Fűtőmű divízió

Központi Hibabejelentő
+36 26/816 646


A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás(ok)

A Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének távhő-szolgáltatásról és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 29/2008. (IX. 11.) Önk. sz. rendelete 4. § (2) bekezdése szerint „az ellátási kötelezettséget az Önkormányzat a Városi Szolgáltató Zrt. engedélyes (a továbbiakban: távhőszolgáltató vagy szolgáltató) által üzemeltetett távhőtermelő és elosztó rendszeren keresztül biztosítja.” A fentiek alapján a közszolgáltatás végzésére történő felhatalmazás önkormányzati rendeletben történt, az Önkormányzat és a Szolgáltató a tevékenység ellátásáról külön szerződést nem kötött. E megoldás álláspontunk szerint összhangban van a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. §-val, mely a jogviszonyt rendeleti formában rendeli rendezni.


Energiahatékonyság

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségünknek eleget téve az alábbi oldalakon közöljük az épületenergetikai tanúsítást végző tanúsítók, energetikai auditálást végző személyek és szervezetek, energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok valamint energetikai fogyasztói tanácsadó szervezetek elérhetőségeit.

További tájékoztatás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján: www.mekh.hu/energiahatekonysag

Energiahatékonyság javítását célzó intézkedések – energetikai tanúsítás


Kapcsolódó dokumentumok és információk:

Fűtéssel kapcsolatos fontos tájékoztató
Gázszerződés – CYEB
Panaszkezelési szabályzat

157-2005 (VIII. 15.) Korm. rendelethez adatszolgáltatás 2012-2015
Hőfogyasztás 2015-2016 fűtési idény
Hőfogyasztás 2014-2015 fűtési idény

 

Koronavírus tájékoztató