Foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal létszáma engedélyezett létszáma 91 fő, személyi juttatások (járulékok nélkül) összesen: 167 344 148 Ft

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

vezetők és vezető tisztségviselők személyi juttatásai (járulékok nélkül) összesen 24 288 970 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Juttatás fajtája: cafetéria évi br. 200.000 Ft/fő

egyéb alkalmazottak személyi juttatások (járulékok nélkül) összesen: 143 055 178 Ft