2016.

A Képviselő-testület 2016. január 21-i ülésének határozatai
1/2016. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról   
2/2016. Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kiválasztásáról
3/2016.

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2016. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

4/2016. Előterjesztés a Ferenczy Múzeum behajthatatlan követelésének az intézmény nyilvántartásaiból való kivezetéséhez történő hozzájárulásról
 5/2016.

Előterjesztés Ferenczy Múzeum létszám-racionalizálási és szerkezeti átalakításáról, valamint alapító okirat módosításáról

melléklet

6/2016.

Előterjesztés Ferenczy Múzeum létszám-racionalizálási és szerkezeti átalakításáról, valamint alapító okirat módosításáról

melléklet

melléklet

7/2016.

Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási közfeladat ellátását érintő auditálásáról

melléklet

8/2016. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről, illetve társasházi övezetben lévő szelektív gyűjtőszigetek megszüntetésével kapcsolatos intézkedések felfüggesztéséről
9/2016.

Előterjesztés Dunyha program – Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatásáról, az önkormányzati lakásokra jutó önrész megfizetéséről

melléklet

10/2016.

Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

melléklet 1

melléklet 2

melléklet 3

melléklet 4

melléklet 5

melléklet 6

melléklet 7

11/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

12/2016. Előterjesztés a Szentendre belterület 4432 hrsz-ú, kivett hétvégi ház és udvar megjelölésű ingatlanra (WATERFRONT Hotel) vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
13/2016. Előterjesztés a Szentendre belterület 399/2 hrsz-ú, kivett benzinkút megjelölésű ingatlanra (Vasúti villasor) vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
14/2016. Előterjesztés a Szentendre, belterület 7958 hrsz-ú, kivett hétvégi ház és udvar megjelölésű ingatlanra (Erdősor u. 7.) vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
15/2016. Előterjesztés a Szentendre 6861 hrsz-ú, kivett beépítetlen területre (Skanzen-környéke) vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
16/2016. Előterjesztés az Elektromosautó Kft.-vel kötött Megállapodás módosításáról
17/2016. Előterjesztés az Elektromosautó Kft.-vel kötött Megállapodás módosításáról
18/2016.

Előterjesztés a 0349 és 0348/18 hrsz-ú ingatlanok (Sztaravodai út mentén) cseréjéről, a 303/2009. (IX. 10.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről 

melléklet

19/2016. Előterjesztés magánszemély tulajdonában álló 5861 hrsz-ú, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 5876 hrsz-ú és 5843 hrsz-ú ingatlanok között létrejövő telekalakításról, telekcseréről
20/2016.

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendeléséről

melléklet

21/2016. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának pályázati felhívásáról
A Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésének határozatai
22/2016. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
23/2016. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2015. január 01. – 2015. december 31. közötti időszakban
24/2016.

Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2015. évben végzett munkájáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

25/2016.

Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2015. évi  alakulásáról

melléklet

melléklet

melléklet

26/2016. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum szerkezeti átalakításával kapcsolatos döntésről
27/2016.

Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról (Kulturális Kft.)

melléklet

melléklet

28/2016.

Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról (TDM Kft.)

melléklet

29/2016. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról (Aquapalace Kft.)
30/2016. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról (VSZN Zrt.)
31/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

32/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló, köztisztasági feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

33/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló, gondnoksági feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

34/2016.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadó-művészeti ügyvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

35/2016. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogról történő rendelkezésről (Boldogtanya út 29., Szentlászlói út 29., Szentlászlói út 2730/1 hrsz., Szentendre belterület 4432 hrsz-ú ingatlan, Budapest belterület 60003/2 hrsz-ú ingatlan )
36/2016. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogról történő rendelkezésről (Boldogtanya út 29., Szentlászlói út 29., Szentlászlói út 2730/1 hrsz., Szentendre belterület 4432 hrsz-ú ingatlan, Budapest belterület 60003/2 hrsz-ú ingatlan )
37/2016. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogról történő rendelkezésről (Boldogtanya út 29., Szentlászlói út 29., Szentlászlói út 2730/1 hrsz., Szentendre belterület 4432 hrsz-ú ingatlan, Budapest belterület 60003/2 hrsz-ú ingatlan )
38/2016. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogról történő rendelkezésről (Boldogtanya út 29., Szentlászlói út 29., Szentlászlói út 2730/1 hrsz., Szentendre belterület 4432 hrsz-ú ingatlan, Budapest belterület 60003/2 hrsz-ú ingatlan )
39/2016. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
40/2016. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
41/2016. Előterjesztés Dr. Földi László és Társa Bt. egyezségi ajánlata elmaradt bérleti díj megfizetése tárgyában
42/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen Szilfa utcai 5950/1 hrsz-ú ingatlan túlkerítéséről

melléklet

43/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

melléklet

44/2016.

Előterjesztés együttműködési megállapodás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó, országos és helyi közúthálózatok csomópontjában, valamint az országos közúthálózaton az Önkormányzat kezdeményezésére létesített gyalogátkelőhelyeken lévő forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetési költségeinek megosztása tárgyában

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

45/2016. Előterjesztés a Duna korzó központi részének funkcióbővítéséről
 46/2016. Előterjesztés a Dumtsa Korzó Barátai Egyesület (nyilvántartásba vétel alatt) kérelméről
47/2016.

Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

48/2016. Előterjesztés Szentendre Város polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
49/2016. Előterjesztés állásfoglalás kialakítása az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában
50/2016. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolója végelszámolói megbízásának felmondásáról, új végelszámoló választásáról
A Képviselő-testület 2016. március 10-i  ülésének határozatai
51/2016. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
52/2016. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
53/2016. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2015. november 06. – 2016. február 05. közötti időszakban
54/2016. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
55/2016. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről
56/2016. Sürgősségi indítvány az uszoda lízing átalakításának vizsgálatáról
57/2016. Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló szennyvízelvezetési agglomeráció váltás tárgyában
58/2016. Sürgősségi indítvány vis maior pályázat tárgyábanI
59/2016. Sürgősségi indítvány vis maior pályázat tárgyábanII
60/2016.

Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról 

melléklet

61/2016.

Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

melléklet

62/2016. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
63/2016.

Előterjesztés a gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

64/2016. Előterjesztés a Szentendre külterület 0363/124 hrsz.-ú, szántó megjelölésű, valamint a Szentendre külterület 0186/16 hrsz.-ú, gyep (legelő) megjelölésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
65/2016. Előterjesztés a Szentendre külterület 0363/124 hrsz.-ú, szántó megjelölésű, valamint a Szentendre külterület 0186/16 hrsz.-ú, gyep (legelő) megjelölésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
66/2016. Előterjesztés Bódogh Attilával kötött településrendezési szerződés módosításáról
67/2016. Előterjesztés gondnoki lakás hasznosításáról – Bükkös part 36-38 (régi Egészségház)
68/2016. Előterjesztés a Fő tér 15-16. szám alatti épület hasznosítási módjának változásáról
69/2016.

Előterjesztés a 6260/10 és 6261/1 hrsz-ú közterületre (Felhő utcából nyíló köz) vonatkozó kizárólagos területhasználati szerződés megkötéséről

melléklet

70/2016. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről, illetve rendkívüli társulási tagdíj elfogadásáról 
71/2016.

Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

melléklet

72/2016.

Előterjesztés a 2016. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

73/ 2016.

Előterjesztés a 2016. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról 

melléklet

74/2016. Előterjesztés a csatornázási projekt lezárását követő feladatokról
A Képviselő-testület 2016. április 14-i ülésének határozatai
75/2016. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
76/2016. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában
77/2016. Előterjesztés a Kubinyi Ágoston Program pályázatához (Ferenczy Múzeum – Kmetty János és Kerényi Jenő kiállítása) önrész biztosításáról
78/2016. Előterjesztés Intézmény Korszerűsítési Program I. – Forrás biztosítása tárgyában
79/2016. Sürgősségi indítvány vis maior pályázat tárgyában
80/2016. Sürgősségi indítvány vis maior pályázat tárgyában
81/2016. Sürgősségi indítvány vis maior pályázat tárgyában
82/2016.

Sürgősségi indítvány VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok infrasturtúrájának fejlesztése” konzorciumi partnerként történő indulásról

melléklet

melléklet

83/2016. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról
84/2016.

Előterjesztés a 2016. évi Dumtsa Korzó – Kulturális és Kulináris Fesztivál Szentendre Belvárosában Programsorozatról

melléklet

85/2016.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléket

86/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló, gondnoksági feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

87/2016. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő NADAC 150 típusú adszorpciós hűtő eladása érdekében tett lépésekről
88/2016.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárásának lezárásáról

melléklet

89/2016. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéstől történő eltérés engedélyezéséről
90/2016. Előterjesztés a szentendrei Egres úti útfejlesztés és híd-szélesítés megvalósulásához szükséges 3561 hrsz-ú belterületi ingatlan megvásárlásáról (Szentendre, Egres út 58.)
91/2016. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
92/2016. Előterjesztés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
93/2016. Előterjesztés a 125/2010.(IV.08.) Kt. sz. és a 157/2010.(V.13.) Kt. sz. határozatok hatályon kívül helyezése és döntés a 7100/7 hrsz.-ú ingatlan (Őzláb utca 6.) értékesítéséről
94/2016.

Előterjesztés a Bérc utcai túlkerítés ügyében hozott 335/2015.(XII.10.) Kt. sz. határozat módosításáról

melléklet

95/2016.

Előterjesztés túlkerítés rendezéséről a Lehel utcából nyíló 2492/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölésével

melléklet

96/2016.

Előterjesztés a Vissza a Vadonba projektről, az Izbégi sportpálya részterülete területbérletéről

melléklet

97/2016. Előterjesztés a közfeladat-ellátásra vonatkozó megállapodás megkötése a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel a közfeladat ellátásra tekintettel történő ingyenes helyiségbérleti jog biztosításával
98/2016. Előterjesztés a Szentendre belterület 8906/28 hrsz.-ú (Névtelen utca) kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, valamint a 7943 hrsz.-ú (Erdősor utca 6.) kivett hétvégi ház és udvar ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
99/2016. Előterjesztés a Szentendre belterület 8906/28 hrsz.-ú (Névtelen utca) kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, valamint a 7943 hrsz.-ú (Erdősor utca 6.) kivett hétévgi ház és udvar ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
100/2016.

Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

101/2016.

Előterjesztés a Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

102/2016.

Előterjesztés a Pest Megyei Rendőr-Főkapitánysággal Szentendre Város közbiztonságának javítását célzó együttműködési megállapodás módosításáról

melléklet

103/2016.

Előterjesztés a Polgárőrség Szentendre Egyesület és Szentendre Város Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásról

melléklet

104/2016. Előterjesztés a Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében VEKOP-5.3.2-15 kódszámú pályázati felhívásról
105/2016. Előterjesztés a Venio Progress Bt. méltányossági kérelméről
106/2016. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadó-művészeti ügyvezetőjének kiválasztásáról
A Képviselő-testület 2016. május 12-i ülésének határozatai
107/2016. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
108/2016. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésről
109/2016. Előterjesztés a Kulturális és Turisztikai Bizottság új tagjának megválasztásáról
110/2016.

Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi tapasztalatairól

melléklet

melléklet

melléklet

111/2016.

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő sportpályák jövőbeni hasznosításáról

melléklet

melléklet

112/2016. Előterjesztés Szentendre Város Pedagógiai Díj adományozásáról
113/2016. Sürgősségi indítvány Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára c. pályázat tárgyában
114/2016. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2015. évi maradvány jóváhagyásáról
115/2016.

Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentéséről

melléklet

116/2016. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról
117/2016. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2015. évi elszámolásáról
118/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

119/2016.

Előterjesztés Szentendrére készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatos Telepítési Tanulmánytervek és településrendezési szerződések elfogadásáról (Vasúti villasor, Vadon Háza, Rózsa utca)

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

120/2016.

Előterjesztés Szentendre Város épületeinek karbantartása, üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

121/2016.

Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

122/2016. Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, valamint a Szentendre, belterület 2731 hrsz.-ú ingatlan (Szentlászlói út 84., régi kocsigyár területén) telekalakítás után létrejövő részterületének értékesítésére vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről I.
123/2016. Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, valamint a Szentendre, belterület 2731 hrsz.-ú ingatlan (Szentlászlói út 84., régi Kocsigyár területén) telekalakítás után létrejövő részterületének értékesítésére vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezéséről II.
124/2016. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelem – TŰZIFA-DEPÓ Kft.
125/2016.

Előterjesztés „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt, LVF/2571/2016-NFM kódszámú pályázati felhívásról I.

melléklet

melléklet

melléklet

126/2016. Előterjesztés „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt, LVF/2571/2016-NFM kódszámú pályázati felhívásról I.
127/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

melléklet

128/2016. Előterjesztés a Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon, Bárczi Gusztáv Tagintézmény alapfeladatának bővítésének, illetve a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről I.
129/2016. Előterjesztés a Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon, Bárczi Gusztáv Tagintézmény alapfeladatának bővítésének, illetve a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről II.
130/2016. Előterjesztés az élelmezési nyersanyag közbeszerzésről
131/2016. Előterjesztés a földgáz közbeszerzésről
132/2016. Előterjesztés Party kukák telepítéséről a Duna korzón
A Képviselő-testület 2016.május 30-i ülésének határozatai
133/2016.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről

melléklet

melléklet

melléklet

134/2016. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
135/2016. Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójáról
136/2016.

Előterjesztés  a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

137/2016. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában
138/2016. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
A Képviselő-testület 2016. június 16-i ülésének határozatai
139/2016. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
140/2016. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2016. február 06 – 2016. május 05. közötti időszakban
141/2016. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában
142/2016. Előterjesztés a „Szentendre 1” nevű bázisállomással szembeni Zúzmara utcai és környékbeli lakók tiltakozásával kapcsolatban
143/2016. Sürgősségi indítvány a Szentendre belterület 12/11 és 12/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
144/2016. Sürgősségi indítvány a Szentendre belterület 12/11 és 12/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
145/2016. Sürgősségi indítvány a szentendrei általános iskolák körzethatáraival kapcsolatos állásfoglalásról
146/2016.

Sürgősségi indítvány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

melléklet

147/2016.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzleti tervének módosításáról

melleklet

148/2016. Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepen a Kálvária úton parkolóhelyek létesítéséről
149/2016. Előterjesztés Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetéséről
150/2016.

Előterjesztés Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. tagi kölcsön szerződésének módosításáról

melléklet

151/2016.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. tagi kölcsön szerződésének módosításáról

melléklet

152/2016. Előterjesztés az Aquapalace Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről
153/2016. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezet-átalakítási tervének módosításáról
154/2016. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezet-átalakítási tervének módosításáról
155/2016. Előterjesztés a 3734/1 hrsz-ú ingatlanra (Ábrányi villához vezető út) vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
156/2016. Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/8 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű (volt Kocsigyár területén található) ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő rendelkezésről
157/2016. Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/8 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű (volt Kocsigyár területén található) ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő rendelkezésről
158/2016. Előterjesztés ingatlanrész (Fény utca 3454/2 hrsz.) útlejegyzéséről, módosított területnagysággal
159/2016. Előterjesztés a 6923 és 9301 hrsz.-ú belterületi ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről, és közúttá minősítéséről
160/2016. Előterjesztés intézmények ingatlanhasználatainak szerződéseiről
161/2016. Előterjesztés intézmények ingatlanhasználatainak szerződéseiről
162/2016. Előterjesztés intézmények ingatlanhasználatainak szerződéseiről
163/2016. Előterjesztés intézmények ingatlanhasználatainak szerződéseiről
164/2016. Előterjesztés intézmények ingatlanhasználatainak szerződéseiről
165/2016.

Előterjesztés intézmények ingatlanhasználatainak szerződéseiről

melléklet

166/2016.

Előterjesztés a Vasúti villasorra készült telepítési tanulmánytervvel kapcsolatos településrendezési szerződés elfogadásáról

melléklet

167/2016.

Előterjesztés a Vasúti villasor–HÉV végállomás P+R és vásárlói parkolókra vonatkozó koncepcióról

melléklet

melléklet

melléklet

168/2016. Előterjesztés a 3462/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről
169/2016. Előterjesztés szobrok (körplasztikák, térplasztikák, szakrális emlék) új helyszínre  történő telepítéséről
 170/2016. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata „Középületek energiahatékonysági felújítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásáról
171/2016. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata „Középületek energiahatékonysági felújítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásáról
172/2016. Előterjesztés Pilisszentlászló szennyvízelvezetési agglomeráció váltás tárgyában
173/2016. Előterjesztés az Ifjúsági ház működésének változásáról
174/2016. Előterjesztés Szentendre, a kerékpáros-barát város – a Dunakanyar Legbringásabb Városa
175/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

176/2016.

Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

177/2016.

Előterjesztés 2016. évre a jelenlegi folyószámla szerződés feltételeinek és a bankszámla hitel összegének módosításáról

melléklet

178/2016. Előterjesztés Szentendre, Kálvária u. 24. III. ép. II/10. szám alatti bérlakás  közérdekű célból történő bérbeadásáról
179/2016. Előterjesztés Szentendre, Széchenyi tér 9. IV/14. szám alatti lakás bérbeadási jogcímének módosításáról és közérdekű célból történő bérbeadásáról
180/2016. Előterjesztés Szentendre, Rákóczi utca 17. sz. alatti bérleményben lévő 3. számú lakás bérbeadási jogcímének módosításáról és közérdekű célból történő bérbeadásáról
181/2016.

Előterjesztés Szentendre 792 hrsz-ú ingatlanra kiadott településképi kötelezésre vonatkozó fellebbezés elbírálásáról

melléklet

182/2016. Előterjesztés Szentendre Város Semmelweis díj adományozásáról
183/2016. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
A Képviselő-testület 2016. június 29-i rendkívüli ülésének határozatai
184/2016.

Előterjesztés a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány kezdeményezésében megvalósuló Turul szobor állításáról

melléklet

melléklet

185/2016. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
A Képviselő-testület 2016. július 21-i ülésének határozatai
186/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Településszerkezeti Terve partnerségi egyeztetésre bocsátandó véleményezési anyagáról

melléklet

melléklet

187/2016.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és az Aquapalace Kft. között megkötött energia-szolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

188/2016. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. „v.a.” tevékenységet lezáró beszámolójáról
189/2016. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzletrész vásárlásáról
190/2016.

Előterjesztés a Közterület-felügyelet által használandó gépjármű beszerzésről

melléklet

melléklet

191/2016.

Előterjesztés az 1+1 program maradványösszegének felhasználásáról

melléklet

192/2016.

Előterjesztés Szentendre Város városfejlesztési programjáról

melléklet

193/2016. Előterjesztés az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
194/2016. Sürgősségi indítvány a Szentendre, belterület 1888/1/E hrsz.-ú, műemlék üzletház megjelölésű  ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő rendelkezésről
A Képviselő-testület 2016. augusztus 29 -i ülésének határozatai
195/2016.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kölcsönszerződésének meghosszabbításáról

melléklet

196/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek ingatlan használati szerződéséről

melléklet

A Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülésének határozatai
197/2016. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
198/2016. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – szociális és gyermekvédelmi igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2016. május 06. – 2016. augusztus 05. közötti időszakban
199/2016. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről benyújtott pályázatok tárgyában
200/2016. Sürgősségi indítvány a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között megkötendő együttműködési megállapodásról
201/2016.

Előterjesztés az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.5) számú önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

202/2016. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum részére 25.000 e Ft irányító szervi támogatás biztosításáról
203/2016. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
204/2016.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

205/2016.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. részére 50.000 e Ft támogatás biztosításáról

melléklet

206/2016. Előterjesztés a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram pályázati fekhívásról
207/2016. Előterjesztés a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése”, „Eurovelo6 Pest megyei hálózatának fejlesztése” című pályázaton együttműködő partnerként történő indulásról
208/2016. Előterjesztés a Füzesparki lakótelep fejlesztéséről
209/2016. Előterjesztés benyújtott pályázatok tárgyában I.
210/2016. Előterjesztés benyújtott pályázatok tárgyában II.
211/2016. Előterjesztés a Fény Mix Bt. bérlői tartozásból eredő egyezségi ajánlatáról
212/2016. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Német Vince és Német Nikoletta
213/2016. Előterjesztés az Oktán Kft. területhasználati szerződéséről
214/2016. Előterjesztés a Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. bérleti szerződésének módosításáról
215/2016. Előterjesztés a Szentendre, belterület 2730/9 hrsz.-ú,(régi Kocsigyár területén található) kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
216/2016.

Előterjesztés a Panoráma-Pálma utcák területhasználatának rendezéséről

melléklet

melléklet

217/2016.

Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

218/2016.

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójáról

melléklet

melléklet

219/2016. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagságának megszüntetéséről
220/2016. Előterjesztés a Városi Kitüntető díjak adományozásáról
221/2016. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről
A Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésének határozata
222/2016. Előterjesztés Tolonics Gyula Képviselő az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról
A Képviselő-testület 2016. október 13-i ülésének határozatai
223/2016. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
224/2016.

Előterjesztés a Szentendre, Belvárosi csapadékvíz projekt helyzetéről

melléklet

225/2016. Sürgősségi indítvány a Szentendre Városi Sportegyesület Izbégi Sporttelep fejlesztésére irányuló pályázatáról
226/2016. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeumi Centrum szerkezeti átalakításával kapcsolatos döntésről
227/2016.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kölcsönszerződésének meghosszabbításáról

melléklet

228/2016.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2016. év I. félévi beszámolójáról

melléklet

melléklet

229/2016. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő gázmotor elidegenítéséhez való hozzájárulásról
230/2016. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” 2016. évi egyszerűsített beszámolójáról
231/2016. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” Önkormányzattal szemben fennálló tagi kölcsön kamatának elengedéséről
232/2016. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Kft. „v.a.” 2015. évi korrigált nyitómérlegéről
233/2016. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korláltolt Felelősségű Társaság „va” hitelszerződésének végtörlesztéséről
234/2016. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
235/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló kőhegyi földterület hasznosításáról

melléklet

236/2016. Előterjesztés Kondor Béla utca-Deli Antal utcai közpark területhasználati szerződésekről
237/2016.

Előterjesztés a 37 hrsz.-ú (a Pannónia utca környezetében található) önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 

melléklet

238/2016. Előterjesztés telekalakítás során létrejött 9165/1 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele
239/2016.

Előterjesztés a BKV Zrt. és Szentendre Város Önkormányzata közötti telekcseréről

melléklet

melléklet

240/2016. Előterjesztés Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeumi Centrum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerüléséről
241/2016. Előterjesztés Pest Megyei Könyvtár (PMK) és a megyei hatókörű városi múzeum (Ferenczy Múzeumi Centrum) feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerüléséről
242/2016. Előterjesztés bérlői tartozásból eredő részletfizetési kérelemről – Duschák Sarolta
243/2016. Előterjesztés a Dumtsa Jenő u. 12. szám alatti 54 m2 lakás hasznosítási módjának változásáról
244/2016. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában álló Dömörkapu ingatlanok átmeneti hasznosításáról
245/2016. Előterjesztés a Dunakanyar Sportegyesület Kőzúzó utcai sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatáról
246/2016.

Előterjesztés a Szentendre, Szarvashegy, Nyest utca mentén lévő 0305/3 hrsz.-ú ingatlan besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

melléklet

melléklet

247/2016.

Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

248/2016. Előterjesztés a villamos energia beszerzés Szentendre 2017. tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
249/2016. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
250/2016. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről
A Képviselő-testület 2016. november 17-i ülésének határozatai
251/2016. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
252/2016. Sürgősségi indítvány a Fürj utca és környéke vízelvezetésről
253/2016. Sürgősségi indítvány az NFM által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszteségének kompenzálása érdekében kiírt támogatás igénybe vételéről
254/2016. Előterjesztés Gondozási Központ Szentendre intézményvezetőjének megválasztásáról
255/2016. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szervezeti átalakulásáról
256/2016. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő gázmotor elidegenítéséhez való hozzájárulásról
257/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló, köztisztasági feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

258/2016. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről, illetve földhasználati szerződés módosításáról
259/2016. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. téli útüzemeltetés tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárásáról
260/2016. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárásának lezárásáról
261/2016. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. „v.a.” végelszámolást záró beszámolójáról és vagyonfelosztási javaslatáról
262/2016. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Kft. „v.a.” 2016. évi beszámolójáról
263/2016. Előterjesztés a Pap-szigeti területhasználati szerződésről
264/2016. Előterjesztés az 1751/1 hrsz.-ú ingatlan (természetben Jobbágy u. 16.) értékesítésre kijelölése – módosítás
265/2016. Előterjesztés a Teátrumnál lévő piacra vonatkozó hatósági engedély módosításáról a piacon árusítható termékkörbővülése miatt
266/2016. Előterjesztés a Szynergia Bt. bérlői tartozásból eredő egyezségi ajánlatáról
267/2016.

Előterjesztés Szentendre 0153/40 hrsz-ú legelő megnevezésű ingatlan egy részének szőlőültetvény céljából történő hasznosítására kiírt pályázat eredményének kihirdetéséről

melléklet

268/2016. Előterjsztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról
269/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Vállalkozásfejlesztési programjának pontosításáról

melléklet

270/2016.

Előterjesztés a közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

271/2016. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. évi Public Art pályázati kiírásához fedezet biztosításáról
272/2016. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről
A Képviselő-testület 2016. december 1-i rendkívüli ülésének határozatai
273/2016.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum Blaskovich Múzeuma muzeális intézmény fenntartói jogainak és kötelezettségeinek átadásáról

melléklet

274/2016.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató NZrt. kölcsönszerződéséről

melléklet

melléklet

275/2016. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Kft. „v.a.” végelszámolást záró beszámolójáról és vagyonfelosztási javaslatáról
A Képviselő-testület 2016. december 8-i ülésének határozatai
276/2016. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
277/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

melléklet

melléklet

278/2016.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum Gorka Kerámia Kiállítása muzeális intézmény fenntartói jogainak és kötelezettségeinek átadásáról

melléklet

279/2016. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum Gorka Kerámia Kiállítása és a Szőnyi István Emlékmúzeuma muzeális intézmény fenntartói jogainak és kötelezettségeinek átadásáról
280/2016.

Előterjesztés Szentendrei Önkormányzat által működtetett iskolák, valamint a Nevelési Tanácsadó által használt vagyonelemek átadása és vagyonkezelésbe adása a KLIK részére

melléklet

melléklet

281/2016.

Előterjesztés Szentendrei Önkormányzat által működtetett iskolák, valamint a Nevelési Tanácsadó által használt vagyonelemek átadása és vagyonkezelésbe adása a KLIK részére

melléklet

melléklet

282/2016.

Előterjesztés Szentendrei Önkormányzat által működtetett iskolák, valamint a Nevelési Tanácsadó által használt vagyonelemek átadása és vagyonkezelésbe adása a KLIK részére

melléklet

melléklet

283/2016. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájának üzemeltetéséről szóló megállapodás megszüntetéséről
284/2016. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. további működéséről és tagi kölcsön szerződésének módosításáról
285/2016. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évi alulkompenzációjának korrigálásáról
286/2016.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között fennálló, gondnoksági feladatok ellátásáról szóló, valamint a Szentendre Város épületeinek karbantartása, üzemelteteése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződések módosításáról

melléklet

melléklet

287/2016. Előterjesztés 2017. évre a jelenlegi bankszámla hitel meghosszabbításáról
288/2016. Előterjesztés a Bogdányi u. 13. sz. alatti ingatlan hasznosításáról
289/2016.

Előterjesztés az 1+1 program bővítéséről

melléklet

290/2016. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladákgazdálkodási Önkormányzati Társulás által indított projektek helyzetéről és Esztergom csatlakozásáról
291/2016. Előterjesztés a csatorna beruházás keretében létrehozott vagyon átadásáról
292/2016. Előterjesztés többfunkciós úszómű létesítésének támogatásáról és üzemeltetéséről szóló megállapodás módosításáról
293/2016. Előterjesztés a település védelmével kapcsolatos dokumentumok elkészítéséről és értékesítésre kijelölendő önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatásról
294/2016.

Előterjesztés a Szentendre, Izbég-Csicserkó városrészben lévő 0284/3 hrsz-ú ingatlan helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről

melléklet

295/2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

296/2016. Előterjesztés Szentendre, Hamvas Béla u. 8. 1/1. szám alatti lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról
297/2016. Előterjesztés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörében hozott, a Szentendre külterület 069/48 hrsz-ú szántó, valamint a Szentendre külterület 0173/34 hrsz-ú legelő és szántó megjelölésű mezőgazdasági ingatlanok adásvételi szerződésének jóváhagyását támogató állásfoglalása elleni kifogás elbírálásáról