Védőnők

Védőnői Szolgálat

Cím: Duna korzó 25.
Telefon: (26) 311 943
(időpontegyeztetés szükséges)
vedonok-szentendre@janoskorhaz.hu

Területi Védőnői Szolgálat

Az egyes egészségügyi törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXII. törvény értelmében a védőnői ellátás 2023. július 1-jétől állami feladat, melyet a szentendrei védőnői körzet tekintetében az Észak-budai Szent János Centrumkórház lát el.

A területi védőnők ellátási területükön az (állandó vagy ideiglenes) lakcímmel rendelkező személyek gondozását végzik, de a körzetükben jogszerűen tartózkodókét is, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik.  A területi védőnő nem választható.

Preventív tevékenységüket a védőnői tanácsadóban végzik, de szoros az együttműködés a gyermek kezelőorvosával, házi gyermekorvosával – illetve az anya problémái esetén a háziorvossal is.

Feladataik közé tartozik a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban, a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott, tanköteles korú gyermek gondozása. A területi védőnő sokfelé ágazó teendői között kiemelt szerepe van az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének.

Területi védőnők elérhetősége, tanácsadási időpontok
Tanácsadáson való megjelenés előzetes időpontfoglaláshoz kötött!

Körzet Név Telefonszám email Tanácsadási időpontok

 

I. körzet Kovácsné Bujdosó Judit 30/293-8720 vedono-bujdoso.judit@janoskorhaz.hu Hétfő
11:00-13:00 csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
13:00-15:00 Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás
II. körzet Bitter Anna – helyettesítő: Zékány Edit 70/397-1072 vedono-zekany.edit@janoskorhaz.hu Szerda
11:00-13:00- Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás
13:00-15:00 csecsemő,-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
III. körzet Dankó-Czene Diána 30/285-7298 vedono-czene.diana@janoskorhaz.hu Kedd
12:00-14:00 Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
Csütörtök
08:00-10:00 Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás
IV. körzet Koren Tamásné 30/294-7052 vedono-koren.tamasne@janoskorhaz.hu Hétfő
12:00-16:00 Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás
Kedd
08:00-12.00 Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
V. körzet Marosiné Bányai Anna 30/292-8520 vedono-banyai.anna@janoskorhaz.hu Hétfő
09:00-11:00 Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
Csütörtök
09:00-11:00 Nők, várandós  anyák részére tartott tanácsadás
VI. körzet Csapó Anikó 30/292-4957 vedono-csapo.aniko@janoskohaz.hu Szerda
09:00-11:00 Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
Csütörtök
09:00-11:00 Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás
VII. körzet Kuthi-Nagy Petra 30/285-5908 vedono-kuthi-nagy.petra@janoskorhaz.hu Kedd
08:00-10:00 Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
10:00-12:00 Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás
VIII. körzet Balogh Kinga 30/286-0552 vedono-balogh.kinga@janoskorhaz.hu Kedd
08:00-10:00 Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
Péntek
08:00-10:00 Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás

Védőnő kereső 

Iskola-egészségügyi Szolgálat

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat 2023. december 31-ig változatlanul a Szentendrei Gondozási Központhoz tartozik.

Az iskolavédőnők a 6-18 éveseket látják el, sőt a 18 év feletti középiskolai tanulókkal is foglalkoznak. Feladatuk az egészségmegőrzés érdekében való tevékenykedés: közreműködnek az előírt orvosi vizsgálatok, a védőoltások szervezésében és lebonyolításában, a szűrővizsgálatok végzésében, és az egészségnevelésben. Részt vesznek az iskolai helyiségek, a környezet, az étkeztetés higiénéjének ellenőrzésében. Szorosan együttműködnek az iskolaorvossal, a pedagógusokkal, a szülőkkel, szakemberekkel és civil szervezetekkel. Munkájukat meghatározott időbeosztás szerint az iskolák orvosi szobájában végzik. Ezek az iskolák orvosi szobáinak ajtaján kifüggesztésre kerültek.

A Gondozási Központ által ellátott iskolákban  főállású ifjúsági orvos látja el a diákokat. Munkabeosztását, hogy melyik iskolában érhető el a célfeladatok, pl. kötelező kampány védőoltások, szűrővizsgálatok határozzák meg elsősorban.

Az Iskola-egészségügyi Szolgálatot ellátók:

Iskolaorvos: Dr.  Tamás Györgyi
Ellátott oktatási intézmények: Ferences Gimnázium, Szentendrei Református Gimnázium, Váci Szakképzési Központ Petzelt József Szakközépiskolája és Szakiskolája, Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Helyettesítéssel ellátott: Váci Tankerületi Központ Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye, Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Izbégi Általános Iskola, Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola, Templomdombi Általános Iskola
Iskola- és ifjúsági védőnők:
Varga Tamásné (csoportvezető védőnő) 20/320 8467 Váci Szakképzési Központ Petzelt József Szakközépiskolája és Szakiskolája, Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium
Döbrönténé Varga Mónika 20/350 3565 Ferences Gimnázium, Szentendrei Református Gimnázium
Szabó Anikó 20/575 5134 Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola, Templomdombi Általános Iskola
Szőkéné Szabó Csilla 20/322 0728 Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Izbégi Általános Iskola
Lantos Rita (helyettesítő: Szabó Anikó) 20/3349340 Szent András Katolikus Általános Iskola, „AGY” Tanoda Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Váci Tankerületi Központ Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye