2015.

1/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.27.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

3/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 12/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Szentendre város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

5/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

6/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 34/2005. (X.18.) Önk. sz. módosításáról

7/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

9/2015.

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III.03.) önkormányzati rendelete a Város 2015. évi költségvetéséről

mellékletek

10/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

11/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III.17.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet, valamint az Önkormányzat, az egyházat, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati támogatási rendszerről szóló 34/2009. (X.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról

12/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (III.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III.17.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

14/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (III.17.) önkormányzati rendelete a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról

15/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

16/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló, út- és közműépítésekről, és a kapcsolódó hozzájárulásokról szóló 29/2003.(V.19.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

17/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (VI.21.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

18/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete Szentendre Város közigazgatási területének egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás tilalmáról

melléklet

19/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról

20/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet_1

melléklet_2

melléklet_3

21/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

mellékletek

22/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 11/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról

24/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet_1

melléklet_2

melléklet_3

melléklet_4

25/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet és az azzal összefüggő önkormányzati rendelet módosításáról

26/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról

27/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról

28/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 17/2009. (V.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

29/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (VII.22.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról

30/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet_1

melléklet_2

melléklet_3

melléklet_4

31/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.20.) Önk. rendeletének módosításáról

32/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

33/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (X.13.) önkormányzati rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról

34/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (X.13.) önkormányzati rendelete a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII. 17.) Önk. sz. rendelet módosításáról

35/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

36/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 21/2002.(VIII. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

37/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 21/2002.(VIII. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról

38/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 38/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete

39/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

40/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

41/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről valamint a 2016. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről

42/2015.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 11/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról