Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

Elérhetőségek
Cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36 26 300 407
Telefon ügyeleti: +36 20 290 0190
Email: szeri@szentendre.hu
Parkolási ügyfélszolgálat
Cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-18:00, kedd és csütörtök zárva, szerda 11:00-16:00, péntek 8:00-13:00 óráig
Telefon: +36 26 300-407/parkolás
Email: parkolas.szeri@szentendre.hu
  • Az április 1. előtti parkolással kapcsolatos ügyeket a Fehérházban (2000 Szentendre, Duna korzó 25. ) az Ügyfélszolgálaton kell intézni.
  • 2022. április 1. után a parkolással kapcsolatos ügyek kizárólag a Rendészet parkolási ügyfélszolgálatán intézhetők.
Adatkezelési tájékoztató >>>
Vezetők  
Jámbor Ferenc
jambor.ferenc@szentendre.hu
igazgató
Fekete András
fekete.andras@szentendre.hu
igazgatóhelyettes

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság feladatai:

Szentendre közigazgatási területén a parkolási rendszer üzemeltetését a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság látja el.
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása
Közreműködés a közterület, épített és természeti környezet védelmében
Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében
Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében
Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában
Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése

A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot – a fenti keretek között – törvény, kormányrendelet és a fenntartó önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete csak olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.

Fentieken kívül a rendészet látja el még az alábbi feladatokat:

Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása felkészülési, védekezési, helyreállítás időszakában
Szentendre Város Önkormányzat és a gazdasági társaságai által szervezett rendezvények biztonsági terveinek elkészítése, felülvizsgálata
A rendezvény biztonsági tervben foglaltak végrehajtása, végrehajtatása, a biztonsági szempontok érvényesítése érdekében
Az Igazgatóság és a társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés szervezése és koordinálása

Szentendre város közterületi kamerarendszer kameralista  »»»

PARKOLÁSI INFORMÁCIÓK
……………………
A PARKOLÁSI RENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyesen történő előzetes regisztráció során megvalósuló adatkezelési tevékenységről >>>
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a bérletek kiállítása és értékesítése során megvalósuló adatkezelési tevékenységről >>>
……………………
■ Díjfizetési időszak
–  Hétfőtől – Vasárnapig és Ünnepnapokon
9.00 – 20.00 óra közötti időszakban.
■ A belváros parkolási zónáinak díjai
– II. díjzóna 460.- Ft / óra
– III. díjzóna 640.- Ft / óra
– Buszok 2760.-Ft/óra
–   Parkolási zónák térképen >>>
■ Buszparkolók
–  Paprikabíró nagyparkoló (11-es főút – Paprikabíró utca találkozásánál)
–  Teátrum buszparkoló (Duna korzó – Rév utca kereszteződésénél)
■ Parkolási díjfizetés mobiltelefonnal
A parkolási díjfizetés történhet mobiltelefonnal is. A parkolóautomatán feltüntetett – szolgáltatónként különböző – telefonszámokra küldött, a rendszámot tartalmazó sms-sel. A parkolási díjfizetés csak akkor indul el, ha megérkezik a visszaigazoló sms. Amennyiben technikai probléma lépne fel, úgy kérjük, hívja saját mobilszolgáltatóját az ingyenes ügyfélszolgálati számán.
■ Bérletek
A megvásárolható bérletekről kérje munkatársaink segítségét az ügyfélszolgálaton, telefonon, email-ben vagy személyesen.
■ Pótdíj
Amennyiben díjfizetés nélkül veszik igénybe a parkolóhelyet, úgy a parkolóellenőr pótdíjfizetési felszólítást helyez el a gépjárművön.
Mentesül a megállapított pótdíj megfizetése alól a gépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója, amennyiben 3 munkanapon belül igazolja, hogy
–  a várakozási díj megfizetésének elmulasztása esetén a pótdíj megállapítását követő öt percen belüli időpontban,
–  a kifizetett várakozási idő meghosszabbítása esetén,
–  egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő elteltét követő 5 percen belüli időpontban
–  egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő elteltét követő 15 percen belüli időpontban
érvényes parkolójeggyel rendelkezett.
……………………
■ Hatályos jogszabályok:
–  1/1975. KPM-BM együttes rendelet >>>
–  1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről >>>
Önkormányzati rendelet a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról, a rendelet 2023. 06. 01-2023. 06. 30-ig hatályos >>