Hulladékudvar

Figyelem!

Technikai okok miatt zárva tart a hulladékudvar február 10-11-én, hétfőn és kedden.

2020.02.10-én és 2020.02.11-én a hulladékudvar technikai okok miatt zárva tart.
Az ezt követő időszakban a szokásos nyitvatartási rend szerint üzemel.

Változott a hulladékátvétel rendje a VSZ Hulladékudvarában!

Hirdetmény

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2019. február 1-től változik a hulladékátvételi rend a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékudvarában.

A beszállításra kerülő hulladékok átvétele a fenti időszaktól kezdődően, csak a hulladékudvar területén történik. Teherautóval, utánfutóval érkező ügyfeleinknek a hulladék leadásakor maguknak kell gondoskodni a beszállított építési és bontási hulladék (sitt), zöldhulladék és lom hulladék konténerbe történő rakodásáról. A rakodáshoz segéderőt és szerszámokat nem áll módunkban biztosítani, így ezt beszállításkor kérjük vegyék figyelembe.

Szentendre, 2019.01.02.

Mandula Gergely
vezérigazgató

 

Nyitvatartási idő:

hétfőtől péntekig: 07:00-15:30 óráig
szombaton: 07:00-13:00 óráig

F I G Y E L E M !

A közszolgáltató változása miatt a VSZ NZrt. Hulladékudvara kizárólag a szentendrei, pilisszentlászlói és pomázi, érvényes szerződéssel, bejelentéssel rendelkező ügyfelektől vesz át hulladékot.

A hulladék lerakása előtt a lakcímkártya és a hulladékszállítási díj megfizetését igazoló bizonylat bemutatása szükséges.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt telephelyén évek óta működő Hulladékudvar a hét hat napján áll rendelkezésére minden szentendrei, pilisszentlászlói és pomázi lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van és nincs díjhátraléka. A hulladékudvar a Szabadkai út 9. szám alatti telephelyen működik, gépjárművel a VSZ NZRt központi irodájának parkolója felől közelíthető meg.

A különböző hulladékfajtákat elkülönítve – a veszélyes illetve a nem veszélyes anyagok elhelyezésének megfelelő előírások szerint – gyűjtjük, tároljuk és dokumentáltan továbbítjuk a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük, ezért célszerű, ha partnereink is ezek figyelembe vételével szelektálják az átadandó hulladékot, megkönnyítve ezzel a kirakodást.

A nem veszélyes hulladékok közül a műanyagot tartalmazókat lomként vesszük át, az ásványvizes, üdítőitalos PET palackokat kivéve, melyek a teherportával szemben kihelyezett külön gyűjtőharangba helyezendők. Ugyanilyen tartályokban helyezhetők el az tejes, italos kartonok, a sörös és konzerves dobozok, illetve az üvegek. Ezek Szentendrén a lakótelepek gyűjtőszigeteinél is elhelyezhetők.

Lakossági ügyfeleink a Hulladékudvarban a következő hulladékfajtákat helyezhetik el: kiselejtezésre váró elektronikus berendezések, lemerült akkumulátorok, szárazelemek, festékmaradékok, kiürült festékes edények, mosószeres flakonok, fáradt gépjárműolaj, fagyálló folyadék, fel nem használt növényvédő szerek, kiégett izzók, fénycsövek, kiürült nyomtató festék kazetták, konyhai sütőolaj maradék. Ezeket a hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtjük, a folyékony anyagokat jól záródó edényben és az anyag fajtáját jelölő csomagolásban tudjuk átvenni.

A fentieken kívül lehetőség van a házhoz menő lomtalanítás igénybevétele helyett a bútor, ruhanemű, papír és kartondobozok, hungarocell, ócskavas és egyéb a kukákba nem férő, de nem veszélyes hulladék elhelyezésére valamint kerti nyesedék illetve avar, levágott fű elkülönítetten történő lerakására is. Ezeket is előfizetőnként regisztrálva gyűjtjük és évente meghatározott mértékű, ingyenes elhelyezést biztosítunk. Környezettudatos ügyfeleink az építési törmeléket az illegális lerakók helyett  – térítési díj ellenében – a Hulladékudvarban szintén elhelyezhetik. Aktuális díjtételeink és az ingyenes kvótamennyiségek itt találhatók:  http://www.vszzrt.hu/koezerdeku/hulladekudvar

A Szolgáltató és a Díjbeszedő (NHKV ZRt) elkülönülése miatti nyilvántartási változás következtében a közszolgáltatási terület (Szentendre, Pilisszentlászló, Pomáz) lakossági előfizetői a közszolgáltatási  díj megfizetésének igazolásához (önkéntes adatszolgáltatás alapján) lakcímkártyát és a hulladékkezelési díj befizetését igazoló dokumentumot a beszállított hulladék lerakása előtt kötelesek bemutatni.

A Hulladékudvart térítési díj ellenében a befogadó kapacitástól függően a helybeli közületek is igénybe vehetik. Ehhez célszerű előzetesen egyeztetni a 26/816 643 számon.

A Városi Szolgáltató Nonprofit ZRt Hulladékudvarát örvendetesen növekvő számban egyre több partnerünk veszi igénybe, akik ezzel nemcsak saját otthonuk, hanem tágabb értelemben vett környezetük rendjét és tisztaságát is óvják. Ez lehet mindenki számára az a példa, hogy egyénileg is kézzel foghatóan tehetünk környezetünk tisztaságáért. Köszönjük Önnek is ezt a tudatosságot!