Gondozási Központ Szentendre

Az Intézmény Szentendre Város Önkormányzatának fenntartásában működik. Integrált intézményként egészségügyi és nagyrészt szociális alapellátási feladatokat lát el több telephellyel.

Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. (a 11-es főút mellett, saroképület)
Telefon: +36 (26) 311 964
E-mail: gondozasikozpontszentendre@gmail.com

Intézményvezető: Kecskésné Sipos Andrea

Ha teheti, kérjük, segítse Ön is a Gondozási Központ tevékenységét –  a Szentendréért Közalapítvány számlaszámán:
11742087-20073857 | IBAN szám: HU50 1174 2087 2007 3857 0000 0000
A közlemény rovatban feltüntetve: „Gondozási Központ”
Köszönjük!

 

Az 1993. évi III. törvény alapján az alábbi szociális ellátásokat biztosítjuk:

Házi segítségnyújtás keretében tapasztalt, szakképzett gondozónőink a gondozásra szorulók otthonában segítenek pl. a közvetlen környezet rendbetétele, ágyazás, ágyneműcsere, fürdetés, mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, vérnyomás és vércukor mérés, kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, szükség esetén etetés, folyadékpótlás, gyógyszerek felíratása és kiváltása, gyógyszeradagolás, bevásárlás, érdekvédelem, valamint hivatalos ügyek intézésében, ill. minden olyan dologban segítünk, ami az ember életminőségén javítani tud. Az egyedül élő idősek magányának oldására is nagy segítség a gondozónőink jelenléte, hiszen gondozás közben információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás is történik.

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet alapján a házi segítségnyújtás a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás, a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás, szolgáltatási elemet biztosítunk. Intézményünkben minden gondozó szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, ezért elsősorban, és a nagymennyiségű igény miatt személyi gondozást végzünk. Az ellátást munkanapokon 08.00-16-00 óra között, általában napi 1 órában tudjuk nyújtani.

Az ellátási igénybevételének feltétele: az igénylő jogosult legyen az ellátásra, azaz rendelkezzen meghatározott gondozási szükséglettel. Ennek megállapítása a háziorvossal közösen kitöltendő Gondozási szükséglet vizsgálat adatlapon (GSZV) történik, és egy környezettanulmányra kerül sor a felvétel előtt az igénylő otthonában. Az igénybevétel előtt a szükséges iratokat, dokumentumokat, orvosi papírokat és igazolásokat be kell mutatni.

Érdeklődni lehet: Kissné Pető Ilona gondozásvezetőnél munkaidőben a 06/26-311-964, 06/20-594-0999 vagy személyesen az intézményben

Idősek és a demens betegek nappali ellátásaként Idősek Klubját működtetünk a Gondozási Központ Szentendre székhelyen (Szentendre, Sztaravodai út 2.). Nyitvatartási idő: munkanapokon 07.30-15.30-ig.

A nappali ellátás fontos része az otthonukban élő idősek életének, csökkenti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában is.  Szakképzett gondozók és mentálhigiénikus foglalkoztató biztosított a teljes nyitvatartási időben. Önkénteseket, diákokat a közösségi 50 órás szolgálatuk eltöltéséhez szívesen fogadunk az előre egyeztetett időpontokban az Idősek Klubjába.

Az ellátás keretében biztosítunk: egész napos gondozói felügyeletet, kreatív foglalkozásokon való részvétel, személyi tisztálkodás lehetőségét, szükség esetén a ruházat mosását, napi háromszori étkezést, hivatalos ügyek intézését, egészségügyi gondozást (vérnyomás, – vércukormérés), gyógyszerezés (orvosi gyógyszerlista és megállapodás alapján), valamint napi torna, életviteli-életvezetési tanácsadás-mentálhigiénikus szakemberünk segítségével.

A klub feladatait Foglalkoztatási terv alapján végzi, mely az ellátottak állapotát figyelembe véve messzemenően igazodik a klubtagok igényeihez. A vegyes korösszetétel miatt a foglalkozások megtervezésénél a sokrétűség, a változatosság az irányadó. A foglalkozás jelentősége az idősek életében tapasztalható tétlenség, céltalanság, izoláció, depresszió leküzdésében van. A biztosított szolgáltatások formái: a fizikai, mentális, egészségügyi ellátás és érdekvédelem. Emellett a foglalkoztatás, melynek formái a fizikai, szellemi- kulturális elfoglaltságok, irodalmi- és zenei rendezvények, ismeretterjesztő előadások, és szórakoztató jellegű programok formájában jelennek meg.

Az ellátás töretlen népszerűségnek örvend és nagy múltra tekint vissza, Öregek Napközi Otthona néven 1979.február 1-től kezdte el a működését.

Jellemző, hogy hozzánk naponta nem 1-2 órára jönnek be az ellátottjaink, hanem az egész napjukat itt töltik. Többségüket az intézményi gépjárműveinkkel szállítjuk be, majd a nap végén haza az otthonukba. Napközben mindennemű felvállalható, és megoldható kérésüket, problémájukat igyekszünk kezelni a kompetenciahatárainkon belül.

Az ellátás során (mivel a nap nagy részében bent tartózkodnak) igényelhető a napi háromszori étkeztetés is. Az egyszeri meleg étel, ebéd biztosítása a szociális étkeztetés keretében az épületben található étkezőben történik. A reggeli és az uzsonna az intézmény egyéb kiegészítő szolgáltatásai között szerepelnek.

Az elmúlt évek során országos és helyi szinten is jelentősen megváltoztak a generációk közti viszonyok, ami új együttélési szabályok, alkalmazkodási technikák létrejöttét és a szolidaritás formáinak megváltoztatását vonta maga után. Az időskorúak arányának növekedésével egyre erőteljesebb igény jelentkezik a szociális ellátások iránt. Szolgáltatásainkkal biztonságban tudhatják családtagjaikat. Célunk, hogy tevékenységünk által egy olyan gondoskodó, komplex, egymásra épülő és integrált ellátórendszer működjön, amely a problémákat az ellátottak saját megszokott környezetében oldja meg, annak érdekében, hogy minél tovább a saját otthonukban maradhassanak.

Az ellátás igénybevételének feltételei: a szükséges dokumentumok bemutatásán kívül a Házirendek, valamint a közösségi élet szabályainak betartása, mások elfogadása.

A Gondozási Központ tevékenységeivel nem kiváltja, hanem kiegészíti a családi gondoskodást, megerősítve ezzel az egyének kapcsolatrendszerét, és olyan hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott gondozást biztosít, amely az ellátottak autonómiájának figyelembevételével nagymértékben épít egészségi állapotuktól függően az aktív részvételükre. Az esetek többségében pozitív változást tapasztalunk az egészségi, pszichés állapotukban. Igyekszünk felkutatni az egyedül élők természetes támaszait, gondozásba történő bevonásukkal aktivizálódnak a családi kapcsolatrendszerek. Célunk, hogy a változás jeleinek felismerésével megakadályozzuk az állapotromlást, melynek következtében csökkenhet a krízisek száma. Jelentősen javul az ellátott egyén életminősége, csökken a kórházba kerülés gyakorisága.

Az idősek klubjában az un. átlagos szükségletű időseken kívül lehetőség van időskori demenciában szenvedők ellátására is. Az épület teljeskörűen akadálymentesített, a biztonságos környezet feltételei adottak. Szakembereink a demens betegek ellátásában járatosak, szívesen adunk életvezetési tanácsokat azoknak, akik hozzátartozója ilyen betegségek valamelyikében szenved. Az igénybevétel feltétele a fentieken kívül a demencia kórkép szakorvos által történő igazolása.

Érdeklődni lehet: Lovas Judit klubvezetőnél munkaidőben a 06/26-311-964, 06/20-5958980 vagy személyesen az intézményben

Szociális étkeztetésben napi egyszeri meleg étkezést (ebédet) nyújtunk azok számára, akik azt önmaguk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. Az étkeztetést biztosítjuk helyben fogyasztással (a Gondozási Központ étkezőjében elfogyasztható), ételhordóban elviheti vagy indokolt esetben, rászorultság esetén lakásra szállítjuk.

A kiszállítást az intézményi gépjárműveinkkel végezzük, egy meghatározott útvonalterv alapján, ezért az ebédek kiszállításának időpontját nem tudjuk befolyásolni, ez az ellátott lakóhelytől függ. Diétás ebéd is kérhető, a meghatározott szakorvosi dokumentumok bemutatásával igazolva, amit az ebédeket biztosító főfőkonyhán keresztül a VSZ Zrt. közétkeztetési divíziójának dietetikusának be kell mutatni. Az ellátást munkanapokon biztosítjuk a rászorulók részére.

Az igénybevétel feltétele: dokumentumok bemutatása, Étkeztetés házirendjének, valamint a kifüggesztésre, illetve kiküldésre került tájékoztatók tartalmának betartása.

Helyben étkezők esetében a kulturált megjelenés és a közösségi élet alapszabályainak, pl. kézmosás betartása kötelező. Nem helyben étkezők számára az előírás szerinti ételhordó és a kiszállítás idejére előkészített csere ételhordó biztosítása kötelező, valamint ezek napi rendszeres rendbetétele.

Érdeklődni lehet: Kissné Pető Ilona gondozásvezetőnél munkaidőben a 06/26-311-964, 06/20-594-0999 vagy személyesen az intézményben.

Az ellátások igénybevétele önkéntes, és a jövedelmi viszonyok függvényében térítésköteles. A térítési díjakat és az igénybevétel feltételeit a Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletben szabályozza, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján. A személyi térítési díjak a szolidaritás elve alapján sávos rendszerben kerülnek megállapításra.

Bentlakásos, átmeneti elhelyezést nyújtó szociális ellátás a Hajléktalanok éjjeli menedékhelye, amely keretében a városban élő hajléktalan, ill. a városban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan, valamint egyéb, szociálisan rászoruló személyek számára nyújtunk átmeneti időszakra elhelyezést. Ezzel együtt 2018-ban nyitottuk meg a Nappali melegedőt is, amely korábban nem volt a városban.

A telephely elérhetősége:

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye és Nappali melegedő
2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.  (a Városi Szolgáltató mellett)
Telefon: 06/20-310-9335
e-mail: szentendre2018.hajlektalan@gmail.com
Szállóvezető: Kárpáti Marian 06/20-778-4124

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

A város a hajléktalanok ellátására már az 1990-es években létrehozta a hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, amire azóta is nagy igény van, mivel kistérségi szinten rajtunk kívül egyetlen ilyen jellegű szociális ellátó intézmény sincs. Kezdetben az igénybe vevők elsősorban középkorú férfiak voltak, akik a házasságuk megromlása/ válás miatt kerültek a hajléktalanszállóra. Jellemző a hajléktalan léttel gyakran együtt járó alkohol-, drog-és egyéb függőségi problémák következtében fellépő pszichoszociális károsodások a szállólakók körében. Azóta azonban az utóbbi években sajnos megjelentek a női hajléktalanok is. Az új helyzetekre reagálva egy nemenként elkülönített, pihenést lehetővé tevő külön hálóhelység került a kialakításra, és a funkciónak megfelelően berendeztük. Az ellátottak életkora mára elég heterogén, nemcsak középkorú, hanem fiatal és igen idős (ezen belül demens) személyek is vannak, ennek nehézségeivel együtt.

Az Éjjeli Menedékhely elsődleges feladata az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás nyújtása, amely a következő ellátásokat nyújtja: lakhatási szolgáltatást vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt, szociális munkát. Az igénybevétel során szociális és mentális gondozás nyújtunk, melynek célja, hogy megkönnyítse a gondozottak számára a hajléktalan életmódból fakadó hátrányok és nehézségek leküzdését.

Nyitvatartási idő: minden nap 18.00 órától 08.00 óráig.  Az épület fertőtlenítő nagytakarítási és átszellőztetési törzs ideje 2-2 óra (07.00-09.00 és 15.00-17.00 óráig). Ekkor az épületbe a csúszásveszély, balesetvédelmi okokból nem mehet be ellátott.  Ez idő alatt az udvaron, illetve a fedett kerti pavilon alatt tartózkodhatnak vagy elhagyják az intézményt.

Az ellátásnak helyt adó épületben a szükséges infrastruktúrával és eszközökkel rendelkezünk.

Ezek: ügyeletes helyiség, befogadó előtér, felszerelt pihenőhelyiség, közösségi helyiség, felszerelt konyharész, személyi higiéné biztosításához zuhanyzók és WC-k, mosó és szárítógép a személyi tisztálkodáshoz szükséges textíliák és tisztálkodó szerek, felszerelt orvosi szoba, zárható szekrények. Ezen kívül felszerelt orvosi szoba. Az épület akadálymentes, akadálymentes fürdő és WC-vel rendelkezik. A COVID alatt pályázati pénzből beszerzésre került egy 4 egységből álló lakókonténer szaniterekkel együtt, amely elkülönítőként funkcionál.

A szálló épületében a szolgáltatást 20+ 6 fő krízisférőhellyel biztosítjuk. Az előforduló konfliktushelyzetek megelőzésére, ill. kezelésére a nyitvatartási időben szakképzett munkaerővel ügyeletet biztosítunk.  Az ellátottak részére szociális szakember alkalmazásával szociális munkát végzünk. Önkéntesek, a speciális ellátotti kör miatt csak és kizárólag szakdolgozói felügyelet mellett, és az intézményvezető előzetes jóváhagyásával tevékenykedhetnek a szálló területén.

Mivel az ellátás a nappali melegedővel közös épületben található, így 0-24 órában nyitva vagyunk, ennek előnyeivel és hátrányaival együtt. El kell különítenünk a két ellátás szolgáltatásait, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli és írásbeli tájékoztatásra.

A kliensek mentalitása, együttműködése gyakran nehézkes, ezért is az igénybevételnek minimális feltételei vannak. Ezek: érvényes tüdőszűrő igazolás, tisztálkodás, közösségi együttélés szabályainak (Házirendek) betartása.

Az éjjeli menedékhely az itt nyújtott szolgáltatásainak jellegéből adódóan, kizárólag nagykorú hajléktalan személyek részére biztosít ellátást.

Az igénybe vehető szolgáltatások köre, melyeket napi rendszerességgel igénybe lehet venni:

-személyi tisztálkodás -az intézmény biztosítja a személyi tisztálkodáshoz szükséges eszközöket (törölköző, sampon, tusfürdő),

-mosás/mosatás –a mosáshoz szükséges eszközök biztosítása (mosógép, mosópor, szárítógép),

-étel melegítéséhez tárgyak és berendezések rendelkezésre bocsátása,

-éjszakai pihenés, melyhez a gazdaságos helykihasználás érdekében emeletes ágyak kerültek beszerzésre,

-személyes használati tárgyak tárolási lehetősége,

-mentális gondozás,

-elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelések,

-alapvető gyógyszerek, kötszerek, egészségügyi eszközök (vérnyomás, -és vércukor mérő, pulzoximéter) biztosítása, amelyek a helyzetfelismeréshez és az elsősegélynyújtáshoz elengedhetetlenek,

-ruházat pótlása – adományokból,

-közösségi együttlétre szolgáló helyiség igénybevétele.

Az ellátottak részére szociális szakember alkalmazásával szociális munkát végzünk.  Ezzel a szükségletekhez igazodó komplex gondozást lehet végezni. Ennek érdekében az ellátott az alábbi szolgáltatási elemek igénybevételére jogosult: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, készségfejlesztés, szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, érdekképviselet, az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás.

A gyakorlati tapasztalatok alapján ebben az ellátásban a felsorolt szociális segítő tevékenységek szűk keretek között mozognak. Többnyire inkább igazából „tűzoltásról” beszélhetünk. Megállapítható, hogy nagyrészt a nappali ellátás keretében igénylik a segítő beszélgetést.  Itt leginkább az elveszett iratok beszerzése, az ügyintézésben való támogató szerepkörre korlátozódik a szociális munkás beavatkozása. Többnyire az aktuális fizikai szükségletek (fázik, éhezik) kielégítése a mérvadó.

A beosztott ügyeletes szakemberek munkájuk során olyan szolgáltatást biztosítanak, amely hozzájárul a hajléktalan személyek közvetlen életveszélyének azonnali megszüntetéséhez, éjszakai szállás biztosításával, hathatós segítséget nyújt egyéni krízishelyzetben, biztosítják az ellátásra szoruló személyek mentálhigiénés gondozását a rendelkezésre álló időben, elősegítik a menedékhely rendeltetésszerű használatát, emberközpontú, célirányos, hatékony és azonnali segítségnyújtást végeznek. A szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatást adnak a biztosított ellátás tartalmáról és igénybevételének mindenoldalú feltételeiről.

Az ellátás igénybevétele: a jogviszony a személyes jelentkezéssel keletkezik. A felvétel során a szolgáltatást igénybe vevő köteles bemutatni bármilyen iratot, amivel igazolja személyazonosságát, valamint az előírt nyilvántartáshoz szükséges TAJ számát.

A jogviszony minden esetben határozott időre szól, kizárólag az intézmény nyitvatartási idejére korlátozódik, majd az éjjeli menedékhely reggeli bezárásával automatikusan megszűnik. Az esti nyitáskor – újabb jelentkezés esetén – ismételten létrejön e jogviszony. Az igénybe vevő és az ellátást biztosító intézmény között Megállapodást kötni nem kell. Az ellátás, a szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

A fertőző betegségek elkerülése érdekében kötelező szűrővizsgálaton részt venni (fej és test átnézése). A különböző fertőző bőrgyógyászati problémák (rüh, fej és lapostetű, stb.) esetén a kezelés szükségességét tudomásul kell venni. Aki ezeket az alapvető előírásokat nem fogadja el, nem veheti igénybe a szálló szolgáltatásait. A rendelkezésre álló férőhelyek érkezési sorrendben foglalhatóak el.

A hajléktalanok ellátása érdekében bevezetésre került a „Vörös kód” riasztás, amely egy speciális figyelmeztetés. Célja, hogy kritikus időjárási helyzetben felhívja a szociális ellátórendszer figyelmét, hogy a segítő tevékenység egyik legfőbb feladata közé tartozik az élet védelme. A Vörös kód ideje alatt az élet védelme érdekében a szociális szolgáltatást nyújtók a bejegyzett szolgáltatások típusától, férőhelyszámától és ellátási területétől függetlenül, az Utcai Gondozó Szolgálatokkal (UGSZ) és a regionális diszpécserszolgálatokkal (Menhely Alapítvány Diszpécser Központ) együttműködve fogadni kötelesek a hajléktalan személyt. A Vörös kód ideje alatt minden szociális intézménynek a hajléktalan személyek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét kell csak biztosítani. Egyéb ellátás nyújtása nem kötelező. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre.

Hajléktalanok nappali melegedője ellátás működtetésnek célja, hogy a városban élő hajléktalan, ill. szociálisan rászoruló személyeknek gyakorlati és komplex szolgáltatásokat nyújtsunk, melyek egészséges életvitelüket, és a periférikus élethelyzetből való kikerülést segítik elő.

A nappali melegedő a 18 életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A két ellátásban az ellátottak személyében nagyrészt átfedés van, de vannak olyanok is, akik különböző okok miatt csak a nappali melegedő szolgáltatásait veszik igénybe. Többeknél a közüzemi szolgáltatásokat (víz, villany, gáz) tartozások miatt lezárták. Otthonnal rendelkeznek, viszont az alapvető szükségletek kielégítése (fürdés, váltóruha, ruha mosatása) nem biztosított. Tehát fontos kiemelni, hogy a nappali melegedőt nemcsak a hajléktalanok/fedél nélküliek vehetik igénybe.

A nappali ellátás keretében a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: közösségi együttlét lehetősége, részvétel a közösségi foglalkozásokon, a pihenés, tisztálkodási lehetőség, ruhacsere, ruhapótlás, személyes ruházat tisztítása, lehetőség étkezésre (konzerv, kenyér, zsíros kenyér, pék áruk, egyéb élelemiszerek) folyadék (télen forró tea, nyáron limonádé) biztosítása.

Nyitvatartási idő: minden nap, 08.00 órától 18.00 óráig.  A nappali ellátás szintén 20+ 6 fő krízisférőhellyel működik.

A hajléktalan léttel gyakran együtt járó pszichoszociális károsodások, és a huzamosan együtt töltött idő miatt több konfliktushelyzet adódik a nappali ellátásban. Ennek kezelésére szolgálhatnak a helyi igényeknek megfelelően szervezett közösségi programok, a céltalanság helyett a szabadidő hasznos eltöltéséhez kínált lehetőségek. A szabadidős programok között biztosítunk az ellátást igénybe vevők részére: sajtótermékeket, könyveket, társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket és programlehetőségeket. Az utóbbira sajnos minimális az érdeklődés. A bevezetésre került egész napos és hétvégi, ünnepnapi nyilvántartással azt szeretnénk elérni, hogy ne céltalanul csellenjenek az állomás környékén, szakrendelőben, művelődési házban a fedél nélküliek. Többen dolgozni járnak, ezért van, aki csak délután érkezik be a szállóra.

A közegészségügyi előírások, és szempontok betartása kulcsfontosságú a szálló működtetése során, hiszen a szociális ellátó rendszerben az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozni a különböző fertőző és élősködök általi megbetegségekkel. Az előforduló konfliktushelyzetek megelőzésére, ill. kezelése érdekében itt is szakképzett munkaerővel ügyeletet biztosítunk.

 Mivel a hajléktalanokra nem jellemző az egyik településről másikba való mobilitás, ezért többségében az életvitelszerűen Szentendrén élő hajléktalanok az ellátottjaink. Más településről nem ingáznak azért, hogy igénybe vegyék a nappali melegedő szolgáltatásait. Szintén érvényes az önkéntesség, az ingyenesség, valamint a minimális feltételeket tartalmazó Házirend betartásának szükségessége.

A jogviszony a személyes jelentkezéssel keletkezik, ami minden esetben határozott időre szól, kizárólag az intézmény nyitvatartási idejére korlátozódik, majd a nappali melegedő délutáni zárásával automatikusan megszűnik. A következő napi nyitáskor – újabb jelentkezés esetén – ismételten létrejön e jogviszony. A felvétel során a személyes iratok bemutatása, amivel igazolni tudja magát az ellátott, TAJ szám és az érvényes tüdőszűrő bemutatása itt is előírás.

Az egészségügyi alapellátásokat a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerint területi védőnői ellátás keretében, és az iskola-egészségügyi ellátást a 26/1997.(IX. 3.) NM rendelet alapján biztosítjuk az alábbiak szerint:

Védőnői Szolgálat telephelyének elérhetősége:

Anya és csecsemővédelmi Tanácsadó
2000 Szentendre, Duna korzó 25. földszint
Telefon: 06/26-311-943
(területi ellátási kötelezettség van, a gondozásba vételkor a védőnő megadja a szolgálati telefonos elérhetőségét is)
e-mail: vedonok@szentendre.hu

A preventív alapellátásként működő Védőnői Szolgálat a tevékenységét elsősorban az anya, – és csecsemővédelem területén fejti ki. Ez a feladatkör kibővült, és a feladatkörbe került a családok egészségvédelme, egészség- kultúrájának emelése, az egészséges életmódra történő oktatás – nevelés.

Munkájuk középpontjában a prevenció, ezen belül is döntően a primer prevenció áll. Ez a tevékenység nem pusztán az egészségügyi jellegű problémák és feladatok megoldásában, szélesebb területen mozog, így mindig kapcsolódik hozzá szociális jellegű tevékenység is. A védőnő az egészségügyben a gyógyító –megelőző ellátás alapvető, legfontosabb módszerét a gondozást végzi.

Az utóbbi évtizedben megváltozott az egészségügy szemlélete. A gyógyító tevékenységgel egyenrangú feladattá vált a megelőző, egészségvédő tevékenység. Megvalósításuk szociális készséget, jó kommunikációs képességet, feszültségcsökkentő technikák alkalmazását és egészségnevelő módszerek alkalmazását igényli. A prevenció szintjei, amelyben tevékenykednek: a primer prevenció (az egészség megőrzése, fejlesztése), a szekunder prevenció (a betegségek korai felismerése), és a tercier prevenció (amikor a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának csökkentésére, valamint javítására irányul a segítségnyújtás). A prevenció három szintjének koncepciója lehetővé teszi a megelőző ellátás védőnő és orvos feladatainak meghatározását, megosztását. Minden szakterületnek van feladata az egészségfejlesztésben és a betegségek megelőzésében. Ezáltal az orvosi és a védőnői munka egymást kiegészíti.

Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik, az egészséget támogató rendszerek fejlesztésére irányul. Ehhez nyújtanak segítséget a szakma számára a Módszertani útmutatók.

A területi védőnői ellátás feladata, a biztosított szolgáltatások formái a család- és nővédelmi egészségügyi gondozásban:

-a nővédelem,

-a várandós anyák gondozása a külön jogszabályokban foglaltak szerint,

-a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban,

-a 0-7 éves korú gyermekek gondozása,

-az óvodákban a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint,

-az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,

-az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában való részvétel.

Az ellátás igénybevétele: a védőnő ellátási területe az Egészségügyi tv. 152.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint megállapított területre (körzet) terjed ki. A védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. Fentieken túl köteles ellátni a területen jogszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét jelzi a védőnő felé. Preventív ellátásként az igénybevétele ingyenes.

A feladatellátás rendszeressége: az SZCSM rendelet szerinti gyakorisággal, ill. a gondozott családok igénye a Gondozási tervben rögzítettek szerint történik.

2017-től átalakult a védőnői szűrővizsgálati munka. A „Koragyermekkori program” keretében olyan komplex szűrőprogramot dolgoztak ki, amely – a szülői tapasztalatokra építve – a csecsemők és kisgyermekek komplex szűrését teszi lehetővé. Az új elvárásoknak való megfelelés, a megnövekedett szűrővizsgálatok száma miatt a védőnői tanácsadó épületében lévő összes szűrővizsgálatra alkalmas helyiséget fel kellett szerelni egészségügyi eszközökkel.

Szentendre városa jelenleg 8 védőnői körzetre osztott, éles területi határokkal elválasztva. A körzetek és a területi határok felosztása a működési engedélyben került rögzítésre. A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét a PMKH Járási Hivatalának tiszti főorvosa és a járási vezető védőnő látja el.  Az ellátottak száma a területen lakó gondozottak számától függően változó. Egy védőnő ideális gondozotti létszáma 210 fő.

A védőnő tevékenységének helyszínei: az egészséges csecsemő tanácsadó, a családok otthona, és a nevelési – oktatási intézmények a külön jogszabályban foglaltak szerint.

Az Anya és gyermekvédelmi tanácsadó épülete teljes mértékben megfelel a kor kihívásainak. Az akadálymentes épületrész 4 szűrővizsgálati szobája teljesen felszerelt, négyszemközti beszélgetésre alkalmas, játszósarokkal, akadálymentes vizesblokkal rendelkezik. Az egészségnevelési programok (szülésre felkészítő, elsősegélynyújtó, babamasszázs tanfolyamok) lebonyolítására is alkalmas a tanácsadónk.

A területi védőnők főállásban dolgoznak, munkaidejük munkanapokon h-cs: 07.30-16.00 óra, péntek: 07.30-13.30. Önálló várandós és csecsemő tanácsadásokat tartanak, amelyre többnyire előjegyzéssel érkeznek a várandós és gyermekes édesanyák.

A védőnők, és a „védőnői utcajegyzék” a város honlapján megtalálhatóak az egészségügyi ellátások alatt.

Iskola-egészségügyi Szolgálatunk által ellátott általános és középiskolák az alábbiak:

Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u.6.)
Ferences Gimnázium (2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 3.)
Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium (2000 Szentendre, Kálvária u.16.)
Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakképző Középiskola és Gimnázium (2000 Szentendre, Római sánc köz 1.)
Szentendrei Református Gimnázium (2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 1.)
Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola (2000 Szentendre, Kálvária u.18.)
Templomdombi Általános Iskola (2000 Szentendre, Alkotmány u.12.)
„AGY” Magyar- Angol Két tanítási nyelvű Általános Iskola (2000 Szentendre, Jókai u. 3.)
Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda (2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)
Chazár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye (2000 Szentendre, Kovács László u.3.)
Izbégi Általános Iskola (2000 Szentendre, Mária u.4.)

Az adott iskolák honlapján megtalálhatók az Iskola-egészségügyi Szolgálat tájékoztatói.

Azokban az iskolákban tevékenykednek az iskolavédőnők és az iskolaorvos, amelyek szerződésben állnak a Gondozási Központtal, és amelyekre érvényes NEAK feladatellátási szerződéssel rendelkezünk. Az Iskola-egészségügyi Szolgálat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló fenti rendelet alapján az oktatási nevelési intézménybe járó gyermekek gondozását látja el.

A nevelési- oktatási intézmény iskola orvosának feladatai:

– gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése,

-alkalmassági vizsgálatok elvégzése,

-közegészségügyi és járványügyi feladatok,

-elsősegélynyújtás,

-részvétel a nevelési –oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében,

-környeztet egészségügyi feladatok,

-az ellátott gyermekekről, tanulókról nyilvántartás vezetése, és a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése.

Az iskolavédőnő által ellátandó feladatok:

-alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint,

-a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása,

-elsősegélynyújtás,

-az orvosi vizsgálatok előkészítése, megszervezése,

-ambuláns napló vezetése,

-a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. A védőoltások szabályszerű dokumentálása, az elmaradt oltások nyomon követése és jelentése az illetékes hatóságok felé,

-a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése,

-részvétel az egészségtan oktatásában,

-testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai és környezet, illetve az

-étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel,

-kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás), együttműködés más intézményekkel,

-pályaválasztás elősegítése.

Az alapellátásként működő iskola-egészségügyi ellátás tevékenységének középpontjában is a prevenció, ezen belül is döntően a primer prevenció áll. Ez a tevékenység nem pusztán az egészségügyi jellegű kérdések, problémák megoldásán munkálkodik, szélesebb területen mozog, így mindig kapcsolódik hozzá szociális jellegű tevékenység is.

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételről az óvodák és iskolák a fenti rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak. Az iskola- egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.

Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési- oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. Nálunk így történik, egy-egy szakember létszámtól függően több iskolát lát el, melynek szabályozása a működési engedélyben történik. A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelési- oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi. Ezt az un. Iskolai egyeztetett munkatervet az iskola igazgatója, az iskolaorvos és az iskolavédőnő együttesen készíti el, mely alapja lesz a tanév során elvégzendő feladatoknak.

Az ellátást az oktatási-nevelési intézményekben, ezen belül az iskolák által erre a célra biztosított, és a Népegészségügyi Intézet által engedélyezett orvosi szobákban biztosítjuk. Munkaidő: munkanapokon 08.00-16.00 óra az adott iskolában, rendelkezésre állás 08.00-14.00 óra. Az Iskola-egészségügyi Szolgálat dolgozónak jelenléte, valamint a rendelési idők és az elérhetőségeik az iskolák honlapján megtalálhatók, valamint az orvosi szobák ajtaján kifüggesztésre kerültek.

Az iskolavédőnők munkájának törzsideje jellemzően a tanév rendjéhez igazodik. A nyári időszakban az intézményvezetővel egyeztetve a területi védőnők munkáját segítik, illetve lehetőségük van a Gondozási Központban egészségnevelési előadásokat tartani.

 

Általános közzétételi lista

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási adatok