2021. április 1., 18:07

A városvezetés a helyi vállalkozások támogatása mellett kiemelt feladatának tekinti a zöldfelületek megóvását, a kertvárosias településrészek nyugalmának megőrzését. A János utca környékén hétvégenként részben a pandémiás helyzet, az ideérkező turistaforgalom miatt, részben egy közelben működő, népszerű vendéglátó helyiség látogatói miatt már elviselhetetlen mértékűre emelkedett a parkoló autók száma. 

Az önkormányzat megoldásokat keres az aránytalanul nagy környezeti terhelést jelentő forgalomnövekedés megoldására. Nemcsak a parkolási szabálytalanságok, a forgalomszervezési problémák miatt, de közegészségügyi és köztisztasági szempontokat is figyelembe véve a környéken élők védelmére Szentendre Önkormányzata új intézkedéseket vezet be.

Eddigi intézkedések

A fokozott hétvégi rendészeti jelenléten túl március elején megállást tiltó KRESZ-tábla kihelyezésére került sor a Kovács László utca végén, a vashíd előtti 50 méteres szakaszon. A közeli étterem üzemeltetője készségesen együttműködik az önkormányzattal: rendszeresen megtisztítja a hulladéktól a Bükkös-part környezetét és a köztéri szemeteseken túl kihelyezett további 2 db közhasználatú szemétgyűjtőt, vásárlói körét pedig az ajánlott parkolók használatára ösztönzi.

További forgalomtechnikai intézkedések

Április 6-át követően a Városi Szolgáltató munkatársai mindkét irányba ”Behajtani tilos, kivéve célforgalom” táblákat fognak kihelyezni a Bükkös-part két oldalán, a Jobbágy utcában és a György utcában, a Kovács László utca végénél, a Vashídtól kb. 50 méter távolságra március elején kihelyezett „Megállni tilos útpadkán is” KRESZ-tábla pedig a Vásárhelyi Pál utcai csomópontba kerül áthelyezésre.

Zöldfelületek védelme

A János utcai híd és a Kovács László utca végi kis parkoló között pollersor kerül kihelyezésre a zöldfelület védelme érdekében.

Ajánlott parkolóhelyek

Az önkormányzat kéri, hogy a hétvégén a környékre látogatók használják parkolásra az alábbi, ajánlott helyszíneket: Kálvária úti (Barcsay Iskola melletti) parkoló, Paprikabíró utcai nagy parkoló, Mária utcai (Izbégi Iskola melletti) parkoló. A János utca környéke pár perces sétával könnyen megközelíthető a Bükkös-parti sétányon. Az önkormányzat továbbá kéri a környező utcákban élő gépjármű-tulajdonosokat, hogy lehetőség szerint kertjükben, garázsukban parkoljanak, tehermentesítve a János utca környékét.

Hívja a rendészetet!

Az önkormányzat a hétvégéken február vége óta intenzív rendészeti jelenlétet biztosít.
Az elmúlt időszakban 16 rendészeti intézkedésre került sor a területen, és ez a rendészeti jelenlét továbbra is biztosított lesz. Amennyiben közlekedési, parkolási szabálytalanságot észlelnek, kérjük, hívják a rendészeti ügyelet telefonszámát: +36 20 290 0190.

Forgalomtechnikai intézkedések hosszú távon

A János utca körüli jelenlegi intézkedések rövid távú forgalomtechnikai megoldások, és természetesen kompromisszumot kívánnak az itt élőktől és ideérkezőktől egyaránt. Szentendre Önkormányzata viszont hosszú távú megoldást keres: forgalomtechnikai koncepciót dolgoz ki a területre, melyben megvizsgálja a hétvégén várakozni tilos zóna kialakításának lehetőségeit és feltételeit. Amennyiben a rövidtávon bevezetésre kerülő forgalomtechnikai változtatások nem vezetnek kellő eredményre, azaz a terület hétvégi leterheltsége továbbra sem javul, az önkormányzat a forgalomtechnikai lehetőségek ismeretében további intézkedéseket helyez kilátásba, melyek bevezetésére lakossági egyeztetést követően kerülhet sor. A fejleményekről folyamatos tájékoztatást fog adni az önkormányzat.

A János utca. Fotó: Krizbai Gergely