2015. október 6., 12:13
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az önkormányzat az idei tanévben újszerű, több fordulóból álló városi helytörténeti vetélkedősorozat megrendezését kezdeményezi. A vetélkedő tematikájáról, a fordulók részleteiről Petricskó Zoltán alpolgármestert kérdeztük.

Miért tartja fontosnak a városvezetés egy városismereti vetélkedő megszervezését?
A legfontosabb célunk, hogy a diákok a feladatokon keresztül alaposabban megismerjék Szentendre gazdag örökségét, ezáltal erősödjön kötődésük lakóhelyükhöz. 2009-ben már szervezett a hivatal egy kétfordulós versenyt a gyerekeknek Városi Millenniumi Vetélkedő címmel, neves és lokálpatrióta közreműködőkkel és támogatókkal. Mostani rendezvényünkkel szeretnénk ezt a kezdeményezést folytatni, de kicsit más formában. A vetélkedő kidolgozásában Szondi Andrea vállalt óriási szerepet, akinek munkáját ezúton is köszönjük.

Mi a vetélkedő fő tematikája?
A vetélkedőt ősszel és tavasszal, három-három fordulóban szeretnénk megrendezni. Minden fordulónak lesz egy központi témája, a hatodik, befejező eseményen pedig a tanulók gálaműsor keretében adnak számot az addig elsajátítottak tudásukról. Célunk, hogy városunk fiataljai játékosan, interaktív módon elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek elengedhetetlenül fontosak lokális és nemzeti identitásuk megerősödéséhez.

Milyen korosztálynak szervezik a vetélkedőt?
A helyi általános iskolák és a gimnáziumok 7-8. osztályos tanulói számára. Iskolánként nyolcfős csoportok jelentkezését várjuk. A csapatok összetétele fordulónként változó lehet, a tanulókat a felkészítő tanárok jelölik ki. Tervezzük, hogy a következő évben másik korosztályt vonunk be a versenybe.
Milyen felkészülést igényel a vetélkedő a diákoktól?
Az egyes fordulók különböző nehézségi fokozatúak: lesznek fordulók, amelyek nem igényelnek előzetes felkészülést, mert a helyszínen kapott információk alapján a feladatok teljesíthetők. Lesznek viszont olyan alkalmak, amikor a sikeres szerepléshez előzetes kutató- és alkotómunka szükséges. A szervezők arra törekednek, hogy a segítő tanárokra elsősorban koordinátori szerep háruljon, a gyerekek felkészüléséhez szükséges információkat, segédanyagokat a tanulók kézhez kapják. A vetélkedő tematikája összhangban van a kiadás előtt álló, az általános iskolák felső tagozatának szóló helytörténeti olvasókönyv anyagával.

Mire számítsanak a jelentkező diákok az idei fordulókban?
Az októberi első forduló várostörténeti séta lesz, amelynek során különféle feladattípusok lesznek: rejtvény, teszt, kvíz, fotózás, adatgyűjtés, alkotómunka. A feladatok megoldásához szükséges ismereteket a séta állomásai szolgáltatják. Befejezésül a megszerzett ismereteket a diákok kollázs formájában mutathatják be „Az én Szentendrém” címmel.
A novemberi forduló a képzőművészetre koncentrál, célja, hogy minél érzékletesebben bemutassa, hogy a 20. század eleje itt alkotó művészek mit alkottak/alkotnak. Ebben a fordulóban szeretnénk átadni a diákoknak a legfontosabb ismereteket városunk művészetéről, a feldolgozásukhoz bibliográfiát és támpontokat kapnak majd.
A decemberi forduló célja, hogy a diákok megismerjék a Szentendre lakosságát egykor alkotó és arculatát meghatározó nemzetiségeket. Egymás megismerésének legértékesebb módja a beszélgetés, a közvetlen, személyes kapcsolat, ezért a téma feldolgozása az interjúkészítés módszerén alapul.

Mit kell tudni a tavaszi fordulókról?
Márciusban a Városháza működésével ismerkedhetnek meg a diákok, áprilisban Szentendre természeti adottságaival egy kőhegyi kirándulás keretében, ahonnan megfigyelhetőek a várostelepítő tényezők, az egykori szőlő- és más gazdálkodási területek, és a legújabb idők terjeszkedése is. A májusi gálaműsor látványos záróeseménye lesz a vetélkedősorozatnak, a diákok itt számot adnak a versenyben szerzett tudásukról, valamint kreativitásukról.

Milyen jutalom jár majd a legjobbaknak?
A vetélkedő iskolák közötti verseny, ahol az önkormányzat jóvoltából az első három helyen végző iskola összesen 600 ezer forint értékben lesz jutalmazva. Ezen kívül díjazzuk az egyes fordulók győztes iskoláit is.
Köszönjük az iskoláknak, hogy nyitottak voltak a kezdeményezésünkre, és sok sikert kívánok a csapatoknak. Remélem, hogy élvezetes és tartalmas programot tudunk nyújtani városunk fiataljainak.