2007.

1/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (I.17.) Önk. sz. rendelete a belváros parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról
2/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (I.17.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

3/2007. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (I.17.) Önk. sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatási rendszeréről
4/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2007.(I.17.) Önk. sz. rendelete
5/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (I.17.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

melléklet

6/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (I.17.) Önk. sz. rendelete a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról
7/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (II.20.)  Önk. sz. rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 18/2001. (V. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
8/2007. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő testületének 8/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
9/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. ( II.20.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

melléklet

10/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (II. 28.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

11/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (II.28.) Önk. sz. rendelete Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
12/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (II.28.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
13/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007. (II.28.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
14/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (III.21.) Önk. sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
15/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (III. 21.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről
16/2007. 16/2007.(III.21.) Önk. sz. rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatáról szóló 8/2006.(II.07.) Önk. sz. rendelet módosításáról
17/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (III.21.)  Önk. sz. rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 18/2001. (V. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
18/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 18/2007.(III.30.)  Önk. sz. rendelete
19/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

melléklet

20/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendelete a Castrum és a HÉV területére történő változtatási tilalom elrendeléséről
21/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
22/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007.(IV.13.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról
23/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV.13.) Önk. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról
24/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (V.30.) Önk. számú rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
25/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2007. (V.18.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

26/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2007. (V.18.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetését és zárszámadását bemutató mellékletekről és azok tartalmáról

melléklet_1

melléklet_2

27/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2007. (V. 30.) Önk. sz. rendelete közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
28/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (VI.15.) Önk. sz. rendelete a Castrum és a HÉV területére történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendelet módosításáról
29/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2007. (VI.29.) Önk. sz. rendelete a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
30/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2007. (VI.15.) Önk. sz. rendelete a belváros parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, valamint a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról
31/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2007. (VI.15.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
32/2007. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2007. (VI.15.) számú rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól
33/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007. (VI.15.) Önk. sz. rendelete a rövidített ügyintézési határidejű ügyekről
34/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (VI.15.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
35/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2007. (VI.15.) Önk. sz. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról
36/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2007. (VI.29.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról
37/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI.29.)  Önk. sz. rendelete a közterület, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 30/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
38/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VI.29.)  Önk. sz. rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 18/2001. (V. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
39/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete a Castrum és a HÉV területére történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló módosított 20/2007. (IV. 03.) Önk. sz. rendelet módosításáról
40/2007. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő testületének 40/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
41/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete a város címerének és zászlójának alapításáról, valamint a jelképek és a „Szentendre” név használatának rendjéről
42/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2007. (IX.20.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 40/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelete módosításáról
43/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
44/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
45/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2007. (IX. 17.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

46/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2006. (IX. 17.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

47/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (IX. 17.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló többször módosított 35/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
48/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2007. (IX. 20.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
49/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2007. (X.12.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

50/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2007.(X.12.) Önk. sz. rendelete a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről
51/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2007. (X.12.) Önk. számú rendelete Szentendre Város területén az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 24/2007. (V.30.) Önk. számú rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról
52/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2007. (XI. 23.) Önk. számú rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI.30.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról

melléklet

53/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2007. (XI. 23.)  Önk. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló7/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelet rendelet módosításáról
54/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2007. (XI. 23.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

55/2007. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő testületének 55 /2007. (XI. 23.) Önk. sz. rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról szóló, többször módosított 10/1999. (III.19.) Önk. számú rendeletet módosító 8/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelet és a 40/2007. (IX. 20.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
56/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2007. (XI. 23.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 19/2007. (IV.03.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
57/2007.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2007. (XII. 17.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II.20.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

58/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 58/2007. (XII. 17.) Önk. sz. rendelete
59/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2007. (XII. 22.) Önk. számú rendelete az egyes vállalkozási formák területi korlátozásáról szóló 37/2003. (VI. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
60/2007. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2007. (XII. 22.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról