Elővásárlási jogról való rendelkezés

Az elővásárlási jog az önkormányzatnak az ingatlan megvételére ad jogot. Amennyiben Szentendre város önkormányzatának elővásárlási joga szerepel egy magántulajdonban lévő ingatlan tulajdoni lapján, úgy az önkormányzatnak lehetősége van minden esetben ezen jogáról rendelkezni.

Ezért ha Ön szeretne egy olyan ingatlant eladni, amin be van jegyezve Szentendre Város Önkormányzatának elővásárlási joga, a következő eljárást kell alkalmaznia:

• Önkormányzathoz be kell nyújtani az elővásárlásra felhívó levelet és a teljes terjedelmű ajánlatot vagy függő hatályú adásvételi szerződést. (Termőföld esetén az egységes okiratba foglalt szerződést kell megküldeni.)

• Az elővásárlási jogról való rendelkezésre szóló felhívást követően a képviselő testület a soron következő ülésén dönt az elővásárlási jogról való rendelkezésről. A képviselő testület határozatáról a kérelem benyújtóját írásban értesítjük.

• Amennyiben a SZÉSZ alapján került az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetésre az elővásárlási jog, úgy azt a tulajdonosváltást követően is fenntarthatja az önkormányzat.