovább rontanak a helyzeten
– Az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy tavaly decembertől már nem csak 300 m2 alatti lakóházak építhetőek egyszerű bejelentéssel, hanem akár 1000 m2 és 6 lakás nagyságig társasházak is. Így ezen építkezések során figyelmen kívül hagyható Szentendre Építési Szabályzatának számos előírása.
– Az építési engedélyek előtt a polgármester által kiadandó településképi vélemény korábban vétót jelentett: vagyis, ha a polgármester nemlegesen döntött, nem lehetett kiadni az építési engedélyt. Idéntől az építéshatóságnak már nem kötelező figyelembe vennie a nemleges településképi véleményt, sőt, akár ennek ellenére kiadhatják az építési engedélyt, mint ahogy erre az elmúlt néhány hónapban már több példa is volt.
– 2021-től a műemléki jelentőségű Belvárosban épülő épületeket az önkormányzat által működtetett helyi tervtanács már nem véleményezheti, hanem azokat a megyei kormányhivatal területi tervtanácsának kellene tárgyalnia. Sajnos azonban a gyakorlatban ez utóbbi sem véleményezi, mert az Állami Főépítész nem működteti ezt a tervtanácsot.
– A gépkocsitárolókra vonatkozó jogszabály idei módosítása szerint a helyi építési szabályzat lakás és üdülő építése esetén egynél több gépkocsi elhelyezésénél többre nem kötelezheti az építtetőt, holott itt, az agglomerációban egy háztartásban átlag min. két autót használnak.

Orgona utcai építkezés
A sokak által kifogásolt Orgona utcai építkezés. 2020. december 30-tól egyszerű bejelentéssel akár 1000 m2 és 6 lakás nagyságig társasházak is építhetők, ilyen esetekben a SZÉSZ előírásainak nagy részét nem kell betartatni (néhány alapvető követelmény kivételével).

Úgy tűnik, Szentendrén nem csillapodott az építési kedv
A koronavírus-járvány – úgy tűnik –, hogy nem csillapította az építési kedvet Szentendrén. Mivel a kormányhivatalhoz kerültek az építéshatósági jogkörök, így az önkormányzatnak nincsenek pontos adatai a tervezett, engedéllyel rendelkező, folyamatban lévő építkezések számáról.
Csak következtetni lehet egyes adatokból, hogy az építkezési kedv nagy valószínűséggel nem hagyott alább. A főépítészi kabinet tavaly 580 ügyet intézett, idén május végén már 509 egyeztetésen, ügyintézésen vannak túl. A kabinethez olyan építkezéssel kapcsolatos ügyek kerülnek, mint például a főépítészi konzultációra kötelezett építkezések, vagy egyes esetekben településképi véleményezés, vagy ingatlanvásárlás, ill. tervezett építkezés kapcsán az építési szabályzatról történő tájékoztatás, vagyis közel sem lát rá az összes építkezés ügyére a kabinet. Tervezői tájékozódásból, telekalakítás iránti érdeklődésből tudható az is, hogy két lakópark terve is foglalkoztatja az ingatlanbefektetőket.

Az élhető várost és a fenntartható fejlődést veszélyeztető folyamatok
Az építésügyi jogszabályok változása elsősorban az ingatlanbefektetők érdekeit érvényesíti, és a törvényhozók nem vesznek tudomást arról, hogy ezekkel milyen folyamatokat indítanak el, hogy döntéseik a települések élhető és fenntartható fejlődését veszélyeztetik – mondja Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere. – Az Ábrányi Emil Városvédő programunk egyik vállalása volt Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) módosítása azzal a céllal, hogy csillapítsuk az erőteljes lakásépítési folyamatot, lassítsuk a népességszám-növekedést, hogy az infrastruktúra fejlesztése is lépést tarthasson ezzel.
– Az önkormányzatnak rendkívül korlátozottak a szabályozási lehetőségei a tudatos várostervezés terén, de igyekszünk megtalálni azokat a szabályozási eszközöket, amelyek még a rendelkezésünkre állnak. Jelenleg is folyik Szentendre Építési Szabályzatának felülvizsgálata, amit nagyon megnehezít az a jogbizonytalanság amiben élünk; szinte hónapról-hónapra változnak az országos építésügyi jogszabályok. Azt a javaslatot tervezzük a Képviselő-testület elé terjeszteni, hogy amíg a SZÉSZ felülvizsgálata tart, addig egyes területeken változtatási tilalmat rendeljen el az önkormányzat. Ezt az előterjesztést a jövő héten fogja tárgyalni a testület.
Ez egy kényszerű lépés lesz, de olyan tervekről hallunk, amelyeket később már nem tudunk visszafordítani. A javaslat szerint a változtatási tilalom nem fogja érinteni azokat az ingatlanokat, amelyeken a jelenlegi szabályok szerint is csak egy lakóház vagy üdülő létesíthető. A családi igényeket kiszolgáló épületeknél, indokolt esetekben – garantált biztosítékok mellett –, lehetőség lesz egyedi elbírálásra is, az Önkormányzattal előzetesen megkötött megállapodás alapján. Az új szabályozással azt szeretnénk elérni, és átmenetileg megállítani, hogy egy-egy telken ne épülhessenek többlakásos társasházak, az egyedi családi házas környezettől eltérő, azt jelentősen túlterhelő ikerházak, üdülők. A tervezett döntéssel közös céljainkat valósítjuk meg, a szentendrei polgárok érdekeinek védelmében élhető várost, a fenntartható fejlődést biztosító irányt határozunk meg.

Építkezések Szentendrén