2005.

1/2005. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a a Polgármesterre népjóléti igazgatás területén átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 11. 24. – 2004. 12. 20. közötti időszakban
3/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.12.01. – 2004.12.31. közötti időszakban
4/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra – Szentendre Város Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai keretében 2004. évben megvalósult programokról valamint a 2005. évi külügyi tervéről, 2005-ben szervezett ünnepségek és rendezvények programjáról; a sportegyesületek és diák-sportegyesületek, a belföldi szünidei táboroztatás, a Nemzetközi kapcsolatok, a Közművelődési pályázat, a Közösségi- Kulturális pályázat elszámolásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004.12.01. – 2004. 12.31. közötti időszakban
5/2005. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városi Bíróság előtt 4.P.20.775/2004. számon folyamatban lévő, ingatlan vételárhátralék és kamatai megfizetésének ügyében az egyik alperes által benyújtott egyezségi ajánlat megtárgyalásáról
6/2005. Sürgősségi indítvány a 391/2004. (XII.14.) Kt. számú határozat módosításáról, illetve kiegészítéséről
7/2005.

Előterjesztés Szentendre Város menetrendszerinti helyi közúti személyszállításra vonatkozó MEGÁLLAPODÁS módosításáról a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumával

melléklet

8/2005. Előterjesztés Szentendre Város a Volánbusz Közlekedési Rt.-vel kötött menetrend szerinti helyi közúti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés kiegészítéséről
9/2005. Előterjesztés Tűzvédelmi Közalapítvány megszüntetéséről
10/2005.

Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. új könyvvizsgálójának megválasztásáról, a Kht. alapító okiratának módosításáról

melléklet

11/2005. Előterjesztés a 2005. évi ellenőrzési tervről
12/2005.

Előterjesztés az Egészséges Városért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

13/2005.

Beszámoló a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2004. évben végzett munkájáról

melléklet

14/2005. Előterjesztés a 4367/6 hrsz-ú közterület elnevezéséről
15/2005. Előterjesztés a gépjármű-beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
16/2005. Előterjesztés a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által a parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítéséhez szükséges helymeghatározást segítő GPS (helymeghatározó) eszközök beszerzése címmel kiírt pályázati felhíváson való indulásról
17/2005. Előterjesztés a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által „a parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzése” címmel kiírt pályázati felhíváson való indulásról
18/2005. Előterjesztés a  maximális osztálylétszámok túllépésének engedélyezéséről
19/2005. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Szentendre, Barackos u. 1. sz. alatti 4424 hrsz-ú KMB Iroda átalakításáról
20/2005. Előterjesztés Dombay Rudolf kérelméről forgalomképes ingatlanok ingatlan nyilvántartási bejegyzésének alapjául szolgáló alapokiratokba történő betekintéséhez
21/2005. Előterjesztés a Dózsa György u. 3. sz. alatti 384 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról
22/2005. Előterjesztés a Szentendre és Vidéke c. lappal kapcsolatos egyes kérdésekről
23/2005. Előterjesztés ART Mozi beruházásról
24/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására
25/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
26/2005. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jog lemondásról
27/2005. Előterjesztés a Kökény utca és az Ady Endre út között húzódó 4343/1 hrsz-ú ingatlanból 180 m2 terület telek kiegészítésként történő értékesítésének jóváhagyására
28/2005. Előterjesztés az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút
29/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló, módosított 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati lakások és azok hasznosításáról
30/2005. Előterjesztés Bajomi Béla rendszeres szociális segélyének megszüntetéséről és a jogosulatlanul felvett támogatásának visszafizetéséről
31/2005.

Előterjesztés Szentendre Város közparkolóinak üzemeltetésére kiírt pályázat eredményéről

melléklet

32/2005. Előterjesztés könyvvizsgáló kiválasztására irányuló  egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala érdekében
33/2005. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
34/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a a Polgármesterre népjóléti igazgatás területén átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2004. 12. 25. – 2005. 01. 25. közötti időszakban
35/2005. Előterjesztés VSZ Rt. fűtőművének területén megvalósítandó uszodáról és szabadidőközpontról
36/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának személyi állományára vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző célok meghatározásáról
37/2005.

Előterjesztés az Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság Támogató Szolgáltatásáról

melléklet

38/2005.

Előterjesztés Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatornázás I. ütemének indításáról

melléklet

39/2005.

Előterjesztés Szentendre Város és a Volánbusz Közlekedési Rt.-vel kötött menetrend szerinti helyi közúti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés kiegészítéséről

melléklet

40/2005.

Sürgősségi indítvány Szentendre Város közparkolóinak üzemeltetésére kiírt pályázat eredményéről

melléklet

41/2005. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról
42/2005. Előterjesztés az iskolatej program folytatásáról
43/2005. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog átadásokról
44/2005. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog átadásokról
45/2005. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog átadásokról
46/2005. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog átadásokról
47/2005. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog átadásokról
48/2005. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog átadásokról
49/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról
50/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe   tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
 51/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe   tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
52/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
53/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
54/2005. Előterjesztés az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút műszaki ellenőrzésére közbeszerzési eljárás indításáról
55/2005. Előterjesztés az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút támogatási szerződésének megkötéséről, és annak egyes előfeltételeiről
56/2005. Előterjesztés vételár törlesztő részlet tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
57/2005. Előterjesztés Hamar Éva aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyének megszüntetéséről
58/2005. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezetőjének megbízásáról
59/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra –  az óvodai, iskolai beiratkozások idejének kijelöléséről – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.01.01. – 2005. 02.22. közötti időszakban
60/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 01. 14. – 2005. 02. 15. közötti időszakban
61/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozatok módosításáról
62/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozatok módosításáról
63/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozatok módosításáról
64/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozatok módosításáról
65/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozatok módosításáról
66/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozatok módosításáról
67/2005. Sürgősségi indítvány az 1052 hrsz-ú, természetben Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosításáról
68/2005. Sürgősségi indítvány a Barcsay Iskola beruházás azonnali folytatásához kiírandó közbeszerzési eljáráshoz
69/2005. Előterjesztés CSICSERKÓ Szabályozási Terve tervezési program elfogadásáról
70/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Gondozási Központ intézményvezetőjének öt éves  vezetői megbízásáról
71/2005. Előterjesztés Szentendre, Radnóti Miklós úti garázssor emeletráépítésének elidegenítési jogáról történő lemondásáról
72/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2003. (II.24.) Önk. sz. rendelet módosításáról
73/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő, Bogdányi u. 34. és 34/A szám alatti, 2197 és 2198 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
74/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 49/2003. (III.11.) Kt. sz. határozatának módosításáról
75/2005. Előterjesztés a költségvetési rendeletben biztosított 65 millió forintos hitelfelvétel terhére készítendő tervezési munkákról
76/2005. Sürgősségi indítvány az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog alapján történő (elidegenítési és terhelési tilalom) kielégítési sorrend megváltoztatásáról
77/2005.

Előterjesztés elővásárlási jog lemondásáról 

Előterjesztés-kiegészítés ingatlan elővásárlási jog lemondásáról

78/2005.

Előterjesztés Szentendre, Városház tér 4. (2332 hrsz.) alatti ingatlan bérleti jogának átadásáról

melléklet

melléklet

79/2005.

Előterjesztés a Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a Gondozási Központ Alapító Okiratainak módosításáról

melléklet

80/2005.

Előterjesztés a Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a Gondozási Központ Alapító Okiratainak módosításáról

melléklet

81/2005. Előterjesztés a Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a Gondozási Központ Alapító Okiratainak módosításáról
82/2005. Sürgősségi indítvány az art mozi megvalósítását célzó egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról
83/2005 Előterjesztés a Gondozási Központ (a továbbiakban: Intézményvezető) vezetőjének közalkalmazotti jogviszonybeli helyzetéről
84/2005. Előterjesztés  munkaügyi perben az Önkormányzat képviseletéről
85/2005. Előterjesztés  gépjármű-beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
86/2005. Előterjesztés körzeti megbízott kinevezéséhez való hozzájárulásról
87/2005. Előterjesztés a „Barcsay-Iskola beruházás” folytatásának lehetőségeiről
88/2005

Előterjesztés a Templom dombra kihelyezendő árusító asztalok pályáztatásáról

melléklet

89/2005

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 384 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének módosításáról

melléklet

90/2005. Előterjesztés a 4404 hrsz-ú (természetben Szentendre, Cseresznyés út 7.) ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
91/2005. Előterjesztés a 4404 hrsz-ú (természetben Szentendre, Cseresznyés út 7.) ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
92/2005. Előterjesztés a szentendrei 4404 hrsz-ú (Cseresznyés u. 7.) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos közbeszerzési szabályokról, és ennek következményeiről
93/2005. Előterjesztés a költségvetési rendeletben biztosított 65 millió forintos hitelfelvétel terhére készítendő tervezési munkákról
94/2005. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
95/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra pályázat kiírása a városi sportegyesületek és diáksport egyesületek támogatásról, pályázati felhívás belföldi szünidei táborozás támogatásáról átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 02. 22. – 2005. 03. 31. közötti időszakban
96/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre népjóléti igazgatás területén átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 02. 28. – 2005. 03. 19. közötti időszakban
97/2005. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2004. évben végzett  rendőri tevékenységéről
98/2005. Sürgősségi indítvány a Móricz Zsigmond Gimnáziumnak és a Petzelt József Szakképző Középiskolának otthont adó ingatlanokkal kapcsolatos helyzetről
99/2005. Előterjesztés az 1052 hrsz-ú, természetben Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása utáni végleges sorsáról
100/2005.  Előterjesztés a 100/2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat helyrajzi számának pontosításáról
101/2005.  Hozzájárulás a Pest Megyei Önkormányzatnak a Pest Megyei Könyvtár felújítására vonatkozó pályázaton való induláshoz
102/2005. Előterjesztés Szentendre Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó laktanya tervezési és kivitelezési vállalkozói díja ügyében a Fővárosi Ítélőtábla által hozott 1. Pf. 21257/2007/10. számú ítélet pénzügyi kihatályáról
103/2005.

Előterjesztés külterületen létesítendő adótorony (bázisállomás) elhelyezhetőségéről

melléklet

104/2005. Sürgősségi indítvány az art mozihálózat fejlesztésének támogatásáról szóló 6/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet alapján kiírásra kerülő 2005. évi pályázaton való indulás lehetőségéről
105/2005. Sürgősségi indítvány az art mozihálózat fejlesztésének támogatásáról szóló 6/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet alapján kiírásra kerülő 2005. évi pályázaton való indulás lehetőségéről
106/2005. Sürgősségi indítvány képviselő-testületi határozatok visszavonásáról
107/2005. Sürgősségi indítvány az  önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő működési (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
108/2005. Sürgősségi indítvány a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt „Helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási és vis maior feladatinak támogatására”(2005/HU-CÉDE/030903) című pályázatán történő indulásról
109/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2330 hrsz-ú épületegyüttesében új Ügyfélszolgálat kialakítása tárgyában kiírt egyszerű tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményéről
110/2005. Sürgősségi indítvány a Költségvetési és Vagyon Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság   együttes feladat és hatásköreinek összevonásáról
111/2005. Előterjesztés Szentendre és Szigetmonostor között tervezendő híd ügyéről
112/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló rendeletének a módosításáról
113/2005. Sürgősségi indítvány a Bartex Rt.-vel folytatandó egyeztetésekről
114/2005. Előterjesztés a volt Parktábor hasznosításának tervezési pályázati kiírásáról
115/2005. Előterjesztés Szentendre Városfejlesztési Közhasznú Társaság működésének finanszírozására
116/2005. Előterjesztés a Szentendre és Vidéke és a Városfejlesztési Kht. jövőbeni működtetéséről, valamint a Kht. új ügyvezetőjének megbízásáról
117/2005. Előterjesztés a Pap-szigeti strand 2005. évi szezonális nyitásához szükséges műszaki teendőkről
118/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 8634/35 hrsz-ú (természetben, Szmolnyica sétány 1-2.) ingatlan 4/8 rész értékesítésre történő kijelöléséről
119/2005. Előterjesztés art mozi megvalósítását célzó egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
120/2005. Előterjesztés a Szentendre, Fehérvíz utcai 8634/69 hrsz-ú közterületen 6 db parkolóhely kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
121/2005. Előterjesztés a költségvetési rendeletben biztosított 65 millió forintos hitelfelvétel terhére készítendő tervezési munkákról
122/2005. Előterjesztés a költségvetési rendeletben biztosított 65 millió forintos hitelfelvétel terhére készítendő tervezési munkákról
123/2005. Előterjesztés Szentendre város közúthálózatának fejlesztéséről
124/2005. Előterjesztés közterületek névtelen utcák elnevezéséről
125/2005. Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosításáról
126/2005. Előterjesztés a Duna korzói árvízvédelmi töltés felülvizsgálatának szükségességéről
127/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 0181/6 és0181/7 hrsz-ú ingatlanok valamint a MICRO-INVEST Kft tulajdonában lévő ingatlanok egy részének cseréjéről
128/2005. Előterjesztés a „Belvárosi Koncepció” elkészítése céljából lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményéről
129/2005.

Előterjesztés a  2005. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

130/2005. Előterjesztés Szentendre Régi Művésztelep felújítása és bővítése a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által kiírásra kerülő tervpályázathoz csatlakozás Társkiíró minőségben
131/2005. Előterjesztés Informatikai eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
132/2005. Előterjesztés a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 31/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet, a reklámhordozókról szóló 32/2003. (V.19.) Önk. sz. rendelet, valamint a Város közigazgatási területén elhelyezhető plakátok, falragaszok elhelyezésének szabályairól szóló 28/1994. (IX.14.) Önk. sz. rendelet felülvizsgálatáról
133/2005. Előterjesztés Jeges utcai, Fürj utcai, Derecske utcai ingatlanok pályázat útján történő hasznosításáról
134/2005. Előterjesztés az 1052 hrsz-ú, természetben Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosításáról
135/2005 Előterjesztés a Szentendrei Városi Bíróság előtt 2.P.20.396/2004. számon folyamatban lévő, lakáshasználati jog megszűntetésének megállapítása iránt indított perben az alperesek által benyújtott egyezségi ajánlat megtárgyalásáról
136/2005 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati lakásokról és hasznosításáról
137/2005 Előterjesztés Tőzsér Józsefné ápolási díja tárgyában benyújtott fellebbezésének elbírálásáról
138/2005 Előterjesztés Bíró János rendszeres gyermekvédelmi támogatása megszüntetése és a jogosulatlanul fevett támogatás visszafizetése ügyében
139/2005 Előterjesztés az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog alapján történő (elidegenítési tilalom) kielégítési sorrend megváltoztatásáról
140/2005. Előterjesztés földutak javításáról
141/2005.

Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által elnyert „a Regionális Információs Rendszer megvalósítása a szentendrei kistérség főváros közeli rekreációs és kiemelt idegenforgalmi övezetté válásának elősegítése érdekében” GVOP-2004-4.3.1 című pályázat önrészének biztosításáról

melléklet

142/2005. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2005. április 20-án meghirdetett Terület és régiófejlesztési célelőirányzatra történő pályázat benyújtásáról a Dunakanyar Térség 26 önkormányzata és a Szentendrei Szabadtéri Múzeum területén végzendő 2005. évi csípőszúnyog-gyérítési munkák támogatására.
143/2005. Előterjesztés informatikai eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás kiegészítésére
144/2005

Előterjesztés Városi Szolgáltató Rt. (VSZ Rt.) felügyelő bizottsági tagjának  megválasztásáról

melléklet

145/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről
146/2005. Előterjesztés nevelési-oktatási intézményvezetők 7 éves megbízásáról
147/2005.

Előterjesztés a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak megállapodása közös zajtérkép készítéséről

melléklet

148/2005. Beszámoló Szentendre Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján
149/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában  átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 02. 01. – 2005. 04. 15. közötti időszakban
150/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 03. 20. – 2005. 04. 20. közötti időszakban
151/2005

Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra – sportegyesületek és a kiemelt művészeti tevékenységet folytató csoportok támogatásáról, Nevelő-oktató intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének elfogadásáról -átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.02.23-2005.03.25. közötti időszakban

melléklet

152/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.02.01. – 2005.04.15. közötti időszakban
153/2005 Sürgősségi indítvány a Szentendrei Városi Bíróság előtt 7.P.20.917/2004. számon folyamatban lévő, bérleti díj és kamatai megfizetésének ügyében Árpásy Miklós alperes által előterjesztett egyezségi ajánlat megtárgyalásáról
154/2005 Sürgősségi indítvány közbeszerzési eljárásokat lezáró döntés átruházásáról
155/2005 Sürgősségi indítvány az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog alapján történő (elidegenítési tilalom) kielégítési sorrend megváltoztatásáról
156/2005. Előterjesztés a Városi Szolgáltató  Rt.  központi telephelyének hasznosítási lehetőségéről
157/2005. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. -nek a liberalizált gázpiacról történő földgáz beszerzéséről
158/2005. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezetőjének kiválasztását célzó pályázat szövegének elfogadásáról
159/2005. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásának elbíráláshoz előkészítő  munkacsoport létrehozásáról
160/2005. Sürgősségi indítvány  Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
161/2005. Sürgősségi indítvány  Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
162/2005. Sürgősségi indítvány  Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
163/2005. Sürgősségi indítvány  a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
164/2005. Sürgősségi indítvány a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
165/2005. Sürgősségi indítvány  Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
166/2005. Sürgősségi indítvány  Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
167/2005. Sürgősségi indítvány  Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
168/2005. Sürgősségi indítvány  Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
169/2005. Sürgősségi indítvány a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
170/2005. Előterjesztés az 1052 hrsz-ú, természetben Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosításáról
171/2005. Előterjesztés Szentendre és Szigetmonostor között tervezendő híd ügyéről
172/2005.

Előterjesztés együttműködési keret-megállapodásról

melléklet

173/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei intézményvezetőjének öt éves megbízásáról
174/2005. Sürgősségi indítvány a szentendrei belterületi 90/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon elhelyezkedő, Lakatos Gyula által épített épület kiemeléséhez történő hozzájárulás megadásáról
175/2005. Előterjesztés az Oktán benzinkút közterület  használati díj megállapítása elleni fellebbezésről
176/2005. Előterjesztés az Oktán benzinkút tartályainak beüzemeléséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatról
177/2005. Előterjesztés Jeges utcai, Fürj utcai, Derecske utcai ingatlanok pályázat útján történő hasznosításáról
178/2005. Előterjesztés Szentendre város közút hálózatának fejlesztéséről
179/2005. Előterjesztés hosszú lejáratú hitelek kiváltásáról
180/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata pénzügyi-gazdasági helyzetéről
181/2005. Előterjesztés az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet módosításáról, valamint előirányzat nélküli kötelezettségvállalásról
182/2005.

Előterjesztés a 129/2005. (IV.12.) Kt. számú határozattal jóváhagyott „Éves Közbeszerzési Terv” módosításáról

melléklet

183/2005. Előterjesztés az ellenőrzés 2004. évi munkájáról
184/2005. Előterjesztés Kőzúzó utcai sportterület hasznosításáról
185/2005. Előterjesztés Rév utcai ingatlan értékesítéséről
186/2005. Előterjesztés a volt Parktábor hasznosításának lehetőségeiről
187/2005. Előterjesztés a „Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny” címmel kiírt versenyfelhíváson való indulásról
188/2005. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
189/2005. Önálló képviselői előterjesztés a Hamvas Béla úti játszótér felújításáról
190/2005. Előterjesztés a HÉV megálló előtti aluljáró hasznosításáról
191/2005. Előterjesztés a HÉV megálló környékének gondozásáról
192/2005. Előterjesztés a Pap-szigeti strand üzemeltetéséről
193/2005. Előterjesztés iparterület kisajátításának folytatásáról
194/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati lakásokról, hasznosításáról, valamint a szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséről
195/2005. Előterjesztés Városi Pedagógiai Díj adományozásáról
196/2005.

Előterjesztés Városfejlesztési Közhasznú Társaság (Kht.) Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról

melléklet

197/2005.

Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

melléklet

198/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 384 hrsz-ú ingatlan (Szentendre, Dózsa György út 3.) értékesítéséről
199/2005. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
200/2005.

Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Közhasznú társaság (Kht.) 2004. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

melléklet

201/2005. Előterjesztés Szentendre Városfejlesztési Kht. saját tőkéjének rendezésére
202/2005. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezetőjének megbízásáról
203/2005.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. 2004. évi beszámolójának, valamint 2005. évre vonatkozó üzleti tervének, valamint a felügyelő bizottság 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

melléklet

204/2005. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. vezető tisztségviselők díjazásának megállapításáról, prémium meghatározásáról
205/2005.

Előterjesztés a 2004. évi beszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés elfogadásáról

melléklet

206/2005. Előterjesztés a szentendrei belterületi 90/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon elhelyezkedő Lakatos Gyula által épített épület kiemeléséhez történő hozzájárulás megadásáról
207/2005.

Előterjesztés az Önkormányzat Likvid hitelének kiváltására indult közösségi, gyorsított-tárgyalásos eljárásban a részvételi szakasz lezárásáról

melléklet

208/2005. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Gimnáziumnak és a Petzel József Szakképző Középiskolának otthont adó ingatlanokkal kapcsolatos helyzetéről
209/2005. Előterjesztés a szentendrei óvodások logopédiai ellátásáról
210/2005. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
211/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.04.21. – 2005.05.23. közötti időszakban
212/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Művelődési és Kisebbségi Bizottságra – a belföldi szünidei táboroztatás és a nemzetközi kapcsolatokra kiírt pályázatok elbírálásáról – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.03.25. – 2005.05.30. közötti időszakban
213/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.04.11. – 2005.05.27. közötti időszakban
214/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.04.15. – 2005.05.15. közötti időszakban
215/2005.  Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. április 04. – 2005. május 23. közötti időszakban
216/2005. Sürgősségi indítvány az Önkormányzat gazdasági helyzetének stabilizációjára és a hosszú távú kötelezettségvállalások megalapozásáról
217/2005.

Sürgősségi indítvány a HÉV megálló előtti aluljáró hasznosításáról szóló pályázat kiírásáról

melléklet

218/2005. Sürgősségi indítvány közterület minősítésű ingatlanokat érintő telekalakítás jóváhagyásáról
219/2005. Sürgősségi indítvány közterület minősítésű ingatlanokat érintő telekalakítás jóváhagyásáról
220/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozat módosításáról
221/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozat módosításáról
222/2005. Sürgősségi indítvány beruházási előirányzatok módosításáról
223/2005. Sürgősségi indítvány a képviselői karbantartási keret felhasználási lehetőségeinek módosításáról
224/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának  forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyonának értékbecsléséről
225/2005.

Előterjesztés a Barcsay Beruházás kapcsán a Progress Kft-vel kötendő megállapodásról

melléklet

226/2005. Előterjesztés külterületen létesítendő adótorony (bázisállomás) elhelyezhetőségéről
227/2005.

Előterjesztés a 1052 hrsz-ú, természetben Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

melléklet

228/2005. Előterjesztés Szentendre Város  zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló rendelet megalkotásának napirendre tűzéséről
229/2005. Előterjesztés a közterületen reklámcélra használható felületek egységes kezeléséről
230/2005. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyásáról
231/2005. Előterjesztés a 2006. évi Budapesti Tavaszi Fesztiválon történő bemutatkozásról
232/2005.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata közparkolóinak üzemeltetésére vonatkozó haszonbérleti szerződés időtartamának 2005. augusztus 1-től 2006. január 31-ig történő meghosszabbításáról

melléklet

233/2005. Előterjesztés a „Szentendre és Vidéke” c. önkormányzati kulturális és közéleti hetilap felelős szerkesztői feladatok ellátására, pályázat kiírásáról
234/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő, Bogdányi u. 34. és 34/A szám alatti 2197 és 2198 hrsz-ú, valamint Szmolnyica sétány 2. szám alatti 8634/35 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
235/2005.

Előterjesztés az ART mozi működésének ideiglenes támogatásáról

melléklet

236/2005. Előterjesztés a 100/2005.(IV.12.) Kt. sz. határozat helyrajzi számának pontosításáról
237/2005. Előterjesztés ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról
238/2005. Előterjesztés a Kőzúzó utcai Sportközpont Pályázati Felhívásáról
239/2005. Előterjesztés a volt Parktábor hasznosításáról
240/2005.

Előterjesztés a Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesülettel történő együttműködési megállapodásról

melléklet

241/2005. Előterjesztés közbeszerzési eljárásokban az eljárást lezáró döntések átruházásáról
242/2005. Előterjesztés 65 millió forintos hitelkeret terhére történő építészeti tervpályázat indításáról
243/2005.

Előterjesztés Városfejlesztési Közhasznú társaság (Kht.) Alapító Okiratának módosításáról

melléklet

244/2005. Előterjesztés Szentendre, Radnóti Miklós úti garázssor emeletráépítésének elidegenítési jogáról történő lemondásáról
245/2005. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Szentendre, Kovács László u. 37. szám alatti (2624/1 hrsz-ú) ingatlan értékesítéséről
246/2005. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. vezető tisztségviselők díjazásának megállapításáról, prémium meghatározásáról
247/2005. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
248/2005.

Előterjesztés Biztonságos Városunkért Közalapítvány kuratóriumi tagjának, valamint Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról

melléklet

249/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. Ő (2) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati lakásokról, hasznosításáról, valaminta szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséről
250/2005. Előterjesztés Papp Ambrus rendszeres gyermeknevelési támogatásának megszüntetése, és visszafizetése ügyében
251/2005.

Előterjesztés az 1052 hrsz-ú, természetben Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti önkormányzati ingatlan ideiglenes hasznosítása utáni végleges sorsáról

melléklet

252/2005. Előterjesztés a  Szentendre és Vidéke c. önkormányzati kulturális és közéleti hetilap szerkesztőség vezetőjének megválasztásáról
253/2005. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezetőjének lemondásáról
254/2005. Előterjesztés a Szentendrei Városfejlesztési Kht. ügyvezetőjének lemondásáról
255/2005. Előterjesztés közterület minősítésű ingatlant érintő telekalakítás jóváhagyásáról
256/2005. Előterjesztés külterületi (Kőhegy) ingatlan megvételére érkezett ajánlat jóváhagyásáról
257/2005. Előterjesztés 1926/2 hrsz-ú természetben Rév utcai ingatlan értékesítéséről
258/2005. Előterjesztés a Városfejlesztési Kht. ügyvezetőjének választására vonatkozó pályázat kiírásáról
259/2005. Előterjesztés az Önkormányzat likvidhitelének kiváltására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről
260/2005. Előterjesztés a 039/52 hrsz-ú, külterületi ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
261/2005. Előterjesztés a 0284/65 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról
262/2005. Előterjesztés a Szentendre és Vidéke c. önkormányzati kulturális és közéleti hetilap szerkesztőség vezetőjének megválasztásáról
263/2005. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
264/2005. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
265/2005. Előterjesztés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint Szentendre Város Önkormányzata között tulajdonjog-átadásokról
266/2005. Előterjesztés informatikai eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
267/2005. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. fűtőművének átállása szabadpiacon vásárolható földgázra
268/2005.

Előterjesztés a TIGÁZ Rt.-vel kötendő vezetékjog alapításáról szóló megállapodásról

melléklet

269/2005. Előterjesztés informatikai eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
270/2005. Előterjesztés Szentendre, Radnóti Miklós úti garázssor emeletráépítésének elidegenítési jogáról történő lemondásáról
271/2005.

Előterjesztés Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatornázása I. ütem beruházás teljes körű műszaki ellenőri feladatainak ellátására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozataláról

melléklet

272/2005. Előterjesztés az INVESTO kft szabályozási tervmódosítás iránti kérelmének elfogadásáról
273/2005. Előterjesztés a Kondor Béla u. 28. sz. Társasházzal kötendő közpark-rész használati szerződésről
274/2005.

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló közutak tervezése tárgyában kiírt nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

275/2005. Előterjesztés földutak felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító döntés módosításáról
276/2005. Előterjesztés a  Pilis Rádiót működtető Trade Partners Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról, bérleti díj hátralék vonatkozásában részletfizetés engedélyezéséről, valamint kamat elengedéséről
277/2005. Előterjesztés Szente Andrásné rendszeres gyermeknevelési támogatásának megszüntetése  és visszafizetése ügyében
278/2005. Előterjesztés Tóth Zoltánné rendszeres gyermeknevelési támogatásának megszüntetése, és visszafizetése ügyében
279/2005. Előterjesztés a „Szentendre” név használatának engedélyezéséről
280/2005.

Előterjesztés az Euro-VELO hálózat fejlesztése – Szentendre, Duna-parti panoráma kerékpárút építése beruházás teljes körű műszaki ellenőri feladatainak ellátására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés  meghozataláról

melléklet

281/2005.

Előterjesztés a Kondor Béla u. 28. sz. társasházzal kötendő közpark-rész használati szerződésről

melléklet

282/2005. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth Lajos u. 5.szám alatti ingatlan statikai felülvizsgálatáról
283/2005. Előterjesztés informatikai eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
284/2005. Előterjesztés a Pilis Rádiót működtető Trade Partners Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról, bérleti díj hátralék vonatkozásában részletfizetés engedélyezéséről, valamint kamat elengedéséről
285/2005. Előterjesztés az EU „Exchange” pályázatán történő indulásról
286/2005. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Kovács László u. 37.szám alatti ingatlan értékesítéséről
287/2005.

Előterjesztés Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatorna-hálózat építés I. ütemre kiírt nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról, új közbeszerzési eljárás indításáról, valamint az eljárásban közreműködött közbeszerzési szakértővel folytatott további együttműködésről

melléklet

288/2005. Előterjesztés a Progress-B’ 90 Építőipari és Fővállalkozó Kft. és a RAIFFEISEN BANK Rt.-vel kötendő keretszerződés tudomásulvételéről
289/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata téli útüzemeltetési feladatai ellátásának lehetőségeiről
290/2005. Előterjesztés  ART-Mozi beruházás folytatásáról
291/2005. Előterjesztés változtatható jelzésképű sebességkijelző berendezések telepítéséről
292/2005. Előterjesztés az Euro-VELO hálózat fejlesztése – Szentendre, Duna-parti panoráma kerékpárút építése beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozataláról
mellékletmelléklet
293/2005. Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának támogatásáról szóló pályázat beadásáról
294/2005. Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának támogatásáról szóló pályázat beadásáról
295/2005. Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújításának támogatásáról szóló pályázat beadásáról
296/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat egyes követeléseinek értékesítéséről
297/2005. Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „terület- és régiófejlesztési célelőirányzat” című pályázat 11. intézkedésén (tourinform irodák fejlesztése) való indulásról
298/2005. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt a közös európai és/vagy magyar örökséghez kapcsolódó kulturális utak támogatása című pályázaton való indulásról
299/2005. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. átvilágításának jóváhagyásáról
300/2005. Előterjesztés 2356, 2356/A, valamint az 2356/A/1-2356/A/14 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról
301/2005. Előterjesztés földutak felújítására vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindításáról
302/2005.

Előterjesztés földutak felújítására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

303/2005.

Előterjesztés Szentendre, Pismány városrész szennyvízcsatorna-hálózat építés I. ütemre hirdetmény közzétételével indított gyorsított, tárgyalásos éljárás részvételi szakasz lezáró döntésének meghozataláról

melléklet

304/2005.

Előterjesztés a pismányi csatorna beruházás műszaki ellenőrének kiválasztását célzó egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

melléklet

305/2005. Előterjesztés az árvízkárosultak megsegítéséről
306/2005. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
307/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a a Polgármesterre – névhasználat engedélyezése tárgyában – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.05.28. – 2005.08.30. közötti időszakban
308/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 05. 24. – 2005. 07. 30 közötti időszakban
309/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Költségvetési és Vagyon Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.05.01. – 2005.06.15. közötti időszakban
310/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a  Művelődési és Kisebbségi Bizottságra – a Közművelődési és a Közösségi-kulturális civil pályázatok elbírásáról és a RODIN Galéria szoborpark kiállítás támogatásáról- átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről a 2005.05.30-2005.08.23. közötti időszakban
311/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 06. 01. – 2005. 07. 30 közötti időszakban
312/2005. Sürgősségi indítvány közterület minősítésű ingatlant érintő telekalakítás jóváhagyásáról
313/2005. Sürgősségi indítvány megvalósíthatósági tanulmány készíttetéséről a Püspökmajor lakókörnyezet energiahatékonysági beruházásához
314/2005. Sürgősségi indítvány a Védőnői és Ifjúság – egészségügyi Szolgálat létszám bővítése
315/2005. Sürgősségi indítvány Szentendre Város közigazgatási területén 2005. szeptember 14-18-ig terjedő időszakban végzendő rendkívüli szúnyoggyérítésről
316/2005. Sürgősségi indítvány az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút kapcsán az EU Önerő Alaphoz történő pályázat benyújtásáról
317/2005.

Sürgősségi indítvány a Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak Társulási Megállapodása közös zajtérkép készítéséről

melléklet

318/2005. Képviselői indítvány  a Szabályozási Tervben nem szabályozott külterületi, lakóterületi fejlesztésre szánt területekről
319/2005. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítás és a lakóépületek környezete felújításának támogatása céljából kiírt pályázathoz való csatlakozásról
320/2005. Előterjesztés a város köztisztaságáról szóló, többször módosított 45/2001. (X. 15.) Önk. sz. rendelet módosításáról
321/2005. Sürgősségi indítvány árvízkárosultak megsegítéséről
322/2005. Előterjesztés  Szentendre Város Önkormányzat 2005. évi költségvetésének  I. félévi teljesítéséről
323/2005. Előterjesztés a közterületen reklámcélra használható felületek egységes kezelése lehetőségeinek felmérése címmel közbeszerzési eljárás indításáról
324/2005. Beszámoló az Önkormányzat gazdasági helyzetének stabilizációjára és a hosszú távú kötelezettségvállalások megalapozásáról
325/2005. Előterjesztés a Szentendre, Boldogtanyai út 19. szám alatti túlépítkezésről
326/2005. Előterjesztés a Kőzúzó utcai Sportközpont Pályázati Felhívásáról
327/2005. Előterjesztés fűtőműterületén elhelyezendőuszoda és szabadidőközpontról
328/2005. Előterjesztői módosítás Bolgár-Kertész utcák közötti lakóterületi fejlesztés szabályozása
329/2005. Előterjesztői módosítás a 11171 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata
330/2005. Előterjesztés szándéknyilatkozat tételre, hogy Szentendre városa az Európai Művésztelepek Szövetségének tagja legyen
331/2005. Előterjesztés az iskolatej program folytatásáról
332/2005.

Előterjesztés a Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. (hrsz.: 1052) szám alatt található épület statikai vizsgálatának elvégzésére kiírt egyszerűközbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

333/2005. Előterjesztés a Jázmin utcai pihenőpark kialakításáról
334/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 362/2004. (XI.9.) Kt. sz. határozatában foglaltak végrehajtásáról és a létszám csökkentéssel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igényléséhez szükséges képviselő-testületi döntésekről
335/2005.

Előterjesztés a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére kiírt pályázaton történőrészvételről

melléklet

336/2005. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Szentlászlói út 60. szám alatti ingatlan értékesítéséről
337/2005. Előterjesztés az izbégi sportpályán működőbaseball pálya üzemeltetési szerződésének meghosszabbításáról
338/2005. Előterjesztés a 8906/5 hrsz-ú és a 014/38 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról
339/2005.

Előterjesztés perbeli egyezségkötésről Farkas Lászlónéval

melléklet

340/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonát képező, Szentendre, Kucsera F. u. 5. sz. alatti bérlakás jogcím nélküli használója, Bobák Istvánné kérelmének megtárgyalásáról
341/2005.

Előterjesztés az Izbégi Általános Iskolához tartozó Szentendre, Anna u. 22. szám alatti épület tető és homlokzat felújítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

342/2005.

Előterjesztés Pismány, Egres út alatti 2. számú fejlesztési terület (Tegez utca) – Egres út – 0363/89 hrsz-ú út, 0323 hrsz-ú vízmosás, 6622 hrsz-ú vízmosás, 0368/8 hrsz-ú út, 0366 hrsz-ú út, 0364 hrsz-ú út, 0363/116 hrsz-ú út által határolt területegység – szabályozási tervének elkészítése tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

343/2005.

Előterjesztés Barcsay Iskola beruházás műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatainak ellátására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

344/2005. Előterjesztés Városi Kitüntető Díjak adományozásáról
345/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati lakásokról és hasznosításáról
346/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 20/2003. (V.15.) Önk. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a megüresedett önkormányzati lakásokról és hasznosításáról
347/2005. Előterjesztés a Szakorvosi Rendelőintézet szakorvosi óraszámainak módosításáról, új szakrendelések bevezetéséről
348/2005. Előterjesztés Pismány városrész szennyvízcsatorna hálózat építés I. ütem finanszírozása forrásösszetételének elfogadásáról, hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és a viziközműtársulati hitelt biztosító kezességvállalásról
349/2005.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lévőSzentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti épület tetőés homlokzat felújítása tárgyú egyszerűközbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

350/2005.

Összegezés Szentendre Város Önkormányzata Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lévőkockakőés aszfalt burkolatú utak javítása tárgyú egyszerűközbeszerzési eljárásában az ajánlatok elbírálásáról

melléklet

351/2005. Előterjesztés „Földutak felújítása II. ütem” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról
352/2005. Előterjesztés a város gazdálkodó szervezeteiről és üzemeltetési feladatainak ellátásáról
353/2005. Jelentés a lejárt határidejűönkormányzati határozatok végrehajtásáról
354/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre népjóléti igazgatás területén átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 07. 31. – 2005. 09. 01. közötti időszakban
355/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.08.15. 2005.09.22. közötti időszakban
356/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedéséről a 2005. augusztus 1. – 2005. szeptember 30. közötti időszakban
357/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által  a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.08.15.-2005.09.15. közötti időszakban
358/2005. Sürgősségi indítvány a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium könyvtárának bővítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
359/2005. Sürgősségi indítvány a Pap Lajos Kőfaragó Kőszobrász Műhely Kft. és Szentendre Város Önkormányzata között Szentendrén, 2000. június 26?án létrejött vállalkozási szerződésből eredőönkormányzati követelés rendezésére benyújtott egyezségi ajánlat megtárgyalásáról
360/2005. Sürgősségi indítvány 11012/12, 020/27, 05/13 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogáról történő lemondásról
361/2005.

Sürgősségi indítvány a  Szentendre, Dunakorzó 18. szám alatti P´art Filmszínház ideiglenes üzemeltetési szerződésének jóváhagyására

melléklet

362/2005. Előterjesztés a  Szentendre, Duna korzó 18. szám alatti Budapest Bank által bérelt iroda 2005. december 31-én lejáró bérleti szerződésének meghosszabbításáról
363/2005.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szentendre Város közigazgatási területén végzendőgyepmesteri tevékenységekre vonatkozó, a VSz Rt-vel kötött Vállalkozói Szerződés módosítására .

melléklet

364/2005.

Előterjesztés a téli útüzemeltetési szerződésről

melléklet

365/2005. Előterjesztés a belváros forgalmi rendjének és parkolási rendszerének megvalósításáról
366/2005. Jelentés Zakar Ágnes, dr. Pázmány Annamária és  dr. Dragon Pál képviselők  interpellációjának kivizsgálásáról.
367/2005.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. fűtőművének területén megvalósítandó uszoda és szabadidőközpont beruházás jogi és pénzügyi megvalósíthatóságáról

melléklet

368/2005. Előterjesztés Szentendre város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójáról
369/2005. Előterjesztés a helyi adók felülvizsgálatáról (koncepció)
370/2005. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló …/2005. (…) Önk. sz. rendelet megalkotásáról
371/2005. Előterjesztés az önkormányzati szilárd burkolatú közutak burkolat felújítására vonatkozó forrás biztosítására és közbeszerzési eljárás megindítására
372/2005.

Előterjesztés a Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

373/2005. Előterjesztés a HÉV megálló előtti aluljáró hasznosításáról szóló pályázat elbírálására
374/2005. Előterjesztés a maximális csoport és osztálylétszámok túllépésének engedélyezéséről
375/2005. Előterjesztés intézmények pályázati részvételének fenntartói támogatásáról
376/2005. Előterjesztés Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetsége alapító tagságáról
377/2005. Előterjesztés a Szentendre, 0188/73 hrsz-ú ingatlan, a Bükköspatak túloldalának Szentlászlói útról történő megközelítéséről
378/2005. Előterjesztés a 7669/2 hrsz-ú, természetben Kada csúcson elhelyezkedő ingatlan esetleges cseréjéről
379/2005. Előterjesztés a Szentendre, HÉV-állomás – Dózsa György út és a 379/1 hrsz-ú terület által határolt, a hatályos szabályozási terv szerint Gksz-1 övezetbe tartozó tömbre vonatkozó szabályozási terv elkészítéséről szóló háromoldalú szerződés tervezetének jóváhagyásáról
380/2005.

Előterjesztés Pest Megye Önkormányzata által fenntartott Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet által használt, Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan használati megállapodásának elfogadásáról

melléklet

381/2005. Beszámoló a város környezetvédelmi helyzetéről
382/2005. Előterjesztés az „energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése” című pályázat beadásáról a Püspökmajor lakókörnyezet energiahatékonysági beruházásához
383/2005.

Jelentés Magyar Judit képviselő interpellációjának kivizsgálásáról

melléklet

384/2005.

Jelentés a 123/2005. (IV.12.) Kt. sz. lejárt határidejű önkormányzati határozat végrehajtásának kivizsgálásáról

melléklet

385/2005. Előterjesztés 56-os emlékmű felállításáról szóló pályázat kiírásáról
386/2005. Előterjesztés a Pilis Rádiót működtető Trade Partners Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról, bérleti díj hátralék vonatkozásában részletfizetés engedélyezéséről, valamint kamat elengedéséről
387/2005. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséről
388/2005.

Előterjesztés az Izbégi Általános Iskolához tartozó Szentendre, Anna u. 22. szám alatti épület tető és homlokzat felújítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

389/2005.

Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal és a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatalával a Vasúti villasor 15. szám alatti óvoda épület bővítésének finanszírozásáról és a kialakítandó bővítményben ellátandó feladatokról szóló szerződések jóváhagyásáról

melléklet

390/2005.

Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal és a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatalával a Vasúti villasor 15. szám alatti óvoda épület bővítésének finanszírozásáról és a kialakítandó bővítményben ellátandó feladatokról szóló szerződések jóváhagyásáról

Az óvodai beiratkozásokról szóló 128/2003. (VII.15.) Kt. sz. határozat kiegészítése

391/2005.

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. működésének, gazdálkodásának és vagyoni helyzetének átvilágításáról, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Városfejlesztési Kht. kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási feladatainak vizsgálatáról szóló szerződés jóváhagyásáról

melléklet

392/2005. Előterjesztés Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005-2006. évi közmunka programján való indulásról
393/2005. Előterjesztés Art mozi építés folytatása-tárgyú egyszerűközbeszerzési eljárást lezáró döntésről
394/2005.

Előterjesztés az Önkormányzat Számlavezető Pénzintézetének kiválasztására indult közösségi, tárgyalásos eljárásban a részvételi szakasz lezárásáról

melléklet

395/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjéről szóló, 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet módosításának kezdeményezéséről
396/2005. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
397/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre „népjóléti igazgatás területén” átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 09. 02. – 2005. 10. 02. közötti időszakban
398/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által bérbeadói jogok gyakorlása tárgyában átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.09.22. – 2005.10.20. közötti időszakban
399/2005. Sürgősségi indítvány a Püspökmajor ltp.-i Bölcsőde engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról
400/2005. Sürgősségi indítvány a Püspökmajor ltp-i Bölcsőde engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról
401/2005.

Sürgősségi indítvány az Önkormányzat tulajdonában álló közutak tervezése tárgyában kiírt nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

402/2005. Sürgősségi indítvány az önkormányzatok és a rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok megvalósításának támogatására kiírt pályázat tárgyában
403/2005. Sürgősségi indítvány Zakar Ágnes, dr. Pázmány Annamária és dr. Dragon Pál képviselők interpellációjának kivizsgálásáról
404/2005. Sürgősségi indítvány  az ingyenes tankönyvellátás maradéktalan megvalósításáról
405/2005. Előterjesztés a  Pap Lajos Kőfaragó Kőszobrász Műhely Kft. és Szentendre Város Önkormányzata között Szentendrén, 2000. június 26-án létrejött vállalkozási szerződésből eredő önkormányzati követelés rendezésére benyújtott egyezségi ajánlat megtárgyalásáról
406/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2005. évi I-IX.  havi költségvetési gazdálkodásáról
407/2005.

Előterjesztés Szentendre Művelődési és Művészeti Intézményei intézményvezetői munkaviszony  megszüntetéséről

melléklet

408/2005. Előterjesztés a Szentendre és Vidéke kiadásának támogatásáról
409/2005. Előterjesztés a  Barackvirág úti 7689 hrsz-on kialakítandó pihenőparkhoz elvi tulajdonosi hozzájárulásról
410/2005. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő József utcai 8505 hrsz-ú sportpálya pályázati felhívásáról
411/2005.

Előterjesztés az izbégi sportpályán működőbaseball pálya üzemeltetési megállapodásáról

melléklet

412/2005. Előterjesztés  a Szentendre,  0188/73 hrsz-ú ingatlan, a Bükköspatak túloldalának Szentlászlói útról történő megközelítéséről
413/2005. Előterjesztés a Védőnői és Ifjúság egészségügyi Szolgálat létszámbővítéséről szóló 314/2005. ( IX. 13. ) Kt. számú határozat módosításáról
414/2005. Előterjesztés  „ÉRTED” Hajléktalanszálló férőhelyszám és státusz bővítése
415/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévőKovács László u. 37. szám alatti ingatlan értékesítéséről
416/2005.

Előterjesztés  a Fő térre és a HÉV végállomásra kihelyezendő árusító asztalok pályáztatásáról

melléklet

417/2005. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 1039/1/A/-6  hrsz-ú természetben Szentendre, Bükköspart 34. ingatlan bérlőjének megállapításáról
418/2005.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2006. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

419/2005.

Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületekre vonatkozó lakóépület-felújítási programról

melléklet

420/2005.

Előterjesztés pályázati kiírás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékművének megtervezéséről és elkészítéséről

melléklet

421/2005. Előterjesztés Miakich Gábor polgármester és Radványi G. Levente alpolgármester jutalmazásáról
422/2005. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő Szentlászlói út 60. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetéséről
423/2005. Előterjesztés ingatlanok elővásárlási jogának lemondásáról
424/2005. Előterjesztés  a szentendrei belterületi 90/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan jogi sorsának rendezéséről
425/2005. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonú szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséről
426/2005. Sürgősségi indítvány „Önkormányzati Számlavezető Pénzintézet” kiválasztása tárgyú közösségi értékhatárt elérő értékű, tárgyalásos közbeszerzési eljárásban ajánlat érvénytelenné nyilvánító döntés meghozataláról
427/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének igényléséről rendelkező határozatok módosításáról
428/2005. Előterjesztés a Tour Inform Iroda informatikai eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
429/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a MICRO-INVEST Kft. között létrejövő szerződés megkötéséről
430-2005. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
431/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre „népjóléti igazgatás területén” átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. 10. 03. – 2005. 11. 03. közötti időszakban
432/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a vagyonnal való rendelkezés szabályairól a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésére átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. november  9. – 2005. november 29. közötti időszakban
433/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005.09.15. – 2005.11.15. közötti időszakban
434/2005. Beszámoló a Képviselő-testület által a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2005. XI.08. – 2005.XI.28. közötti időszakban
435/2005. Sürgősségi indítvány a Szentendre, Bogdányi u. 9. szám alatti  önkormányzati  tulajdonú bérlakás egyik helyiségének üzletté történő kialakításáról
436/2005. Sürgősségi indítvány az Önkormányzat tulajdonában lévőKovács László u. 37. szám alatti ingatlan értékesítéséről
437/2005. Előterjesztés Szentendre Város területén a fogorvosi alapellátást biztosító fogorvosoknak a Szentendre, Dunakorzó 18. sz. épületben való elhelyezéséről
438/2005. Előterjesztés szentendrei labor körül kialakult helyzet kivizsgálásáról
439/2005. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézménye intézményvezetői pályázatának kiírásáról
440/2005. Előterjesztés a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól szóló, többször módosított 36/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet módosításáról
441/2005.

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a VSZ Rt. között létrejött 2009. 12. 31-ig érvényes, a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés módosításáról valamint a  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelet módosításáról

melléklet

442/2005.

Előterjesztés köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

443/2005. Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról Bársony Antal, Szentendre, Gyöngyvirág u. 20. szám alatti lakos méhtartási ügyében
444/2005. ElQterjesztés a Belvárosi Koncepcióról (II. forduló)
445/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a belváros forgalmi rendjéről, a fizető parkolók rendjéről, és a parkolási díjakról szóló /2005. Önk. sz. rendelet megalkotásáról
446/2005.

Előterjesztés ART mozi szerződéséről

melléklet

447/2005. Előterjesztés a 2004/05. tanévben végzett fenntartói mérésekről, ellenőrzésekről
448/2005. Előterjesztés az új köztemető létesítésével kapcsolatos teendőkről
449/2005.

Előterjesztés az Önkormányzat 2006.évi ellenőrzési tervéről

melléklet

450/2005. Előterjesztés az Ellenőrzési Szabályzat hatályon kívül helyezéséről
451/2005. Előterjesztés a BOLA 95 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelésének faktorálásáról
452/2005. Előterjesztés a Duna korzói árvízvédelmi töltés felülvizsgálatának szükségességéről szóló 126/2005. (IV.12.) Kt. sz. határozat módosításáról
453/2005.

Előterjesztés az Irsai Mentálhigiéniás Ápolási Központ nappali ellátásáról

melléklet

454/2005. Előterjesztés Szentendre Város Gondozási Központ Támogató Szolgálatának létrehozásáról
455/2005. Előterjesztés a Római Katolikus Karitasz Szolgálat által szervezett karácsonyi segélyezés támogatásáról
456/2005.

Előterjesztés Szentendre Város Óvodai Intézmény intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

457/2005 Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 3330 és 3331 hrsz-ú ingatlanokon új 5 csoportos óvodaépület kialakítása, tervezése tárgyában kiírt egyszerű tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményéről
458/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1247 és 1245/41 hrsz-ú ingatlanok területén Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének kialakítása, tervezése tárgyában kiírt egyszerű tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság munkájáról, valamint a tervpályázat eredményéről
459/2005.

Előterjesztés Szentendre HÉV állomás-Dózsa Gy. út és a 379/1 hrsz-ú terület – szabályozási terv módosításának elkészítése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról

melléklet

460/2005. Előterjesztés az önkormányzati utak új burkolatainak megépítéséhez 2006. évi állami támogatások elnyerésére kiírásra kerülő pályázatokon való indulásról
461/2005. Előterjesztés a Szentendre, Hamvas Béla u. 2. szám alatti „Lakótelepi klub és könyvtár” helyiségében OTP bankjegykiadó automata elhelyezésének jóváhagyásáról
462/2005. Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről
463/2005. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok és munkacsoportok által a 2005. évben végzett munkáról
464/2005. Előterjesztés a Bartex Rt. részére fenyőfa árusításhoz hozzájárulásról
465/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről
466/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről
467/2005. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonáról való rendelkezésről
468/2005. Előterjesztés Szabó Erzsébet rendszeres szociális segélyének megszüntetéséről és a jogosulatlanul felvett támogatásának visszafizetéséről
469/2005. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséről