2008.

1/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2008. Sürgősségi indítvány a PRO Szentendre Városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról
3/2008. Sürgősségi indítvány a PRO Szentendre Városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról
4/2008.

Sürgősségi indítvány a PRO Szentendre Városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról

melléklet

5/2008. Sürgősségi indítvány a PRO Szentendre Városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról
6/2008. Sürgősségi indítvány a PRO Szentendre Városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról
7/2008. Sürgősségi indítvány a PRO Szentendre Városfejlesztési Kft Tulajdonosi Bizottsága által hozott határozatok jóváhagyásáról
8/2008. Sürgősségi indítvány Pest Megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió létrehozásának kezdeményezéséről
9/2008. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III. 1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
10/2008.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Rossz likviditási helyzetét javító intézkedésekről, valamint a VSZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által vizsgált likviditási helyzet kialakulásáról és az e tárgyban folytatott vizsgálat eredményéről a 346/2007. (XI.20.) Kt. sz. határozat alapján

melléklet

11/2008. Előterjesztés a Közművelődési Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetőjéről
12/2008. Előterjesztés a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. ügyvezetőjéről
13/2008. Tájékoztató városüzemeltetési feladatok ellátásának módjáról
14-A/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatói álláshelyének betöltéséről
14-B/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatói álláshelyének betöltéséről
14-C/2008.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatói álláshelyének betöltéséről

melléklet

15/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képző célok meghatározásáról
16/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának személyi állományára vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző célok meghatározásáról
17/2008.

Előterjesztés a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht.  Alapító Okiratának módosításáról

melléklet

18/2008.

Előterjesztés a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing  Közhasznú Társaság  ügyvezetői posztjára szóló pályázat kiírásáról

melléklet

19/2008. Előterjesztés a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing  Közhasznú Társaság  ügyvezetői posztjára szóló pályázat kiírásáról
20/2008.

Előterjesztés a közoktatási feladatellátásról szóló szerződésről

melléklet

21/2008.

Előterjesztés az intézményi feladatok, alapító okiratok módosításáról

melléklet

22/2008. Előterjesztés bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről
23/2008. Előterjesztés bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről
24/2008. Előterjesztés bérleti díj hátralékok részletekben való megfizetéséről
25/2008. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, Kossuth Lajos u. 30. szám alatt lévő lakás hasznosításáról
26/2008. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok eredmény hirdetéséről
27/2008. Előterjesztés a 8909 hrsz-ú ingatlan tervezett kisajátításáról
28/2008. Előterjesztés nyilvános illemhely ( WC ) biztosításának megvalósításáról
29/2008.

Előterjesztés nyilvános illemhely ( WC ) biztosításának megvalósításáról

melléklet

30/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
31/2008. Előterjesztés Perényi Roland méltányossági kérelmének elbírálásáról
32/2008. Előterjesztés „Közterületi jogsértések visszaszorítása” címen beadott projekt megvalósításáról  (térfigyelő rendszer)
33/2008. Előterjesztés Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációja érdekében pályázat benyújtásáról
34/2008.

Előterjesztés Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációja érdekében pályázat benyújtásáról

melléklet

35/2008.

Előterjesztés Szentendre Pap-sziget kis Duna ág revitalizációja érdekében pályázat benyújtásáról

melléklet

36/2008. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására” beadandó pályázathoz
37/2008. Előterjesztés az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatására kiírt pályázathoz való önrész biztosításáról
38/2008. Előterjesztés az Európai Ifjúsági Fesztivál 2008. évi  megrendezéséről
39/2008. Előterjesztés EuroArt Furament 2008 c. rendezvényén való részvétellel kapcsolatban
40/2008. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Igazgatója 2006. július 1.- 2007. december 31. között végzett kiemelkedő munkájának elismeréséről
41/2008.

Előterjesztés a Képviselő-testület mellett működő bizottságok 2007. évben végzett munkáról

melléklet

42/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló, 0 Ft könyvszerinti értéken nyilvántartott részesedések és üzletrészek nyilvántartásból való  kivezetésének jóváhagyásáról
43/2008. Előterjesztés Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör helyi népszavazás kiírására irányuló kezdeményezéséről
44/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
45/2008. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. 01.02. – 2008. 01.30. közötti időszakban
46/2008. Előterjesztés a Pannónia telep csapadékvíz elvezetésének megoldására KMOP 2007-3.3.1/B jelű pályázat előkészítéséről és beadásáról
47/2008. Előterjesztés-módosítás a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló, 23/2007. (IV.13.) Önk.sz. rendelet módosításáról (II. forduló)
48/2008. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
49/2008. Előterjesztés Szentendre részterületeket érintő szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás megrendeléséről
50/2008. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 4424 hrsz-ú, természetben Barackos út 1. sz. alatt található ingatlan hasznosításának lehetőségeiről
51/2008.

Előterjesztés Pest Megyei Önkormányzattal kötendő ingatlancseréről

melléklet

52/2008. Előterjesztés közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról (I. forduló)
53/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor  Lakótelepi Bölcsőde bölcsődevezetőjének  megbízásáról
54/2008.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde férőhelyeinek bővítésével kapcsolatos döntések meghozataláról

melléklet

55/2008. Előterjesztés a  hévízkút fúrás beruházás folytatásáról
56/2008.

Előterjesztés a Holcim Hungária Otthon Alapítvány önkormányzati bérlakás állomány növelése céljából benyújtandó pályázathoz

melléklet

57/2008.

Előterjesztés a „Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” c. pályázati felhívásra

melléklet

58/2008. Előterjesztés a gát életveszély-elhárítási munkálatainak felmérésére és megkezdésére
59/2008. Előterjesztés a K+F Kutatás és Fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. Pro Szentendre és az Önkormányzat közötti szerződés megkötéséről
60/2008. Előterjesztés a Szentendre, Domboldal köz 10. szám alatti lakos túlépítkezése vonatkozásban tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
61/2008. Előterjesztés a közoktatási intézmények működési, felvételi körzethatárainak módosításáról
62/2008.

Előterjesztés az ÉMI Minőségellenőrző Innovációs Kht-vel kötött együttműködési megállapodás hatályosításáról

melléklet

63/2008.

Előterjesztés a PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosításáról

melléklet

64/2008.

Előterjesztés a Szentendre Városi Sportegyesület alapszabályának jóváhagyásáról

melléklet

65/2008. Előterjesztés a DMRV Zrt. kezelésében álló, és számukra feleslegessé vált ingatlanoknak a Magyar Államtól való térítésmentes megszerzéséről
66/2008. Előterjesztés a DMRV Zrt. kezelésében álló, és számukra feleslegessé vált ingatlanoknak a Magyar Államtól való térítésmentes megszerzéséről
67/2008. Előterjesztés a DMRV Zrt. kezelésében álló, és számukra feleslegessé vált ingatlanoknak a Magyar Államtól való térítésmentes megszerzéséről
68/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
69/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
70/2008. Előterjesztés Perényi Roland méltányossági kérelmének elbírálásáról
71/2008. Előterjesztés Szoboszlai István méltányossági kérelmének elbírálásáról
72/2008. Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
73/2008. Előterjesztés a Vis maior keretből megvalósítandó útfelújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
74/2008. Előterjesztés a Szentendrei Konzervatív Kör helyi  népszavazásra irányuló kezdeményezéséről
75/2008. Sürgősségi indítvány a Képviselő-testület egyes szervezetekkel kapcsolatos állásfoglalásáról
76/2008.

Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

77/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata által SZENTENDRE ÚJ KÖZTEMETŐ Sírkert, ravatalozó és kiszolgáló létesítmények kialakítása tárgyában nyílt tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményéről
78/2008.

Előterjesztés a szentendrei 0358/5, 0358/6, 0358/8, 0358/9, 0358/10, 0358/12, valamint a 0305/43 és 0305/53 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról

melléklet

79/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottságába új tag megválasztásáról
80/2008. Előterjesztés a Pannónia csapadékvíz elvezetés címen beadásra kerülő pályázat kapcsán szükséges előkészítő tevékenységekről
81/2008.

Előterjesztés  Szentendrei Városfejlesztési Kht. „v.a.” végelszámolásáról

melléklet

82/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
83/2008.

Sürgősségi indítvány Pest Megyei Önkormányzattal kötendő ingatlancseréről

melléklet

84/2008.

Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2007. évben végzett rendőri tevékenységéről

melléklet

85/2008. A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „a KMOP által 2007.5.1.1/A/C pályázaton való részvételről, játszótér, lakóterülethez közvetlenül kapcsolódó közterület tárgyában”
86/2008. Előterjesztés Szentendre város játszóterének építési és felújítási koncepciójáról III.
87/2008.

Előterjesztés az Új Kulturális Központ Nonprofit Kht. 2008. évi munkatervéről

melléklet

88/2008.

Előterjesztés a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről

melléklet

89/2008. Sürgősségi indítvány az „Illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira” c. pályázati felhívásra
90/2008.

Sürgősségi indítvány a Dunakorzó 18. szám alatti ingatlan átalakítási munkáiról

melléklet

melléklet

91/2008. Sürgősségi indítvány a Képviselő-testület 337/2007. (X.30.) Kt. számú határozatának módosításáról(Fűtőmű)
92/2008. Sürgősségi indítvány  a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés aláírására való felhatalmazásról
93/2008. Előterjesztés egyes városüzemeltetési feladatok VSZ Zrt-nek történő átadásáról
94/2008. Előterjesztés a VSz Zrt. vezérigazgatója prémiumfeladatának elfogadásáról
95/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. ügyvezetői, könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról, a társasággal kötendő egyes szerződésekről, a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és a Képviselő-testület egyes határozatainak módosításáról
96/2008.

Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. ügyvezetői, könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról, a társasággal kötendő egyes szerződésekről, a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és a Képviselő-testület egyes határozatainak módosításáról

melléklet

melléklet

97/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. ügyvezetői, könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról, a társasággal kötendő egyes szerződésekről, a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és a Képviselő-testület egyes határozatainak módosításáról
98/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. ügyvezetői, könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról, a társasággal kötendő egyes szerződésekről, a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és a Képviselő-testület egyes határozatainak módosításáról
99/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. ügyvezetői, könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról, a társasággal kötendő egyes szerződésekről, a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és a Képviselő-testület egyes határozatainak módosításáról
100/2008.

Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. ügyvezetői, könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról, a társasággal kötendő egyes szerződésekről, a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és a Képviselő-testület egyes határozatainak módosításáról

melléklet

 101/2008. Előterjesztés a Szentendrei Teátrum Hotel projekt megvalósítási lehetőségeiről
102/2008. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek valamint a termofor kémények felújítására irányuló pályázati eljárásokon való részvételről és az önkormányzati támogatás összegének meghatározásáról
103/2008. Előterjesztés a belváros forgalmi rendjéről
104/2008. Előterjesztés Pomáz város Szerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról szóló testületi vélemény megalkotásáról
105/2008.

Előterjesztés a Pap-szigeti strand üzemeltetéséről

melléklet

106/2008.

Előterjesztés a Szentendre, Domboldal köz 10. szám alatti lakos túlépítkezése vonatkozásban tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

melléklet

107/2008. Előterjesztés Szoboszlai István méltányossági kérelmének elbírálásáról
108/2008. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
109/2008. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
110/2008. Előterjesztés címzett támogatás fel nem használható maradványának lemondásáról
111/2008. Tájékoztató a Polgármester éves szabadságolási üteméről
112/2008.

Előterjesztés a az Önkormányzat 2008. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

113/2008. Előterjesztés  Lukácsné Petőházi Zsuzsanna lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
114/2008. Előterjesztés  a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság által a Családvédelmi Munkacsoport tagjának felmentésére vonatkozó javaslat elbírálásáról
115/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
116/2008. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. 01. 05. – 2008. 03. 05. közötti időszakban
117/2008. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2007. 10. 30. – 2008. 03. 31. közötti időszakban
118/2008. Sürgősségi indítvány az „Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatása” című KEOP-2.1.2. jelű pályázati felhívásra
119/2008. Sürgősségi indítvány a Szerb Ortodox Parochia és Egyházközség közterület-használat iránti kérelméről
120/2008. Sürgősségi indítvány tartozás elengedéséről
121/2008. Sürgősségi indítvány a szentendrei belterület 973 hrsz-ú, természetben Kossuth L.u.18. sz. alatt található ingatlanra érkezett ajánlatról
122/2008. Sürgősségi indítvány a  Pro Bono Dente Fogszakorvosi és Szolgáltató Kft. pályázatához támogató nyilatkozat kiadására
123/2008.

Előterjesztés Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht ügyvezetőjének megbízásáról

melléklet

124/2008.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottságának határozatai megerősítéséről

melléklet

125/2008.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottságának határozatai megerősítéséről

melléklet

126/2008.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottságának határozatai megerősítéséről

melléklet

127/2008. Előterjesztés üzleti terv koncepció a Szentendrei Sport Gazdasági Társaság működtetésére
128/2008. Előterjesztés  a belváros forgalmi rendjéről
129/2008. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében ” a KMOP által 2007.5.1.1/A/C pályázaton való részvételről, játszótér, lakóterülethez közvetlenül kapcsolódó közterület tárgyában”
130/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottság határozatainak megerősítéséről
131/2008. Előterjesztés a Családvédelmi Munkacsoport tagjának felmentéséről és új tag megválasztásáról
132/2008. Előterjesztés a Vasúti-villasor, 11-es főút, Rózsa u., Kőzúzó u. által határolt terület szabályozási tervéről
133/2008. Előterjesztés a Pap-szigeti strand üzemeltetéséről
134/2008.

Előterjesztés a Bolgár-Kertész utca közötti terület beruházásával kapcsolatos támogatási szerződésről

melléklet

135/2008. Előterjesztés a regionális vízmű-társaságok részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról
136/2008. Előterjesztés a szennyvíz viziközmű társulásról II.
137/2008. Előterjesztés Kiegészítés pályázat beadására a Jövővár Pályázat 2008 kiírásra Szentendre, Templomdombi Általános Iskola homlokzat-felújítása céljából
138/2008.

Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

melléklet

139/2008. Előterjesztés reklám elhelyezési koncepció elkészítéséről
140/2008.

 Előterjesztés a Pirk János kiállítóhely elhelyezésére alapítandó nonprofit társaság társasági szerződésének elfogadásáról

melléklet

melléklet

141/2008. Előterjesztés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításáról
142/2008. Előterjesztés EuroArt éves tagdíjáról
143/2008.

Beszámoló a belső és felügyeleti ellenőrzés 2007. évi tapasztalatairól

melléklet

144/2008.

Előterjesztés  a 2008. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

145/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
146/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
147/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
148/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
149/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
150/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
 151/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
 152/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
 153/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
 154/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
 155/2008. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
156/2008. Előterjesztés a Szentendrei Teátrum hasznosításának további lehetőségéről
157/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata által kibocsátott 3,5 Mrd Ft értékű kötvény felhasználásával kapcsolatos független pénzügyi tanácsadói feladatok megfogalmazásáról
158/2008. Előterjesztés a Közbeszerzési Munkacsoport díjazásáról
159/2008. Előterjesztés az 8906/15 hrsz-ú névtelen utca Galamb József utcára való elnevezéséről
160/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
161/2008. Sürgősségi indítvány az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról
162/2008. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményének létszámleépítéséről
163/2008. Sürgősségi indítvány a „Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatására” c. SPO-SE-08 jelű pályázati felhívásra
164/2008. Sürgősségi indítvány a „Tárt Kapus Létesítmények Programban való részvétel támogatása” c. SPO-TKL-08 jelű pályázati felhívásra
165/2008. Sürgősségi indítvány a Szerb utca burkolat felújításáról
166/2008.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2007. számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról

melléklet

167/2008.

Beszámoló a VSz Zrt likviditási helyzetének stabilitása érdekében tett intézkedések eredményéről és az adott időszak likviditási helyzetéről

melléklet

168/2008. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt Felügyelő  Bizottság díjazásáról
169/2008.

Előterjesztés-kiegészítés Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht. alapító okiratának módosításáról, valamint a Kht. közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

melléklet

170/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottságának határozatai megerősítéséről, illetve a társasággal megkötött egyes szerződésekről, és a Képviselő-testület egyes határozatainak módosításáról
171/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottságának határozatai megerősítéséről, illetve a társasággal megkötött egyes szerződésekről, és a Képviselő-testület egyes határozatainak módosításáról
172/2008.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról

melléklet

173/2008.

Előterjesztés  a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottságának határozatai megerősítéséről, illetve a társasággal megkötött egyes szerződésekről, és a Képviselő-testület egyes határozatainak módosításáról

melléklet

melléklet

174/2008. Előterjesztés útjavításokra, útépítésekre vonatkozó ütemterv elkészítéséről
175/2008. Előterjesztés kiegészítés pályázat beadására a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására kiírt támogatási célra
176/2008. Előterjesztés kiegészítés pályázat beadására a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására kiírt támogatási célra
177/2008. Előterjesztés kiegészítés pályázat beadására a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására kiírt támogatási célra
178/2008. Előterjesztés kiegészítés pályázat beadására a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására kiírt támogatási célra
179/2008. Előterjesztés kiegészítés pályázat beadására a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására kiírt támogatási célra
180/2008.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának vagyonkoncepciójáról (II. forduló)

melléklet

181/2008.

Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról

melléklet

182/2008.

Előterjesztés a Pap-sziget Revitalizációjáért  Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

183-A/2008. Előterjesztés Egyházak beruházásainak támogatásáról
183-B/2008. Előterjesztés Egyházak beruházásainak támogatásáról
184/2008.

Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról

melléklet

185/2008. Előterjesztés óvodai férőhelyszámok bővítéséről
186/2008. Előterjesztés első osztályok indításáról a 2008/09. tanévben
187/2008. Előterjesztés első osztályok indításáról a 2008/09. tanévben
188/2008. Előterjesztés Városi Pedagógiai  Díj adományozásáról
189/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló, 0 Ft könyvszerinti értéken nyilvántartott részesedések és üzletrészek nyilvántartásból való kivezetésének jóváhagyásáról
190/2008. Előterjesztés Szentendre város tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről
191/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, üres bérlakásokról
192/2008.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1854 hrsz-ú, természetben Görög u. 1. hasznosításáról

melléklet

193/2008. Előterjesztés a Szentendre, belterület 1075/2 hrsz-ú, természetben Paprikabíró u. 14. sz. alatt elhelyezkedő ingatlan hasznosításáról
194/2008. Előterjesztés a 2966 hrsz-ú ingatlan, természetben Izbégi Parktábor 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanokra történő cseréjéről
195/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
196/2008. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács  helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2008)  kiírt pályázaton való elindulásról (játszóterek felújítása)
197/2008. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2008) kiírt pályázaton való elindulásról a Jobbágy utcai támfal megújításával
198/2008. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében  Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására kiírt (KMOP-2008-4.5.1.) pályázat benyújtására a Gondozási Központ akadálymentesítése és korszerűsítése céljából
199/2008.

Előterjesztés a hévízkútfúrás beruházásról

melléklet

melléklet

200/2008. Előterjesztés a földgázbeszerzésről
 201/2008. Előterjesztés az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány által kiírt pályázat benyújtására a szentendrei hajléktalanszálló korszerűsítése és felújítása céljából
202/2008. Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
203/2008. Előterjesztés az esélyegyenlőség biztosítása érdekében teendő további intézkedésekről
204/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Civil Örökbefogadási Munkacsoport által átadásra kerülő, az örökbefogadás tényét igazoló oklevelek elkészíttetéséről
205/2008. Előterjesztés a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog beépítése Szentendre Helyi Építési Szabályzatába a Vasúti villasor, 11-es főút, Rózsa u., Kőzúzó u. által határolt terület szabályozási terve módosításáról szóló településrendezési eljárás során
206/2008.

Előterjesztés a Bükkös patak menti sportcentrum  beruházásával kapcsolatos támogatási szerződésről

melléklet

207/2008. Előterjesztés a Vasúti villasor, 11-es főút, Rózsa u., Kőzúzó u. által határolt terület szabályozási tervéről, Új Kistérségi Egészségügyi Központ elhelyezésről
208/2008. Előterjesztés Leányfalu Szerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról szóló testületi vélemény megalkotásáról
209/2008. Előterjesztés Vízkorlátozási Intézkedési Terv elfogadásáról
210/2008.

Előterjesztés Szentendre Város Képviselő-testületének környezettudatos működésére vonatkozó koncepció elfogadásáról

melléklet

211/2008. Előterjesztés javaslat nem rendőrség által üzemeltetett sebességmérő eszközök telepítésével kapcsolatban
212/2008. Előterjesztés javaslat nulla hulladék („zero-waste”) program bevezetésére Szentendrén
213/2008. Előterjesztés „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” (ÁROP-3.A.1) című pályázati kiírásra való pályázat benyújtásáról
214/2008.

Előterjesztés a Pilisi Zöldút pályázattal kapcsolatos tábla kihelyezésről

melléklet

215/2008.

Előterjesztés a játszótéri eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról és a játszóterekkel kapcsolatos egyéb kérdésekről

melléklet

216/2008.

Előterjesztés Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht. Közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

melléklet

217/2008. Sürgősségi indítvány OKM Reneszánsz Év 2008. Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósítására, felújítások támogatására kiírt pályázat ügyében
218/2008. Előterjesztés Alkotmány u. 1. vendégház bérbeadásáról
219/2008. Sürgősségi indítvány a Dunakorzó-gát beruházásról
220/2008. Sürgősségi indítvány a BARTEX Vállalkozási és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság jogutódjának a Real Parking Solutions Kft. másodfokú tárgyaláson előterjesztett egyezségi ajánlatáról
221/2008.

Előterjesztés az integrált városfejlesztési stratégia elfogadásáról (II. forduló)

melléklet

222/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
223/2008. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. 04.02. – 2008. 05.29. közötti időszakban
224/2008. Sürgősségi indítvány a Fő téren portrérajzolásra irányuló közterület-használat iránti kérelemről
225/2008. Sürgősségi indítvány a szentendrei 3169/1,3069/2 hrsz-ú ingatlanok perbeli sorsáról
226/2008. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosítására
227/2008.

Sürgősségi indítvány Závodszky Zoltán által 2008. január 22-e és 2008. április 30-a között kötött jogügyletek jóváhagyásáról, a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról és a Szentendre Művészetéért Alapítvány kérelméről

melléklet

228/2008. Sürgősségi indítvány Szentendre Néptáncegyüttes megalakulása 25. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő gálaműsor támogatásáról
229/2008. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2008) kiírt pályázat forrásösszetételéről (játszóterek felújítása)
230/2008.

Előterjesztés a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

melléklet

231/2008. Előterjesztés az Aquapalace és a VSz Zrt. között megkötött mellékszolgáltatási szerződésről
232/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Izbégi Általános Iskola intézményvezetői megbízásáról
233/2008.

Előterjesztés a Város Szolgáltat Zrt 2008. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

 234/2008. Előterjesztés az önkormányzati iskolák módosított pedagógiai programjainak és Szentendre Város Óvodai Intézménye módosított nevelési programjának fenntartói jóváhagyására
235/2008. Előterjesztés a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázati kiírásáról
236/2008. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről című jegyzékben szereplő taneszközök beszerzésének teljesítéséről
237/2008.

Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. „v.a.” végelszámolásának lezárásáról

melléklet

238/2008. Előterjesztés a Dunakorzó-gát tervezésről
239/2008. Előterjesztés a CONCERTO communities: the way to the future pályázat benyújtásáról
240/2008. Módosító indítvány az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány által kiírt pályázat benyújtására – A szentendrei hajléktalanszálló korszerűsítése és felújítása céljából
241/2008. Előterjesztés egy Pályázati Ad hoc Bizottság létrehozásáról
242/2008. Előterjesztés egy Pályázati Ad hoc Bizottság létrehozásáról
243/2008. Előterjesztés a 2966 hrsz-ú ingatlan, természetben Izbégi parktábor 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanokra történő cseréjéről
244/2008. Előterjesztés a Pap-szigetre tervezett szálloda fejlesztéshez kapcsolódó pap-szigeti területek értékbecslésének megrendeléséről
2452008. Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottsága határozatainak megerősítéséről
246/2008.

Előterjesztés a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tulajdonosi Bizottsága határozatainak megerősítéséről

melléklet

247/2008. Előterjesztés „Funkcióbővítő rehabilitáció” – Pest megyei településközpontok fejlesztésére kiírt- Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-2007-5.2.1/B kódszámú pályázat beadásához
248/2008. Előterjesztés a fűtéskorszerűsítésre elkülönített 150 M Ft felhasználásáról és az Energia Blokk Kft. által benyújtott gázmotor eladási szándék és a fűtőmű vételi szándékáról
249/2008.

Sürgősségi indítvány M0 Érdekvédelmi Egyesület létrehozásáról

melléklet

250/2008. Előterjesztés az Egres úti 2. számú lakóterületi fejlesztési terület szabályozási tervjavaslatáról
251/2008. Előterjesztés a 3. ütemű Radnóti út alatti fejlesztési terület szabályozási tervének indításáról
252/2008. Előterjesztés a 3. ütemű Radnóti út alatti fejlesztési terület szabályozási tervének indításáról
253/2008. Előterjesztés a Vasúti villasor, 11-es főút, Rózsa u., Kőzúzó u. által határolt terület szabályozási tervéről, Új Kistérségi Egészségügyi Központ elhelyezésről
254/2008. Előterjesztés a Vasúti villasor, 11-es főút, Rózsa u., Kőzúzó u. által határolt terület szabályozási tervéről, Új Kistérségi Egészségügyi Központ elhelyezésről
255/2008. Előterjesztés a szentendrei belterület 2794/17 hrsz-ú ingatlannak a Magyar Államtól való térítésmentes megszerzéséről
256/2008. Előterjesztés  Vadász György Kossuth és Ybl díjas építész kápolna felajánlásáról/elhelyezéséről
257/2008. Előterjesztés Szentendre, Radnóti Miklós úti garázssor emeletráépítésének elidegenítés jogáról történő lemondásáról
258/2008. Előterjesztés Szentendre, Radnóti Miklós úti garázssor emeletráépítésének elidegenítés jogáról történő lemondásáról
259/2008.

Előterjesztés a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről

melléklet

260/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások, elidegenítésre történő kijelöléséről
260/2/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások, elidegenítésre történő kijelöléséről
260/3/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások, elidegenítésre történő kijelöléséről
260/4/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások, elidegenítésre történő kijelöléséről
261/2008. Előterjesztés a Szentendre 400/17 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
262/2008. Előterjesztés az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló, többször módosított 47/2000 (IX. 15.) Önk. sz. rendelet módosítására, a Kovács László u. 35., 2623 hrsz-ú ingatlan helyi védelmének törlésére benyújtott kérelemről
263/2008. Előterjesztés Szentendre belváros forgalmi rendjéről
264/2008. Előterjesztés Szentendre egyesített rendszerű csatornahálózat igénybe vételére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
265/2008. Előterjesztés  földgázbeszerzésről
266/2008. Előterjesztés Szentendre város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról I. forduló
267/2008. Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc szentendrei hőseinek adandó emlékérem adományozásáról
268/2008. Előterjesztés a Bárczi Gusztáv Általános Iskola továbbműködtetése ügyében folytatott egyeztetésekről és a lehetséges megoldástervezetekről
269/2008. Előterjesztés a Központi konyha felújításáról
270/2008.

Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

melléklet

271/2008. Előterjesztés A Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozására
272/2008. Előterjesztés a Szentendre Bercsényi utca 4. szám alatti I.  emeleti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának rendezéséről
273/2008. Előterjesztés az 5481 hrsz. Névtelen utca és az 5476 hrsz. Névtelen utca Hubertus közre való elnevezéséről
274/2008. Sürgősségi indítvány elvi hozzájárulás megadására az Aranypaletta Díj Szentendrén történő átadására
275/2008.

Sürgősségi indítvány a szentendrei tehermentesítő út nyomvonalának kijelöléséről

melléklet

melléklet

276/2008. Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács  helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatására (HÖF CÉDE 2008) kiírt pályázat forrásösszetételéről (Jobbágy utcai támfal helyreállítása)
277/2008. Sürgősségi indítvány a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére fizetendő tagdíj felhasználásáról az „Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010” című projekt költségvetésének önrészéhez
278/2008. Előterjesztés a Bárczi Gusztáv Általános Iskola Szentendrei székhelyen történő továbbműködéséről
279/2008. Előterjesztés a  248/2008. (VI.10) Kt. sz. határozat végrehajtásához, a gázmotor, a hűtőberendezés és a kapcsolódó beruházások megvalósításáról című napirendi ponthoz
280/2008. Tájékoztató a távhő-, valamint a használati melegvíz szolgáltatásról, és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztésekről  II. forduló
281/2008. Előterjesztés Szentendre város víziközmű vagyonának jogi- és műszaki állapotfeltáró, döntés-előkészítő tanulmányáról
282/2008. Előterjesztés a Korniss Dezső életmű kiállítás támogatásáról
283/2008. Előterjesztés a P’Art mozi üzemeltetésének további sorsáról
 284/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
 285/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
 286/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
287/2008. Előterjesztés a Szentendre, belterület 1863/1 hrsz-ú (természetben Duna-korzó 8.) ingatlanra Doór Ferenctől érkezett vételi ajánlatról
288/2008. Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. alapításáról II. forduló
289/2008. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi utak fejlesztésére” kiírt ( KMOP-2008-2.1.1/B ) pályázat beadásáról
290/2008. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése pályázat közbeszerzési eljárás megindításának utólagos jóváhagyásáról
291/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1866 hrsz-ú, természetben Bercsényi u. 2 sz . alatti ingatlan jövőbeni hasznosításáról
292/2008 Előterjesztés Szentendre-Izbég városrész területén megvalósítani tervezett filmgyártó komplexumának létrehozásáról
293/2008.

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

294/2008.

Előterjesztés a Központi konyha felújításáról

melléklet

295/2008. Előterjesztés Csiki Éva méltányossági kérelmének elbírálásáról
296/2008.

Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

297/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
298/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
299/2008.

Előterjesztés a Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft-ről II. forduló

melléklet

300/2008. Sürgősségi indítvány a szentendrei tehermentesítő út nyomvonalának megterveztetéséről
301/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
302/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
303/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
304/2008.

Előterjesztés a Pro Szentendre Kft társasággal kötendő belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázat projektmenedzsment szerződéséről

melléklet

305/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft és a Sarokkő Bt között kötendő mélyépítési munkálatok szakmai tanácsadási szerződés meghosszabbításáról
306/2008. Sürgősségi indítvány „az Euro-VELO hálózat fejlesztése-Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése” c. ROP-1.1.5-2004-08-0002/35 jelű pályázattal kapcsolatos megállapodásról

307-A/2008.

307-B/2008.

Sürgősségi indítvány  az „Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatása” c. KEOP-2.1.2. jelű pályázati felhívásra
308/2008. Előterjesztés a Bárczi Gusztáv Általános Iskola Szentendrei székhelyen történő továbbműködtetéséhez történő anyagi hozzájárulásról
309/2008.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről

melléklet

310/2008. Előterjesztés Szentendre 023/68 hrsz-ú (Takácsné Szűk Mária) ingatlanának kisajátításáról
311/2008. Előterjesztés a 2316 hrsz-ú szentendrei  ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
312/2008. Előterjesztés a Bercsényi utca 4. szám alatti első emeleti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonya rendezése lehetőségeiről
313/2008. Előterjesztés  defibrillátorok elhelyezéséről
314/2008. Előterjesztés az új köztemető továbbtervezésére vonatkozó költségvetési forrás megjelöléséről
315/2008.

Előterjesztés a P ilisvörösvári Rendelőintézettől egyszeri teljesítményvolumen átadás-átvételről

melléklet

316/2008.

Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzattal kötendő mammográfiai feladatátvállalási szerződésről

melléklet

317/2008. Sürgősségi indítvány a Szerb Ortodox Parochia és Egyházközség közterület-használat iránti kérelméről
318/2008. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal létszámának áttekintéséről
319/2008. Előterjesztés a környezettudatos működésre vonatkozó koncepció megvalósulása érdekében tett intézkedésekről
320/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
321/2008. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. 03. 06- 2008. 08. 06. közötti időszakban
322/2008. Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatás és Kisebbségi Bizottságra – táboroztatási, közművelődési és nemzetközi tárgyú önkormányzati támogatások odaítélése – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. évben
323/2008. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra – sport célú önkormányzati támogatások odaítélése – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2008. évben
324/2008. Beszámoló a Városüzemeltetési, Környezet- Műemlékvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a Környezetvédelmi Alap felhasználása tekintetében a 2008. 01. 01. – 2008. 06. 30. közötti időszakban
325/2008. Beszámoló Városüzemeltetési, Környezet- Műemlékvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben tett intézkedésekről az út-, járda-, és közműépítő társulások 2008. évi pályázatok elbírálásáról.
326/2008.

Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzattal kötendő ingatlancseréről

melléklet

melléklet

327/2008. Előterjesztés a Képviselő-testület 248/c(2008.VI.10.) Kt.sz. határozatának végrehajtásáról, a VSz. Zrt részesedésének növelése az uszodát üzemeltető Aquapalace Kft-ben
328/2008. Előterjesztés a lépcsőházankénti hőmennyiségmérés vizsgálatáról
329/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatnak a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló 1/2008. (I. 30.) Önk.sz. rendelet módosításáról
330/2008.

Előterjesztés a parkoló üzemeltetési szerződésről

melléklet

331/2008. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottság díjazásáról
332/2008. Sürgősségi indítvány a kis híd ügyében folytatott tárgyalásokról
333/2008. Sürgősségi indítvány a kis híd ügyében folytatott tárgyalásokról
334/2008. Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottság által hozott határozatok jóváhagyásáról
335/2008. Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottság által hozott határozatok jóváhagyásáról
336/2008. Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottság által hozott határozatok jóváhagyásáról
337/2008. Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottság által hozott határozatok jóváhagyásáról
338/2008. Sürgősségi indítvány a Pro Szentendre Kft. Tulajdonosi Bizottság által hozott határozatok jóváhagyásáról
339/2008. Sürgősségi indítvány a P’Art  mozi további üzemeltetéséről
340/2008.

Sürgősségi indítvány a VSz Zrt-nél végzett FB által a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos számlázás 2005-ben végzett leállítása és ebből keletkezett esetleges károk tárgyában végzett vizsgálat eredményéről (a 166/3/2008. (V.13.) Kt. sz. határozat alapján)

melléklet

341/2008. ürgősségi indítvány a KMOP-2.1.1/B jelű, Belterületi utak fejlesztésére beadott pályázat saját forrás kiegészítésére
342/2008. Sürgősségi indítvány a „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására” c. KMOP/2008/3.1.2.C jelű pályázati felhívásra
343/2008. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. „v.a.” végelszámolásáról
344/2008.

Előterjesztés módosítás Sport Gt. megalapításáról

melléklet

melléklet

345/2008.

Sürgősségi indítvány az Egészséges Városért Közalapítvány kuratóriumi tag, valamint a felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról

melléklet

346/2008. Előterjesztés a 3. ütemű Radnóti út alatti fejlesztési terület szabályozási tervének indításáról
347/2008.

Előterjesztés a 3. ütemű Radnóti út alatti fejlesztési terület szabályozási tervének indításáról

melléklet

348/2008. Előterjesztés a 3. ütemű Radnóti út alatti fejlesztési terület szabályozási tervének indításáról
349/2009. Előterjesztés a 0188/30 és 0188/73 hrsz-ú ingatlanok esetleges megvételéről
350/2008. Sürgősségi indítvány a Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért Emlékérem és Pest Megyei díjak adományozásának javaslattételére

 351-A/2008.

351-B/2008.

Előterjesztés a hévízkútfúrás beruházásról
352/2008.

Előterjesztés a Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. üzleti tervének szöveges kiegészítéséről, valamint a megvalósított feladatok ellátásáról

melléklet

353/2008. Előterjesztés a 35/2000 (XI.30.) BM rendelet jogszabály változtatásáról
354/2008.

Előterjesztés Szentendre Város tulajdonában lévő üdülő övezeti ingatlanokra vonatkozó értékesítési akcióterv

melléklet

melléklet

355/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
356/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
357/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
358/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
359/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
360/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
361/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
362/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
363/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
364/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
365/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
366/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
367/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
368/2008. Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
369/2008. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
370/2008. Előterjesztés-kiegészítés térfigyelő rendszer kiépítéséről
371/2008. Előterjesztés az Önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására
372/2008. Előterjesztés juhász Tibor méltányossági kérelméről
373/2008.

Előterjesztés Szentendre Város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról II. forduló

melléklet

374/2008. Előterjesztés az ÉRTED Hajléktalan Menedékhely férőhelyszám bővítéséről
375/2008.

Előterjesztés a Pest Megye által megküldött Nemzetközi Európa Konferencián elfogadott „Közművek irányítása és ellátása” c. zárónyilatkozat elfogadására

melléklet

376/2008. Előterjesztés az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a gyermekjóléti alapellátásokkal kapcsolatos jelentéséről
377/2008. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról
378/2008. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról
379/2008. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzattal kötendő ingatlancseréről
380/2008. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzattal kötendő ingatlancseréről
381/2008. Előterjesztés Mészáros János által tett közcélú felajánlásról
382/2008.

Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft. alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

383/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
384/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
385/2008. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendelet módosításáról és a költségvetés I. félévi végrehajtásáról
386/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
387/2008. Beszámoló a Képviselő-testületnek,, az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól szóló 32/2007. (VI.15.) Önk. számú rendelete alapján a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság által odaítélt „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető cím odaítéléséről a 2008. évben
388/2008. Sürgősségi előterjesztés autóbusz beszerzés pályázati lehetőségeiről
389/2008.

Előterjesztés a VSz Zrt alapító okiratának módosításáról

melléklet

390/2008. Előterjesztés a QualiTeam Consult Kft. költségmegosztási kérelméről
391/2008. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. középtávú fejlesztési tervéről
392/2008. Előterjesztés szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve lemondásáról
393/2008.

Előterjesztés-kiegészítés a szentendrei 023/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

melléklet

394/2008. Előterjesztés Szentendre Város Városmarketing és Kommunikációs Stratégiájáról
395/2008. Előterjesztés a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyeinek további változatlan működése érdekében kötendő megállapodásról Pest Megye Önkormányzatának elnökével
396/2008. Előterjesztés a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további változatlan színvonalon való működése ügyében folytatott egyeztetésekről
397/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a plakátok, falragaszok, valamint a reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló 19/2005. (V.19.) Önk. sz. rendelete módosításának I. fordulós tárgyalásáról, valamint Szentendre Város közterületeinek reklám célú hasznosítása, valamint a közterületeken folytatott hirdetési és reklám tevékenység felügyelete tárgyú pályázat kiírásáról
398/2008. Előterjesztés a Szentendrei Kistérségi ipartestület véleményéhez való csatlakozásról, a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola leépítése miatt
399/2008. Előterjesztés a Szentendrei Kistérségi ipartestület véleményéhez való csatlakozásról, a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola leépítése miatt
400/2008.

Előterjesztés Szentendre, OMV benzinkúttal szembeni terület és a Bükkösparti K-SP2 övezeti besorolású terület szabályozási terve módosításának véleményezési anyaga jóváhagyásáról

melléklet

melléklet

melléklet

401/2008. Előterjesztés az Állami Számvevőszékhez benyújtandó kérelemről, az önkormányokat megillető SZJA elosztása és újraelosztása tárgyában
402/2008. Előterjesztés-kiegészítés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelettel összefüggő egyéb rendeletek módosításáról
403/2008. Előterjesztés „Társadalmi Megújulás Operatív Program – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív Intézményekben” c. pályázat benyújtására
404/2008. Előterjesztés CONCERTO communities: the way to the future pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
405/2008. Előterjesztés a regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról
406/2008. Előterjesztés a Közalapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
407/2008. Előterjesztés a Közalapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
408/2008.

Előterjesztés a Közalapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

melléklet

409/2008. Előterjesztés óvodai férőhelyszámok bővítéséről
410/2008. Előterjesztés a Városi oktatási intézmények uszoda használata
411/2008. Előterjesztés Festők városa, Művészeti Pályázati Alap létrehozásáról
412/2008. Előterjesztés a HÉV- Kaiser’s mögötti parkoló ideiglenes bővítésével
413/2008. Előterjesztés a Pest Megyei Sport díjak adományozásának javaslattételéről
414/2008. Előterjesztés a regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról
415/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
416/2008. Előterjesztés Komposztáló eszközök beszerzésére, telepítésére Szentendrén (házi komposztálás)
417/2008. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. működésével kapcsolatban tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülés előkészítéséhez szükséges ütemtervről
418/2008.

Előterjesztés a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról

melléklet

419/2008.

Előterjesztés a 279/2008. (VI.26.) Kt.sz. határozat alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásról (a gázmotor, a hűtőberendezés és a kapcsolódó beruházások megvalósításáról)

melléklet

420/2008. Tájékoztató a Városi Szolgáltató Zrt-nél végzett FB vizsgálat eredményeiről (hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos számlázás 2005-ben történt leállítása és az ebből eredő esetleges károk tárgyában)
421/2008.

Előterjesztés az ÉMI Szentendre Ipari Parkban létesítendő Felsőoktatási és Szakképzési Központ létesítéséről szóló szándéknyilatkozat elfogadásáról

melléklet

422/2008. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht „v.a.” végelszámolásáról
423/2008. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
424/2008. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
425/2008. Előterjesztés szentendrei  ingatlanok elővásárlási jogának gyakorlásáról illetve  lemondásáról
426/2008. Előterjesztés Szentendrei  ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
427/2008. Előterjesztés Szentendrei  ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
428/2008. Előterjesztés Szentendrei  ingatlanok törzsvagyonból történő kivonása
429/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1854 hrsz-ú, természetben Görög u. 1. hasznosításáról
430/2008.

Előterjesztés-kiegészítés Szentendre, Rózsa utca – Dózsa György út – Dunakanyar körút – Vasúti-villasor – Kőzúzó utca által határolt terület szabályozási terve és a Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról, valamint a településszerkezeti terv módosításáról

melléklet

431/2008. Előterjesztés Szentendre, Kálvária úti lakóterületi fejlesztés szabályozási terv véleményezési anyaga jóváhagyásáról
432/2008. Előterjesztés Szentendre, Kőzúzó utcai sportcentrum területe szabályozási terv Programterv jóváhagyásáról
433/2008. Előterjesztés az építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről
434/2008.

Előterjesztés Temető továbbtervezéséhez szükséges koncepcióterv elfogadásáról

melléklet

435/2008.

Előterjesztés Szentendre város Önkormányzatának a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia alapján a költségvetési lehetőségeit figyelembe véve elkészített, ciklusra vonatkozó „cselekvési programjáról”

melléklet

436/2008. Előterjesztés kiegészítés a „Távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása (Öko Program)” c. LFP-2008-LA-9 jelű megújult pályázati felhívásra
437/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület 300/2008. (VII. 10) Kt. sz. határozatának megváltoztatásáról
438/2008.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

439/2008. Előterjesztés bérleti díj hátralék törlesztő-részletének mérsékléséről
440/2008.

Előterjesztés Szentendre Város Képviselő-testületének és polgármesterének a Szociális Charta-hoz és az Önkormányzati Szociális Charta-hoz történő csatlakozásáról

melléklet

441/2008.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2008. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásról

melléklet

442/2008.

Sürgősségi indítvány a 279/2008. (VI.26.) Kt.sz. határozat alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásról (hidegenergia-központ létesítése)

melléklet

443/2008. Sürgősségi indítvány – Beszámoló a szentendrei hajléktalan szálló felújítása és a 2008. évi közmunka pályázatokról
444/2008. Előterjesztés a Pro Szentendre Kft-vel kötött megbízási szerződés megszüntetésére
445/2008. Előterjesztés-kiegészítés a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatási feladat 2009. január 1-i hatállyal Kistérségi feladatellátásba történő szervezéséről
446/2008. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
447/2008. Beszámoló a Szentendréért Közalapítvány és a Biztonságos Városért Közalapítvány 2007. évi munkájáról
448/2008. Beszámoló a Szentendréért Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány 2007. évi munkájáról
449/2008. Beszámoló a ProSzentendre Kft. 2008. I. féléves beszámolójáról
450/2008. Beszámoló a Városi Szolgáltató Zrt. 2008. I. féléves beszámolójáról
451/2008. Beszámoló a Szentendrei Kulturális és Városmarketing Kht. 2008. I. féléves beszámolójáról
452/2008. Beszámoló a szentendrei kistérség lakosságának egészségi állapotáról
453/2008. Beszámoló az Egészséges Városért Közalapítvány 2007. évi munkájának elfogadásáról
454/2008.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht., valamint Szentendre Város Önkormányzata között 2007. március 30-án létrejött Közművelődési megállapodás hatályának meghosszabbításáról és a Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht. alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

455/2008.

Sürgősségi indítvány a VSZ Zrt. alapító okiratának módosításáról

melléklet

456/2008.

Sürgősségi indítvány a Pannon Corso Kft-vel és az SCTS Szentendre Kft-vel, valamint a HYPO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződésekről

melléklet

457/2008.

Sürgősségi indítvány a közoktatási feladatellátásról szóló szerződésről

melléklet

458/2008. Sürgősségi indítvány az „Önkormányzat szervezetfejlesztése az igazgatási rendszer teljesítményének növelésére, az erőforrások felhasználásának optimalizálására” című (ÁROP-3.A.1.) pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására
459/2008. Sürgősségi indítvány az „Önkormányzat szervezetfejlesztése az igazgatási rendszer teljesítményének növelésére, az erőforrások felhasználásának optimalizálására” című (ÁROP-3.A.1.) pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására
460/2008. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk.sz. rendelet módosításáról, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról
461/2008.

Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

462/2008. Előterjesztés-kiegészítés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításának véleményezéséről szóló előterjesztéshez
463/2008. Előterjesztés-kiegészítés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításának véleményezéséről szóló előterjesztéshez
464/2008. Előterjesztés-kiegészítés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításának véleményezéséről szóló előterjesztéshez
465/2008. Előterjesztés-kiegészítés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításának véleményezéséről szóló előterjesztéshez
466/2008. Előterjesztés-kiegészítés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításának véleményezéséről szóló előterjesztéshez
467/2008. Előterjesztés-kiegészítés a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. rendeletének módosításának véleményezéséről szóló előterjesztéshez
468/2008. Előterjesztés kiegészítés a Pro Szentendre Kft ügyvezető, felügyelő- és tulajdonosi bizottság, könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról
469/2008.

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

melléklet

470/2008. Előterjesztés a szentendrei utak felújításáról
471/2008. Előterjesztés a P’Art mozi további üzemeltetéséről
472/2008.

Előterjesztés az Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központtal nappali ellátásra kötött ellátási szerződés meghosszabbításáról

melléklet

473/2008. Előterjesztés a háziorvosi ellátással kapcsolatos finanszírozási kérdésekről
474/2008.

Sürgősségi indítvány a Szentendrei Sportcélú Kft-ről, Előterjesztés a Szentendrei  ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról, és Tájékoztató a sportfinanszírozás  helyzetéről

melléklet

475/2008.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről 

melléklet

476/2008.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről 

melléklet

477/2008.

Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről 

melléklet

478/2008. Előterjesztés a Szentendrei  ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról
479/2008.

Előterjesztés az Ady E.u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról

melléklet

480/2008.

Előterjesztés telekalakításról és közcélra felajánlásról szóló megállapodás módosításáról

melléklet

481/2008.

Előterjesztés Szentendre Városának stratégiai zajtérképéhez kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

melléklet

482/2008. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet módosításáról
483/2008.

Előterjesztés a Polgárőrség Szentendre részére történő gépjárműátadásról

melléklet

484/2008. Előterjesztés a Polgárőrség Szentendre részére történő gépjárműátadásról
485/2008.  Előterjesztés új városi kitüntető díj alapításáról
486//2008.   Előterjesztés új városi kitüntető díj alapításáról
487/2008. Előterjesztés a 4441. hrsz-ú ingatlanon álló cserkészház és területe hasznosításáról
488/2008. Előterjesztés Budakalász várossá nyilvánításáról
489/2008. Előterjesztés Közalapítványok egyesítéséről
490/2008. Előterjesztés a Szentendre árvízvédelmi védművel kapcsolatban kialakult helyzetről készült tájékoztató és az időközben beérkezett NFÜ állásfoglalás figyelembevételével az engedélyezési eljárás megindításához
491/2008. Előterjesztés Szentendre Város Mecénása díj adományozására
492/2008. Sürgősségi indítvány a Pannon Corso Kft-vel és az SCTS Szentendre Kft-vel, valamint a HYPO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződésekről
493/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
494/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
495/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
496/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
497/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
498/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
499/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
500/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
501/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
502/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
503/2008.  Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
504/2008.  Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
505/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
506/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
507/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
508/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
509/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
510/2008.  Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
511/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
512/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
513/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
514/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
515/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
516/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
517/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
518/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
519/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
520/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
521/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
522/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
523/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
524/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
525/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
526/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
527/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
528/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
529/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
530/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
531/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
532/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
533/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
534/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
535/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
536/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
537/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
538/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
539/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
540/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
541/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
542/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
543/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
544/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
545/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
546/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
547/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
548/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
549/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
550/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
551/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
552/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
553/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
554/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
555/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
556/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
557/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
558/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
559/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
560/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
561/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
562/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
563/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
564/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
565/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
566/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
567/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
568/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
569/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
570/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
571/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
572/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
573/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
574/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
575/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
576/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
577/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
578/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
579/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
580/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
581/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
582/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
583/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
584/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
585/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
586/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
587/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
588/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
589/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
590/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
591/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
592/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
593/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
594/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
595/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
596/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
597/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
598/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
599/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
600/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
601/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
602/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
603/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
604/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
605/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
606/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
607/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
608/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
609/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
610/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
611/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
612/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
613/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
614/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
615/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
616/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
617/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
618/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
619/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
620/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
621/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
622/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
623/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
624/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
625/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
626/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
627/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
628/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
629/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
630/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
631/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
632/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
633/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
634/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
635/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
636/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
637/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
638/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
639/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
640/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
641/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
642/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
643/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
644/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
645/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
646/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
647/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
648/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
649/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
650/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
651/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
652/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
653/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
654/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
655/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
656/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
657/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
658/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
659/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
660/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
661/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
662/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
663/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
664/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
665/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
666/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
667/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
668/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
669/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
670/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
671/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
672/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
673/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
674/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
675/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
676/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
677/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
678/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
679/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
680/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
681/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
682/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
683/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
684/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
685/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
686/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
687/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
688/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
689/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
690/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
691/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
692/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
693/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
694/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
695/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
696/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
697/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
698/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
699/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
700/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
701/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
702/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
703/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
704/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
705/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
706/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
707/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
708/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
709/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
710/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
711/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
712/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
713/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
714/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
715/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
716/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
717/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
718/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
719/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
720/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
721/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
722/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
723/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
724/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
725/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
726/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
727/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
728/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
729/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
730/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
731/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
732/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
733/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
734/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
735/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
736/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
737/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
738/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
739/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
740/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
741/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
742/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
743/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
744/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
745/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
746/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
747/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
748/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
749/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
750/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
751/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
752/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
753/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
754/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
755/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
756/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
757/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
758/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
759/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
760/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
761/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
762/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
763/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
764/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
765/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
766/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
767/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
768/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
769/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
770/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
771/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
772/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
773/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
774/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
775/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
776/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
777/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
778/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
779/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
780/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
781/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
782/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
783/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
784/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
785/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
786/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
787/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
788/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
789/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
790/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
791/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
792/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
793/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
794/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
795/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
796/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
797/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
798/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
799/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
800/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
801/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
802/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
803/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
804/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
805/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
806/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
807/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
808/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
809/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
810/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
811/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
812/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
813/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
814/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
815/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
816/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
817/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
818/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
819/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
820/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
821/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
822/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
823/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
824/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
825/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
826/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
827/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
828/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
829/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
830/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
831/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
832/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
833/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
834/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
835/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
836/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
837/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
838/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
839/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
840/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
841/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
842/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
843/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
844/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
845/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
846/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
847/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
848/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
849/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
850/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
851/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
852/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
853/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
854/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
855/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
856/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
857/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
858/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
859/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
860/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
861/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
862/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
863/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
864/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
865/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
866/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
867/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
868/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
869/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
870/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
871/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
872/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
873/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
874/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
875/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
876/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
877/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
878/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
879/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
880/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
881/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
882/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
883/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
884/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
885/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
886/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
887/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
888/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
889/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
890/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
891/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
892/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
893/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
894/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
895/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
896/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
897/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
898/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
899/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
900/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
901/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
902/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
903/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
904/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
905/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
906/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
907/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
908/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
909/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
910/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
911/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
912/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
913/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
914/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
915/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
916/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
917/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
918/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
919/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
920/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
921/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
922/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
923/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
924/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
925/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
926/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
927/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
928/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
929/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
930/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
931/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
932/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
933/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
934/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
935/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
936/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
937/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
938/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
939/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
940/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
941/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
942/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
943/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
944/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
945/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
946/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
947/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
948/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
949/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
950/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
951/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
952/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
953/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
954/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
955/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
956/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
957/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
958/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
959/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
960/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
961/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
962/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
963/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
964/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
965/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
966/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
967/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
968/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
969/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
970/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
971/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
972/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
973/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
974/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
975/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
976/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
977/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
978/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
979/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
980/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
981/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
982/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
983/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
984/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
985/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
986/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
987/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
988/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
989/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
990/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
991/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
992/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
993/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
994/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
995/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
996/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
997/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
998/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
999/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1000/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1001/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1002/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1003/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1004/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1005/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1006/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1007/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1008/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1009/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1010/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1011/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1012/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1013/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1014/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1015/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1016/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1017/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1018/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1019/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1020/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1021/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1022/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1023/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1024/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1025/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1026/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1027/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1028/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1029/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1030/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1031/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1032/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1033/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1034/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1035/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1036/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1037/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1038/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1039/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1040/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1041/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1042/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1043/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1044/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1045/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1046/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1047/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1048/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1049/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1050/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1051/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1052/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1053/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1054/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1055/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1056/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1057/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1058/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1059/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1060/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1061/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1062/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1063/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1064/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1065/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1066/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1067/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1068/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1069/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1070/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1071/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1072/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1073/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1074/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1075/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1076/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1077/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1078/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1079/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1080/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1081/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1082/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1083/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1084/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1085/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1086/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1087/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1088/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1089/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1090/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1091/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1092/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1093/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1094/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1095/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1096/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1097/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1098/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1099/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1100/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1101/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1102/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1103/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1104/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1105/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1106/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1107/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1108/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1109/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1110/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1111/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1112/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1113/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1114/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1115/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1116/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1117/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1118/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1119/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1120/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1121/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1122/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1123/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1124/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1125/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1126/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1127/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1128/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1129/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1130/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1131/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1132/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1133/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1134/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1135/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1136/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1137/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1138/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1139/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1140/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1141/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1142/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1143/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1144/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1145/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1146/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1147/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1148/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1149/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1150/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1151/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1152/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1153/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1154/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1155/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1156/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1157/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1158/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1159/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1160/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1161/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1162/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1163/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1164/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1165/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1166/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1167/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1168/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1169/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1170/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1171/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1172/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1173/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1174/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1175/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1176/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1177/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1178/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1179/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1180/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1181/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1182/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1183/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1184/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1185/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1186/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1187/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1188/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1189/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1190/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1191/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1192/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1193/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1194/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1195/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1196/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1197/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1198/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1199/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1200/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1201/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1202/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1203/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1204/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1205/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1206/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1207/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1208/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1209/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1210/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1211/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1212/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1213/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1214/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1215/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1216/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1217/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1218/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1219/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1220/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1221/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1222/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1223/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1224/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1225/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1226/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1227/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1228/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1229/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1230/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1231/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1232/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1233/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1234/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1235/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1236/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1237/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1238/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1239/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1240/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1241/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1242/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1243/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1244/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1245/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1246/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1247/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1248/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1249/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1250/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1251/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1252/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1253/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1254/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1255/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1256/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1257/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1258/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1259/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1260/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1261/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1262/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1263/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1264/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1265/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1266/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1267/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1268/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1269/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1270/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1271/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1272/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1273/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1274/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1275/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1276/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1277/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1278/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1279/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1280/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1281/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1282/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1283/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1284/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1285/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1286/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1287/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1288/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1289/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1290/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1291/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1292/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1293/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1294/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1295/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1296/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1297/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1298/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1299/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1300/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1301/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1302/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1303/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1304/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1305/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1306/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1307/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1308/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1309/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1310/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1311/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1312/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1313/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1314/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1315/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1316/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1317/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1318/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1319/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1320/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1321/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1322/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1323/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1324/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1325/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1326/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1327/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1328/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1329/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1330/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1331/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1332/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1333/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1334/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1335/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1336/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1337/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1338/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1339/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1340/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1341/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1342/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1343/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1344/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1345/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1346/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1347/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1348/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1349/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1350/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1351/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1352/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1353/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1354/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1355/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1356/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1357/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1358/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1359/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről
1360/2008. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzata javára elővásárlási jogok bejegyezéséről