2015. október 24., 12:15

Az ’56-os szentendrei városi megemlékezés Paulovics László erdélyi magyar festő és grafikus Városház Galériában rendezett kiállításának megnyitójával vette kezdetét október 23-án. A tárlatot Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és dr. Fodor Pál a MTA BTK főigazgatója nyitották meg Gyermán Júlia és Garger Krisztina hegedűmuzsikájának kíséretével. Ezt követően a résztvevők néma főhajtással és mécsesek gyújtásával adóztak az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai emléke előtt a Városháza emlékfalánál. Az emléknapi rendezvények a Pest Megyei Könyvtárban folytatódtak. A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, majd diákok előadásában meghallgatták Ady Endre A magyar jakobinus dala című versét.

Ezt követte Verseghi-Nagy Miklós polgármester ünnepi köszöntője, melyben Ady Endre kérdését – Mikor fogunk már összefogni? – nem csak felidézte a város első embere, de arra a választ is megadta.

„1956 hősei a mindennapok embereiből tevődtek össze, ma arra emlékezünk felemelt fejjel, hogy diadalt aratott a szabadságvágy. Nem szabad elfeledkeznünk természetesen a megtorlásokról, a kegyetlen elnyomásról, a visszarendeződésről és a forradalmat követő nehéz évekről sem, fejet kell hajtanunk az áldozatok előtt, hisz nem hagyhatjuk szó nélkül a terrort, ami az októberi eseményeket követte. De mindezekre november 4-én, a Nemzeti Gyász Emléknapján térjünk vissza, és ma az örömre, a nemzeti kézfogásra, az igazi eufóriára tekintsünk vissza” – mondta a polgármester.Október 23-án a mindennapi hősöket ünnepeljük. Október 23-án az összefogni képes magyarokat ünnepeljük. Mert mi, magyarok, igenis képesek vagyunk összefogni, képesek vagyunk nagyot mondani, képesek vagyunk Ady Endrének válaszolni. Mi, magyarok, így együtt – idősek, és fiatalok, anyukák és apukák, könyvtárosok és mérnökök, egyetemisták és tanárok össze tudunk fogni nemes célok érdekében. A történelem ezt már bizonyította”.

A polgármesteri köszöntő után rendhagyó ünnepi műsort mutattak be diákok, melyben az 50-es évek hétköznapjai elevenedtek meg, hétköznapi emberek visszaemlékezésein keresztül, egy kisfiú nemrég megtalált korabeli naplója és a forradalom ifjú résztvevőinek feljegyzései alapján. Azt az eufóriát, azt a csodálatos érzést és örömöt szerették volna felidézni, amelyet a szabadság közelségének gondolatára a mindennapi emberek érezhettek.

Az ünnepi műsor alapjául szolgáló napló, melyet néhány éve az Ecseri piacon találtak meg, majd Kieselbach Tamás adta ki reprint kiadásban, október 23-ával kezdődik, egy tizenéves fiú szemével láttatja az eseményeket; igazi korhű dokumentum, a gyermek saját rajzaival illusztrálva. A háttérben a kivetítőn korabeli fotók mellett ezeket a rajzokat is láthatta a közönség.
A megemlékezésen Négyessy Kata gordonkázott, ünnepi beszédet Kerezsi Csaba, a Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatója, történelemtanár mondott.

Szentendrén hagyományosan fontos része az október 23-i ünnepségnek a város szolgálatáért sokat tevő polgárok és civilek kitüntetéseinek átadása. Áldozatos munkájukat idén 7 díjjal köszönte meg az önkormányzat, melyeket Verseghi-Nagy Miklós polgármester adott át.

Jpeg

2015-ben a Szentendre Város Szolgálatáért díjat a város képviselő-testülete Zakar Katalinnak, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola igazgatónőjének adományozta.

Zakar Katalin mesterpedagógus, köznevelési szakértő, hegedűtanár, 2009 óta a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója. Pedagógiai szaktudását tanítványai kamatoztatják, eredményességük bizonyítéka számos országos díj, ő maga pedig Miniszteri elismerő oklevélben részesült kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként. Zakar Katalin nagy tapasztalatokra tett szert hangversenyek, tanulmányi versenyek, fesztiválok és nemzetközi versenyek szervezésében, olasz testvériskolai kapcsolatot épített ki, mindezzel a város és a diákok zenei életét és fejlődését szolgálva. Vezetése alatt a Zeneiskola számos városi rendezvény résztvevője és szervezője, az igazgatónő maga is készséggel és magas szakmai színvonalon segíti Szentendre közéleti és kulturális rendezvényeit. Kedvességével, mosolyával, a szakma iránti alázatával ugyanakkor határozottságával olyan meghatározó egyénisége a városi rendezvényeknek, akire mindig számíthatunk.

Jpeg

A Szentendre Város Közművelődési Díjat idén Klötz Ildikó, a P’Art Mozi vezetője kapta.

Klötz Ildikó 2009. január 1. óta vezeti a P’art Mozit. Fáradságot nem kímélve, áldozatos munkával újjáélesztette és színvonalas tartalommal töltötte meg a korábban haldokló mozit, pályázatainak köszönhető a mozi technikájának digitalizálása, így a Dunakanyar egyetlen filmszínházának megőrzése. Klötz Ildikó sokat tett a felnövekvő nemzedék vizuális kultúrájának fejlesztéséért, filmklubokat hozott létre, izgalmas programokat – például 10 éves születésnapi rendezvénysorozat, Filmpiknik – szervez kiemelkedő művészek, közéleti személyiségek és az ifjúság bevonásával. Különösen fontos a gyermekek számára szervezett Mesemozgató matiné, a Hölgystaféta sorozat, valamint a  P’art Mozi Galéria, ahol kortárs szentendrei művészek állítanak ki, továbbá a Valamikor régen… című várostörténeti sorozat, amely jelenleg a Művészek és Mecénások sorozattal folytatódik. Az elmúlt hat évben a mozi a város és a Dunakanyar kiemelkedő kulturális terévé vált, napi rendszerességgel szolgáltat kultúrát, az évi 12-13 ezer látogatónak, tehát minden második szentendreinek.

 Szentendre Város Közegészségügyi Díját Jelesné Tóth Ildikó, gyermekorvosi asszisztens kapta.

Jelesné Tóth Ildikó a város legnagyobb kiterjedésű és legnagyobb gyermeklétszámú gyermekkörzetében látja el a gyermekasszisztensi munkakört, 1993 óta a gyermekgyógyászati alapellátásban dolgozik. Munkáját az igényesség, magas szintű szakmai ismeret és pontosság jellemzi. A gyermekek és szüleik felé mindig nagyfokú empátiával fordul, szeretetet sugároz harmonikus kiegyensúlyozott személyisége, ami igen jó hatással van a rendelés légkörére. Közvetlen kollégáival és a többi egészségügyi dolgozóval is kifogástalan a kapcsolata. A gyermekgyógyászati alapellátási gyakorlaton résztvevő szakorvos-jelöltek, medikusok és egészségügyi dolgozók képzésében aktívan részt vesz. Szakmailag állandóan képzi magát, munkája során folyamatosan egészségnevelő, prevenciós és egészségvédő munkát végez.

Szentendre Város Testnevelési és Sport Díjában 2015-ben Tusák József sakkoktató részesült.

Tusák József a szentendrei sakkélet meghatározó figurája idén éppen negyven éve. A lelkes sportember idén töltötte be a 70. életévét. Pályája során egy kőkemény fizikai sport, a boksz és a világ legdemokratikusabb sportja, a sakk jól megfért egymás mellett. Versenyzőként többek között a Bugaci sakkcsapatot vezette sikerre a hetvenes évek derekán, majd Szentendrére költözését követően, 1975-től a helyi sakkéletbe kapcsolódott be. A PMKK munkatársaként számos sakkverseny lebonyolításában segített. A „Tusi-bácsi” féle sakkszakkörökben több száz szentendrei általános iskolás fordult meg a 70-es, 80-as évektől kezdve. Tusák József tanítványai az elmúlt 40 évben megannyi kupát hoztak haza a városba. Mintegy félszáz egyéni korosztályos bajnoki címben volt benne a keze nevelő edzőként, de említést érdemel az is, hogy több ízben is Szentendre nyerte a megyei, illetve országos diákolimpia döntőit.

A város képviselő testülete a Szentendre Város Közbiztonságáért Díjat Kocskovszki István törzszsászlósnak adományozta.

Kocskovszki István törzszászlós a 1997 óta szolgál a Közrendvédelmi Osztály, Őr és Járőrszolgálati Alosztályán, 2007 óta járőrvezetői beosztásban. Az elmúlt 17 évben Szentendre város utcáin teljesít járőrszolgálatot éjjel és nappal, számtalan esetben bizonyítva rátermettségét, szakmai felkészültségét, bátorságát. Komoly szakmai tapasztalata feljogosítja arra, hogy a kapitányság állományába érkező fiatal kollégák mentora legyen, bemutatja számukra a várost, óriási személyismeretét megosztja velük, és olyan szakmai támaszt nyújt az új kollégáknak, mely által sokkal gyorsabban válnak a város javát szolgáló közterületi járőrökké. Munkatársai tisztelik, parancsnokai megbecsülik, mind szakmailag, mind emberileg példaképül állítható az állomány többi tagjai elé.

A Szentendre 1956 Emlékérem büszke tulajdonosa az idei évben Juhász József törzszászlós lett.

Juhász József 1953-tól M.Ö.H.O.SZ. tagja, ejtőernyős és vitorlázó repülői képesítést szerzett. 1956. október 23-án csatlakozott a forradalomhoz barátaival, a Széna téren. November 4-ig az ún. szénatéri csoportakcióban vett részt, sikeresen verték vissza a Smidt kastéllyal szembeni Szovjet harckocsis támadást. A forradalom leverése után visszatért Dévaványára. 1957. februárjában a pufajkások illegális fegyvertartás címén letartóztatták, majd jogerős ítélettel 3 év 9 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. 1957. közepén dr. Szénási államügyész ügyében új tárgyalást tűzött ki, ahol 6 év letöltendőt kapott a váci börtönben. Vácról 1960. április 5-én szabadult. Ettől kezdve szentendrei lakosként és házas emberként új életet tudott kezdeni. 1968-ban a Városgazdálkodási Vállalat dolgozójaként vezetői pozíciót töltött be, A Vállalat megszűnése miatt munkája megszűnt, de azóta is minden tőle telhetőt megtesz Szentendre városért és a lakosságért.

A Szentendre Város Civil Szervezete Díj kitüntetettje 2015-ben a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete nyert el. A díjat Jolanda Willemse, az egyesület jelenlegi elnöke vette át.

Az Egyesület 15 éve működik Szentendrén, elsődleges célja: aktív részvétel a már meglévő nemzetközi, elsősorban a testvérvárosi kapcsolatokban, ezek ápolása és bővítése, valamint Szentendre városának és értékeinek megismertetése külföldön.

Az Association of the European Peoples’ Festival nevű, 15 országot egybefogó nemzetközi egyesület tagjaként – Szentendrét és Magyarországot képviselve – szervezi a szentendrei csoport részvételét az Európai Népek Fesztiválján. A Fesztiválon az Egyesület mindig kiválóan szerepelt, az idei évben pedig megszerezte az abszolút első helyezést, a fesztivál Nagydíját, amelyhez ezúton is gratulálunk.

Az Egyesület elősegíti a szentendrei ifjúság nyelvi és európai kompetenciáinak fejlesztését egyéni és csoportos csereutak, nemzetközi kulturális cserék szervezésével. Az Egyesület a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve kapcsolatokat épít mindazon országokkal és településekkel, ahonnan Szentendre soknemzetiségű népessége származik.

Ez alkalommal osztották ki a „Jó tanuló Jó sportoló 2015” pályázat díjait is. Három korosztályban, az 1-4., 5.-8 és 9-12. osztályosok között. Minden díjazott 15.000 ft-os könyvutalványt kapott kiváló sporteredményei és kiváló tanulmányi eredményei alapján.

Az első korcsoportból, a 1.-4. osztályosok közül a Jóléti Bizottság a Barcsay Jenő Általános Iskola 4/e osztályos tanulóját, Abonyi Tóth Grétát választotta kiváló tanulmányi eredményei  és az úszásban elért sporteredményei alapján.

Az második korcsoportból, az 5-8. osztályosok közül a Jóléti Bizottság a Barcsay Jenő Általános Iskola 7/b osztályos tanulóját, Szebeni Esztert díjazta a ritmikus sportgimnasztikában elért kiváló sporteredményeiért és kiváló tanulmányi eredményeiért.

Az harmadik korcsoportból, a 9-12. osztályosok közül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 11/b osztályos tanulója, Tuscher Attila részesül elismerésben az úszásban elért sporteredményei és kitűnő tanulmányi eredménye alapján.

Az ünnep zárásaként a jelenlévők elénekelték a Szózatot.

 

 

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.