A JEGYZŐ ÁLLATTARTÁSI, ÁLLATVÉDELMI FELADATAI

Ügyintézés: Hatósági iroda, Városház tér 3., tel.: +36 26 300 407

A jegyző állattartási, állatvédelmi feladatai

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény (Átv.) rendelkezéseinek, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megsértése miatt a jegyző hatáskörében és illetékessége alapján állatvédelmi jellegű állattartási eljárást kérelemre, vagy hivatalból folytat le.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, lehetőleg telefon- számát, az ellenérdekű fél nevét, lakcímét, lehetőleg telefonszámát, a jogszabálysértés rövid leírását és időpontját.

A kérelemre indult államigazgatási hatósági eljárás illetékmentes.

A jegyző illetékességi területe: Szentendre, Pilisszentlászló

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet.

EBÖSSZEÍRÁS

Ügyintézés: Hatósági iroda, Városház tér 3., tel.: +36 26 300 407

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebek nyilvántartása elektronikus formában valósul meg.

Városunkban az ebösszeírás minden évben, folyamatosan történik. Az elektronikus nyilvántartás alapját az ebek bejelentésére szolgáló, a hatósághoz beérkezett adatlapok képezik.

EBÖSSZEÍRÁS 2023 »»»

Az ebösszeírás önbevallásos alapon történik, ezért az ehhez szükséges adatlap, valamint az eb tulajdonosának, tartójának személyében történt változás, vagy az eb elhullása esetén alkalmazható formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonosok, ebtartók kötelezettsége.

A nyomtatványok letölthetők a város hivatalos honlapjáról, vagy beszerezhetők a Városi Ügyfélszolgálaton (2000 Szentendre, Duna korzó 25.) és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat- útlevele, törzskönyve alapján kitölteni. Az adatlapot személyesen az ügyfélszolgálaton, a hivatal iktatójában ügyfélfogadási időben, elektronikusan és postai úton ajánlott küldeményként lehet benyújtani.

Kérjük az ebtartókat, hogy az eb tartásban bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül a fent meghatározott úton bejelenteni szíveskedjenek.

Aki az ebösszeírással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, azaz az ebek összeírásához kidolgozott adatlapon nem jelenti be határidőre kutyáját, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján ebenként 150.000,- forint bírság megfizetésére kötelezhető.

Az eljárás során alkalmazandó jogszabály: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény.

Webhely: https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/altalanos-kozigazgatasi-ugyek/allattartassal-kapcsolatos-ugyek/