2022. augusztus 10., 14:19
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Az Idősek Klubjába keres takarító munkatársat a Gondozási Központ. A pályázat beadásának határideje: 2022. augusztus 29.                  

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet idősek nappali ellátása szakfeladatra 1 fő takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gondozási Központban a takarítói feladatok ellátása napi 8 órában. Ezen kívül a távollétek idején (pl. szabadságolások) az étkeztetésben segíteni a konyhai feladatok ellátásában. Reggeli és uzsonnakészítés az idősek klubja tagjainak, valamint az ebédosztásban történő segédkezés.

Illetmény és juttatások: Kjt. alapján

Pályázati feltételek: 8 általános iskola

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, motivációs levél, 8 általános iskolai bizonyítvány, érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: takarító.
  • Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat személyes beszélgetésre behívjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 30.