Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda

Irodavezető: Csemeczki Zita
E-mail: h.csemeczki.zita@szentendre.hu
Az iroda telefonszáma: +36 26/300-407

Irodavezető-helyettes

Alföldiné Petényi Zsuzsanna
E-mail: vagyongazdalkodas@szentendre.hu
Feladata: vagyont érintő megállapodások döntés előkészítése, egyeztetése, kisajátatási és útlejegyzési ügyek, tulajdonosi nyilatkozatok, megállapodások előkészítése, ügyvéddel társirodákkal történő egyeztetések, közreműködés adás-vételi, telekalakítási, bérleti szerződés ügyekben, vagyonkataszter karbantartás

Pályázati ügyintéző

E-mail: varosfejlesztes@szentendre.hu
Feladata: pályázatok írása, városi projektmenedzseri feladatok ellátása, utak-járdák-parkolók, vízelvezetés, gyalogátkelők, záportározók.

Pályázati ügyintéző

Beinschróth Mária
E-mail: varosfejlesztes@szentendre.hu
Feladata: pályázatok írása, városi projektmenedzseri feladatok ellátása, műemlék épületek.

Pályázati ügyintéző

Szöllősy-Meggyes Ildikó
E-mail: varosfejlesztes@szentendre.hu
Feladata: pályázatok írása, városi projektmenedzseri feladatok ellátása, beruházások bonyolítása, közbeszerzésekben való közreműködés.

Pályázati ügyintéző

Kosztek Gabriella
E-mail: varosfejlesztes@szentendre.hu
Feladata: pályázatok írása, városi projektmenedzseri feladatok ellátása, beruházások bonyolítása, 1+1 program gondozása, vállalkozásfejlesztési támogatás intézése, közbeszerzésekben közreműködés

Főkertész és Környezetvédelmi referens

Hazai Attila
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Feladata: Szentendre területén a városi zöldfelületek, parkok és játszóterek, fitneszparkok és kutyafuttatók fejlesztési, valamint üzemeltetési, parkfenntartási koordinációs feladatok ellátása, lakossági felhívások, környezetvédelmi akciók szervezése, közterületi fakivágási ügyintézési feladatok ellátása, városi projektmenedzseri feladatok ellátása, környezetvédelmi pályázatokat, zöldfelületekkel zajjal, bűzzel, porral, hulladékkal kapcsolatos lakossági panaszok hatósági kezelése.

Szolgáltatási koordinátori feladatok

helyettesítéssel: Hámornyikné Csemeczki Zita
E-mail: varosfejlesztes@szentendre.hu
Feladata: szolgáltatókkal való kapcsolattartás, várost érintő közművekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok koordinálása, fejlesztési projektek teljeskörű lebonyolítása, szolgáltatókkal való kapcsolattartás, közösségi közlekedési feladatkörök, közvilágítás, temető, tűzoltóság, katonaság.

Közútkezelői ügyintéző

Faragó István
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Feladata: Szentendre és Pilisszentlászló önkormányzatának fenntartásában álló közutak igénybevételével kapcsolatos tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megadására irányuló kérelmek intézése, a közútkezelői hozzájárulásokban foglaltak ellenőrzésének koordinálása.

Forgalomtechnikai és vagyongazdálkodási ügyintéző

Hajnal Zoltán
E-mail: varosfejlesztes@szentendre.hu
Feladata az Önkormányzat által, közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekben tervezési tanácsadással megbízott közlekedési mérnökkel együttműködve a forgalomszabályozási kérdések egyeztetése, döntésre való előkészítése, és a döntések végrehajtásának nyomon követése

Műszaki ügyintéző

Somlai Gábor
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Feladata önkormányzati tulajdonú épületek karbantartásokban való közreműködés, projektmegvalósításokban, pályázatokban való közreműködés, vagyongazdálkodási koncepció végrehajtásában való közreműködés, műszaki feladatokhoz, kivitelezéshez, beruházáshoz kapcsolódó árajánlatok ellenőrzése műszaki szakmai és ár érték megfelelőség szempontjából. Mérnöki feladatok.

Adminisztrátor

Király Erika
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Feladata: az iroda működésével kapcsolatos adminisztráció

Vagyonhasznosítási ügyintézés

helyettesítéssel: Alföldiné Petényi Zsuzsanna
E-mail: vagyongazdalkodas@szentendre.hu
Feladata: helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása, helyiséggazdálkodás, önkormányzati ingatlanok értékesítsével kapcsolatos ügyintézés térítésmentes útleadás, ingatlancsere, tulajdonosi hozzájárulás, elővásárlási jogról való rendelkezés, egyéb ügyek

Vagyonhasznosítási ügyintéző

Párth Szilvia
E-mail: vagyongazdalkodas@szentendre.hu
Feladata:garázsbérletek, földhaszonbérletek, területbérletek, túlkerítések ügyintézése, fejlesztési projektekben való részvétel

Lakásgazdálkodási ügyintézés

dr. Kálucz Nóra
E-mail: vagyongazdalkodas@szentendre.hu
Feladata: lakásgazdálkodás, bérlői kapcsolattartás, lakáspályázatok kiírása-, döntéselőkészítés végrehajtása, lakásfelújítás-, karbantartás lebonyolítása, szolgáltatókkal való ügyintézés, kapcsolattartás szerződéskötés

Jogtanácsos

dr. Mészáros Orsolya
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Feladata: városfejlesztési szerződések (vállalkozási, tervezési stb.), vagyongazdálkodással kapcsolatos szerződések (bérlet, használat, üzemeltetés, adás-vétel, csere stb.) előkészítése, előterjesztések, jogi állásfoglalások készítése, szerződések jogi felülvizsgálata

Jogtanácsos

dr. Pillér Ágnes
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Feladata: városfejlesztési szerződések (vállalkozási, tervezési stb.), vagyongazdálkodással kapcsolatos szerződések (bérlet, használat, üzemeltetés, adás-vétel, csere stb.) előkészítése, előterjesztések, jogi állásfoglalások készítése, szerződések jogi felülvizsgálata

Az Iroda alábbi helyi rendeletek és szabályzatok alapján végzi feladatait:

Vagyonrendelet: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Lakásrendelet: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
Beszerzési Szabályzat: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 105/2020. (IX.9.) Kt. sz. határozatának 1. sz. melléklete
Közbeszerzési Szabályzat: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 105/2020. (IX.9.) Kt. sz. határozatának 2. sz. melléklete

Ingatlanportál: eladó-kiadó ingatlanok »

Bérleti lehetőségek: helyiségbérlet, terembérlet és garázsbérlet »

Önkormányzati bérlakások igénylés és bérleményekkel kapcsolatos ügyintézés »

Hátralékos ügyek kezelése »

Elővásárlási jogról való rendelkezés »

Túlkerítési ügyek »

Műszaki hibabejelentés »