SZÉSZ szövegének felülvizsgálata, módosítása

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) módosításáról

Szentendre Város Önkormányzata a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint módosítani kívánja a Szentendre Építési Szabályzatát (SZÉSZ).

A módosítás tárgya:

A helyi építésügyi szabályozási eszközöket azért szükséges felülvizsgálni, hogy Szentendre megőrizhesse kisvárosi jellegét, a lakosságszám növekedést fékezni tudjuk és élhető városként tudjon fejlődési pályára állni.

Bár a hatályos településrendezési eszközökben foglalt szabályozás is már szigorúbb, mint a 2017. előtti előírások, ám ez sem állította meg a város túlnépesedésének folyamatát. Szentendre lakossága továbbra is a földrajzi adottságaiból és a rendelkezésre álló infrastruktúra kapacitásából eredő korlátait messze meghaladó mértékben továbbra is növekszik. Kiemelt problémaként tartjuk számon a lakó- és üdülőterületek folyamatos sűrűsödését, a többlakásos lakóépületek és lakóparkok szaporodását. Ráadásul az üdülőterületeken beépülő telkek nagy részét életvitelszerűen ottlakó családok népesítik be. Elsősorban ezen célkitűzés mentén indult el a SZÉSZ módosítása. Ezen túlmenően azonban számos más módosítást tartalmaz a rendelet-tervezet, mint például:

 • egy telken létesíthető rendeltetési egységek (lakások) számának korlátozása, ezzel összefüggésben a kialakítható min. telekméretek módosítása,
 • a gépjármű elhelyezés szabályainak szigorítása,
 • a melléképületek elhelyezésére vonatkozó szabályok módosítása, a haszonállattartásra és a kedvtelésből tartott állatok tartására szolgáló épületek, építmények szabályozása
 • zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírások szigorítása,
 • a közművesítési előírások rendszerezése és egységes előírások megfogalmazása,
 • a vezetékes villamosenergia- és hírközlési kábelek föld feletti (oszlopsoron), illetve föld alatti elhelyezhetőségének egyértelmű szabályozása,
 • a mezőgazdasági övezetekben különállóan elhelyezhető lakóépületek előírásainak egyértelműbb megfogalmazása,
 • a jogszabályellenes tartalmak törlése vagy módosítása. (pld. a hullámtéri területen az épületmagasság számítása, az útleadás során a leadott terület beszámíthatósága a beépítési %-ba),
 • érdemi szabályozási tartalom nélküli szövegek törlése, mellyel átláthatóbb és egyszerűbb lehet a rendelet megértése és alkalmazása, fogalomhasználat egységesítése és a magasabb rendű jogszabályoknak történő megfeleltetése.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezeteket és a vallási közösségeket (a továbbiakban: partnerek), hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2023. (II.22.) Kt.sz. határozaával döntött arról, hogy a SZÉSZ módosításának egyeztetési eljárását -az ún. egyszerűsített eljárásrend szerint- megindítja, melynek első lépéseként -a Korm. r. 62.§-70.§-a szerint- partnerségi véleményezésre bocsátja annak tervezetét.

A Korm. r. 63. § (1) b) pont alapján az „egyeztetési eljárása során a lefolytatandó egyeztetési szakaszoknak, a véleményezési és a záró szakaszban részt vevők körének és a véleményezés egyes eljárási szakaszai határidejének e rendeletben megállapított szabályaitól nem lehet eltérni”.

A véleményezési dokumentáció megtekinthető:

 • a város honlapján ITT február 24-től március 15-ig,
 • az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) felületén ( https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal ) 2023. március 6-tól március 15-ig,
 • valamint megtekinthető a Városi Ügyfélszolgálaton és -előzetes időpont egyeztetést követően- a Városházán a Főépítészi Kabinetnél 2023. február 27-től március 14-ig, ahol annak értelmezéséhez szakmai segítséget is kaphatnak, illetve kérdéseket tehetnek fel.

A partnerek 2023. március 6-tól az alábbi módokon juttathatják el részünkre észrevételeiket, javaslataikat:

 1. március 6-tól március 15-ig az E-TÉR felületén

A véleményezéshez rendelkezni kell ügyfélkapuval és regisztrálni kell („IDM regisztráció magánszemélyként”), az alábbi linken látható videó és segédlet segíthet ebben:

https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet

https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/utmutato_az_oeny_regisztraciohoz_2.pdf

Belépés után a bal felső sarokban lévő „Tájékoztatás” fület lenyitva válassza ki a „Területek, ahol a tervezéseket figyelemmel kísérem” lehetőséget. Ezen az oldalon az „Új tervkövetés” gombra kattintva érhető el a „Feliratkozás tervezés követésére” oldal, ahol a „Területegység típusa” kiválasztása („Település”) után írható be „Szentendre” neve.

További ismertető található az E-TÉR használatához, az alábbi linken:

https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/e-ter_hasznalati_utmutato_telepulesi_0_0.pdf

 1. március 8-án 17.00 órakor a Városháza Dísztermében (Szentendre, Városház tér 3.) tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMON (MEGHÍVÓ)

A lakossági fórumon szóban elhangzó észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumról készülő jegyzőkönyvben rögzítjük, melyet azután az E-TÉR rendszerbe a Főépítészi Kabinet munkatársai töltenek fel. (A lakossági fórumon a jegyzőkönyvezés érdekében hangfelvétel készül.)

 1. március 9-től március 13-ig (a lakossági fórumot követő 5 napon belül) írásban
 • az Önkormányzat címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.) személyesen vagy postai úton,
 • e-papíron ( https://epapir.gov.hu/ ) vagy
 • a foepitesz@szentendre.hu e-mail címre juttathatják el.

Az ily módon beérkező észrevételeket az E-TÉR rendszerbe a Főépítészi Kabinet munkatársai töltik fel.

Felhívom figyelmüket, hogy a Korm. r. 65.§ (2) szerint: „A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.”

Ha kérdése van a témával kapcsolatban, a Főépítészi Kabinet munkatársaihoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: foepitesz@szentendre.hu
Tel.: 26/300-407

 

Szentendre, 2023. február 24.

Fülöp Zsolt
polgármester

SZÉSZ véleményezési dokumentáció letölthető formában »»»
Adatkezelési tájékoztató »»»
Partneri véleményekre adott tervezői válaszok »»»