2021. január 12., 15:38

Sem a halottasház-ügyben lefolytatott vizsgálatról, sem annak eredményéről nem kapott tájékoztatást a szentendrei önkormányzat attól a kormányhivataltól, amelyiknek a törvény szerint rendszeresen ellenőriznie kell köztemetőink állapotát. Fülöp Zsolt polgármester szerint sajnálatos, hogy az illetékes kormányhivatal vezetője köztisztviselőként pártpolitikai megnyilatkozásokat tesz az ügyben.

2021. január 8-án került az országos médiába az a videó, melynek tanúsága szerint rendkívül méltatlan és kegyeletsértő állapotok uralkodtak a szentendrei köztemetőben. Éppen ezért kezdeményezett azonnal helyszíni bejárást Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere, azt követően, hogy ő is látta a felvételt. A helyszíni bejárás után a polgármester soron kívüli intézkedési tervet kért a temetői szolgáltatást 2012 óta végző vállalkozótól, a helyszíni bejáráson tapasztalt hiányosságok felszámolására.

Időközben, a mai napon (2021. 01.12.) nyilvánosságra került, hogy lezárult a Pest Megyei Kormányhivatal 2021. 01. 08-án indított vizsgálata, amely több szabálytalanságot is talált a temetőben. A vizsgálatról hírt adó Magyar Nemzet azonban csak azokat a hiányosságokat említi, amelyeket a polgármester által kezdeményezett helyszíni bejáráson foglaltak jegyzőkönyvbe az ellenőrzésre jogosult hatóság (a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának) munkatársai.

Nem közismert, de tény, hogy törvény rögzíti, hogy a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóságnak kétévente ellenőriznie kell azokat a cégeket, melyek a szolgáltatást adják. Ugyanez a hatályos jogszabály* koordinálja azt is, hogy melyik hatóság látja el a temetkezési szolgáltatás felügyeletét. A jogszabály 2013-as módosítása szerint, a temető fenntartásának és üzemeltetésének hatósági ellenőrzését a temető fekvése szerint illetékes (fővárosi és megyei) kormányhivatal járási (a fővárosban kerületi) hivatala látja el.

Sajnos pont a törvény által kötelezett hatóság megyei vezetője, Tarnai Richárd kormánymegbízott kezdett el az ügyben egy olyan politikai felhangoktól sem mentes kommunikációt, amely megkerülte az általa vezetett kormányhivatal törvényben előírt felelősségét. Így Tarnai Richárd megkerülte azt a kérdést is, hogy az elmúlt években milyen gyakran került sor a szentendrei temető hatósági ellenőrzésére. (Ami a kormányhivatal kizárólagos illetékességi körébe eső hatósági ellenőrzés.)

A szentendrei önkormányzat bízik abban, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal vizsgálata arra is kitért, hogy az elmúlt években milyen ellenőrzési gyakorlatot folytatott a kormányhivatal a városi köztemetőben. Erről a vizsgálatról és annak eredményéről az önkormányzat nem kapott tájékoztatást, ezekről csak a sajtóból értesült.

*1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése

 

Fülöp Zsolt, Szentendre polgármesterének közleménye

Szentendre polgármestereként, szeretném kifejezni mély megrendülésemet és együttérzésemet azoknak a hozzátartozóknak, akiknek elhunyt szeretteit méltatlan körülmények között helyezte el az üzemeltető a szentendrei halottasházban.
Véleményem szerint, az ügyre nem lehet magyarázat a Covid-járvány, a többnapos munkaszünet, vagy bármilyen más indok.

A végtisztességet nem lehet csak jogi kategóriaként értelmezni. A szigorú jogi minimumnál sokkal szigorúbb erkölcsi normának kell megfelelni egy halottasházban, mind a fizikai környezetben, mind az emberi kapcsolatokban, mind az elhunytak testével való bánásmódban.

Ezért, Szentendre polgármestereként, 2021 január 8-án reggel azonnal elrendeltem egy vizsgálatot, és még azon a napon helyszíni szemlét tartottam a városi köztemetőben, amelybe bevontam a temetői szolgáltatások hatósági ellenőrzésére jogosult Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársait is.
A helyszíni bejárás végén intézkedési tervet kértem a temetői szolgáltatást 2012 óta végző vállalkozótól, a bejáráson tapasztalt hiányosságok teljes körű felszámolására.
A nyilvánosságra került videó segített abban, hogy szembesüljünk a halottasházban tapasztalható elfogadhatatlan körülményekkel. Ennek folyományaként, részletes cselekvési tervet készítünk a hasonló helyzetek elkerülésére. Továbbá, sort kerítünk a 2012-ben kötött, majd 2013-ban módosított temetői szolgáltatásról szóló szerződés felülvizsgálatára is.

Szomorúan tapasztalom ugyanakkor, hogy az eldurvult, és mindent a pártpolitikára átfordító közbeszédet, még ebben is egymás becsmérlésére használják egyes közéleti szereplők. Az abnormális politikai közállapotokat jól mutatja, hogy egy kormányhivatal megyei vezetője is képes lejárató kampányra használni egy ilyen ügyet.

Kérek minden jóérzésű embert, hogy ezt a felkavaró és megrázó esetet ne politikai adok-kapokra élezze ki. Ebben a méltatlan sárdobálásban nem kívánok részt venni, és arra kérem a nyilatkozókat és nyilatkozni szándékozókat, hogy emelkedjenek felül rövidtávú politikai érdekeiken, valamint vélt vagy valós pártérdekeiken.
Arra kérek minden döntéshozót, minden befolyásos szereplőt, és minden véleménynyilvánító honfitársamat, hogy inkább azt vizsgálja meg, hogy az a kegyeletsértő gyakorlat, ami a videóban látható, mennyire általános hazánk halottasházaiban, és mit lehet tenni ellene.

Szentendre, 2020. január 12.

Fülöp Zsolt
polgármester