Ferences Gimnázium

Cím: 2000 Szentendre, Áprily tér 2.
Telefon: +36 20 226 57 00 
E-mail: iskola@ferencesgimnazium.hu
Honlapwww.ferencesgimnazium.hu


Képzés: Iskolánk magas színvonalú oktatást és keresztény közösségi nevelést végez 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi rendszerben. Célunk, hogy diákjaink művelt keresztény emberré váljanak. Tanulóinktól elvárjuk, hogy közreműködjenek saját nevelésükben és gazdagítsák az őket befogadó közösséget is. A nevelést csak a szülőkkel való együttműködésben tudjuk elképzelni.

Oktatás: Iskolánk hozzásegíti a tanulókat, hogy széleskörű műveltségre tegyenek szert, ezért a teljes tanulmányi idő alatt minden tantárgyból követelmények elé állítjuk őket, értékeljük munkájukat és tudásukat. Diákjaink szinte kivétel nélkül továbbtanulnak, az érettségi vizsga évében 90-95 százalékuk kerül be a felsőoktatásba.

Lelkiélet: Iskolánk nemcsak katolikus, hanem más felekezethez tartozó keresztény diákokat is nevel. Szeretnénk, ha diákjaink és szüleik elkötelezett, az evangélium szerint élő keresztény emberek lennének. A keresztény világnézetű oktatást heti két hittanóra, évente háromnapos lelkigyakorlat, karácsony és húsvét előtt 1-1 lelkinap és hetente közös szentmise egészíti ki.

Nyelvoktatás, emelt szintű képzés: 7-8. osztályban egy nyelvet, 9. osztálytól kezdve 2 nyelvet tanítunk heti 3-3 órában; az angol, német, olasz és orosz nyelvek közül lehet választani. A 11. és 12. évfolyamon heti kétszer 2 órában emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést tartunk.

Nemzetközi kapcsolatok: A Globe-programban résztvevő több ezer iskola közül környezeti mérési adatszolgáltatásban iskolánk folyamatosan világelső. Az Európai Parlament Modell elnevezésű európai uniós nemzetközi játékban 10 magyarországi iskola vesz részt, köztük a mi iskolánk is. Iskolánk testvériskolai kapcsolatot tart fenn egy német (Fulda) és egy olasz gimnáziummal (Gubbio).

Tanórán kívüli elfoglaltságok: A tanítás után minden nap több helyszínen sportolási lehetőség áll diákjaink rendelkezésre: labdajátékok, szertorna, asztalitenisz, tollaslabda, íjászat, kajak-kenu, stb. Csapataink eredményesen szerepelnek versenyeken. A rászorulókat gyógytestnevelésben részesítjük.

A számítógép-kezelői ismeretek oktatása során az ECDL vizsga összes modulját megszerezhetik tanulóink. Énekkarunk a Pest megyei minősítő versenyen arany fokozatot szerzett. Igény szerinti szakkörök: spanyol, orosz, ógörög tanfolyam, ökológia-szakkör, barkácsszakkör, rajzszakkör, színjátszókör, tantárgyi szakkörök.

Szabadidő: Kulturális programok, szórakozási lehetőségek, évközi kirándulások, síelés, nyári túrák (evezés, hegyek járása, kerékpározás). Törekszünk a Kárpát-medence főbb részeinek megismerésére, diákjaink elgyalogoltak Assisibe, elkerekeztek Rómáig, feljutottak a Mont Blanc csúcsára, eveztek a Dunán a Fekete-erdőtől a Vaskapu-szorosig.