2006.

Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a „települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázat,  önrészének vállalásáról
Sürgősségi indítvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a „települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázatának benyújtásáról
Sürgősségi indítvány Budakalász elkerülő út engedélyezési tervének véleményezéséről
Sürgősségi indítvány a Dunakorzó tervpályázat előkészítő munkáinak pénzügyi keretének biztosításáról,  az átmeneti költségvetés terhére
Sürgősségi indítvány  a Szent  Rókus Kórház mammográfiai óraszámának befogadásáról
Sürgősségi  indítvány a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírásra kerülő, a „Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására” című pályázaton történő indulásról I.
Sürgősségi  indítvány a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírásra kerülő, a „Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására” című pályázaton történő indulásról II.
Sürgősségi  indítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő épületek, illetve az önkormányzati alapfunkciók közé tartozó feladatokat betöltő középületek akadálymentesítése” című pályázaton történő indulásról
 Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 11. 04. – 2005. 12. 05. közötti időszakban
Beszámoló a Szentendre Szakorvosi Rendelőintézet gazdasági helyzetéről
Előterjesztés fűtőmű területén elhelyezendő uszoda és szabadidőközpont szabályozási tervéről, Püspökmajor lakótelep
Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. -1245/41 hrsz-ú út által határolt terület szabályozási terv tervezési programjának
módosításáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ Rt. között létrejött 2009.12.31-ig érvényes, a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés 441/2005. (XII. 13.)Kt. sz. határozattal történő  módosítása,  valamint a  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet újratárgyalásáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ Rt. között létrejött 2009.12.31-ig érvényes, a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés 441/ 2005. (XII. 13.)Kt. sz. határozattal történő  módosítása,  valamint a  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet újratárgyalásáról
Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról
Sürgősségi indítvány „a szentendrei 402/6-402/30 helyrajzi számú ingatlanok felett önkormányzati tulajdonszerzés bérlakás építése céljából” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
Előterjesztés a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, …/2006. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról
Előterjesztés a luxusadóról szóló helyi rendelet megalkotásáról (koncepció)
Előterjesztés a közterületen reklámcélra használható felületeket kezelő szervezet vagy személy kiválasztásáról
Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézménye intézményvezetői pályázati kiírásban lévő, adminisztrációs hiba kijavításáról és a kiírás pontosításáról
Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány, valamint a Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
melléklet
Előterjesztés gépjármű beszerzésről
Előterjesztés az iskolatej program folytatásáról
Előterjesztés a vagyonbiztosítás kiterjesztéséről
Előterjesztés Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan kisajátításának megindításáról

Előterjesztés a 039/54, 039/55, 039/57, 058/51 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról. Előterjesztés kiegészítés ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról, illetve elővásárlási jog feljegyzéséről
melléklet

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képző célok meghatározásáról
Egyszemélyes Közhasznú társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA
Előterjesztés  a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a „települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése
támogatása” 2006. évi pályázatának benyújtásáról, valamint a 2/2006.(I.24.) Kt. számú határozat módosításáról
Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a „települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése támogatása” 2006. évi pályázat önrészének vállalásáról
Előterjesztés Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan kisajátításának megindításáról
Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola bővítése, korszerűsítése, rekonstrukciója során felmerülő kiegészítő építési beruházás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola bővítése, korszerűsítése, rekonstrukciója során felmerülő kiegészítő építési beruházás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola építési beruházásával kapcsolatos  képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 12. 05. – 2006. 01. 03. közötti időszakban
Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 11. 15. – 2006. 01. 15. közötti időszakban
Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra – a sportegyesületei pályázatokról, táborozási és nemzetközi pályázatokról, nemzetközi kapcsolatok keretében 2005. évben megvalósult programokról, a 2006. évi külügyi tervről és 2006. évi nemzeti ünnepeink városi rendezvényeiről – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. december 6. – 2006. január 31. közötti időszakban
Beszámoló a Képviselő-testület által a vagyonnal való rendelkezés szabályairól a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésére átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. december 7. – 2006. január 18. közötti időszakban
Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 11. 15. – 2006. 01. 15. közötti időszakban
Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. XII. 06. – 2006. I. 24. közötti időszakban
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés Szentendre Város menetrend szerinti helyi közúti személyszállítást végző VOLÁNBUSZ Rt. támogatásáról
Sürgősségi indítvány a BOLA 95 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelésének faktorálásáról
Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozat módosításáról
Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozat módosításáról
Sürgősségi indítvány csapatzászló adományozására
Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának támogatásáról szóló pályázat beadásáról
Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának támogatásáról szóló pályázat beadásáról
Előterjesztés árusító asztalok kihelyezéséről
Önálló képviselői indítvány a Városi Szolgáltató Rt. Fűtőművének külön gazdasági szervezetben történő működtetéséről
51/2006.
Önálló képviselői indítvány a  távfűtési rendszer felújításáról
Előterjesztés az új köztemető létesítésével kapcsolatos teendőkről II.
Előterjesztés Duna korzó tervpályázat indításáról
Előterjesztés a SzeBeton Rt.-vel történő, 19 hrsz-ú önkormányzati
ingatlant érintő esetleges területcseréről az árvízvédelmi
töltés és kerékpárút megépíthetősége érdekében
Előterjesztés a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak közös zajtérkép készítéséről szóló nyertes pályázat Támogatási Szerződésének aláírásáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának személyi állományára vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról
Előterjesztés 1956 Szentendrén című könyv kiadásának támogatásáról
Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő Költségvetési és Vagyon Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság és Családvédelmi Munkacsoport 2005. évben végzett munkájáról
Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról
Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról
Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról
Előterjesztés a 11171/2 és a 6633/2, 6633/3 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről
Előterjesztés külterületi ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról
Előterjesztés a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló …/2006. (…) Önk. sz. rendeletének megalkotásáról
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 01. 04. – 2006. 02. 08. közötti időszakban
Sürgősségi indítvány  ’56-os emlékmű pályázat elbírálásáról
Sürgősségi indítvány a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igényléséről
Előterjesztés Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület Szabályozási Terve – tervezési program elfogadásáról
Előterjesztés Szentendre-Izbég városrész területén megvalósítani tervezett filmgyártó komplexumának létrehozásáról
Előterjesztés Szentendre-Izbég városrész területén megvalósítani tervezett filmgyártó komplexumának létrehozásáról
Sürgősségi indítvány az önkormányzat tulajdonában lévő  Szentendre, Jeges u. 7297/4  és 7296  hrsz-ú ingatlanok vételi  ajánlatának jóváhagyásáról
Előterjesztés a Rózsa utca, Vasúti villasor, Szatmári utca, Pomázi út, Radnóti út, Lehel utca és a Tegez utca útburkolati felújításának kivitelezésének közbeszerzési eljárásokat lezáró döntés átruházásáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
Előterjesztés a Vasúti villasor (MICROINVEST) terület adásvétel elővásárlási jogról való lemondásról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 345/2005. (IX.13.) Kt. sz. határozat II. pontjának módosítása (Ulcisia Castra)
Előterjesztés külterületi ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról
Előterjesztés a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről
Előterjesztés a Polgármester illetményének megállapítására
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 02. 09. – 2006. 03. 03. közötti időszakban
Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 01. 15. – 2006. 03. 15. közötti időszakban
Sürgősségi indítvány Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának árvízkárok enyhítésére nyújtandó támogatásra vonatkozó megállapodás aláírása
Előterjesztés a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről és a parkolási díjakról szóló, 15/2006. (VI.28.) Önk. sz. rendelet megalkotásáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSz. Rt. között létrejött  2009. 12. 31-ig érvényes, a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés módosításáról valamint a  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztés a Mocca Negra Részvénytársaság által a 11252 hrsz-ú 1005 m˛ területű közút megvásárlására tett ajánlat elfogadásáról
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló József utcai 8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázat, valamint Kőzúzó utcai 475/6 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok eredményhirdetéséről
Előterjesztés a  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Miniszterének 7/2006. (III.14.) NKÖM rendelete alapján „art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról szóló pályázaton való indulásról
Előterjesztés Juhász Tibor dömörkapui lakásbérlő beruházásainak megtérítéséről
Beszámoló a belső ellenőrzés 2005. évi munkájáról
Előterjesztés a polgármester, alpolgármester és munkacsoportok díjazásáról szóló 49/2003. (III.11.) Kt. sz. határozat 2. pontjának, valamint a 81/2006. (III.23.) Kt. sz. határozat módosításáról
Előterjesztés a polgármester, alpolgármester és munkacsoportok díjazásáról szóló 49/2003. (III.11.) Kt. sz. határozat 2. pontjának, valamint a 81/2006. (III.23.) Kt. sz. határozat módosításáról
Előterjesztés a 2006. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Előterjesztés a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezés vonatkozásában földhasználati szerződés megkötéséről
Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány, valamint a Szentendréért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztés a Pap-szigeti strand üzemeltetésére irányuló pályázati kiírásáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő hrsz-ú Parktábor környezetrendezése, hasznosítása tárgyában kiírt ötletpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményéről
Előterjesztés a „Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny” címmel kiírt versenyfelhíváson való indulásról
101/2006.
Előterjesztés a Szentendre, Szentlászlói út mentén fekvő 0270/1 hrsz-ú külterületi ingatlan felajánlásáról
Előterjesztés Szentendre 023/66-67 hrsz-ú ingatlanok kisajátításának kérelméről
Előterjesztés Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan kisajátításának megindításáról
Előterjesztés a Bükköspart 11171/2 és a Vadőr utca 6633/2, 6633/3 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről
Előterjesztés a Szentendre, belterület 3647 és 3676 hrsz-ú – természetben Csillag utca – ingatlanok közötti területcseréről
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 7500/2 hrsz-ú – természetben Szentendre, Alkony utcában található – ingatlan vételárának megállapításáról
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 03. 04. – 2006. 05. 03. közötti időszakban
Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2005. évben végzett rendőri tevékenységéről
Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2005. évben végzett rendőri tevékenységéről
Sürgősségi indítvány az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendeletének módosítása tárgyában
Sürgősségi indítvány Szentendre Város közparkolói üzemeltetésére irányuló haszonbérleti szerződéséről
Előterjesztés a Városi Szolgáltató Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló …/2006. (…) Önk. sz. rendelet, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2003. (V. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról szóló …/2006. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról
Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő József utcai sportpálya hasznosítására pályázat kiírásáról
Előterjesztés a Kőzúzó utcai Sportközpont Pályázati Felhívásáról
Előterjesztés Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. – 1245/41 hrsz-ú út által határolt terület településrendezési terveinek módosításáról
Előterjesztés a Városfejlesztési Kht. működtetéséről
Előterjesztés-kiegészítés a Városfejlesztési Kht. működtetéséről (a Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei alapító okiratának módosításáról)
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Intézményei és a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának módosítására
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról, 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 2-10. szám alatt lévő társasház pályázaton történő indulásához
Beszámoló az árvízvédelmi töltés és kerékpárút HM és Szebeton Rt. területén húzódó szakaszán kialakult problémákról
Előterjesztés tartozás átvállalásáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonát képező, Szentendre, Ady Endre u. 88. sz. alatti bérlakás jogcím nélküli használója, Csanádi János kérelmének megtárgyalásáról
Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásának elbírálásához előkészítő munkacsoport létrehozásáról
Előterjesztés Városi Pedagógiai Díj adományozásáról
Előterjesztés elvi döntés meghozataláról a SZEMMI további működésének formájáról
Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2005. évi mérlegbeszámolójának és a 2006. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztés a Képviselő-testület által 119/2006. (V.16.) Kt. sz. határozatával elfogadott a Püspökmajor lakótelep Fehérvíz utca – Kálvária út – Hamvas Béla u. – 1245/41 hrsz-ú út által határolt terület településrendezési terveinek módosításáról
Előterjesztés az AQUAPALACE Társasági szerződésének jóváhagyásáról
Előterjesztés a Czóbel sétányon lévő csónakház használati szerződésének meghosszabbításáról
Előterjesztés a Városfejlesztési Kht. működésével kapcsolatos feladatokról
Előterjesztés elvi döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő, Szentendre Tűzoltóságának területén katasztrófavédelmi, árvíz- és polgári védelmi eszközök tárolásához szükséges raktár kialakításáról
Előterjesztés a 2006-2007. tanévben indítandó első osztályok számáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata 2005. évi közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról
Előterjesztés a Püspökmajori bölcsőde beruházás kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásának elbírálásához előkészítő munkacsoport létrehozásáról
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Képviselő-testület által a Városfejlesztési, Környezet-, Műemlékvédelmi és EU Bizottságra  (korábban Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság)   átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. II. 07. – 2006. V. 09. közötti időszakban
Beszámoló a Képviselő-testület által a Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottságra -a sportegyesületi pályázatokról és a Táborozás, Közművelődési és Nemzetközi kapcsolatok pályázatokról – átruházott hatáskörében tett intézkedésről 2006. március 1. – 2006. május 31. közötti időszakban tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány Vis maior pályázat benyújtására az Alkotmány utcai pince beszakadás hatástalanítására
Sürgősségi indítvány az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról
Sürgősségi indítvány „Szentendre egyes közútjainak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
Sürgősségi indítvány a VSz. Rt. számviteli rendjének esetleges megsértésével kapcsolatos bejelentés kivizsgálása
Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői pályázat elbírálásáról
Előterjesztés Perjéssy Barnabás intézményvezetői megbízásának meghosszabbításáról
Előterjesztés a Szentendre, Czóbel sétányon lévő csónaktároló bérletéről
151/2006.
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Liliom 20 Ingatlan Kft. közötti együttműködésről
Sürgősségi indítvány a volt TÜZÉP telep, valamint a HÉV állomás és környéke szabályozási tervének módosítására irányuló kérelem elfogadásáról
Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye vezetőjének megbízásáról
Előterjesztés Óvodai férőhely bővítés realizálása a HM finanszírozásával
Előterjesztés  a Lakók és Lakásbérlők Egyesületének beadványáról
Előterjesztés  Szentendre és Szigetmonostor között tervezendő híd létesítésének tanulmányáról
Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. részére adott megbízásról szelektív hulladékgyűjtő autó közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról
Előterjesztés a Controll Rt.-vel kötött szerződésről
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és SZEBETON Rt. között kötendő szerződésről és árvízvédelmi töltés és kerékpárút megépíthetősége érdekében
Előterjesztés az Art Mozi üzemeltetési szerződéséről
Előterjesztés a Szentendre Domboldal köz 10. szám alatti lakos túlépítkezéséről
Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú társaság (Kht.) 2005. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
Előterjesztés Csicserkó Szabályozási Terve – tervezési program elfogadása, településrendezési szerződés jóváhagyása
163 melléklet
Előterjesztés az Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület Szabályozási Terve – tervezési program elfogadása, településrendezési szerződés jóváhagyása
Előterjesztés Juhász Tibor volt dömörkapui lakásbérlő beruházásainak megtérítéséről
Előterjesztés minőségi lakácseréről
Előterjesztés a bérlakás igénylők 2006. évi várakozó listájának jóváhagyásáról
Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím, valamint PRO URBE Emlékérem adományozásáról
Előterjesztés az építészeti értékek helyi védelméről szóló többször módosított 47/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztés a 357/2004. (XI.09.) Kt. sz. számú határozattal elfogadott Szentendre Város Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
Előterjesztés közbeszerzési eljárás megindításáról, és közbeszerzési döntések átruházásáról
Előterjesztés a Templomdombi Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
Előterjesztés a 2006/07. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról
Előterjesztés a Pap-szigeti strand üzemeltetésére irányuló pályázati kiírásról
Előterjesztés a HM-mel kötendő megállapodásról, az árvízvédelmi töltés és kerékpárút építése érdekében
Előterjesztés az árvízi vis maior támogatás iránti kérelemhez szükséges nyilatkozatról
Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztés a 2006. október 1. napjára kitűzött helyi önkormányzati választás során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztés a Püspökmajor lakótelepen megvalósítandó uszodával kapcsolatos lízingszerződés feltételeinek módosításáról
Előterjesztés a VSZ Zrt. területén működő gázmotorral kapcsolatos szerződések módosításáról
Előterjesztés a „Szentendre éjjel-nappal nyitva” hagyományteremtő kezdeményezéshez
Előterjesztés a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. alapításának elveiről, a Kht. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírásáról, valamint Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei költségvetési szerv megszüntetésének menetrendjének elfogadásáról
Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 10/2006. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztés HÉV állomás – Dózsa György út – Pannónia utca – Telep utca – 379/1 hrsz-ú ingatlan Szabályozási Terve – tervezési program elfogadása
Előterjesztés a CASTRUM és környéke szabályozási tervének módosításáról
186/2006.
Előterjesztés a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen létesítendő termálkút költségviseléséről
Előterjesztés Szentendrei Művészeti és Műemlékvédelmi Tanács létrehozásáról
Sürgősségi indítvány az Önkormányzat tulajdonában lévő Vadőr utcában található 6633/2 és 6633/3 hrsz- ú ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztés a bérlőkijelölési joggal érintett, az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások értékesítéséről
Előterjesztés a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszerhez történő csatlakozásról
Előterjesztés Pest Megye Díszpolgára Cím, Pest Megyéért Emlékérem és egyéb Pest Megyei díjak adományozásának javaslattételéről
Előterjesztés Juhász Tibor volt Dömörkapui lakásbérlő beruházásainak megtérítéséről
Előterjesztés a BOLA 95 Építőipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelésének faktorálásáról
A Vasúti villasor és Kőfaragó utca csatlakozásánál felmerült vízelvezetési probléma megoldásáról
Előterjesztés az árvízvédelmi töltés és kerékpárút építésére kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Előterjesztés az árvízi károk rendezésére befolyt támogatások felosztásáról
Előterjesztés a Gondozási Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról
Előterjesztés a Gondozási Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról
Előterjesztés a Szivárvány tagóvoda terület bővítése tárgyában született 154/2006. (VI.13.) Képviselő-testület. sz. határozat módosításáról
Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 145/2006. (VI.13.) Képviselő-testület. sz. határozat módosítása
201/2006.
Előterjesztés Emlékzászló adományozására
Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő 1795 hrsz-ú, a természetben Szentendre, Duna korzó 18. szám alatti irodaház bérleti és közüzemi díj megoszlásáról
Előterjesztés „Szentendre, Szivárvány Óvoda csoportszoba bővítés kivitelezése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról, valamint a beruházás pénzügyi forrásának bővítéséről
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok  végrehajtásáról
Beszámoló a Képviselő-testület által a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006.06.01. – 2006.08.15. közötti időszakban
Beszámoló a Képviselő-testület által  a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 05. 04- 2006. 08. 14. közötti időszakban
Sürgősségi indítvány az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a laképületek környezete felújításának támogatásáról
Sürgősségi indítvány a SZEMMI intézményvezhetői feladatainak átmeneti ellátásáról
Sürgősségi indítvány a 2006. tavaszán a Dunán levonult árvíz következtében károsodott magántulajdonban álló lakóingatlanok helyreállítására nyújtott támogatás elosztásának elveiről
Tájékoztató a városi térfigyelő-rendszer kialakításáról, és a 11-es út baleseti gócpontjairól
Előterjesztés a 1052 hrsz-ú természetben Kossuth Lajos u. 5. sz. alatt található ingatlan további sorsáról
Előterjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alap által kiírt pályázat 2000. Szentendre, Szentendrei Művészeti iskola (Régi Földhivatal épülete) Kossuth Lajos u. 5. szám alatti műemlék épületének felújítására
Előterjesztés az AGY Alkotó Gyermekműhely Alapítvány által elkerített 1806 hrsz-ú közterület egy része köré történő kerítés építéséről
Előterjesztés az Óbuda TSZ-szel kötendő megállapodásról
Előterjesztés a Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. alapításának elveiről, a Kht. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírásáról, valamint Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei költségvetési szerv megszüntetésének menetrendjének elfogadásáról
Sürgősségi indítvány a Pest Megyei Önkormányzattal, a „Castrum  projekttel” kapcsolatban kötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztés a  távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. célvizsgálatáról szóló vizsgálati jelentésről
Közterület minősítésű ingatlanokat érintő telekalakítás jóváhagyásáról (Uszoda)
Előterjesztés-módosítás a végelszámolás alatt álló Szentendre Városfejlesztési Közhasznú társaság 2006. évi tevékenységét lezáró Közhasznú jelentésről
Előterjesztés az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Alap által kiírt pályázat 2000 Szentendre, Régi Egészségház Bükkös-part 36-38. szám alatti műemlék épületének felújítására
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló, többször  módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításának kezdeményezése
Előterjesztés a Szentendre 023/68 hrsz-ú ingatlan kisajátításának megindításáról
Előterjesztés a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló, 18/2001. (V. 18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztés Duna Menti kistérségi kerékpárút hálózat tervezésének finanszírozásáról
Előterjesztés a  szentendrei 1704 hrsz-ú Frangepán utca egy részének kisajátításáról
Előterjesztés „Talentum” ösztöndíj Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj létrehozásáról
Sürgősségi előterjesztés városfejlesztési akcióterv elkészítésére, valamint Innovációs és Formatervezési Központ felállítására vonatkozó elvi döntés meghozataláról
Sürgősségi előterjesztés városfejlesztési akcióterv elkészítésére, valamint Innovációs és Formatervezési Központ felállítására vonatkozó elvi döntés meghozataláról
Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról
Előterjesztés a Pilis Rádió tartozásának rendezéséről
Előterjesztés az Oktán Kft. egyezségkötési javaslatáról
Előterjesztés a Szentendre, Szarvashegy 15. szám alatt található 10201 hrsz-ú lakás elidegenítésre történő kijelöléséről
Előterjesztés a Szentendre, Vasúti-villasor mentén fekvő külterületi 062/30 hrsz-ú ingatlan megvételre történő felajánlásáról
Előterjesztés a Szentendre, Római sánc köz 3. szám alatti 1061 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen termálkút létesítésére irányuló együttműködési megállapodásról
Előterjesztés az Egészséges Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztés a „Szentendre Templomdombi támfal leomlása” címmel beadandó vis maior pályázathoz
Előterjesztés a Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti nyilvános WC és iroda helyiségek pályázati kiírásáról
Előterjesztés tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
Előterjesztés a Szentendre, Hamvas Béla u. 14/III/9 szám alatti bérlakás elidegenítésre történő kijelöléséről
Szentendre Város Önkormányzata és SZEBETON Ft. között kötendő szerződésről és árvízvédelmi töltés és kerékpárút megépíthetősége érdekében
Előterjesztés  Városi Kitüntető Díjak adományozásáról
Előterjesztés az önkormányzati bérlakás-igénylők 2006. évi sorrendet megállapító várakozó listájára tett észrevételekről
Előterjesztés Kovács Miklósné közgyógyellátás tárgyában benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Beszámoló a 2006. évben benyújtott vis maior pályázatok aktuális helyzetéről
Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására
Előterjesztés az alpolgármester megválasztása,  illetményének megállapítása tárgyában
Előterjesztés az alpolgármester megválasztása,  illetményének megállapítása tárgyában
251/2006. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
252/2006. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 08. 15- 2006. 10. 10. közötti időszakban
 253/2006. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 09.01 – 2006. 10. 16. közötti időszakban
Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. közbenső mérlegének elfogadásáról
Sürgősségi indítvány a VSz. Zrt. Alapító Okiratának módosításáról
Sürgősségi indítvány az Alpolgármester  illetményének megállapításáról
Sürgősségi indítvány a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet (továbbiakban: SZEI) által az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett „az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” pályázaton történő részvételének támogatása, illetve a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Kft.-vel kötendő, teljesítmény- volumen átadás-átvételi megállapodás jóváhagyásáról
Sürgősségi indítvány a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet (továbbiakban: SZEI) által az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett „az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” pályázaton történő részvételének támogatása, illetve a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Kft.-vel kötendő, teljesítmény- volumen átadás-átvételi megállapodás jóváhagyásáról
Szentendre Város Önkormányzat feladat-ellátási, döntési rendszerének felülvizsgálata és (racionalizálási célú) gazdasági stratégia kidolgozása tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítása
Sürgősségi indítvány a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen termálkút létesítésére irányuló együttműködési megállapodás módosításáról
Előterjesztés a Ferrero Magyarország Kft. által kiírt pályázaton történő indulásról
Előterjesztés a 239/2006. (IX.12.) Képviselő-testület. sz. határozat módosításáról
Előterjesztés a 144/2006. (VI.13.) Képviselő-testület. sz. határozat módosításáról
Előterjesztés Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Előterjesztés a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok együttműködési megállapodásáról
Előterjesztés a Pismány városrész szennyvízcsatornázása I. ütem építésére a PORR Konzorciummal kötött szerződés módosításáról
Előterjesztés az árvízvédelmi töltés és kerékpárút építésére a BOLA-TERRA Konzorciummal kötött szerződés módosításáról
Sürgősségi indítvány az 1052 hrsz-ú, természetben Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosításáról
Előterjesztés a SZEMMI intézményvezetői feladatainak átmeneti ellátásáról
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló József utca 6. szám alatti 8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázat, valamint Kőzúzó utcai 475/6 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok eredményhirdetéséről
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló József utca 6. szám alatti 8505 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázat, valamint Kőzúzó utcai 475/6 hrsz-ú sportpálya hasznosítására kiírt pályázatok eredményhirdetéséről
Előterjesztés a Szentendre, 4441 hrsz-ú közterületen termálkút létesítésére irányuló együttműködési megállapodás módosításáról
Előterjesztés Városfejlesztési szakember fogadása céljából benyújtandó pályázathoz
Előterjesztés az Intelligent Energy Europe pályázaton való részvételre SECHURBA projekt
Előterjesztés az Intelligent Energy Europe pályázaton való részvételre ENGLIC BUILD projekt
Előterjesztés ingatlan elővásárlási jog lemondásáról
Előterjesztés Szentendre Város balesetveszélyes útjainak helyreállításához szükséges költségvetési előirányzat biztosításáról
Előterjesztés a Püspökmajori bölcsőde beruházás kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
Előterjesztés a Püspökmajori bölcsőde beruházás kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006.10.10. – 2006. 11.10 közötti időszakban
Beszámoló a Képviselő-testület által a Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 10.10. – 2006. 11.10. közötti időszakban
Sürgősségi indítvány  Szentendre Város Önkormányzata és a Liliom 20 Ingatlan Kft. közötti együttműködésről, valamint a HÉV-állomás környékére vonatkozó tervezői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Sürgősségi indítvány a 378 hrsz-ú, természetben Rózsa utca és a Dózsa György út találkozásánál található gázfogadó állomás és út egy részének kisajátításáról
Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzata és a VSz. Zrt. között létrejött 2010.03.15-ig érvényes, a Szentendre Város téli útüzemeltetési feladatainak elvégzésével kapcsolatos vállalkozási szerződés 2006 – 2007. év téli időszakára vonatkozó díjtételeinek módosításáról
Előterjesztés  a Castrum Közhasznú Egyesület és a Nemzeti – Konzervatív Kör névhasználati kérelméről
Előterjesztés  a Castrum Közhasznú Egyesület és a Nemzeti – Konzervatív Kör névhasználati kérelméről
Előterjesztés P’Art-Mozi műszaki-technikai fejlesztésének pályázatáról
Előterjesztés Dunakorzó tervpályázat indításáról
Előterjesztés szentendre város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott kérelemről
Előterjesztés Szentendre Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott kérelemről
Tájékoztató Szentendre Város Kisebbségi Önkormányzataival kötendő megállapodások menetéről
Előterjesztés a (Közművelődési) Kulturális és Városmarketing Kht. (a továbbiakban: Kht.) alapításának elveiről, a Kht. Ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírásáról, valamint Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei (a továbbiakban: SZEMMI) költségvetési szerv működésének lehetséges módozatairól
Előterjesztés az OKTÁN benzinkút ismételt üzembe helyezéséről
Előterjesztés az árvízvédelmi töltés és kerékpárút építése érdekében a HM-mel kötött megállapodás módosításáról
Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásáról – 1. forduló
Előterjesztés  az „ÉRTED”  Hajléktalan Menedékhely férőhelyszám bővítéséről
Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. évi munkatervének elfogadásáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat rendeleteinek    felülvizsgálatára
Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester költségtérítéséről
Előterjesztés a BOLA 95 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelésének faktorálásáról
Előterjesztés  az önkormányzati tulajdonú szennyvízközmű rendszeren történő beruházásokról és felújításokról szóló, DMRV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztés Szentendrei ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról
Előterjesztés a 7318 hrsz-ú közterület egy részének értékesítéséről
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Bercsényi u. 4. számú épület műszaki állapotáról, hasznosításáról
Előterjesztés Biztonságos Városunkért Közalapítvány felügyelő bizottsági  tagjának megválasztásáról
Előterjesztés Adventi vásár rendezéséről – asztalok, bódék kihelyezéséről
Előterjesztés  Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége Alapszabály elfogadásához
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2006. 10. 11. – 2006. 12. 04. közötti időszakban
Sürgősségi indítvány  az Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központtal nappali ellátásra kötött ellátási szerződés meghosszabbításáról
Sürgősségi indítvány közbeszerzési eljárást lezáró döntés átruházásáról
Sürgősségi indítvány  a polgármester  jutalmazásának  megállapítására
Előterjesztés Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról szóló, többször módosított 23/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet módosításáról
Sürgősségi indítvány a Püspökmajori bölcsőde beruházás költségcsökkentését célzó műszaki dokumentáció készítéséről a kivitelező kiválasztására kiírandó új közbeszerzési eljárás érdekében
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetőjének vezetői megbízásáról
Előterjesztés a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről, és a parkolási díjakról szóló 15/2006. (IV.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról
(1. forduló)
Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzattal, a „Castrum projekttel” kapcsolatban kötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzattal, a „Castrum projekttel” kapcsolatban kötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztés a „Talentum” Szentendre Jövőéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló ?/2006. (XII. 12.) Önk. sz. rendelet megalkotásáról és Szentendre Város Tanulmányi Ösztöndíjának alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 28/2003. (V. 19.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatnak a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003.(XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásáról – 2. forduló
Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről
Előterjesztés ellátási területen kívüli betegek után fizetendő működési költség hozzájárulásról
Előterjesztés az Oktán Kft-vel kötendő terület-hasznosítási szerződésről
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a SZEBETON ZRt. között kötendő szerződésekről
Előterjesztés a BOLA 95 Építőipari Kereskedelmi és Szoltáltató Kft
Követelésének faktorálásáról
Előterjesztés fenntartói engedély megadásáról, az önkormányzati iskolák igazgatóinak munkáltatói intézkedéseire
Előterjesztés a Szentendre, Cseresznyés úton engedély nélkül épített kerítés fennmaradásához történő hozzájárulásról
Előterjesztés közterületek – névtelen utcák elnevezéséről
Előterjesztés ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
Előterjesztés Szentendre Város Mecénása díj adományozásáról
Előterjesztés a Duna Menti kistérségi kerékpárút hálózat tervezéséről
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2006. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásról
Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztés Radványi G. Levente részére, alpolgármesteri tisztségének megszűnését követően megállapítandó juttatásról
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 64/2003. (XII.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról