2014.

Képviselő-testület 2014. január 30-i ülésének határozatai
1/2014. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2014. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2013. augusztus 6. – 2013. december 5. közötti időszakban
3/2014. Sürgősségi indítvány az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
4/2014.

Sürgősségi indítvány az 571/2011.(XII.27.) Kt. sz. határozat 5. pontjának módosításáról

mellékelt

5/2014. Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
6/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről
7/2014. Előterjesztés az állami adósságátvállaláshoz kapcsolódó döntések, felhatalmazások
8/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló …/2014. (……) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
9/2014. Sürgősségi indítvány a Ferenczy Múzeum szentendrei helytörténeti állandó kiállításának megvalósításáról
10/2014.

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2014. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

melléklet

11/2014.

Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási Megállapodásának, valamint a  DMRV Zrt-vel, és a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kötendő földhasználati megállapodások  elfogadása

melléklet

melléklet

melléklet

12/2014.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között parkolóhelyek üzemeltetésének tárgyában kötött üzemeltetési szerződés módosításáról

melléklet

13/2014.

Előterjesztés a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet óvodák_1

melléklet óvoeák_2

melléklet bölcsőde_1

melléklet bölcsőde_2

melléklet Gondozási Központ_1

melléklet Gondozási Központ_2

melléklet eü. intézmények_1

melléklet eü. intézmények_2

melléklet Ferenczy Múzeum_1

melléklet Ferenczy Múzeum_2

melléklet könyvtár_1

melléklet könyvtár_2

melléklet Hivatal_1

melléklet Hivatal_2

14/2014. Előterjesztés a Bolgár utca és Kertész utca közötti parkoló palettán parkoló kialakításáról
15/2014.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Község Önkormányzata között a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalról kötött megállapodás módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

16/2014.

Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzat és Szentendre Város Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

melléklet -Cigány Önkormányzat

melléklet -Görög Önkormányzat

melléklet -Horvát Önkormányzat

melléklet -Román Önkormányzat

melléklet – Szerb Önkormányzat

17/2014.

Előterjesztés közösségi kert alapításáról a Püspökmajori lakótelepen

melléklet

18/2014. Előterjesztés a szentendrei külterületi 039/41 hrsz-ú és 039/42 hrsz-ú (Pannónia-telep) ingatlanokra, a 8909/1 hrsz-ú (városkapu) ingatlanra, valamint a 0186/19 hrsz-ú (Kőhegy) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
19/2014. Előterjesztés a szentendrei külterületi 039/41 hrsz-ú és 039/42 hrsz-ú (Pannónia-telep) ingatlanokra, a 8909/1 hrsz-ú (városkapu) ingatlanra, valamint a 0186/19 hrsz-ú (Kőhegy) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
20/2014. Előterjesztés a szentendrei külterületi 039/41 hrsz-ú és 039/42 hrsz-ú (Pannónia-telep) ingatlanokra, a 8909/1 hrsz-ú (városkapu) ingatlanra, valamint a 0186/19 hrsz-ú (Kőhegy) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
21/2014. Előterjesztés a Képviselő-testület 383/2013. (XII.12.) Kt. sz határozat visszavonása, és az uszoda lízinggel (Quali Team Consult Kft.) kapcsolatos személyi felelősségi kérdések tisztázásáról
2014. február 13-i képviselő-testületi ülés határozatai
22/2014. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
23/2014. Beszámoló a városi sportrendezvények 2013. évi megrendezéséről
24/2014. Sürgősségi indítvány pályázaton való indulásról és intézményi keret felhasználásról
25/2014. Sürgősségi indítvány pályázaton való indulásról és intézményi keret felhasználásról
26/2014. Sürgősségi indítvány pályázaton való indulásról és intézményi keret felhasználásról
27/2014. Sürgősségi indítvány pályázaton való indulásról és intézményi keret felhasználásról
28/2014.

Előterjesztés a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása kapcsán az állam számára felajánlandó vízfolyásokról

melléklet

29/2014.

Előterjesztés a BKV Zrt. és Szentendre Város Önkormányzat közötti telekcseréről

melléklet

30/2014.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

31/2014

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és Szentendre Önkormányzata között, háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerződésről

melléklet

32/2014.

Előterjesztés Szentendre belvárosában városnéző jármű üzemeltetésére kiírt pályázatról 

melléklet

melléklet

33/2014.

Előterjesztés Szentendrei nevelési-oktatási intézmények tetőszerkezeteinek kiegészítő szakértői véleménye

melléklet

34/2014. Előterjesztés nagy projektek felelőseinek kijelöléséről
35/2014. Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
36/2014.

Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok 2013. évben végzett munkájáról

melléklet – Családvéd.munkacsop.

melléklet – GVB

melléklet – JPEG

melléklet – Okt.és Kult.Biz.

melléklet – SZISB

Képviselő-testület 2014. március 13-i ülésének határozatai
37/2014. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
38/2014. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosításáról
39/2014. Sürgősségi indítvány pályázatok tárgyában (Árvízvédelmi védmű)
40/2014.

Sürgősségi indítvány pályázatok tárgyában (Egres úti Óvoda)

melléklet

41/2014. Sürgősségi indítvány pályázatok tárgyában  (Turul Szobor)
42/2014.

Sürgősségi indítvány a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kötendő, a hulladékátrakó létesítésére szolgáló földhasználati megállapodás elfogadásáról

melléklet

43/2014. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. iparfejlesztési pályázatával kapcsolatos közbeszerzés indítása
44/2014.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

45/2014.

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

46/2014.

Előterjesztés a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. támogatási kérelméről és a 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

47/2014.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról 

melléklet

48/2014. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról 
49/2014.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról 

melléklet

50/2014.

Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról 

melléklet

51/2014. Előterjesztés a 2014-es év során megvalósuló kiemelt rendezvények városi támogatására
52/2014.

Előterjesztés a 2014. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

53/2014. Előterjesztés az Egészséges Városért Közalapítvány támogatásáról
54/2014.

Előterjesztés a Szentendrei Városi Óvodák 2014-2019 időszakra vonatkozó Továbbképzési Programjának jóváhagyásáról

melléklet

55/2014. Előterjesztés Szentendre Város Településfejlesztési Koncepciójának és településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) átfogó felülvizsgálatáról, új településrendezési eszközök készítéséről
56/2014. Előterjesztés Dr. Földi László és Társa Bt. bérlői tartozásából eredő részletfizetési kérelemről
57/2014. Előterjesztés a szentendrei külterületi 0281/14 hrsz-ú (Vasvári Pál utcánál található) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
58/2014. Előterjesztés a szentendrei belterületi 1072 hrsz-ú (Paprikabíró utca 14.) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
59/2014. Előterjesztés közterület-használati ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Képviselő-testület 2014. április 17-i ülésének határozatai
60/2014. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2013. december 6. – 2014. március 5. közötti időszakban
61/2014. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
62/2014. Sürgősségi indítvány a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az Izbégi Általános Iskola intézményátszervezéséhez kapcsolódó hozzájárulásról
63/2014. Sürgősségi indítvány a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az Izbégi Általános Iskola intézményátszervezéséhez kapcsolódó hozzájárulásról
64/2014.

Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosításáról

melléklet

65/2014. Sürgősségi indítvány a Belvárosi Csapadékvíz-elvezetési Programról
66/2014.

Sürgősségi indítvány óvoda projekt tárgyában

melléklet

67/2014. Sürgősségi indítvány a CONCERTO program keretén belül megvalósuló Hamvas Béla út 2-10. szám alatti társasház energetikai korszerűsítés fejlesztés kivitelezés megkezdéséről
68/2014.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új könyvvizsgálójának megválasztásáról

melléklet

69/2014.

Beszámoló a belső ellenőrzés 2013. évi tapasztalatairól

melléklet

melléklet

70/2014. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatainak 2014. évi tagdíj összegének jóváhagyásáról 
71/2014.

Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kötendő, a hulladékudvar létesítésére szolgáló földhasználati megállapodás  elfogadásáról

melléklet

72/2014.

Előterjesztés Szentendre Város Gazdaságfejlesztési Rész-stratégiájáról

melléklet

73/2014. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. támogatási kérelméről
74/2014. Előterjesztés Bükköspart 36-38. (volt Egészségház) ingatlan hasznosításáról
75/2014. Előterjesztés a BKV Zrt. és Szentendre Város Önkormányzat közötti telekcseréről
76/2014.

Előterjesztés a Bercsényi u. 2/A. szám alatti ingatlan építési engedély lezárásának határidő módosításáról

melléklet

77/2014.

Előterjesztés a Szentendrei BGF Tudástranszfer Központ létrehozásával és működtetésével kapcsolatban a Budapesti Gazdasági Főiskolával kötött ingatlan használati megállapodás módosításáról

melléklet

78/2014. Előterjesztés a konyhák összevonásáról és a napközi konyha felújításáról
79/2014.

Előterjesztés a FORRÁS-SQL integrált gazdálkodási szoftver használatának kiemelt támogatására irányuló szolgáltatási szerződésről

melléklet

80/2014. Előterjesztés Akácfa utca tárgyában
81/2014.

Előterjesztés a 11-es út kandelábereinek virágosításáról

melléklet

82/2014.

Előterjesztés a gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak ügyrendjéről

melléklet

melléklet

83/2014. Előterjesztés a szarvashegyi városüzemeltetési kérdésekről
84/2014. Előterjesztés a szarvashegyi városüzemeltetési kérdésekről
85/2014.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeum – Régészeti Látványraktár és Múzeumpedagógiai Foglalkoztató, valamint a Ferenczy Múzeum – Pest Megyei Történeti Tár részére történő működési engedély kiadására vonatkozó kérelem benyújtásáról

melléklet

melléklet

86/2014.

Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

87/2014.

Előterjesztés a Polgárőrség Szentendre Egyesület és a Szigetmonostor Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Szentendre Város Önkormányzattal történő együttműködési megállapodása

melléklet

melléklet

88/2014. Előterjesztés Városi Pedagógiai  Díj adományozásáról
89/2014. Előterjesztés EuroVelo6 kerékpár útvonal kijelölése, meglévő útvonal beavatkozási pontjai – kapcsolódó fejlesztések, valamint a Szentendrei szigetre vezető gyalogos- kerékpáros Duna-híd helykijelölése
Képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének határozatai
90/2014. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
91/2014.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.  2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

melléklet

92/2014. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
93/2014.

Sürgősségi indítvány a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentéséről

melléklet

94/2014. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda gyülekezeti fenntartásba adásáról
95/2014.

Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2014. évi működési támogatásáról szóló szerződés jóváhagyásáról

melléklet

96/2014.

Sürgősségi indítvány a „Hazai kredit” címmel megrendezett előadássorozat támogatásáról

melléklet

97/2014. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladéklerakási szolgáltatási igénybevételével kapcsolatos közbeszerzés indítása
98/2014. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzemanyag beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés indítása
99/2014. Sürgősségi indítvány a földgáz közbeszerzés lezárásáról 
100//2014.

Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

melléklet

101/2014. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
102/2014. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
103/2014. Előterjesztés a számviteli beszámolók jóváhagyási jogának átruházásáról
104/2014.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeum Alapító Okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

105/2014.

Előterjesztés az Egészséges Városért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

106/2014. Előterjesztés a közalapítványok alapító okiratainak módosításáról, új tisztségviselők választásáról
107/2014.

Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

melléklet

108/2014. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését érintő pályázatáról
109/2014.

Előterjesztés az Egres úti óvoda építése és egyéb közbeszerzések tárgyában

melléklet

110/2014. Előterjesztés az Egres úti óvoda építése és egyéb közbeszerzések tárgyában
111/2014. Előterjesztés az Egres úti óvoda építése és egyéb közbeszerzések tárgyában
112/2014.

Előterjesztés az Izbégi Általános Iskolában tervezett tanterem bővítésről

melléklet

113/2014. Előterjesztés a gyermekek nyári felügyeletének ellátásáról
114/2014. Előterjesztés a szentendrei kerékpározási lehetőségek fejlesztéséről
115/2014.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei között kötendő üzemeltetési szerződésről

melléklet

116/2014.

Előterjesztés a Pap-szigeti strandfürdő őrzéséről I.

melléklet

117/2014. Előterjesztés  a Pap-szigeti strandfürdő őrzéséről II. (területhasználati vizsgálat )
118/2014. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtásáról
119/2014. Előterjesztés közterület elnevezéséről 
120/2014. Sürgősségi indítvány Szentendre egyes közterületein keletkező csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos szerződésekről
121/2014. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
122/2014. Előterjesztés a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
123/2014. Előterjesztés a Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
Képviselő-testület 2014. június 12-i ülésének határozatai
124/2014. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
125/2014. Beszámoló a  Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2014. április 05. – 2014. június 03. közötti időszakban
126/2014. Előterjesztés az uszoda lízingszerződéséről és az óvadéki betét felhasználásáról
127/2014.

Előterjesztés a 2014. évi intézményi felújítási keret felhasználásáról

melléklet

128/2014.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a TIGÁZ Zrt. között létrejött földgáz szolgáltatási szerződésmódosításról

melléklet

129/2014.

Előterjesztés a Sztaravoda-forrás környékének rendezése, gondozása

melléklet

130/2014.

Előterjesztés a gát projekt tárgyában

mellélklet

131/2014. Előterjesztés helyiség bérleti jogának átruházásához történő hozzájárulás kéréséről, valamint hozzájárulási ellenérték és a szerződéskötési díj elengedéséről
132/2014. Előterjesztés Szentendre, Déli iparterület K* övezeti besorolású területek korlátozás nélküli közlekedési területté történő átminősítésére irányuló helyi építési szabályzat módosítás során hozandó közbenső döntésről
133/2014.

Előterjesztés Szentendre városrészeinek lehatárolása – kapcsolódva a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia és az átfogó HÉSZ felülvizsgálat készítéséhez

melléklet

134/2014.

Előterjesztés a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a közbiztonság javítását célzó, a 177/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozattal elfogadott megállapodás kiegészítésről, valamint Budakalász Város Önkormányzattal kötendő megállapodásról

melléklet

melléklet

135/2014. Előterjesztés kültéri fitness park létesítése a Püspökmajori lakótelep Károlyi utcai részén
136/2104. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei ultrahang készülék beszerzésének támogatásáról
137/2014. Előterjesztés a szentendrei külterületi 0290/28 hrsz-ú (Sztaravoda út menti) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
138/2014.

Előterjesztés Szentendre Szarvashegyen lévő 0305/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 

melléklet

139/2014. Előterjesztés Szentendre Szarvashegyen lévő 0305/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 
140/2014. Előterjesztés közterület elnevezéséről
141/2014. Előterjesztés a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottságának megválasztásáról és végelszámolásának megindításáról
142/2014./ Előterjesztés a Pap-Sziget Revitalizációjárt Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottságának megválasztásáról és végelszámolásának megindításáról
143/2014. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. végelszámolásának megindításáról
144/2014. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, PRO URBE Emlékérem, és POSZTUMUSZ PRO URBE Emlékérem adományozásáról 
145/2014. Sürgősségi indítvány Szentendre város utcanév tábláinak felméréséről 
146/2014.

Sürgősségi indítvány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal  kötendő egyezségi megállapodásról

melléklet

147/2014.

Sürgősségi indítvány a vis maior útfelújítások és egyéb fejlesztési kérdések tárgyában

melléklet

148/2014. Sürgősségi indítvány a vis maior útfelújítások és egyéb fejlesztési kérdések tárgyában
149/2014. Sürgősségi indítvány a vis maior útfelújítások és egyéb fejlesztési kérdések tárgyában
150/2014. Sürgősségi indítvány a szúnyoggyérítés érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás indítás hozzájárulásához
151/2014.

Sürgősségi indítvány a közösségi közlekedésre vonatkozó megállapodás és a helyi közösségi buszközlekedés integrálása a helyközi közösségi hálózatba

melléklet

152/2014.

Sürgősségi indítvány az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között előlegszerződés jóváhagyásáról 

melléklet

153/2014.

Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. és a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft és a könyvvizsgálók között kötendő megbízási szerződésről

melléklet

154/2014.

Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságának ügyrendjéről

melléklet

155/2014.

Sürgősségi indítvány a FORRÁS-SQL integrált gazdálkodási szoftver használatának kiemelt támogatására irányuló szolgáltatási szerződésről

melléklet

Képviselő-testület 2014. július 10-i rendkívüli ülésének határozatai
156/2014. Előterjesztés a Sztaravodai út és a 11-es számú főút között található 3427/1 hrsz-ú ingatlanról
157/2014.

Előterjesztés a Bercsényi u. 2/A. és 4. szám alatti ingatlanok építési engedély lezárásának határidő módosításáról

melléklet

158/2014. Előterjesztés Szentendre, 6995 hrsz-ú és 6996 hrsz-ú ingatlanok értékesítési pályázatának bírálatáról
159/2014. Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás rendelkezésére bocsátandó Ipar utcai ingatlanok tulajdonjogát, használati jogát és telekalakítását érintő feladatokról
160/2014. Előterjesztés Szentendre Város településrendezési eszközeinek Tófenék és Kőhegy alja részterületekre vonatkozó módosításának egyeztetéséről, a véleményezési szakasz lezárásáról
161/2014. Előterjesztés Szentendre 11. sz. főút 8909/1 hrsz-ú ingatlanra (BEZSOKER Kft.) kiadott településképi kötelezésre vonatkozó fellebbezés elbírálásáról
162/2014. Előterjesztés az Alkony köz nyomvonalának kialakításáról
163/2014.

Előterjesztés a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. támogatási szerződéséről

melléklet

164/2014. Előterjesztés a Ferenczy Múzeum tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére
165/2014. Előterjesztés a Dumtsa forgatag nyitva tartási idejéről
166/2014.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

melléklet

167/2014. Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításának kezdeményezéséről
2014. július 30-i rendkívüli testületi ülés határozata
168/2014. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
2014. augusztus 15-i rendkívüli testületi ülés határozatai
169/2014.

Előterjesztés Szentendre Város településrendezési eszközeinek fenék és Kőhegy alja részterületekre vonatkozó módosításának elfogadásáról

melléklet

170/2014.

Előterjesztés a 2014. július 30-án Szentendrén történt  autóbaleset károsultjának kártalanításáról

melléklet

171/2014.  Előterjesztés önkormányzati ingatlanok igénybevételéről
172/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 27/2014.(IX.10.) Önk.sz. rendelet függelékének módosításáról
173/2014.

Előterjesztés 2014. évi intézményi felújítási keret felhasználásról

melléklet

2014. szeptember 11-i testületi ülés határozatai
174/2014.  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
175/2014.

Sürgősségi indítvány a helyi közösségi buszközlekedés integrálásáról a helyközi közösségi hálózatba, továbbá a személyszállítási koncepciót érintő változáshoz kapcsolódó hatástanulmányok elkészítéséről

melléklet

176/2014.

Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Kft. „v.a.” és a PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, végelszámolójának megbízási szerződésérőle

melléklet

177/2014. Sürgősségi indítvány a belvárosi csapadékvíz elvezetésről
178/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 5086 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlan egy részének telek-kiegészítésként való értékesítéséről
179/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon szabadvezeték hálózat rekonstrukcióhoz tulajdonosi hozzájárulásról
180/2014. Előterjesztés Szentendre, Áprily tér 5. sz. alatti gáz-nyomásszabályozó állomás áthelyezéséről
181/2014. Előterjesztés az Egres úti óvoda tárgyában
182/2014. Előterjesztés a kistérségi csatorna beruházásról
183/2014. Előterjesztés útépítések tárgyában I.
184/2014. Előterjesztés útépítések tárgyában II. 
185/2014.

Előterjesztés a VSZN Zrt-től való fenntartási és felújítási munkák megrendeléséről

melléklet

186/2014. Előterjesztés a Kálvária út 5. szám alatti művésztelep lakásterületek felméréséről, a jövőben fizetendő bérleti díj meghatározásáról
187/2014. Előterjesztés a Bükkös parti piac szerződésének hosszabbításáról
188/2014.

Előterjesztés a Nagy hajóállomás kikötőfejlesztéséről, területbérleti megállapodásról

melléklet

melléklet

189/2014. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet szerinti kiegészítő adatszolgáltatásról
190/2014.

Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó villamos energia közbeszerzésről 

melléklet

191/2014. Előterjesztés a Hivatal fűtésproblémája – kazáncsere tárgyában
192/2014. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása a Magyar Telekom bázisállomás áthelyezésének érdekében
193/2014.

Előterjesztés a Duna és ártere kiemelt jelentőségű természet-megőrzési, Natura 2000 területek fenntartási tervével kapcsolatos véleményekről

melléklet

194/2014. Előterjesztés az Árvácska Állatvédő Egyesületnek nyújtandó működési támogatásról
195/2014. Előterjesztés a CCA Zrt-vel és az  Igazságügyi Szakértők Első „Magánintézete” Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megbízási szerződések teljesítéséről I.
196/2014. Előterjesztés a CCA Zrt-vel és az  Igazságügyi Szakértők Első „Magánintézete” Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megbízási szerződések teljesítéséről II.
197/2014. Beszámoló a Szentendrei Református Egyházközség Szentendrei Református Óvodával kapcsolatos beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról
198/2014.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

melléklet

199/2014.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet függelékének módosításáról I.

melléklet

200/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet függelékének módosításáról II.
201/2014.

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójáról

melléklet

melléklet

202/2014.

Előterjesztés az Egészséges Városért Közalapítvány módosított alapító okiratáról

melléklet

203/2014 Előterjesztés Városi Kitüntető díjak adományozásáról
204/2014. Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető Díjak javaslattételéről
205/2014. Előterjesztés „Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt keretében a női esélyegyenlőség érdekében hozott döntésekről
206/2014. Előterjesztés Duna-korzón elhelyezendő, kivágott fatörzsből készített szoborról
207/2014. Előterjesztés Szántó Piroska születésének 100. évfordulója alkalmából emlékhely kialakítása tárgyában
208/2014. Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbításáról
209/2014. Előterjesztés dr. Gyarmati Péter parkolási pótdíj kérelméről
210/2014. Előterjesztés a Szentendre, Péter-Pál utca 5. sz. 2344 hrsz-ú ingatlanra (Glacies Primus Kft.) kiadott településképi bejelentési határozatra vonatkozó fellebbezés elbírálásáról
2014. október 22-i testületi ülés határozatai
211/2014. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról
212/2014.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról

melléklet

213/2014. Előterjesztés az alpolgármesterek megválasztásáról, illetményük megállapításáról
214/2014. Előterjesztés az alpolgármesterek megválasztásáról, illetményük megállapításáról
215/2014. Előterjesztés az alpolgármesterek megválasztásáról, illetményük megállapításáról
216/2014. Előterjesztés az alpolgármesterek megválasztásáról, illetményük megállapításáról
217/2014. Előterjesztés a városfejlesztési alpolgármester megválasztásáról
2014. október 29-i rendkívüli testületi határozatai
218/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete mellett működő bizottságok tagjainak megválasztásáról
2014. november 13-i képviselő-testületi ülés határozatai
219/2014. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
220/2014. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2014. június 6. – 2014. október 05. közötti időszakban
221/2014. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről
222/2014. Előterjesztés a QualiTeam Consult Kft-vel szembeni igényérvényesítésről 
223/2014. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgyűjtő gépjármű beszerzéséről
224/2014.

Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. „ v.a.” 2014.június 30-i tevékenységet záró számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolójáról

melléklet

225/2014.

Előterjesztés a környezetvédelmi program jóváhagyásáról

melléklet

melléklet

226/2014. Előterjesztés a szentendrei belterületi 7956 hrsz-ú (Boldogtanya) ingatlanra, valamint a  0363/34 hrsz-ú (Egres utca) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
227/2014. Előterjesztés a szentendrei belterületi 7956 hrsz-ú (Boldogtanya) ingatlanra, valamint a  0363/34 hrsz-ú (Egres utca) ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
228/2014. Előterjesztés a Fürj utca szélesítéséről
229/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 7211/5 hrsz-ú, természetben a Barackos útnál lévő ingatlan értékesítése
230/2014. Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt-hez benyújtandó nyilatkozatról 
231/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 6201 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról 
232/2014. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata tulajdonát képező, Szentendre, Sztaravodai út mentén fekvő 0284/22 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
233/2014. Előterjesztés a Duna-korzóra helyezendő, kivágott fatörzsből készített szobor elhelyezésének visszavonásáról
234/2014.

Előterjesztés buszmegálló kialakításáról a Városkapu városrésznél, „EMI”megálló elnevezéssel

melléklet

235/2014. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti szentendrei helyi közlekedésről 
236/2014. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti szentendrei helyi közlekedésről 
237/2014. Előterjesztés vis maior támogatás tárgyában
238/2014.

Előterjesztés Dombay Zsolt önkormányzati képviselőnek a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft-ben betöltött ügyvezető igazgatói tisztségéről történő lemondásáról és új ügyvezető választásáról

melléklet

239/2014.

Előterjesztés a Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

240/2014. Előterjesztés közterület elnevezéséről
241/2014. Előterjesztés közterület elnevezéséről
242/2014. Előterjesztés az Izbégi Általános Iskolában tervezett tanterem bővítésről
243/2014.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönről

melléklet

244/2014. Előterjesztés-kiegészítés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönről c. előterjesztéshez – a Kulturális Kft. kiemelt előadó-művészeti szervezetté történő minősítéséről
245/2014.

Előterjesztés a társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatásról – Dunyha program

melléklet

246/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
247/2014.1 Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és gazdaságosságának vizsgálatáról
248/2014. Előterjesztés közterület-használati ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
249/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 7963/1 hrsz-ú vízfolyás megnevezésű ingatlan egy részének telek-kiegészítésként való értékesítése
250/2014. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának pályázati felhívásáról
251/2014. Előterjesztés a gyalogos híd felújításáról
252/2014.

Előterjesztés a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

253/2014.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

melléklet

2014. december 11-i képviselő-testületi ülés határozatai

254/2014. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
255/2014. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
256/2014. Sürgősségi indítvány a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosításáról 
257/2014. Előterjesztés az Izbégi Általános Iskola tálalókonyhájának ipari mosogatógép beszerzéséről
258/2014. Előterjesztés a Concerto program kapcsán a VSZN Zrt. által kötött tervezési szerződések átruházásáról, a Püspökmajori és Bimbó úti óvodák energetikai korszerűsítéséről, és a Hamvas Béla 2-10. társasház energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pótmunkákról I:
259/2014. Előterjesztés a Concerto program kapcsán a VSZN Zrt. által kötött tervezési szerződések átruházásáról, a Püspökmajori és Bimbó úti óvodák energetikai korszerűsítéséről, és a Hamvas Béla 2-10. társasház energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pótmunkákról II.
260/2014. Előterjesztés a Concerto program kapcsán a VSZN Zrt. által kötött tervezési szerződések átruházásáról, a Püspökmajori és Bimbó úti óvodák energetikai korszerűsítéséről, és a Hamvas Béla 2-10. társasház energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pótmunkákról III.
261/2014.

Előterjesztés a Concerto program kapcsán a VSZN Zrt. által kötött tervezési szerződések átruházásáról, a Püspökmajori és Bimbó úti óvodák energetikai korszerűsítéséről, és a Hamvas Béla 2-10. társasház energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pótmunkákról IV.

melléklet

262/2014. Előterjesztés a hivatali kazáncsere tárgyában
263/2014.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról és az azzal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

melléklet

264/2014.

Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződésről és a 2015. évi belső ellenőrzési tervről

melléklet

melléklet

melleklet

265/2014.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

266/2014.

Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásról  és a fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

melléklet Görög

melléklet – Lengyel

melléklet – Szlovák

267/2014. Előterjesztés a 2015/2016. évre vonatkozó általános iskola felvételi körzethatár kijelölésének véleményezéséről
268/2014. Előterjesztés a Művészeti Tanács rendelkezésére álló keretösszeg felhasználásáról
269/2014.

Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

270/2014. Előterjesztés a szentendrei kerékpározási lehetőségek fejlesztéséről 
271/2014.

Előterjesztés a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és Szentendre Város Önkormányzata ingatlan használati megállapodásáról

melléklet

272/2014. Előterjesztés a szentendrei 014/48 hrsz-ú (Bányatavaknál fekvő) ingatlan részterületére vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés
273/2014. Előterjesztés a bérlakás igénylők listájára érkezett kifogásokról
274/2014. Előterjesztés 2015. évre a jelenlegi munkabér- és bankszámla hitel meghosszabbításáról 
275/2014. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft ., a  Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Pirk János Múzeum Szolgáltató Nonprofit Kft. új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról I.
276/2014. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft ., a  Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Pirk János Múzeum Szolgáltató Nonprofit Kft. új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról II.
277/2014. Előterjesztés dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Mártonnak, a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban betöltött ügyvezetői tisztségéről történő lemondásáról, új ügyvezető választásáról és a társaságnak nyújtandó támogatásról I.
278/2014. Előterjesztés dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Mártonnak, a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban betöltött ügyvezetői tisztségéről történő lemondásáról, új ügyvezető választásáról és a társaságnak nyújtandó támogatásról II.
279/2014. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról és az azzal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2014. december 19-i rendkívüli ülés határozatai

280/2014. Előterjesztés a szentendrei iskolahelyzetről
281/2014. Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton elnyert összeg felhasználásáról