2021. július 26., 11:10

Az Adóiroda – megköszönve, hogy a szentendrei adófizetők 2021-ben sem feledkeznek meg a helyi adók befizetéséről – a rövidesen kiküldésre kerülő levelében tájékoztatást ad a befizetési határidőkről, az általános tudnivalókról, valamint a jövő évi értesítés rendjéről.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a 2021. évben sem feledkezik meg a helyi adók befizetéséről!
Jövőre, a 2022. évben adóhatóságunk – a törvény adta lehetőséget kihasználva – egy alkalommal (februárban) küld értesítőt az éves adókötelezettségekről.
Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2022. évben fizetendő helyi adókról, azok befizetési és bevallási határidejéről:

 

Adónem Fizetési határidő Adatbejelentési/ Bevallási határidő  Bankszámlaszám
Építményadó március 15.
szeptember 15.
Minden változást (pl. eladás, vétel) a változástól számított 15 napon belül. 11784009-15731292-02440000
Telekadó március 15.
szeptember 15.
Minden változást (pl. eladás, átminősítés) a változástól számított 15 napon belül. 11784009-15731292-02510000
Iparűzési adó március 15.
május 31.
szeptember 15.
május 31. (üzleti éves, nem KATA-s) 11784009-15731292-03540000
Magánszemély kommunális adója március 15.
szeptember 15.
Minden változást (pl. eladás, vétel, bérlés) a változástól számított 15 napon belül. 11784009-15731292-02820000
Idegenforgalmi adó A szolgáltatás igénybevételét követő hónap. A szolgáltatás igénybevételét követő hónap. 11784009-15731292-03090000
Talajterhelési díj március 31. március 30-ig, a DMRV Zrt által közölt adatok (vízdíjszámla) alapján. 11784009-15731292-03920000
Késedelmi pótlék 11784009-15731292-03780000
Bírság 11784009-15731292-03610000

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről:
Adóhatóságunknál lehetősége van ügyeit elektronikusan is intézni. 2019. január 01. napjától a társas vállalkozások és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikusan intézhetik ügyeiket.
További információt a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap honlapon talál.

A nem elektronikus ügyintézésre kötelezettek nyomtatványainkat az alábbi elérhetőségen találják: https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/

Üdülők esetében tájékoztatás 2022. január 01. napjától igénybe vehető életvitelszerű kedvezményről:
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 01. napjától az üdülők esetében egy új, úgynevezett életvitelszerű kedvezmény igénybevételének lehetőségéről döntött. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg hatályban lévő életvitelszerű kedvezmény 2021. december 31. napján megszűnik és az új kedvezmény igénybevételére lesz lehetőség. A kedvezmény megadása nem automatikus, erre vonatkozóan 2022. január 1-től, a https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/- elérhetőségen az építményadó nyomtatványon belül, az „A” jelű lapon a IX. / 2. pontban lesz lehetősége nyilatkozatot tenni.

Elérhetőségeink:
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00-17.00-ig, szerda: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig,
Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Telefonszám: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

                                                                                                                    Tisztelettel:

dr. Schramm Gábor
jegyző