Szentendre Város Ifjúsági Koncepciója

Az ifjúságról való gondolkodás alapja, hogy a fiatalokat, mint összetett célcsoportot tekinti, az őket érintő kérdésekbe bevonja képviselőiket és a döntéshozatalból sem hagyja ki érdekképviseleti szerveiket. A fiatalokkal való törődés hosszú távú befektetés, mivel a korosztályra nem problémaforrásként kell tekinteni, hanem lehetőségként.

A szentendrei ifjúsági koncepció és a hozzá megalkotandó cselekvési terv a szükségletek, a feladatok, a megoldási javaslatok számbavétele és olyan döntéshozatali elvek meghatározása, melyek megvalósítása során a meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a város adott területén biztosíthatóak nem csak a fiatalok igényeinek megfelelő fejlesztések, hanem akár a turizmus fejlődése is.

A koncepció célja tehát, hogy meghatározza az ifjúságpolitika helyi prioritásait:
 az önkormányzat felelősségvállalásának területeit, azokat az elveket, melyeket a szolgáltatások, tevékenységek fejlesztése során érvényesíteni kell,
 teret biztosít a fiatalokat érintő projektek, fejlesztések megvalósításának,
 elősegíti a fiatalokkal, mint sajátos társadalmi csoporttal való integrált, hosszú távú célokat szem előtt tartó foglalkozást, a problémáik komplex kezelését,
 keretet biztosít az érintett társadalmi szereplőkkel való együttműködéshez,
 a prioritások kijelölésével hozzájárul a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználáshoz.

Szentendre Város Ifjúsági Koncepciója »