2020. december 7., 22:15
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény. E szerint 2021. január 1-től csak az állami adóhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket. Továbbá a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok is az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe kerülnek.

AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁST AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGHOZ KELL BENYÚJTANI

Az adózók a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat (az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) szoftver használatával).

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adót továbbra is az önkormányzat számlájára kell befizetni. A helyi iparűzési adóbevallásokat 2021. januárjától az Elektronikus Önkormányzati Portálon nem lehet benyújtani.

PAPÍRALAPÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁST CSAK MAGÁNSZEMÉLY VÁLLALKOZÓ NYÚJTHAT BE

Kizárólag – egyéni vállalkozónak nem minősülő – magánszemély (vállalkozó) nyújthatja be bevallását papíralapú iparűzési adóbevallási nyomtatványon. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatóságnál nyújthatja be.

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az adózónak eleget kell tenni az állami adóhatóságnál a bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségének. Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi a beérkezett adatokat az adózó székhelye, ill. telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóságnak.

A TÉTELES ADÓALAP-MEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓK AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGNÁL INTÉZHETIK ÜGYEIKET

A tételes adóalap-megállapítást választó kisadózó vállalkozások az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon is bejelentést tehetnek – a tételes adó hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig. Bejelentkezéssel, változásbejelentéssel, adóelőleggel kapcsolatban a bejelentés megtételére a székhely, ill. a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság jogosult felhívni az adózó figyelmét.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálon lehet megtenni.

GÉPJÁRMŰADÓ AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE KERÜL

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.
2020. december 31-ig az adókötelezettség megállapítását, ezen időszak adójának beszedését, végrehajtását, az erre az időszakra vonatkozó ellenőrzést, a szankciók megállapítását, és az adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzat adóhatósága végzi. Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár kezdeményezheti a gépjármű kivonását a forgalomból, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja. Feltéve, ha a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. (Az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.)

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. 2021. január 1-jét követően új mentességekről, vagy adókedvezményekről, kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság.

Az Adóiroda részletes tájékoztatója az iparűzési adóval kapcsolatban >>
Az Adóiroda részletes tájékoztatója a gépjárműadóval kapcsolatban >>