2013. május 17., 10:36
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Testületi beszámoló a május 9-i ülés legfontosabb témáiról.

Gazdasági Ügyek

Gazdasági társaságokkal kötendő működési megállapodás

A gazdasági társaságok finanszírozása két aspektus szerint valósul meg. Ahol a finanszírozás ellentételezéseként az Önkormányzat bizonyos teljesítményt vár el a társaságoktól, ott, ennek feltételei egy közszolgáltatási szerződésben kerülnek rögzítésre, mely alapján az Önkormányzat ún. kompenzációt nyújt a rögzített feladat elvégzésének ellenértékeként. Azon összegek, amelyekhez az Önkormányzat nem rendel konkrét tevékenységet, valamint feladatot, de szükségesek a működéshez, azokat támogatás formájában nyújtja a gazdasági társaságok részére, ún. forrás-kiegészítésként, a működés megkönnyítésére.

Az érintett cégek:

  • Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 VSZ Zrt.-vel kötendő közszolgálati szerződésről

A lakosság életminőségének javítása érdekében szeretnénk a településgondozási, városi szolgáltatási feladatokat a gazdaságosabban, eredményesebben és ellenőrizhetőbben működtetni. Mindezekért:

Az alábbi közszolgáltatási feladatokat kizárólagos joggal a Városi Szolgáltató Zrt. lát el az alábbiak szerint:

a)      zöldfelület fenntartás a közterületeken és egyéb önkormányzati területeken

b)     Szentendre Város Önkormányzat épületeinek karbantartása, üzemeltetése

c)      közétkeztetés a Szentendre Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben

d)     Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak illetőleg műtárgyaik, valamint a pincék fenntartása, üzemeltetése, ellenőrzése és vizsgálata, igazgatási jellegű feladatainak ellátása

e)      belvízi vizek, felszínvizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása

f)      a külön jogszabályban meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása

g)      közutakon, közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása

h)     az önkormányzat infokommunikációs rendszerének működtetése

i)       ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása,

j)       a választások lebonyolításához szükséges informatikai, portaszolgálati, takarítási és szállítási feladatainak ellátása

Városfejlesztés

Teátrum ingatlan hasznosítás

A város képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Teátrum területét egyben szeretné hasznosítani turisztikai szolgáltatások fejlesztésével és parkolóház építésével. A cél, hogy a fejlesztés enyhítsen a belváros parkolási gondjain és hosszú távon a Dunakorzó teljes megújítása után megteremthetővé váljon a sétáló övezetté alakítás. Ez a lépés mind turisztikai, mind városképi szempontból előnyös lenne.

Dunakorzó sétány kialakítása

Szentendrei művészek emlékére ültethetik a sétányra azokat a fákat, amelyekből 80 darab kerül a Dunakorzó, illetve a város közterületeire. A képviselői indítványra támogatott kezdeményezés a gátépítéshez hasonlóan egyedülálló az országban. A további tereprendezés részletszabályairól a város széles társadalmi egyeztetést kezdeményez!

Civil ügyek

Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet

Rengeteg lakos önerőből szépíti környezetét, több homlokzat is megújult az elmúlt időszakban a belváros környékén és Szentendre egyéb területein. Rengeteg olyan részletszabály és előírás volt, melynek a településkép szempontjából meg kellett felelni. A jogszabályváltozás most lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat saját hatáskörben önálló rendeletet alkosson és a városfejlesztés és a településkép kialakításának szempontjából egyszerűbb és követhetőbb szabályrendszert hozzon létre, mellyel elismeri a lakosság törekvéseit és segíti a városszépítő munkájukat. Ezen felül az építészeti-műszaki tervtanács működtetésének hatáskörét is teljes mértékben átveszi a város, melyet eddig törvényi előírások szabályoztak.

Közterület-használat módosítása

Odafigyelünk a vállalkozóinkra! A testület arról döntött, hogy a gátépítés nyári munkálatai miatt a közterület-használati díjakból további kedvezményt adunk a kellemetlenségek csökkentése érdekében. Emellett az iparművészeti cégérekre további kedvezményeket adunk.

 Közösségi közlekedés változásai

Június 1-jétől helyre áll a rend a buszközlekedésben. Már nem csak elővételben, de a Szentendre Volán járatokon is váltható menetjegy. Kombinált felnőtt, tanuló és nyugdíjas bérlet kerül kialakításra, mely mind a helyi, mind a helyközi járatokon egyaránt érvényes! A bérlet június 1-jétől váltható.

Fiáker-üzemeltetési pályázat

Újra patkódobogás hangját hallhatjuk a belvárosban. Kiírták a belvárosi fiáker üzemeltetésére vonatkozó pályázatot. A pályázaton bárki részt vehet, aki rendelkezik a szükséges engedélyekkel. Három lehetséges „parkoló hely”a fiákereknek: a Lázár cár tér, a Dumtsa Jenő utca és a Péter-Pál utca találkozása, valamint a Vuk Karadzsics tér előtti útszakasz. A benyújtás határideje 2013. május 28.

Sport, Oktatás

Kőzúzó utcai Sporttelep fejlesztése

Társasági adókedvezményből lehetőség nyílik a Kőzúzó utcai sportpálya megújítására. Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulással, szolgálati lakások biztosításával támogatja a fejlesztést. A területen új öltözők, kiszolgáló helyiségek létesülnek, méltó körülményeket teremtve a helyi futballnak, a város pályáin edző szentendrei fiataloknak.  A projekt megvalósításához telekalakításra és szerződésmódosításra van szükség, melynek eredményes lezárultával őszre elkészülhet a beruházás.

Egres úti óvoda építése

Egyhangúlag támogatta a testület az Egres úti óvodaépítést! Fontos, hogy ne csak a belváros fejlődésére, hanem a lakótelepek, hegyvidéki részek infrastrukturális lehetőségeire is odafigyeljünk. Az óvodai nevelés kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Öröm, hogy Szentendrén sok a kisgyermekes család, ugyanakkor ez gondot is jelent, mert az óvodai férőhelyek folyamatosan túltelítettek, így szükség van újabb intézmény létrehozására. A testület elindította a feltételes közbeszerzési eljárást az új óvoda.