2021. október 23., 15:55
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Ahogy tavaly, úgy idén is a FReeSZFE egyik diákja szavalt a város 1956-os megemlékezésén. Rezes Dominika Domonkos István „Kormányeltörésben” című versét adta elő. A Városháza ’56-os emlékfalánál gyertyát gyújtottak a megemlékezők, majd az ünnepség keretében átadták a városi kitüntető díjakat. Szentendre Város Közegészségügyi Díját az idén a háziorvosok mellett dolgozó asszisztensek vehették át.

Szentendre Város Önkormányzat 2021. október 23-án, szombaton délelőtt tíz órától tartotta az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezést a Városháza dísztermében. A résztvevők az ünnepi programok megkezdése előtt mécseseket gyújtottak az ’56-os emlékfalnál.

A megemlékezés nyitányaként a megjelentek közösen énekelték el a Himnuszt Döbrönte Petrával, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékével, majd az ünnepség narrátora, Kollár Pál törzszászlós felkérte Fülöp Zsolt polgármestert ünnepi beszéde megtartására.

A polgármester a forradalmat megelőző közállapotokat, a félelem, a bizonytalanság, a kilátástalanság légkörét helyezte szembe a szabadságvágy október 23-án kibontakozó, tömegeket magával ragadó bátorságával, eltökéltségével. Fülöp Zsolt hangsúlyozta: a közbizalom az, amit a forradalom visszaadott az embereknek, és aminek helyreállítására ma is nagy szükség lenne.

– Mi szükséges a saját árnyékunk átlépéséhez? Az, hogy megmaradjanak az összetartó családok, ahol kibeszélik a jó és rossz példákat a generációk, tudnak tanulni egymás hibáiból és tudnak erőt meríteni egymás hősiességéből, kiállásából. 1956. október 23-án úgy indultak útnak az emberek, hogy bíztak egymásban, hogy nem a tetteik következményeit tartották szem előtt, hanem csak azt, hogy helyesen cselekedjenek! Adjon egymás felé bizalmat, építsen egymás felé bizalmat az 56-osok példája és szeretete! – fogalmazott Fülöp Zsolt polgármester. (A beszéd teljes szövege ITT olvasható.)

Az ünnepi beszédet követően a XX. századi magyar költészet jelentős művét, Domonkos István Kormányeltörésben című versét Rezes Dominika (FreeSZFE) mélyen átélt, értő tolmácsolásában hallhatta a közönség. (A teljes mű ITT olvasható – a Jugoszláviában felnőtt, 1979 óta Svédországban élő művésszel készült interjú a Literán ITT érhető el.)

Az október 23-i ünnepség hagyományosan a városi kitüntetések átadásával folytatódott. Ezen a jeles napon a Szentendréért, a közösségért tevékenykedők részesültek elismerésben. A díjakat Fülöp Zsolt polgármester adta át.

 


Szentendre Város Szolgálatáért Díját Krizbacher Aurélia, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal volt dolgozója kapta.

„Krizbacher Aurélia, vagy ahogy mindenki ismeri, Lia, néhány hónapos megszakítással 1992 óta 2021. június 1-jei nyugdíjba vonulásáig dolgozott a Polgármesteri Hivatalban szociális ügyintézőként. Munkakörében kiváló kapcsolatot alakított ki a Képviselő-testület mellett működő szociális ügyekkel foglalkozó bizottságok, munkacsoportok tagjaival, a Gondozási Központ és Családsegítő munkatársaival, a karitatív szervezetekkel.

Az évek során több ezer családnak, rászorulónak nyújtott segítséget, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Munkáját kiemelkedő szakmai színvonalon és határtalan empátiával, a jogszerű keretek megtartásával, ám mégis emberközpontúan látta el. Mindenkinek megpróbált segítséget nyújtani, ha ez önkormányzati segély útján nem volt lehetséges, akkor a városban működő karitatív szervezetek segítségét kérve. Önkéntesként maga is aktívan vesz részt adománygyűjtésekben.
Köztisztviselőként nem ügyintézett, hanem szolgált. Szolgálta a segítségre szorulókat, szolgálta a Várost és a Hivatalt. Tanultunk és tanulunk Tőle emberséget, hozzáállást, szakmai alázatot. Ha a köz szolgái között sokan lennének hozzá hasonlók, a közszolgálat ma is nemesebb és emelkedettebb arcát mutathatná a polgárok felé.”


Szentendre Város Közművelődési Díj elismerésben Gaján Éva, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár nyugalmazott helytörténésze, könyvtárosa részesült.

„Gaján Éva eredetileg filozófia-esztétika szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd – mivel könyvkiadással szeretett volna foglalkozni – felsőfokú tipográfusi szaktanfolyamot végzett. 1986-tól dolgozott Szentendrén. A művelődési ház és könyvtár, majd a  Szentendre és Vidéke munkatársaként, később felelős szerkesztőjeként ébredt fel az érdeklődése a város és környékének helytörténete iránt. 2005-ben megalakította a Szentendrei Könyvklub Egyesületet, e munkája során érlelődött meg benne a gondolat, hogy könyvtáros lesz. 2006-ban megjelent az Egy nap a Szentendrei-szigeten, majd 2007-ben az Egy nap Szentendrén c. útikönyve, amiben a város és a sziget gazdag múltját, csöndes jelenét és ígéretes jövőjét tárja az olvasók elé.
2010-től nyugdíjba vonulásáig a Pest Megyei Könyvtár munkatársa. 2013-ban informatikus könyvtáros, majd művészettörténet diplomát szerzett. A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban tájékoztató könyvtárosként és a helytörténeti tár vezetőjeként számos helytörténeti kiadvány elkészítése és a széles körben népszerű PEMETE blog vezetése fűződik a nevéhez. Elkötelezetten igyekszik megismertetni és megszerettetni a város közönségével Szentendre városának és környékének múltját. Bár ez év áprilisától nyugdíjas lett, a munkától nem vonult vissza teljesen. Tervei között szerepel a Szentendrei Könyvklub újraélesztése és aktív részese a városban méltán híres, diákoknak szervezett helytörténeti vetélkedősorozatnak is.
Személyében a kollégák és az olvasók is egy rendkívül szerény, végtelenül segítőkész, igazi tudós könyvtárost ismerhettek meg.”


Szentendre Város Közegészségügyi Díját a háziorvosok mellett dolgozó asszisztensek: Ádám Erika, Bakonyi Ibolya, Balogh Gyöngyvér, Botos Nikolett, Breszka Éva, Csomor Ágnes, Deák Ildikó, Hlatkyné Szabadfi Erika, Jasusa Éva, Krasznai Viktória, Prikryl Ildikó, Szente Zsuzsanna, Valentin Brigitta, Vargáné Tálas Katalin és Váradi Erika kapták.

„2020-ban Magyarországot is elérte a COVID-19 járvány, aminek kezelése nagy feladatot rótt az egészségügyben dolgozókra. A háziorvosok a mindennapi gyógyításon, a vírussal kapcsolatos meghatározott protokoll szerinti eljáráson túl a védőoltások beadásában is nagy szerepet játszottak az elmúlt hónapokban.A vakcinázás a velük együtt dolgozó asszisztenciára is többletfeladatot rótt. A korábbi napi rutin mellett ennek a felelősségteljes feladatnak is eleget kellett és kell tenni, hogy az ország lakossága mihamarabb védett legyen a pusztító kórral szemben.
Szentendre Város Közegészségügyi Díja odaítélésével szeretnénk köszönetünket kifejezni áldozatos munkájukért!”


Szentendre Város Testnevelési és Sportdíját Kósz Zoltán olimpiai bajnoknak, a KÓPÉ Egyesület elnökének ítélte oda a képviselő-testület.

„Kósz Zoltán a magyar sportélet ikonikus alakja, olimpiai bajnok vízilabdázó, 2001 óta vízilabdaedző, többek között Szentendrén is.
1976-ban kezdett vízilabdázni a Vasas színeiben, kezdetektől fogva kapus szerepben. 1986-ban volt az első válogatott mérkőzése, 1987-ben első Európa bajnoksága. Első sikerét 1989-ben magyar bajnokságon szerzett 1. hellyel a Vasas színeiben aratta. 1992-ben és 1994-ben kupagyőztes volt, de volt világkupa 1. helyezett, magyar kupagyőztes, Európa bajnokság 1. helyezettje, világkupa és Európa bajnokság 1. helyezettje is. Több olimpián szerepelt sikeresen. 2000-ben az olimpián aranyérmes lett a magyar vízilabda válogatott. Kósz Zoltánt beválasztották az évszázad magyar vízilabdacsapatába. 1986-2000-ig volt aktív sportoló, 228-szoros válogatott.
A KÓPÉ vízilabda-egyesületet Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt alapították és működtetik sikeresen immár 17 éve a Dunakanyar vízi sportok kedvelőinek. Az egyesület megalakulása óta 5-6 ezer dunakanyari gyermek tanult meg náluk úszni, illetve szerette meg a vízilabda sportot.
Kósz Zoltán a sportolni vágyó fiataloknak példakép, mint ember, mint edző, mint olimpikon. Szentendrének büszkesége, hiszen egyesülete innen indult 2004-ben, a mai napig sok szentendrei gyermeket tanítanak meg úszni, szerettetik meg velük a vízilabda sportot.”


Szentendre Város Tisztes Iparosa Díjával Plesa László vállalkozó munkáját ismerte el a város.

„Plesa László 1940. május 27-én született, szentendrei iparoscsaládból származik. Családjával városunkban él. Az Izbégi Általános Iskola elvégzése után ipari tanuló lett a Szentendrei Kisipari Szövetkezetben. 1970 óta szerszámkészítő kisiparos. Saját erejéből, szorgalmából lett a szakma elismert képviselője.
Munkássága elismeréseként 1971-ben az Ipari Miniszter kitüntetését kapta meg, 1981-ben és 1987-ben „Kiváló kisiparos” lett. Szabadalmi díjat kapott a szőlőoltó gép és kézi oltásra alkalmas eszközök kifejlesztéséért. Családi vállalkozásuk tevékenysége sokrétű. Többek között orvosi műszerek, laboratóriumi eszközök alkatrészeit és kozmetikai tégelyeket gyártanak. Műhelyében sok szentendrei szakember dolgozott, biztosítva ezzel sokszor 17 család megélhetését.
Plesa László kiemelkedő szakmai tudásával öregbítette Szentendre jó hírnevét.”


Szentendre Város Közbiztonságáért Díját Antalicz Ferenc Norbert körzeti megbízottnak adományozta a testület.

„A Szentendrei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztály állományában szolgálatot teljesítő Antalicz Ferenc Norbert r. zászlós 2003-ban kezdte meg hivatásos szolgálati idejét, a Rendészeti Szakközépiskola elvégzése után, ekkor nevezték ki a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Szentendrei Rendőrkapitányság állományába járőr beosztásba. 2007-től lát el körzeti megbízotti feladatokat Szentendre város székhellyel.
2007-ben Pest MRFK vezetői jutalomban részesült és 3 alkalommal léptették elő magasabb rendfokozatba, elismerésként. 2013-ban 10 év után járó BM alkalmazási jutalomban és Szolgálati jel adományozásában részesült. 2018-ban 15 év után BM alkalmazás utáni elismerésben részesült.
Antalicz Ferenc r. zászlós feleségével, valamint három gyermekével együtt Szentendrén él. Nagy szakmai gyakorlattal rendelkezik. Társaival, parancsnokaival és az állampolgárokkal szemben tisztelettudó. Intézkedéseivel kapcsolatban hiányosság, probléma nem merült fel. Szakmai tudása, megszerzett tapasztalata alapján került körzeti megbízottnak kinevezésre, beosztásában kiválóan alkalmazza az évek alatt megszerzett tapasztalatait. A fiatalabb kollégáknak nagy elhivatottsággal adja át az évek óta megszerzett szakmai gyakorlatát, ami a kollégák intézkedésein mérhető le. Magával és intézkedéseivel szemben magas követelményeket támaszt. Megszerzett szakmai tapasztalata és szakmai tudása, a szervezethez való lojalitása, emberismerete, mindennapi viselkedése, a feladatokhoz való hozzáállása miatt nagy elismerést vívott ki a kollégái között kapitányságon.“


Szentendre Város Civil Szervezet Díját a Vasárnapi Merőkanál Egyesületnek ítélték oda a képviselők.

„A díjat az egyesület nevében Nóniusz Rita elnök, Bojtor Verabella alapító tag és Varga Kati egyesületi titkár vette át. Az elismerés minden önkéntes segítőnek szól, aki az egyesület munkáját segíti, segítette a múltban.


A Vasárnapi Merőkanál 2015 májusában kezdte meg működését Szentendrén, teljes egészében civil kezdeményezésként, a városi és környékbeli rászorulók vasárnapi meleg étellel való támogatása céljából. A csapat 2021. április 11-én egyesületté alakult, bejegyzése folyamatban van. Az első évben kétheti rendszerességgel a városi piactéren, majd később heti gyakorisággal vasárnaponként kezdett melegételosztásokat tartani, a városi és környékbeli éttermek nagylelkű ingyenes, vagy önköltségi áron számított ebédadományainak köszönhetően. Alkalmanként 100-120 adag meleg étel kerül kiosztásra, süteménnyel, gyümölccsel, jó szóval. Mivel a rászorulók között találhatók mozgásukban korlátozott, idős, beteg emberek is, ezért nekik biciklis önkéntesek szállítják házhoz az ebédet minden alkalommal, ez általában 30-35 adagot jelent. A szentendrei önkormányzatnak köszönhetően a második évtől már zárt helyen, esőtől védve zajlanak az osztások. A rászorulók köre folyamatosan bővül, a vírushelyzet alatt tartott tartósélelmiszer-osztások során egyre több új arcot lehetett látni, és az újrakezdődött melegételosztásokon is látható, hogy nagy igény van erre a tevékenységre. Minden berendezési tárgy, ami az osztást segíti, nagylelkű emberek felajánlásaiból származik. Jelen pillanatban a vírushelyzet miatt leállt ételosztások ugyan újra elindultak, de még csak kétheti rendszerességgel, tekintve, hogy az éttermek nehéz helyzetbe kerültek, ezért régi támogatóik közül többen várakozó álláspontra helyezkedtek az adományozásokat illetően. Terveik szerint ősztől visszaáll a régi rend, és újra heti rendszerességgel lesz ételosztás.”


A díjátadások után az ünnepi program a Monarchia Vonósnégyes Dvorák és Bartók műveiből összeállított műsorával folytatódott. A megemlékezés zárásaként Döbrönte Petra, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendéke az ünneplőkkel együtt énekelte el a Szózatot.

Az eseményt a Szentendrei Kulturális Központ szervezte.


Fotó: Bácsi Róbert László