2005.

1/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005. (I.21.)Önk. sz. rendelete Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
2/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.21.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
3/2005.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005. (I.21.)  Önk. sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

melléklet

4/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2005. (II.11.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 9/2004. (II.26.) Önk. sz. rendelet módosításáról
5/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
6/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (II.25.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
7/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005. (II.25.) Önk. számú rendelete az egyes vállalkozási formák területi korlátozásáról szóló 37/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet, a változtatási tilalom elrendeléséről szóló, többször módosított 43/2003. (VII. 23.) Önk. sz. rendelet, valamint a Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, többször módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
8/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (III.11.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
9/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (III.11.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló, többször módosított 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
10/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi zárszámadásáról
11/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2005. (IV.15.)  Önk. sz. rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 18/2001. (V. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
12/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatásról, és a távhőszolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló módosított 35/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
13/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról
14/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelete a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
15/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
16/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 25/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
17/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról
18/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének, valamint az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többszörösen módosított 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
19/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelete a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének a szabályairól
20/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2005. (V.19.) rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
21/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2005. (VI.21.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló módosított 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról
22/2005.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (VI.21.)  Önk. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

23/2005. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2005. (VI. 21.) Önk. számú rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jogának megállapításáról szóló módosított 10/1999.(III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
24/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2005. (VI.29.) Önk. sz. rendelete a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
25/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (VI.29.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról
26/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2005. (VII.29.) Önk. sz. rendelete a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, többször módosított 44/2001. (X.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
27/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2005. (IX.20.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
28/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (IX.20.) Önk. sz. rendelete a város köztisztaságáról szóló 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
29/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (IX.20.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról
30/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2005. (IX.20) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló többször módosított 35/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet, valamint a rövidített ügyintézési határidejű ügyekről szóló 5/2004. (II. 13.) Önk. rendelet módosításáról
31/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2005. (IX.15.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
32/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005.(X.18.) Önk. sz. rendelete az elektronikus ügyintézésről
33/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2005. (X.18.) Önk. sz. rendelete a város köztisztaságáról szóló 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
34/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről
35/2005.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2005. (X.18.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

melléklet

36/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2005. (X.18.)  Önk. sz. rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 18/2001. (V. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
37/2005. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 37/2005. (X.18.) Önk. sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatási rendszeréről
38/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2005. (X.18.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról
39/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2005. (X.18.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
40/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2005. (X.24.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 40/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
41/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2005. (XI.18.) Önk. számú rendelete a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
42/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2005. (XI.18.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról
43/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2005. (XI.15.) Önk. sz. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
44/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2005. (XI.18.) rendelete a közterület-használat rendjéről szóló módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
45/2005. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2005. (XI.18.) Önk. számú rendelete a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jogának megállapításáról szóló módosított 10/1999.(III.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
46/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2005. (XII.15.) Önk. sz. rendelete Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
47/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2005. (XII.16.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról
48/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2005. (XII.16.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról  
49/2005.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2005. (XII.16.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

melléklet

50/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2005. (XII.16.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
51/2005. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2005. (XII.29.)  Önk. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról