2021. november 4., 17:27
Legkorábban 2022 tavaszán kezdődhet el a 11-es főút szentendrei szakaszának rekonstrukciója, és várhatóan tizenöt hónapig tart majd. Az önkormányzat – a bevont szakértőkkel és civilekkel közösen – javaslatcsomagot állított össze a felújításhoz, amelynek részleteiről a tavaly november óta folyó tárgyalásokon egyeztettek. A javaslatok többségét a Magyar Közút a kiviteli tervekbe beépíti. Az egyeztetések során elért eredményeket a tárgyalásokon részt vett önkormányzati munkacsoport tájékoztatója alapján foglaltuk össze.

A Magyar Közúttal együttműködve sikerült elérni, hogy a rekonstrukció jóval több legyen, mint egy útburkolat-felújítás és a csapadékvíz-elvezetés megoldása.  A Városfejlesztési Bizottság mellett működő közlekedési munkacsoportot is bevonta az egyeztetésekbe a városvezetés, így közlekedési szakemberek és civil szervezetek képviselői is elmondhatták véleményüket a tervezett útfelújítással kapcsolatban. A munkacsoport a gyalogos, kerékpáros- és autós közlekedéssel, illetve az akadálymentesítéssel kapcsolatban sok észrevételt tett. Ezek jelentős részével a Magyar Közút is egyetértett, és amiket a rekonstrukció költségvetése lehetővé tesz, azokat be is építik a tervekbe.

A burkolatfelújításon és a zártrendszerű csapadékvíz-elvezetésen kívül a tervekbe több, a biztonságos közlekedést és a gyorsabb áthaladást szolgáló elem épült be az egyeztetések során. A jelenleg több helyen 2,75 méterre leszűkített belső sávszélesség mindenhol minimum 3,00 méter széles lesz. Akadálymentesítik az út- és járdacsatlakozásokat, a csatlakozó szakaszokon felújítják a járdát, az útszegélyeket egységes magasságra emelik.

Minden gyalogosátkelő jelzőlámpát kap, a jelzőlámpák nyomógombjait gyerekek és mozgássérültek számára is elérhető magasságban helyezik el.  Ahol van erre hely, ott a buszmegálló kiálló sávját meghosszabbítják. A Magyar Közút számos olyan műszaki megoldást épített be a tervekbe, amelyek biztonságosabbá teszik a kerékpáros közlekedést, de az autósforgalmat nem akadályozzák. Végül, de nem utolsósorban: korszerű forgalomirányítási rendszert alakítanak ki, ami a „zöldhullám” biztosításának feltétele.

Zöldhullám – korszerű forgalomirányítás

A tervezett átalakítások megvalósulása és a forgalomirányítási rendszer korszerűsítése lehetővé teszi majd, hogy a jelenleginél rövidebb idő alatt haladjon át az autósforgalom a városon. Ebben kulcsszerepe lesz a forgalomirányítási rendszer megújításának. Ezt a forgalomérzékelőkre épülő szoftveres rendszert többnyire csak „zöldhullám” néven szoktuk emlegetni.

Azzal, hogy a korábban lámpa nélküli gyalogosátkelőknél is közlekedési lámpát építenek ki, az autósforgalom összehangoltan irányíthatóvá válik ezeken a szakaszokon. A detektoros forgalomfigyelés alapján a szoftverek automatikusan váltanak, és a forgalomhoz igazítják az egyes közlekedési lámpák jelzéseinek időtartamát, azt a célt szem előtt tartva, hogy a lehető leghosszabb ideig lehessen zöld jelzés. A szoftverek beállításában a Magyar Közút felhasználja az önkormányzat megrendelésére készült forgalommodellezési adatokat. A burkolatfelújítás során a járműérzékelőket (detektorokat) is újakra cserélik.

Csak jelzőlámpás balra kanyarodás szerepel a tervekben

A 11-es út szentendrei szakaszán a legtöbb balesetet a balra kanyarodás okozza, az amúgy is túlterhelt szakaszon a forgalomfeltorlódásnak is gyakran ez az oka. A rendőrségi szakértők és a tervezők egybehangzó álláspontja szerint mindenhol meg kell szüntetni – mindkét irányból – a lámpa nélküli balra kanyarodás lehetőségét. Ez több balra kanyarodási lehetőséget is érint, melyek forgalomtechnikai megoldása jelenleg még egyeztetés alatt áll. Ezekről az önkormányzat a forgalomtechnikai vizsgálat, és a csomópontok, balra kanyarodási lehetőségek környékén lévő utcák lehetséges forgalmi rendjének elemzését követően foglal állást.

A kerékpárosok érdekeit is szem előtt tartják

Az egyeztetések során visszatérő téma volt a kerékpáros és az autós közlekedés konfliktusmentes megoldásának kérdése. Döntően mindenki egyetértett abban, hogy a külön kerékpáros sáv lenne a legjobb megoldás, de ennek kialakítására a 11-es városi szakaszán sok ponton nincs elég hely, illetve ehhez jelenleg nincs elég forrás. E korlátokat tudomásul véve a tervezésben résztvevők olyan megoldások kialakítására törekedtek, amelyek segítik és biztonságosabbá teszik a kerékpáros közlekedést, de az autós forgalmat sem akadályozzák. A kerékpárosok közlekedését segíti majd például az, hogy a Budakalászi jobbra kanyarodó sáv átépítése során jelzőlámpás áthaladást biztosítanak a kerékpárosoknak, és a kritikus pontokon útburkolati jelekkel vagy rázófelfestéssel hívják fel a figyelmet a kerékpárosokra. Több helyen felállási felületet alakítanak ki, amivel az indirekt balra kanyarodás válik lehetővé a kerékpárosok számára.

Közműhálózatok felújítása

A 11-es rekonstrukciójával összehangoltan több közműszolgáltató tervezi a saját hálózatának felújítását is, így a Duna Menti Regionális Vízmű a 11-es alatt húzódó ivóvízhálózat korszerűsítésére készül, de az útrekonstrukcióval párhuzamosan az ELMŰ és a hírközlési szolgáltatók is felülvizsgálják a hálózatuk állapotát.

A kivitelezés során várható forgalomterelés

A Magyar Közút tájékoztatása alapján a legkorábban 2022 tavaszán elkezdődő útfelújítás mintegy 15 hónapig tart majd. A kivitelezés idejére érvényes pontos forgalomirányítási tervet a kivitelező dolgozza ki, a lakosságot ez alapján tájékoztatják. A Magyar Közút a kivitelezés során folyamatosan biztosítani kívánja a legalább 2+1 forgalmi sáv használatát, az önkormányzat pedig megvizsgálja a forgalomterelésre az egyes szakaszokon rendelkezésre álló lehetőségeket – például a Duna korzó ideiglenes megnyitását. Ezekről a nyitott kérdésekről az érintettek az egyeztetést tovább folytatják.

(Borítókép: Bellai László)