TFK, Településfejlesztési Koncepció – 2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 8-i ülésén a 275/2015. (X.8.) Kt. sz. határozatával elfogadta Szentendre Város Településfejlesztési Koncepcióját. 

Elfogadott TFK dokumentáció

A Településfejlesztési Koncepció (TFK) Szentendre társadalmi, gazdasági és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszútávú jövőképet, valamint városfejlesztés-politikai célokat és elveket határoz meg. A TFK jövőképe és célrendszere 2030-ig szólóan fogalmaz meg fejlesztési prioritásokat a 2014-2020-as időszakra elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) számára.

Az elfogadott TFK alapján készült Szentendre Településszerkezeti Terve (TSZT), mely területi szinten mutatja be a város fejlesztési irányait, majd rákövetkező lépésként az új Helyi Építési Szabályzat (SZÉSZ) és Szabályozási Terv kidolgozása történt meg.


Megalapozó vizsgálatok

Tájékoztatásul közöljük Szentendre lakosságával a Településfejlesztési Koncepció és a Településrendezési Eszközök (TSZT, HÉSZ) megalapozó vizsgálatainak összegző dokumentációját.

Helyzetelemző és értékelő munkarész »
Térképek »