2012.

1/2012. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2012. Sürgősségi indítvány a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal kapcsolatos szolgáltatási koncessziós eljárással kapcsolatban
3/2012. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 1919 hrsz-ú ingatlan (Teátrum) értékesítése
4/2012. Sürgősségi tájékoztató a Szentendrei Médiaközpont Média és Kommunikációs Kft. elszámolása a 2011. évi költségvetésből kapott támogatás felhasználásáról
5/2012. Tájékoztató a Fő tér 12. szám alatti ingatlanba felajánlott és már megérkezett testvérvárosi bútorokról és kiegészítőkről, továbbá a pályázatban vállaltakról
6/2012.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében

melléklet

7/2012. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében
8/2012. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. ügyében
9/2012. Előterjesztés a SZEI eszköz közbeszerzés lezárásáról
10/2012. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. további működésének előnyeiről és hátrányairól
11/2012.

Előterjesztés a köztisztasági feladatok és a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról

melléklet

12/2012.

Előterjesztés a köztisztasági feladatok és a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról

melléklet

13/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodására vonatkozó feladat és hatáskörökről
14/2012. Előterjesztés-kiegészítés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról és egyben  Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
15/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat bizottsági és munkacsoporti struktúrájának módosításáról
16/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő garázsokról

melléklet

17/2012. Előterjesztés a 3477 hrsz-ú temetővel kapcsolatos ügyekről
18/2012. Előterjesztés a 3477 hrsz-ú temetővel kapcsolatos ügyekről
19/2012. Előterjesztés a 3477 hrsz-ú temetővel kapcsolatos ügyekről
20/2012. Előterjesztés a 3477 hrsz-ú temetővel kapcsolatos ügyekről
21/2012. Előterjesztés a Szentendre, 1786 hrsz-ú és 1806 hrsz-ú ingatlanokon álló felépítmény helyzetének rendezéséről
22/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 4/6 hrsz-ú, 2/1 hrsz-ú és 2/2 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása és pályázat útján történő értékesítéséről

melléklet

23/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 3772/3 hrsz-ú   ingatlan egy részének értékesítése

melléklet

24/2012. Előterjesztés az Adria Kaffeteria Vendéglátóipari Bt. által bérelt üzlethelyiség hasznosításáról
25/2012.

Előterjesztés óvoda tervezési program elfogadásáról

melléklet

26/2012. Előterjesztés új óvoda telkére kötendő ingatlan adásvételi szerződésről
27/2012.

Előterjesztés a Baptista Gyülekezet részére történő telek-átadásról szóló szerződés módosításáról

melléklet

28/2012. Előterjesztés Óbuda Tsz kérelme a Bányató vízjogi üzemeltetése környéke   fejlesztéséről
29/2012.

Előterjesztés a szentendrei 0305/9 és 0305/14 hrsz-ú, valamint a 02/12 és 02/13 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról

melléklet

30/2012. Előterjesztés a szentendrei 0305/9 és 0305/14 hrsz-ú, valamint a 02/12 és 02/13 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról
31/2012. Előterjesztés a kőzúzó utcai sportpályán megvalósuló beruházásról és jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulásról
32/2012.

Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2012. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

melléklet

33/2012.

Előterjesztés a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok és a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról

melléklet

34/2012. Előterjesztés Hidegkuti Gergely Pro Szentendre Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról történő lemondása tárgyában
35/2012. Előterjesztés Óbuda Tsz kérelme a Bányató vízjogi üzemeltetése környéke   fejlesztéséről
36/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
37/2012. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
38/2012. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – pályázat elvi támogatása tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésről
39/2012. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 400/11/A hrsz-ú ingatlanról
40/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
41/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
42/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
43/2012. Előterjesztés a parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló szerződés módosításáról I. forduló
44/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló …/2012. (…) Önk. sz. rendeletének megalkotásához
45/2012. Előterjesztés a gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 36/2009. (IX. 21.) Önk. sz. rendelet módosításáról
46/2012. Előterjesztés közbeszerzési eljárások megindításáról
47/2012. Előterjesztés közbeszerzési eljárások megindításáról
48/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 7275/9 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázatának bírálatáról
49/2012. Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő 1566/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
50/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló  0272/13 hrsz-ú és 8956 hrsz-ú ingatlanok
51/2012. Előterjesztés a 0188/73 és 0188/30 hrsz-ú ingatlanok megközelítéséhez szükséges útcsatlakozás építéséről
52/2012. Előterjesztés Szentendre Város „Stratégia pontjain” elhelyezkedő ingatlanjairól I.forduló
53/2012. Előterjesztés BICAJOS nevű létesítmény területi igényéről
54/2012. Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelepen történő tereprendezésről
55/2012.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. alapító okiratának módosításáról

melléklet

56/2012. Előterjesztés az új óvoda telkének tárgyában
57/2012. Előterjesztés Társasházi Energiahatékonysági Program, Dunyha-terv kezdeményezéséről
58/2012.

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású iskolák felvételi szabályainak és körzethatárainak felülvizsgálata

melléklet

 59/2012.

Előterjesztés intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

melléklet

60/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
61/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
62/2012.

Előterjesztés a meglévő és létrejövő testvérvárosokkal történő kapcsolattartás tartalmára vonatkozó szempontrendszerről

melléklet

63/2012. Előterjesztés Magyar Judit Közbeszerzési Munkacsoportban betöltött tagságáról és Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági tisztségéről történő lemondása tárgyában
64/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségekről
65/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat reorganizációjának akciótervéről

melléklet

66/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
67/2012.

Előterjesztés az önkormányzat reorganizációjáról

melléklet

melléklet

68/2012. Előterjesztés az önkormányzat reorganizációjáról
69/2012.

Előterjesztés a Szentendrei Médiaközpont Média és Kommunikációs Kft. elszámolása a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról

melléklet

melléklet

70/2012. Előterjesztés a város vagyongazdálkodásának egészéről
71/2012. Előterjesztés a város vagyongazdálkodásának egészéről
72/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló …../2012. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
73/2012.  Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
74/2012. Előterjesztés Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
75/2012. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról és a KMOP-5.21/B-2f-2009-0015 azonosítójú, „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat tárgyában
76/2012. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
77/2012. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
78/2012. Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosítójú „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat tárgyában
79/2012.

Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosítójú „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat tárgyában

melléklet

80/2012. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
81/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
82/2012. Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
 83/2012. Sürgősségi indítvány az Önkormányzat új ügyvédjének kiválasztásáról
84/2012.

Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő szerződésekről

melléklet

melléklet

85/2012. Előterjesztés a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátásának átszervezéséről
 86/2012.

Előterjesztés háziorvosi (iskolai fogászati) praxis működtetési jogának eladásáról

melléklet_1

melléklet

melléklet

87/2012.

Előterjesztés a háziorvosi működtetési jog eladásáról

melléklet

melléklet

melléklet

88/2012. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. és pályázatok ügyében
89/2012. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. és pályázatok ügyében
90/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 8969/5 hrsz-ú, természetben Pásztor utca 48. sz. előtt fekvő ingatlan helyzetéről
91/2012. Előterjesztés a Szentendre, belterületi, 2416/4 hrsz-ú, természetben a Bükkös parton fekvő ingatlanon található felépítmény jogi helyzetének rendezéséről
92/2012. Előterjesztés Szentendre, belterületi 3476/4 hrsz-ú, természetben Szaravodai úti temető parkolójában fekvő ingatlanon található felépítményekkel kapcsolatos jogi helyzet rendezéséről
93/2012. Előterjesztés Szentendre, belterületi 3476/4 hrsz-ú, természetben Szaravodai úti temető parkolójában fekvő ingatlanon található felépítményekkel kapcsolatos jogi helyzet rendezéséről
94/2012.

Előterjesztés Szentendre, Ribizli utca egy részének értékesítéséről

mellléklet

95/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való kijelöléséről
96/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való kijelöléséről
97/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való kijelöléséről
98/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való kijelöléséről
99/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való kijelöléséről
100/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való kijelöléséről
101/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való kijelöléséről
102/2012. Előterjesztés a szentendrei 0281/7 hrsz-ú, természetben a Csicserkó dűlőben, a Vasvári Pál utca mellett lévő nem szabályozott területen található ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
103/2012.

Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelep Dunakanyar Sportegyesület általi fejlesztéséről

melléklet

melléklet

melléklet

104/2012. Előterjesztés a V-8 Uszoda és Szabadidőközponttal kapcsolatos szolgáltatási koncessziós eljárással kapcsolatban
105/2012.

Előterjesztés új fiáker pályázat kiírásáról

melléklet

106/2012.

Előterjesztés a 2012. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

107/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10). számú önkormányzati rendelet módosításáról
108/2012. Előterjesztés Magyar Judit Közbeszerzési Munkacsoportban betöltött tagságáról és Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági valamint Közbeszerzési Bizottsági tisztségéről történő lemondása tárgyában
109/2012. Előterjesztés Magyar Judit Közbeszerzési Munkacsoportban betöltött tagságáról és Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági valamint Közbeszerzési Bizottsági tisztségéről történő lemondása tárgyában
110/2012. Előterjesztés-kiegészítés Magyar Judit Közbeszerzési Munkacsoportban betöltött tagságáról és Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsági valamint Közbeszerzési Bizottsági tisztségéről történő lemondása tárgyában
111/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, értékesítésre való kijelöléséről
112/2012. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel kötendő szerződésről
113/2012. Előterjesztés Egres úti óvoda pályázatának ügyében
114/2012. Előterjesztés a 67/2012. (II.16.) Kt. sz. határozat módosításáról
115/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008.(IX.10.) Önk.sz. rendelet módosításáról
116/2012. Előterjesztés az Egres úti óvoda pályázatának ügyében
117/2012.

Előterjesztés pályázatok ügyében

melléklet

118/2012.

Előterjesztés pályázatok ügyében

melléklet

melléklet

melléklet

119/2012.

Előterjesztés pályázatok ügyében

melléklet

melléklet

120/2012.

Előterjesztés a HOFER MAGYARORSZÁG Ingatlan Kft-vel kötendő szerződésekről

melléklet

melléklet

melléklet

121/2012. Előterjesztés a 68/2012. (II. 16.) Kt. számú határozat módosításáról
122/2012.

Előterjesztés a „Kiegészítő megállapodás kötvény kibocsátáshoz” tárgyú szerződés módosításáról

melléklet

123/2012. Előterjesztés reorganizációs akcióterv tárgyában
124/2012. Előterjesztés a 68/2012. (II. 16.) Kt. számú határozat módosításáról
125/2012. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
126/2012. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2011. november 06 – 2012. március 5. közötti időszakban
127/2012. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – név– és címerhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
128/2012. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között meglévő finanszírozási szerződés megkötésével, módosításával, felmondásával kapcsolatos fenntartói jogok Polgármesterre ruházásáról
129/2012. Sürgősségi indítvány a 2012. június 29. – augusztus 26-a között megrendezésre kerülő Szentendrei Teátrum és Nyár Programtervéről
130/2012.

Sürgősségi indítvány az uszoda lízingszerződés módosításáról

melléklet

131/2012. Sürgősségi előterjesztés az aljegyzői kinevezés visszavonásáról
132/2012. Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséhez történő hozzájárulásról
133/2012.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

134/2012.

Előterjesztés a Városi szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról, valamint a 411/2011. (IX.21. Kt. sz. határozat visszavonásáról

melléklet

135/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004.(III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

136/2012.

Előterjesztés a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI.30.) Ön.sz. rendelet módosításáról és az új praxis jogosultjával kötendő megbízási szerződésről

melléklet

137/2012.

Előterjesztés Beszámoló a belső ellenőrzés 2011. évi tapasztalatairól

melléklet

138/2012. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. számú rendelet módosításáról
139/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, ingatlan értékesítésről
140/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, ingatlan értékesítésről
141/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, ingatlan értékesítésről
142/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló értékesítésre kijelölt ingatlanok pályázati bírálatáról, ingatlan értékesítésről
143/2012.

Előterjesztés Belvárosi konflisok üzemeltetésére kiírt pályázat bírálata

melléklet

melléklet

144/2012.

Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tornatermének a Farkasvár Kulturális és Diáksport Egyesület általi felújításáról

melléklet

melléklet

145/2012.

Előterjesztés kistérségi csatorna beruházásról

melléklet

146/2012.

Előterjesztés Fő téri vendéglátó kitelepülések helye módosításáról

melléklet

147/2012.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról

melléklet

148/2012. Előterjesztés Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságában, valamint a Közbeszerzési Bizottságban betöltött tisztségéről történő lemondásról és új tag választásáról, továbbá Hopka Károly, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról, valamint a MűvészetMalom, mint telephely törléséről
149/2012. Előterjesztés Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságában, valamint a Közbeszerzési Bizottságban betöltött tisztségéről történő lemondásról és új tag választásáról, továbbá Hopka Károly, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról, valamint a MűvészetMalom, mint telephely törléséről
150/2012. Előterjesztés Fekete János Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságában, valamint a Közbeszerzési Bizottságban betöltött tisztségéről történő lemondásról és új tag választásáról, továbbá Hopka Károly, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról, valamint a MűvészetMalom, mint telephely törléséről
151/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézményei intézményvezetői pályázatának kiírásáról

melléklet

152/2012. Sürgősségi indítvány Egres úti óvoda pályázatának ügyében
153/2012. Sürgősségi indítvány Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. tárgyában
154/2012. Sürgősségi indítvány pályázatok tárgyában
155/2012.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról

melléklet

156/2012.

Előterjesztés a reorganizációs tervben foglaltak szerint létrehozandó központi kontrolling rendszer kialakítása céljából kötendő szerződésről

melléklet

157/2012. Előterjesztés a 14/2012. (I.19.) Kt. sz. határozat és a 107/2012. (III.08.) Kt. sz. módosításáról
158/2012. Előterjesztés Várkonyi Zoltán emlékhely kialakításáról
159/2012. Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
160/2012. Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
161/2012. Sürgősségi indítvány az Önkormányzat számlavezetőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításáról
162/2012. Sürgősségi indítvány Szentendre, Deli Antal utca,1566/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
163/2012. Sürgősségi indítvány Pest megye fejlesztése társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyagáról I. forduló
164/2012.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelenrésről

melléklet

165/2012.

Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

melléklet

166/2012.

Előterjesztés az AquaPalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

melléklet

167/2012.

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáró

melléklet

168/2012.

Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentéséről

melléklet

169/2012.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

melléklet

170/2012. Előterjesztés Pro Szentendre Kft. bankszámlahitel-szerződése tárgyában
171/2012. Előterjesztés a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges döntések meghozataláról
172/2012. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi adózott eredményének felhasználásáról való döntésről
173/2012.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi adózott eredményének felhasználásáról való döntésről

melléklet

174/2012.

Előterjesztés a fogorvosi alapellátás helyének megváltozásával kapcsolatos új szerződésekről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

175/2012. Előterjesztés Vadász György kérelméről a 4424 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
176/2012. Előterjesztés a szentendrei 0281/67 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
177/2012.

Előterjesztés Japánkert létesítésérő

melléklet

178/2012. Előterjesztés Négy Évszak Sportiskola Kft. módosítási kérelméről a bérleti szerződéssel kapcsolatban
179/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 400/11 és 400/12 hrsz-ú ingatlanok tekintetében szolgalmi jog bejegyzésről

melléklet

180/2012. Előterjesztés belvárosi fiakerek üzemeltetésére kiírt pályázat bírálatáról
181/2012.

Előterjesztés a Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntetéséről

melléklet

melléklet

melléklet

182/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről szóló 64/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozat módosításáról
183/2012. Előterjesztés a „Belváros rahabilitáció” keretében megvalósuló infokommunikációs rendszer tárgyában
184/2012. Előterjesztés Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. prémiumáról
185/2012. Előterjesztés Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. prémiumáról
186/2012.

Előterjesztés BDO Magyarország Tanácsadó Kft.-vel fennálló szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

187/2012.

Előterjesztés aljegyzői pályázat kiírásáról

melléklet

188/2012. Előterjesztés a szentendrei 768 és 902 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt-hez benyújtandó nyilatkozatról
189/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

190/2012. Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
191/2012.

Sürgősségi indítvány Pest megye fejlesztése társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyagáról II. forduló

melléklet

192/2012. Sürgősségi indítvány a 172/2012 (V.10.) Kt. számú határozat végrehajtásának felfüggesztéséről
193/2012. Előterjesztés Szentendre, Deli Antal utca, 1566/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
194/2012.

Előterjesztés a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásáról

melléklet

195/2012. Előterjesztés 187/2012. (V.10.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről
196/2012.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

melléklet

197/2012.

Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

melléklet

198/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről szóló 64/2012.(II.16.) Kt.sz. határozat módosításáról
199/2012.

Előterjesztés Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

melléklet

200/2012.

Előterjesztés VSZ Zrt. Vezérigazgatójáról

melléklet

201/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának módosításáról, a konyhai és karbantartási feladatok átszervezésével kapcsolatos döntés meghozataláról, az önkormányzati szakfeladatok rögzítéséről és egyben Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008.(IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

202/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának módosításáról, a konyhai és karbantartási feladatok átszervezésével kapcsolatos döntés meghozataláról, az önkormányzati szakfeladatok rögzítéséről és egyben Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008.(IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

203/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának módosításáról, a konyhai és karbantartási feladatok átszervezésével kapcsolatos döntés meghozataláról, az önkormányzati szakfeladatok rögzítéséről és egyben Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008.(IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

204/2012. Előterjesztés pályázatok kiírásáról
205/2012. Előterjesztés pályázatok kiírásáról
206/2012. Előterjesztés pályázatok kiírásáról
207/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8-2004.(III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

208/2012.

Előterjesztés ECONGAS éves gazdálkodási szerződés jóváhagyásáról

melléklet

209/2012. Előterjesztés ECONGAS éves gazdálkodási szerződés jóváhagyásáról
210/2012. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
211/2012. Sürgősségi indítvány Kézdivásárhely református temploma felújításának támogatásról
212/2012. Sürgősségi indítvány a „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat tárgyában
213/2012. Sürgősségi indítvány Egres úti óvoda építéséhez szükséges önerőről
214/2012. Sürgősségi indítvány Egres úti óvoda építéséhez szükséges önerőről
215/2012. Sürgősségi indítvány a BDO Magyarország Tanácsadó Kft.-vel fennálló szerződés részteljesítéséről
216/2012. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Templomdombi Általános Iskola intézményvezetői kinevezéséről, valamint címzetes igazgatói cím adományozásáról
217/2012. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Templomdombi Általános Iskola intézményvezetői kinevezéséről, valamint címzetes igazgatói cím adományozásáról
218/2012. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Templomdombi Általános Iskola intézményvezetői kinevezéséről, valamint címzetes igazgatói cím adományozásáról
219/2012. Sürgősségi előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról
220/2012. Sürgősségi indítvány gát pályázat kivitelezése tárgyában
221/2012. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. részére nyújtandó tagi kölcsönről
222/2012. Előterjesztés Szentendre, 1790/1 hrsz-ú, természetben a Dunakorzó 7. szám alatti „Gomba” felépítmény megvásárlásáról
223/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dömörkapunál található szociális bérlakásokról
224/2012.

Előterjesztés a Szentendre, Ribizli utca 6338 hrsz-ú ingatlan önkormányzati feladatellátás szempontjából feleslegessé váló részének értékesítéséről

melléklet

melléklet

225/2012.

Előterjesztés a Radnóti út alatti – szentendrei 9360/1, 9360/12, 9360/13, 9377/1 hrsz-ú – lakóterületi fejlesztéssel kapcsolatos telekalakítási szerződés elfogadásáról

melléklet

melléklet

226/2012. Előterjesztés a kistérségi csatornázásról
227/2012. Előterjesztés a kistérségi csatornázásról
228/2012. Előterjesztés KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002 azonosítószámú pályázat tárgyában
229/2012. Előterjesztés aljegyzői pályázatok elbírálásáról
230/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

231/2012.

Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

232/2012. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról
233/2012.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról

melléklet

234/2012. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosításáról
235/2012. Előterjesztés Szentendre Város közigazgatási határán belüli helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása igénylésére benyújtandó pályázatról
236/2012. Előterjesztés Pest megye fejlesztése társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyagáról III. forduló
237/2012. Előterjesztés Pest megye fejlesztése társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyagáról III. forduló
238/2012. Előterjesztés a 2012. évi Sport Fesztivál megrendezéséről
239/2012. Előterjesztés Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatására
240/2012. Előterjesztés Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatására
241/2012.  Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgári Cím és Pro Urbe díjak adományozásáról
242/2012.

Előterjesztés Pro Szentendre Kft. törzstőke emelése tárgyában

melléklet

243/2012. Előterjesztés Pro Szentendre Kft. törzstőke emelése tárgyában
244/2012.

Előterjesztés banki szerződésekről

melléklet

245/2012. Előterjesztés „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat
246/2012. Előterjesztés Szentlászlói út melletti 3169/1 hrsz-ú, 3169/2 hrsz-ú, 0272/12 hrsz-ú ingatlanok perbeli sorsa
247/2012. Előterjesztés Szentendrei szennyvíztisztító-telep szennyezés csökkentési ütemterve
248/2012. Előterjesztés Szentendrei szennyvíztisztító-telep szennyezés csökkentési ütemterve
249/2012.

Előterjesztés gát pályázat közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyában

melléklet

250/2012. Előterjesztés gát pályázat közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyában
251/2012. Sürgősségi indítvány a kulturális és turisztikai vezetői állás betöltésére kiírt pályázatról
252/2012.

Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Zrt. Gazdasági Ellátó Szervezettől jógutódlással megszerzett tartozásainak rendezéséről

melléklet

melléklet

253/2012.

Előterjesztés az Aquapalace Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

melléklet

254/2012. Előterjesztés az Aquapalace Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
255/2012.

Előterjesztés a 2012. évi Vagyonstratégiáról

melléklet

256/2012. Előterjesztés a Dunakorzón található „Gomba” nevű felépítmény és a Bogdányi u. 9. sz. alatti ingatlan cseréjéről
257/2012.

Előterjesztés a bányató megállapodásról

melléklet

258/2012. Előterjesztés bérlői tartozásokból eredő részletfizetési kérelmekről
259/2012.

Előterjesztés Hoi-An városával kötendő testvérvárosi szerződés jóváhagyásáról

melléklet

260/2012.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

261/2012.

Előterjesztés a Magyarországi Evangélikus Egyházzal Óvodaátadás ügyében kötött megállapodás módosításáról

melléklet

262/2012. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról
263/2012. Előterjesztés a Kultúra, turisztika, közművelődés vezetéséről
264/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról és egyben Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. /IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

265/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról és egyben Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. /IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
266/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról és egyben Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 27/2008. /IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
267/2012. Előterjesztés Városrehabilitációs pályázat költségvetésének változása
268/2012. Előterjesztés Szentlászlói út 60. szám alatti ingatlanok értékesítésre való kijelölése
269/2012.

Előterjesztés Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

270/2012.

Előterjesztés Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde alapító okirat módosítása

melléklet

271/2012.

Előterjesztés a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével kötendő együttműködési megállapodásról

melléklet

272/2012. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
273/2012. Sürgősségi indítvány a mobil árvízvédelmi fal kiegészítő elemek beszerzése – tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
274/2012. Sürgősségi indítvány Városrehabilitációs pályázat műszaki tartalom tárgyában
275/2012. Sürgősségi indítvány Városrehabilitációs pályázat műszaki tartalom tárgyában
276/2012. Sürgősségi indítvány Városrehabilitációs pályázat műszaki tartalom tárgyában
277/2012. Sürgősségi indítvány Városrehabilitációs pályázat műszaki tartalom tárgyában
278/2012.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról

melléklet

279/2012. Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról
280/2012. Sürgősségi indítvány Bolgár utcai parkoló paletta részleges tereprendezése tárgyában
281/2012.

Sürgősségi indítvány az uszodával kapcsolatos tervezői és kivitelezői szavatossági igényekről

melléklet

282/2012. Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézményei intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
283/2012.

Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 13/2012.(II.20.) Önk. sz. rendelet I. félévi végrehajtásáról

melléklet

284/2012.

Előterjesztés Szentendre Város konszolidált össz-közpénz költségvetéséről II. forduló

melléklet

melléklet

285/2012. Előterjesztés gátcsarnok tárgyában
286/2012. Előterjesztés Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint fenntartó és Szentendre Város Önkormányzata között Gyermekek Átmeneti Otthonában nyújtott ellátás biztosítására kötött megállapodás módosítása
287/2012. Előterjesztés a nem kötelező feladatként vállalt 3. osztályos nyelvórák megszüntetéséről
288/2012. Előterjesztés a Mészáros Team Sport 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hibás teljesítése miatti igényérvényesítéséről
289/2012.

Előterjesztés Szentendre Szarvashegyen lévő 0306/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

melléklet

290/2012. Előterjesztés gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kezdeményezéséről
291/2012.

Előterjesztés Művészeti Tanács munkatervéről

melléklet

292/2012.

Előterjesztés temetési segély ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

melléklet

293/2012.

Előterjesztés Rózsavölgyiné Németh Edit állattartási ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

melléklet

294/2012.

Előterjesztés dr. Tomkó Béláné közterület-használati ügyében fellebbezés tárgyában

melléklet

295/2012. Sürgősségi indítvány Szentendre, Fő tér 15 – 16 sz. alatti „Szlovák Bazár” méltányossági kérelméről
296/2012.

Előterjesztés Gazdasági alpolgármesteri pályázat felhívásáról

melléklet

297/2012. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról
298/2012. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2012. március 06 – 2012. augusztus 05. közötti időszakban
299/2012. ÜRES
300/2012. Sürgősségi indítvány a XIV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázaton történő indulásról
301/2012. Előterjesztés az önkormányzat köznevelési intézményei működésével kapcsolatos feladatokról
302/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008.(IX.10). számú önkormányzati rendelet módosításáról
303/2012. Előterjesztés Szentendre Város energiastratégiai pályázat kiírásáról
304/2012. Előterjesztés az Egres utcai lakóövezeti fejlesztésről
305/2012. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
306/2012. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 13/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
307/2012. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 13/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
308/2012. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 13/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
309/2012. Sürgősségi indítvány számlavezető, folyószámlahitel és munkabérhitel beszerzésről
310/2012. Sürgősségi indítvány dr. Filó András képviselőnek a városrehabilitációval kapcsolatos interpellációjának elfogadásáról
311/2012. Sürgősségi indítvány a 264/2012. (VIII.2.) Kt. sz. határozat módosításáról
312/2012.

Sürgősségi indítvány a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójáról

melléklet

melléklet

313/2012. Sürgősségi indítvány az uszodával kapcsolatos tervezői és kivitelezői szavatossági igényekről
314/2012. Előterjesztés Püspökmajor ltp. Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
315/2012. Előterjesztés Villamos energia beszerzéséről
316/2012. Előterjesztés a járási megállapodásról
317/2012. Előterjesztés a járási megállapodásról
318/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Dumtsa Jenő Keretstratégiájának megalkotásához

melléklet

319/2012.

Előterjesztés a helyi menetrend szerinti buszközlekedésről

melléklet

320/2012. Előterjesztés a helyi menetrend szerinti buszközlekedésről
321/2012. Előterjesztés a helyi menetrend szerinti buszközlekedésről
322/2012. Előterjesztés az állattartásról szóló 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló …/2012.(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
323/2012. Előterjesztés a Szentendre református Egyházközösség Szentendrei Református Óvodával kapcsolatos beruházásairól szóló beszámoló elfogadásáról
324/2012.  Előterjesztés a Pest Megyei Kitüntető Díjak javaslattételéről
325/2012. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
326/2012.

Előterjesztés Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönről

melléklet

327/2012.

Sürgősségi indítvány az Interim Menedzsment szerződés meghosszabbításáról

melléklet

328/2012.

Sürgősségi indítvány érdekeltségi rendszer bevezetéséről

melléklet

329/2012. Előterjesztés a Gazdasági alpolgármester személyének megválasztásáról
330/2012. Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának megszüntetésével kapcsolatos feladatokról
331/2012.

Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának megszüntetésével kapcsolatos feladatokról

melléklet

melléklet

332/2012. Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának megszüntetésével kapcsolatos feladatokról
333/2012. Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának megszüntetésével kapcsolatos feladatokról
334/2012. Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának megszüntetésével kapcsolatos feladatokról
335/2012. Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának megszüntetésével kapcsolatos feladatokról
336/2012. Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának megszüntetésével kapcsolatos feladatokról
337/2012. Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának megszüntetésével kapcsolatos feladatokról
338/2012.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. feladatairól

melléklet

339/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10). számú önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a képviselői egyeztetésekről

 

340/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10). számú önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a képviselői egyeztetésekről
341/2012. Előterjesztés a szentendrei Aradi utca és Dunakanyar krt.-nál lévő közterülettel kapcsolatos, az MNV Zrt-hez benyújtandó nyilatkozat
342/2012. Előterjesztés a Vizuális Művészetek Kollégiumának pályázati felhívásáról
343/2012. Előterjesztés „Mi lesz a Dunakorzón a gátépítés után?”
344/2012. Előterjesztés törvényességi felhívás az OMV benzinkúttal szembeni területre vonatkozó szabályozásmódosítással kapcsolatosan
345/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye okiratának módosításáról

melléklet

346/2012.

Előterjesztés a rendszeres nevelési támogatás ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

melléklet

347/2012.

Előterjesztés szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról

melléklet

348/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata folyószámla hitelének éven túli hitellé történő átalakításáról
349/2012. Előterjesztés Pismány I. ütem csatornázással kapcsolatos önkormányzati kötelezettségekről
350/2012. Előterjesztés a Kulturális Kft. sürgősségi működési támogatásáról
351/2012. Előterjesztés a villamos energia közbeszerzést lezáró döntés átruházásáról
352/2012.

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

353/2012. Előterjesztés Mobil árvízvédelmi fal elemeinek elhelyezése
354/2012. Előterjesztés Szentendre Város Energiastratégiája kidolgozásának Városi Szolgáltató Zrt.-hez való utalásáról
355/2012.

Előterjesztés a helyi tömegközlekedés változásai által Izbégen okozott nehézségek orvoslására, valamint menetrend pontosításról

melléklet

356/2012. Előterjesztés szentendrei Korközpont létrehozásáról, Szeniorok Akadémiájáról és kedvezményes képzésekről
357/2012. Előterjesztés a Füzespark lakótelep épületeit körülvevő terület ingatlanának a Magyar Államtól való térítésmentes megszerzéséről
358/2012.

Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Gondozási Központ Szentendre intézmények fenntartásáról szóló társulási megállapodások, valamint a kistérség megszűnésével kapcsolatos egyéb kérdések

melléklet

melléklet

melléklet

359/2012.

Előterjesztés a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre Város Önkormányzata, valamint Verőce, Zebegény, és Tápiószele Önkormányzata között kötendő közfeladat ellátási megállapodások jóváhagyásáról, valamint a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Pest Megyei Könyvtár átvételéről

melléklet

360/2012.

Sürgősségi indítvány a Gondozási Központ Szentendre alapító okiratának elfogadásáról 

melléklet

melléklet

361/2012. Előterjesztés a gazdasági alpolgármester részére átadandó feladatokról
362/2012. Előterjesztés a gazdasági feladatok kiemelt szerepének kérdésében
363/2012.

Előterjesztés Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

melléklet

melléklet

364/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
365/2012. Sürgősségi indítvány az iskolaépületek üzemeltetéséről és az iskolák funkcionális feladatokat ellátó dolgozóinak továbbfoglalkoztatásáról
366/2012. Sürgősségi indítvány az iskolaépületek üzemeltetéséről és az iskolák funkcionális feladatokat ellátó dolgozóinak továbbfoglalkoztatásáról
367/2012.

Sürgősségi indítvány AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. törzstőke leszállításáról, a pótbefizetési kötelezettség módosításáról, pótbefizetésről és az alapító okirat módosításáról

melléklet

368/2012. Sürgősségi indítvány az uszoda lízing átalakításáról
369/2012.

Előterjesztés a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló megállapodásról

melléklet

370/2012. Előterjesztés járási kormányhivatal kialakításához kapcsolódó feladatról
371/2012. Beszámoló Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága által, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
372/2012.  Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2012. augusztus 06. – 2012. november 5. közötti időszakban
373/2012.  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
374/2012.

Sürgősségi indítvány a múzeumi és könyvtári intézmények önkormányzati fenntartásba vételéről

melléklet – Ferenczy M.

melléklet – PMK

melléklet – PMK

melléklet – PMMI

375/2012.

Sürgősségi indítvány a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás Gondozási Központhoz történő átszervezéséről

melléklet – Gond.Közp.

melléklet – Gond.Közp.

melléklet – SZEI

melléklet – SZEI

376/2012.

Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004.(III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

melléklet

377/2012.  Sürgősségi indítvány AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. törzstőke leszállításáról, a pótbefizetési kötelezettség módosításáról, pótbefizetésről és az alapító okirat módosításáról 
378/2012. Sürgősségi indítvány az Önkormányzatok és az önkormányzati intézmények számlavezetéséről, továbbá a folyószámla- és munkabérhitelekről
379/2012. Sürgősségi indítvány a kistérségi Interreg IVC projektről
380/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2012.I-IX. havi költségvetési gazdálkodásáról és az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 13/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
381/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata Dumtsa Jenő Keretstratégiájának célmeghatározásához
382/2012.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, valamint a városmenedzsment szervezet átalakításáról, illetve Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008.(IX.10.) Önk.sz. rendelet módosításáról

melléklet

383/2012.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

melléklet

384/2012. Előterjesztés az állattartásról szóló 12/2010.(IV.15.) Önk.. sz. rendelet módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló I. forduló
385/2012.

Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítása

melléklet

386/2012.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata, valamint a felnőtt és gyermek háziorvosi szolgáltatások közötti új megbízási szerződés

melléklet

melléklet

387/2012. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és Vadász György között létrejött adásvételi szerződés felbontása
388/2012. Előterjesztés törvényességi felhívás az ÖMV benzinkúttal szembeni területre vonatkozó szabályozásmódosítással kapcsolatosan és út céljára történő ingatlanrész lejegyzés kártalanítási határozat bírósági felülvizsgálatáról
389/2012. Előterjesztés Törvényességi felhívás az ÖMV benzinkúttal szembeni területre vonatkozó szabályozásmódosítással kapcsolatosan és út céljára történő ingatlanrész lejegyzés kártalanítási határozat bírósági felülvizsgálata
390/2012. Előterjesztés szobrok elhelyezéséről
391/2012. Előterjesztés szobrok elhelyezéséről
392/2012. Előterjesztés szobrok elhelyezéséről
393/2012. Előterjesztés szobrok elhelyezéséről
394/2012. Előterjesztés Szobor Ad-hoc Bizottság 2011. évi munkájáról
395/2012. Előterjesztés Szobor Ad-hoc Bizottság 2011. évi munkájáról
396/2012. Előterjesztés a szentendrei szőlőtermelés és borkultúra felélesztése
397/2012. Előterjesztés Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról
398/2012. Előterjesztés Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Közhasznú Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról
399/2012.  Sürgősségi indítvány gazdálkodási szoftver beszerzéséről
400/2012.

Sürgősségi indítvány autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó menetrend módosításáról

melléklet

401/2012. Sürgősségi indítvány felhatalmazás eladósodási korlátnak való megfelelőség vizsgálatára
402/2012.

Előterjesztés a Ferenczy Múzeum alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

403/2012.

Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint Szakmai Programjának elfogadásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

404/2012. Előterjesztés a 368/2012.(XII.10.) kt. sz. határozat módosításáról

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
pén 12

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 12

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
pén 12

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
pén 12
pén 12

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
pén 12
pén 12
pén 12

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
vas 28