2017. február 20., 08:04
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Egy út tervezésétől a megvalósításáig évtizedek telhetnek el, akkor is, ha az adott útszakasz terve szerepel az elfogadott települési tervekben. A tervezés folyamata, az egyes állomások, a jogi procedúrák ugyanis hosszú időt vesznek igénybe. Az izbégi városrészben 2016. november 26-án tartott lakossági fórumon tett ígéretet a városvezetés az ott megjelentek kérésére, hogy az önkormányzat általános tájékoztatót tesz közzé az új utak építésének folyamatáról. 

A jelenleg partnerségi egyeztetési eljárás keretében megújuló Szentendre Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata bemutatása mellett, az Izbég-Csicserkó városrészt érintő aktuális problémák is szóba kerültek a tavaly év végi lakossági fórumon. Ezek között említettek a megjelentek egy tervezett tehermentesítő utat, mely a déli iparterületektől vezetne a Pásztor utcáig, a 11-es főút forgalmát csökkentve. Az út évtizedek óta szerepelt a város tervei között, megvalósítására a közeli jövőben ugyanakkor nincs esély, és most ki is vették a tervekből.

Ennek kapcsán az önkormányzat általános tájékoztatást ad az új utak létesítésének folyamatáról.

Új út építésének folyamata:

–          A szerkezeti tervben szerepeltetni kell az új út nyomvonalát.

–          A szabályozási tervben is szerepeltetni kell az új út nyomvonalát.

–          Ki kell sajátítani az út nyomvonalába eső ingatlanokat. Ez adás-vételi és hatósági eljárás során is végbemehet, utóbbi esetben mind a jogalap, mind az összegszerűség alapján is élhet az ingatlantulajdonos bírósági jogorvoslattal, melyet szakértői bizonyítások, fellebbezések évekig is elhúzhatnak. Ha pedig valamely tulajdonos nem elérhető, a bíróság ügygondnokot jelöl ki.

–          Az út elhelyezkedéséhez képest kezelni kell a környező infrastruktúrát, közműkiváltások, védelmi intézkedések megtétele lehet szükséges.

–          Az út megépítéséhez a képviselő-testületnek kell az éves költségvetésben forrást biztosítania és csak ha ez előáll, indulhat el a beszerzési eljárás.

–          Az építendő utat előbb meg kell tervezni, engedélyes és kiviteli terveket is kell készíteni, illetve a vízelvezetéshez külön engedélyezési terv és eljárás lefolytatása szükséges. A tervezés engedélyezéssel együtt 1-1,5 évet vehet igénybe.

–          A tervek elkészülte után kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást, melynek időigénye körülbelül fél év lehet.

–          Az út megépítése a földmunkákkal együtt pedig 0,5-1,5 évet vehet igénybe normál esetben.

Mindezek alapján tehát egy új út építésének lehetősége legkorábban 3-8 év közötti időtávlatban becsülhető, de ez az időszak évtizedekre is tolódhat. A Pásztor utca átkötése a Sztaravodai út felé teljesen új ötlet, ez a folyamat most a második pontnál jár. Ezen útszakasz megépítése se rövid, se hosszú távon jelenleg nem tervezett, pusztán jövőbeni fejlesztési lehetőséget jelenít meg.