Területi védőnőt keres a Gondozási Központ - www.szentendre.hu
2018. március 9., 15:09

A szentendrei Gondozási Központ pályázatot hirdet területi védőnői állásra.

A Gondozási Központ Szentendre a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálatához
területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Duna korzó 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. ESZCSM rendelet, valamint a Szakmai protokollok és a Módszertani útmutatók szerinti területi védőnői feladatok ellátása. Ellátandó: Szentendre V. sz. védőnői körzet.

Illetmény és juttatások: Kjt. alapján

                       

Pályázati feltételek: Főiskolai diploma, védőnői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, főiskolai diploma másolta, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. november 02.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtók közül kerülnek kiválasztásra azok, akiket egy személyes beszélgetésre behívunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.