Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Illetékes szervezeti egység: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal – Jegyző

Információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Kocsis Krisztina

közérdekű_adatok_igénylésének rendje

Kérelem

2. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Jelentés kereskedelmi tevékenységet folytatókról 2023. II. félév

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről 2023.

Negyedéves beruházás statisztikai jelentés 2023. IV. negyedév

Jelentés infokommunikációs eszközök 2023

Jelentés önkormányzat közigazgatás és területváltozásról 2023

3. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Éves jelentés 2023

Éves jelentés 2022

4. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
5. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
6. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Egyedi közzétételi lista >>>
7. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
8. A 7. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
9. A 7. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
10. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
11. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
12. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinta kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
13. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.