2013. szeptember 10., 12:42
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázati kiírása

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Oktatási és Kulturális Bizottsága 59/2013. (VI.13.) OKB sz. határozata:

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2/b sz. mellékletében a képviselő-testület által bizottságra átruházott hatáskörök 14 pontjában eljárva a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj adományozása céljából a következő pályázati kiírást teszi közzé a helyi írott sajtóban és elektronikus változatban saját honlapján:

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 15/2011. (III.16.) Önk. sz. rendelettel módosított 50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete alapján – pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehetséges fiataljai anyagi támogatására.

 

„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:

–        a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja, hogy a rendelet 2. § (2) a) pontja szerint számított átlaga 5.0,

–        a nappali tagozaton az első diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai, vagy egyetemi hallgató a rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint az előző két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres értékét.

 

A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak az első tanév két félévének eredményével lehet, melyhez csatolni kell a következő mellékleteket:

– a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását,

– szentendrei lakcímének igazolását,

– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,

– amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem éri el a 4,5-ös szintet, a minimum 56 kredit teljesítése mellett, csatolni kell az intézmény által kiállított igazolást az előző két félév szakos évfolyamátlagáról,

– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot,

– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a várossal,

– a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2013. szeptember 15.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj további részleteiről a www.szentendre.hu c. honlapon, vagy dr. Rácz Hanna jogi referenstől lehet információt kérni az 503-341-es telefonszámon.